Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawozdanie z realizacji programu innowacji pedagogicznej „Młody Europejczyk – poliglota, naukowiec i przedsiębiorczy podróżnik” Autorzy: mgr Izabela.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawozdanie z realizacji programu innowacji pedagogicznej „Młody Europejczyk – poliglota, naukowiec i przedsiębiorczy podróżnik” Autorzy: mgr Izabela."— Zapis prezentacji:

1 Sprawozdanie z realizacji programu innowacji pedagogicznej „Młody Europejczyk – poliglota, naukowiec i przedsiębiorczy podróżnik” Autorzy: mgr Izabela Klonowska mgr Olga Twarda

2 Podziękowania i gratulacje ! Chciałybyśmy w szczególności podziękować wszystkim nauczycielom zaangażowanym w realizację założeń drugiego roku innowacji. Zdajemy sobie sprawę z ogromu wykonanej pracy, dziękujemy za wyrozumiałość wobec naszego ambitnego planu oraz gratulujemy dotrwania do końca i satysfakcjonujących wyników końcowych. Zaangażowani nauczyciele (oprócz autorów) to: p. Izabela Zmuda – nauczyciel geografii p. Beata Konstańczak – nauczyciel chemii p. Irena Pilarczyk – nauczyciel fizyki p. Elżbieta Witczak – nauczyciel muzyki p. Danuta Żerdzicka – nauczyciel plastyki p. Renata Gendaszyk – nauczyciel historii p. Lidia Dudko – opiekun Szkolnego Koła Teatralnego „Mała Scena” p. Anna Kowalewska – nauczyciel j. polskiego p. Halina Radecka – nauczyciel j. francuskiego

3 Cel ogólny na rok 2011/2012. Cel główny: Doskonalenie znajomości języka francuskiego, w oparciu o treści ekologiczne dotyczące potrzeby ochrony, badania i pogłębiania wiedzy o aktualnym stanie środowiska oraz treści kulturowe umożliwiające propagowanie kultury Polski i Francji. :

4 Zajęcia w ramach innowacji odbywały się w dwóch modułach Moduł pierwszy: kulturowy LIPS został poświęcony szeroko pojętej kulturze (kino, literatura, teatr, muzyka, historia itd.) Francji. Moduł drugi: naukowo- badawczy obejmował zintegrowane nauczanie przedmiotów przyrodniczych (biologia, fizyka, chemia i geografia), prowadzone w oparciu o treści ekologiczne, dotyczące badania i pogłębiania wiedzy o aktualnym stanie wody w okolicach szkoły

5 MODUŁ KULTUROWY LIPS ROK FRANCUSKI

6 Zrealizowane ogólne cele operacyjne:  zdobycie wiedzy na temat literatury, historii, sztuki oraz geografii i turystyki Francji  doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem francuskim  rozwijanie zainteresowań przyrodniczych w oparciu o język francuski – wykorzystanie metody CLIL  doskonalenie umiejętności korzystania z TIK  kształtowanie wrażliwości i rozwijanie wyobraźni twórczej,  rozwijanie umiejętności wyrażania siebie poprzez sztukę  uwrażliwianie się na odmienność kulturową i rozwijanie umiejętności promowania kultury polskiej

7 JĘZYK POLSKI Zrealizowane cele:  zapoznanie się z baśnią jako gatunkiem literackim – praca z tekstem baśni Ch. Perrault  wyszukanie informacji z różnych źródeł dot. postaci/bohaterów związanych z baśniami francuskimi  wykonanie kolorowanek dla najmłodszych oraz zakładek do książek  wykonanie prezentacji multimedialnej pt; „W krainie baśni” (Szymon Sporny)  zapoznanie się z francuskimi odpowiednikami pojęć związanych z baśnią (metodą CLIL)

8 R YSUNKI DO KOLOROWANEK Autorzy: Oliwia Krzyżańska, Aleksandra Szelejewska, Łukasz Mazurek, Katarzyna Radecka, Martyna Boratyńska

9 ZAKŁADKI DO KSIĄŻEK

10 KOŁO TEATRALNE: „MAŁA SCENA” Zrealizowane cele:  zapoznanie się z treścią książki Antoine de Saint Exupery pt: „Mały książę”  wspólne napisanie scenariusza przedstawienia kukiełkowego na podstawie książki  własnoręczne wykonanie kukiełek poszczególnych bohaterów przedstawienia  praca w zespole nad ostatecznym kształtem przedstawienia  doskonalenie dykcji i praca nad modulacją głosu  wystawienie inscenizacji kukiełkowej podczas Koncertu Talentów

11 Przedstawienie kukiełkowe Książę i Róża

12 ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE Zrealizowane cele:  poznanie cech stylu impresjonistycznego w malarstwie i muzyce  porównywanie środków wyrazu stosowanych w obu tych dziedzinach sztuki  zapoznanie się z techniką dywizjonizmu i pointylizmu  wykonanie ilustracji do wybranego utworu z twórczości mistrzów francuskiego impresjonizmu stosując technikę pointylizmu, dywizjonizmu i czystych barw

13 MALARSTWOMUZYKA Brak wyraźnych konturów, granice malowanych przedmiotów są zatarte. Brak wyrazistej melodii, jej kontury są zamazane, rozpływają się. Operowanie plamami czystych barw. Stosowanie plam dźwiękowych, najczęściej brzmiących dysonansowo. Artyści kładli farby drobnymi plamkami przez co powierzchnia obrazu zdała się wibrować. Dyskretne wyciszenia i wzmocnienia brzmienia dawały wrażenie falowania muzyki. Barwy czyste jako główny środek wyrazu. Wszystkie elementy muzyki: rytm, melodia, tempo, dynamika, zostały podporządkowane barwie czyli brzmieniu, jako głównemu środkowi wyrazu. Malowanie uchwyconych na gorąco wrażeń jakich doznawał artysta w kontakcie z naturą. Muzyka miała wywoływać u słuchacza pewne wrażenia, miała pobudzać wyobraźnię, sugerować ulotność i zmienność chwili. Claude Monet, August Renoir, Edgar Degas. Claude Debussy, Maurice Ravel, Paul Ducas.  Porównanie cech stylu impresjonistycznego w muzyce i malarstwie oraz stosowane przez artystów środki wyrazu.

14 PRACE PLASTYCZNE  Uczniowie wybrali następujące utwory: Martyna Boratyńska – Claude Debussy „Światło księżyca”, Agnieszka Rusin – Paul Ducas „Taniec ognia”, Łukasz Mazurek, Oliwia Krzyżańska – C.Debussy „Ogrody w deszczu”

15

16 HISTORIA Zrealizowane cele:  zapoznanie się z historią i kulturą Galów – pierwszych mieszkańców Francji  utworzenie zespołu redakcyjnego do tworzenia komiksu-prezentacji multimedialnej  stworzenie multimedialnego komiksu  zapoznanie się z francuskimi odpowiednikami niektórych pojęć związanych z kulturą Galów (metoda CLIL)

17 FRAGMENTY KOMIKSU Mapa Galii Podzielona na 6 prowincji W 57 roku p.n.e. Wercyngetoryks dołączył do rzymskiej armii. Wszedł do rzymskiej rady wojskowej i poznał plany oraz taktykę oddziałów rzymskich Bitwa pod Gergowią - zwycięstwo Galów Autorzy komiksu: Dawid Gadziński Michał Jazikowski Maciej Luczak Adrian Nowak Szczegóły - prezentacja

18 JĘZYK FRANCUSKI Zrealizowane cele:  zastosowanie elementów metody CLIL na przedmiotach artystyczno- humanistycznych i przyrodniczych – ćwiczenia, rebusy, zadania słownikowe  przygotowanie zasobu słownictwa i ćwiczeń językowych  wykonanie albumu kulturowego o Francji oraz Słownika Ekologicznego Polsko –Francuskiego  opracowanie kieszonkowego słownika podstawowych pojęć w dwóch językach: polskim i francuskim  przygotowanie wystawy promującej projekt/innowację  przygotowanie wycieczki po Francji: przygotowanie planu wycieczki, kosztorysu, rezerwacji biletów itp.  poznanie zasobu kulturowego, geografii i przemysłu turystycznego Francji oraz poznanie stereotypu Francuza, lekcje kulturowe

19 Słownik Kieszonkowy W Słowniku Kieszonkowym Polsko-Francuskim uczniowie umieścili podstawowe zwroty grzecznościowe w dwóch wersjach językowych polskim i francuskim

20 Słownik Ekologiczny W Słowniku Ekologicznym zawarte zostały najważniejsze pojęcia zebrane przez uczniów na zajęciach z przedmiotów przyrodniczych związanych z ekologią w dwóch wersjach językowych: francuskim i polskim (metoda CLIL)

21 Album kulturowy - Francja Album zawiera:  historię Paryża  najważniejsze informacje ogólne o Francji  najciekawsze zabytki Paryża

22 Wystawa prac w holu szkoły

23 W YCIECZKA DO F RANCJI – WRZESIEŃ 2011 Dzień Pokoju – Rajd Rowerowy Farma kóz

24 Klasztor Franciszkanów Galeria Sztuki Nowoczesnej Wizyta w Emily Henry i zakupy

25 Szkolna rzeczywistość Praca w Klubie UNESCO Wizyta u Mera Ulice Marcigny

26 Pożegnanie i podsumowania

27 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Sprawozdanie z realizacji programu innowacji pedagogicznej „Młody Europejczyk – poliglota, naukowiec i przedsiębiorczy podróżnik” Autorzy: mgr Izabela."

Podobne prezentacje


Reklamy Google