Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Koleje Mazowieckie oraz PKP Intercity Michał Domański Bartosz Galas LiTTK Ekonomika transportu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Koleje Mazowieckie oraz PKP Intercity Michał Domański Bartosz Galas LiTTK Ekonomika transportu."— Zapis prezentacji:

1 Koleje Mazowieckie oraz PKP Intercity Michał Domański Bartosz Galas LiTTK Ekonomika transportu

2

3 Nazwa: PKP Intercity Strona internetowa: www.intercity.pl Siedziba: ul. Żelazna 59a 00-848 Warszawa Forma prawna: spółka akcyjna

4 PKP Intercity jest firmą obsługującą dalekobieżne przewozy pasażerskie w Polsce a także przewozy międzynarodowe do wielu krajów Europy. Spółka uruchamia pociągi w trzech typach kategorii. Express InterCity (EIC) – są to przewozy międzyaglomeracyjne pomiędzy największymi miastami w Polsce. Kategoria ta powstała poprzez połączenie kategorii Express oraz kategorii InterCity. Jest ona obsługiwana najnowocześniejszym taborem spółki.

5 Twoje Linie Kolejowe (TLK) – przewozy międzyregionalne łączące wiele większych i mniejszych miejscowości w całej Polsce. Tą kategorię PKP Intercity wprowadziło w kwietniu 2005 roku i początkowo funkcjonowała ona pod nazwą Tanie Linie Kolejowe. Jest ona cały czas rozwijana – na początku spółka uruchamiała 12 takich połączeń, a obecnie jest ich 276.

6 Następnym rodzajem kategorii są pociągi realizujące przewozy międzynarodowe. PKP Intercity wyróżnia tutaj trzy podkategorie: - EuroCity (EC), - EuroNight (EN), - Międzynarodowe pospieszne (MP). Pociągami tymi można dojechać z wielu miast Polski do takich krajów jak: Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś, Litwa, Rosja, Niemcy, Holandia, Szwajcaria, Austria oraz Węgry. Express InterCity Premium (EIC Premium) – jest to nowa kategoria, która ma zostać uruchomiona w grudniu 2014 roku i będzie obsługiwana elektrycznymi zespołami trakcyjnymi ED250 nazywanymi Pendolino.

7 01.09.2001r. – spółka PKP Intercity została wydzielona z grupy PKP w celu obsługiwania dalekobieżnych przewozów pasażerskich w Polsce a także przewozów międzynarodowych 2002r. – firma przejmuje od PKP Zakład Obsługi Taboru Pasażerskiego na stacji postojowej Warszawa Grochów 2005r. – spółka uruchamia internetową sprzedaż biletów 01.2006r. – otwarcie pierwszego Centrum Obsługi Klienta na dworcu Warszawa Centralna 2007r. – modernizacja hali całopociągowej na stacji postojowej Warszawa Grochów

8 2008r. – firma przejmuje od spółek PKP Przewozy Regionalne oraz PKP Cargo pracowników i tabor 2009r. – montaż pierwszych biletomatów na Dworcu Centralnym w Warszawie 2010r. – Urząd Transportu Kolejowego przyznał spółce Certyfikat Bezpieczeństwa 2012r. – spółka uczestniczyła w obsłudze Mistrzostw Europy w piłce nożnej poprzez uruchomienie wielu dodatkowych pociągów

9 Firma podaje, że jej strategia rozwoju polega na tym, że chce ona być preferowanym przez podróżnych, efektywnie funkcjonującym oraz spełniającym najwyższe europejskie standardy przewoźnikiem dalekobieżnym. Tą strategię rozwoju firma zamierza realizować poprzez zapewnienie klientom bezpiecznej, wygodnej i punktualnej podróży.

10 Firma zmieniła swoją formę prawną 02.01.2008r.. Przed zmianą – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Po zmianie – spółka akcyjna. Firma zmieniła także swoją siedzibę z dniem 01.11.2011r.. Przed zmianą – ul. Grójecka 17 02-021 Warszawa Po zmianie – ul. Żelazna 59a 00-848 Warszawa

11 Główna siedziba firmy (Centrala) znajduje się w Warszawie. Funkcjonują także cztery zakłady: - Zakład Południowy z siedzibą w Krakowie, - Zakład Zachodni z siedzibą w Poznaniu, - Zakład Północny z siedzibą w Gdyni, - Zakład Centralny z siedzibą w Warszawie. Ponadto w zakładach tych wyodrębnione są sekcje, gniazda drużyn trakcyjnych oraz miejsca utrzymania taboru trakcyjnego i wagonowego.

12 W zakresie transportu kolejowego – Przewozy Regionalne. PR oferują niższe ceny biletów na podobnych trasach przejazdu, ale zazwyczaj, chociaż nie zawsze, składają pociągi z taboru o niższej jakości niż PKP IC. W zakresie ogólnie transportu krajowego konkurencją są firmy z gałęzi transportu samochodowego, np. PolskiBus. W zakresie transportu międzynarodowego konkurencją są firmy z gałęzi transportu lotniczego.

13 Zasoby ludzkie Firma wyróżnia 5 grup stanowisk, na których zatrudnia swoich pracowników: 1. Stanowiska specjalistyczne: pracownicy administracji, marketingu i działów: prasowego, ekonomicznego, finansowego i prawnego. 2. Stanowiska menedżerskie: dyrektorzy biur i zakładów. 3. Stanowiska związane z obsługą klienta: kasjerzy, doradcy klienta, pracownicy informacji, konduktorzy i kierownicy pociągu.

14 4. Stanowiska techniczno – biurowe: pracownicy wydziałów technicznych, inżynierzy, kontrolerzy, informatycy i specjaliści BHP. 5. Stanowiska techniczne: maszyniści, dyspozytorzy, dyżurni ruchu, elektrycy, mechanicy, monterzy i rewidenci.

15 Zasoby rzeczowe Głównym wyposażeniem firmy, niezbędnym do jej prawidłowego funkcjonowania jest tabor. Lokomotywy elektryczne: - EP05, - EP07, - EP08, - EP09, - EU07, - EU07A, - EU44. Lokomotywy spalinowe: - SM42, - SU45.

16 Elektryczne zespoły trakcyjne: - ED74, - ED250. Ponadto spółka posiada wiele różnych typów wagonów pasażerskich, z których formuje większość swoich pociągów.

17 Władze spółki są podzielone na Zarząd i Radę Nadzorczą. W skład Zarządu wchodzą 2 osoby a w skład Rady Nadzorczej 7 osób. Prezesem Zarządu spółki jest Pan Marcin Celejewski. Edukacja Ukończył studia magisterskie na kierunku Zarządzanie i Marketing w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

18 Praca 08.2000r. – 11.2008r. – Polskie Linie Lotnicze LOT (na różnych stanowiskach) 11.2008r. – 12.2010r. – Quatar Airways (Dyrektor Sprzedaży i Marketingu) 01.2011r. – 08.2012r. – FIEGE Polska (Dyrektor Sprzedaży i Marketingu) 08.2012r. – aktualnie – PKP Intercity

19

20 Dane firmy -Nazwa: Koleje Mazowieckie – KM -Strona www: www.mazowieckie.com.pl -Siedziba: ul. Lubelska 26 03-802 Warszawa -Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Podstawową działalnością firmy jest „Usługa publiczna w zakresie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich”

21 Historia i oferta Geneza: Firma Koleje Mazowieckie powstała 29.07.2004r. Spółkę założyły Samorząd Województwa Mazowieckiego (51% udziałów) i PKP Przewozy Regionalne (49%) na bazie Mazowieckiego Zakładu Przewozów Regionalnych 8.01.2008 Samorząd Województwa wykupił udziały PKP PR i obecnie posiada 100% udziałów

22 Strategia rozwoju: Firma stawia na rozwój poprzez poprawę jakości świadczonych usług. W chwili obecnej prowadzi 2 główne programy poprawy jakości. Są to: -inwestycje taborowe - zakup nowego i modernizacja używanego -szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników m.in. szkolenia językowe Wdrażane są również programy mobilnej sprzedaży biletów Od kilku lat KM współpracuje z ZTM Warszawa w tworzeniu oferty Wspólny Bilet dla mieszkańców Aglomeracji Warszawskiej

23 Oferta firmy Koleje Mazowieckie świadczą usługi regionalnych przewozów kolejowych na terenie Aglomeracji Warszawskiej, Województwa Mazowieckiego i województw ościennych. Oprócz tego co roku uruchamiany jest pociąg „Słoneczny” obsługiwany taborem KM. Pociąg kursuje w miesiącach letnich w relacji Warszawa Zach. – Gdynia Główna.

24 Ustrój firmy Od początku działalności firma utrzymuje jedną formę prawną. Koleje Mazowieckie posiadają filię: „Koleje Mazowieckie Finanse AB” z siedzibą w Sztokholmie zajmującą się działalnością emisji obligacji w imieniu spółki-matki

25 Struktura spółki Zgromadzenie wspólników Rada nadzorcza (4 os.) Zarząd (4 os.) Dyrektor handlowyDyrektor finansowyDyrektor generalnyDyrektor eksploatacyjny

26 Źródła finansowania -Kapitał zakładowy w wysokości 481mln zł wniesiony przez wspólników utrzymuje się na zbliżonym poziomie i nie był zwiększany. -Obecnie KM jest jedną z niewielu firm kolejowych przynoszących zyski z działalności. Zestawienie za rok 2012 wykazało roczny zysk 7,8mln zł przy przychodach z działalności operacyjnej na poziomie 562mln zł. W pierwszej połowie 2013r było to 10,23 mln. Dodatkowo spółka emituje obligacje, w 2012r na kwotę ok. 100mln zł. Zysk z ich emisji przeznaczany jest w znacznej mierze na modernizację taboru.

27 Konkurencja -Na rynku przewozów w aglomeracji Warszawskiej konkurencją dla KM jest SKM Warszawa, a w szerszej mierze również operatorzy autobusowi działający na podobnych trasach. Rynek ten charakteryzuje się jednak właściwie nieskończonymi możliwościami generowania potoków ruchu, co powoduje że oferty przewoźników raczej się dopełniają niż są dla siebie konkurencją zwłaszcza w zasięgu obowiązywania oferty wspólnego biletu ZTM Warszawa -Na terenie województwa głównymi konkurentami są przedsiębiorstwa PKS i busy prywatne, natomiast w dłuższych relacjach np. Warszawa-Działdowo również PKP IC. PKP IC zwykle wygrywa prędkością podróży, komfort coraz częściej jest porównywalny, zaś ceny KM są niższe

28 Zasoby Zasoby firmy generalnie podzielić można na ludzkie i rzeczowe -Zasoby ludzkie – pracownicy, firma inwestuje w ich szkolenie jednak nie udostępnia informacji o podziale stanowisk czy kategoryzacji innego rodzaju

29 Zasoby rzeczowe: to głównie tabor oraz kasy ajencyjne i biletomaty Tabor jest tu majątkiem krytycznym dla możliwości wykonywania działalności. Składa się on z: -183x EN57 i pochodne (w tym zmodernizowane) -6x EN71 -2x EW60 -10x Stadler FLIRT -16x EN76 (Pesa ELF) -11x skład Push-Pull Bombardier -4x SA135 -7x VT627 -4x VT628

30 Założyciel Z racji tego że założycielami spółki były nie osoby fizyczne a podmioty gospodarcze nie istnieje możliwość wskazania założyciela Obecnie Prezesem zarządu i Dyrektorem generalnym Spółki jest Artur Radwan (od 2010r). Absolwent UW (Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych), a także podyplomowych studiów na kierunku menedżerskim w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego

31 Ocena Firma działa skutecznie – jest liczącym się na rynku graczem i osiąga zysk z działalności Koleje Mazowieckie wciąż się rozwijają, zmieniana jest siatka połączeń, postępuje modernizacja taboru. Zyski firmy inwestowane są w rozwój, którego dynamika z racji osiągniętej wielkości działalności jest stosunkowo niewielka.

32 Strona internetowa firmy jest dość przejrzysta, nie sprawia trudności w obsłudze. Informacje są dość dostępne, nie ma konieczności „przebijania się” przez wielopoziomowe menu. Informacje najistotniejsze dla klienta wyświetlane sa na stronie startowej

33 Ocena własna: Wydaje się ze firma posiada stabilne finanse i jest dobrze zarządzana. Konsekwentna modernizacja podstawowych narzędzi pracy dobrze rokuje na przyszłość. Rating Fitch BBB- (niekorzystny mimo stabilnych finansów i pewności zleceń) wskazuje jako problem niekorzystną sytuację finansową właściciela (woj. Mazowieckie) co miejmy nadzieję zmieni się wraz z ustawą o tzw. Janosikowym. W przyszłosci po zakończeniu modernizacji parku taborowego możliwa ekspansja choćby na sąsiednie województwa nie posiadające własnych przewoźników i konkurencja o rynek regionalny z PKP PR


Pobierz ppt "Koleje Mazowieckie oraz PKP Intercity Michał Domański Bartosz Galas LiTTK Ekonomika transportu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google