Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

System ACCUS dla inteligentnych miast i budynków: możliwości dla firm Klastra Interizon dr inż. Łukasz Kulas, koordynator wdrożenia pilotażowego projektu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "System ACCUS dla inteligentnych miast i budynków: możliwości dla firm Klastra Interizon dr inż. Łukasz Kulas, koordynator wdrożenia pilotażowego projektu."— Zapis prezentacji:

1 System ACCUS dla inteligentnych miast i budynków: możliwości dla firm Klastra Interizon dr inż. Łukasz Kulas, koordynator wdrożenia pilotażowego projektu ACCUS Centrum Doskonałości WiComm, Rada Klastra Interizon (Sekcja B&R&I) Gdańsk, 14.11.2013 r.

2 Mechanizm finansowania ARTEMIS-JU Działania WiComm doprowadziły do wprowadzenia Polski (12.2011) do mechanizmu finansowego ARTEMIS-JU ARTEMIS-JU to forma PPP dedykowana rozwojowi systemów wbudowanych w Europie (i szybkie wdrożenia globalne) Budżet programu ARTEMIS-JU to 3,6 mld euro (16,7% KE, pozostałą część pokrywają zrzeszone kraje oraz przemysł) ARTEMIS-JU będzie kontynuowana w ramach Horizon 2020 WiComm pełni kluczową rolę w projekcie ACCUS (Adaptive Cooperative Control in Urbanized System) –Koordynator krajowy polskiego konsorcjum –Koordynator pilotażowego wdrożenia projektu ACCUS

3 Partnerzy w projekcie ACCUS

4 ACCUS – system dla przestrzeni inteligentnych Projekt dotyczy tworzenia systemu podsystemów (SoS - ang. Systems of Systems) do zarządzania i optymalizacji w czasie rzeczywistym podsystemami miejskimi ACCUS to system pozwalający na sprzężenie i integrację różnych złożonych podsystemów (m.in. wbudowanych): wytwarzanie zasad pracy systemów dopasowanych do zasad i polityki administracji publicznej globalne przetwarzanie pozyskanych danych ACCUS umożliwia implementację złożonych interakcji pomiędzy podsystemami w celu osiągnięcia inteligentnego systemu zintegrowanego monitorowania i zarządzania obszarem miejskim: Pojedyncze domy/mieszkania, budynki, fabryki (budynki inteligentne) Obszary miejskie (inteligentne miasta, systemy dla mieszkańców) Region (smart grid, inteligentne systemy transportowe)

5 Koncepcja systemu ACCUS

6 Co zostanie zrealizowane w ramach projektu Stworzenie i instalacja platformy integracji Stworzenie nowych podsystemów Integracja podsystemów Opracowanie aplikacji Podłączenie istniejących podsystemów

7 Instalacja pilotażowa ACCUS w Trójmieście: podsystemy zaproponowane przez konsorcjum P ODSYSTEM MOBILNY TYPU ‘ CITIZEN SENSOR ’ P ODSYSTEM PROGNOZOWANIA POGODY P ODSYSTEM INTELIGENTNYCH CZUJNIKÓW RUCHU ULICZNEGO P ODSYSTEM STEROWALNEGO OŚWIETLENIA ULICZNEGO P ODSYSTEM AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI POJAZDÓW P ODSYSTEM WIZUALIZACJI INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ P ODSYSTEM MONITOROWANIA WARUNKÓW DROGOWYCH INTEGRATION AND COORDINATION PLATFORM ( SYSTEM OPERACYJNY INSTALACJI SMART CITY ) P ODSYSTEM INTELIGENTNEGO DOMU / BUDYNKU P ODSYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ W BUDYNKACH P ODSYSTEM MIEJSKI 1: TRISTAR P ODSYSTEM MIEJSKI 2: MAPA PORZĄDKU P ODSYSTEM MIEJSKI 3: S MART TURISM P ODSYSTEM MIEJSKI N: …… ……

8 Propozycje aplikacji pomiędzy podsystemami ACCUS – tworzenie wartości dodanej (1) Podsystem mobilny typu ‘citizen sensor’ Podsystem pogodowy Podsystem inteligentnych czujników ruchu ulicznego Podsystem sterowalnego oświetlenia ulicznego Podsystem automatycznej identyfikacji pojazdów Podsystem wizualizacji informacji geograficznej Podsystem monitorowania warunków drogowych ACCUS system bezpieczeństwa osobistego dla mieszkańców oraz system gromadzenie informacji o zdarzeniach w mieście dla służb miejskich

9 Propozycje aplikacji pomiędzy podsystemami ACCUS – tworzenie wartości dodanej (2) Podsystem mobilny typu ‘citizen sensor’ Podsystem pogodowy Podsystem inteligentnych czujników ruchu ulicznego Podsystem sterowalnego oświetlenia ulicznego Podsystem automatycznej identyfikacji pojazdów Podsystem wizualizacji informacji geograficznej Podsystem monitorowania warunków drogowych ACCUS system informacyjny o warunkach pogodowych (prognoza 24h, siatka 1km) oraz (inteligentne) powiadomienia o możliwych zagrożeniach

10 Propozycje aplikacji pomiędzy podsystemami ACCUS – tworzenie wartości dodanej (3) Podsystem mobilny typu ‘citizen sensor’ Podsystem pogodowy Podsystem inteligentnych czujników ruchu ulicznego Podsystem sterowalnego oświetlenia ulicznego Podsystem automatycznej identyfikacji pojazdów Podsystem wizualizacji informacji geograficznej Podsystem monitorowania warunków drogowych ACCUS system informacyjny o warunkach drogowych (on-line!)

11 Propozycje aplikacji pomiędzy podsystemami ACCUS – tworzenie wartości dodanej (4) Podsystem mobilny typu ‘citizen sensor’ Podsystem pogodowy Podsystem inteligentnych czujników ruchu ulicznego Podsystem sterowalnego oświetlenia ulicznego Podsystem automatycznej identyfikacji pojazdów Podsystem wizualizacji informacji geograficznej Podsystem monitorowania warunków drogowych ACCUS inteligentne (adaptacyjne) sterowanie oświetleniem ulicznym

12 Propozycje aplikacji pomiędzy podsystemami ACCUS – tworzenie wartości dodanej (5) Podsystem mobilny typu ‘citizen sensor’ Podsystem pogodowy Podsystem inteligentnych czujników ruchu ulicznego Podsystem sterowalnego oświetlenia ulicznego Podsystem automatycznej identyfikacji pojazdów Podsystem wizualizacji informacji geograficznej Podsystem monitorowania warunków drogowych ACCUS zarządzanie transportem ulicznym, w tym ruchem pojazdów uprzywilejowanych (policja, pogotowie, straż, taksówki, autobusy)

13 Administracja Urząd Miejski w Gdańsku Biznes: Vemco, BS, AZO Digital, PCPD (Data Center) Nauka: Centrum Doskonałości WiComm, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Politechnika Gdańska Działanie firm w projekcie ACCUS stanowi dobry przykład wsp ó łpracy w ramach Klastra Interizon

14 Administracja Urząd Miejski w Gdańsku Biznes: PCPD, BetterSolutions, Vemco, AZO Digital Nauka: Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Politechnika Gdańska Działanie firm w projekcie ACCUS stanowi dobry przykład wsp ó łpracy w ramach Klastra Interizon Pozyskany został wspólny projekt – realizacja w Trójmieście zaawansowanego systemu dla inteligentnego miasta, Jedyna tak zaawansowana instalacja Smart City w Europie, Konsorcjum projektu liczy 32 partnerów z 8 krajów UE, Łączna kwota dofinansowania to prawie 13 mln euro (znaczna część obejmuje zainstalowanie i uruchomienie systemu w Trójmieście), Każdy z partnerów projektu, który będzie bezpośrednio uczestniczył we wdrożeniu systemu w Trójmieście, sfinansuje część instalacji, wdrożenie będzie w całości sfinansowane przez konsorcjum i udostępnione do nieodpłatnego wykorzystania dla Pomorza.

15 Projekt ACCUS a oczekiwane makro-korzysci Realizacja projektu powinna doprowadzić do zbudowania masy krytycznej w obszarze systemów typu Smart W oparciu o ACCUS w ramach Interizon planowane jest rozpoczęcie prac nad budową inteligentnej specjalizacji regionu W Gävle (miasto w Szwecji, 70 tys. mieszkańców) w oparciu o podobną platformę Smart City Arena (GIS) uzyskano: Interdyscyplinarny klaster działający międzynarodowo Roczny przyrost 200 miejsc pracy oraz 5 nowych firm W ACCUS technologie GIS to jeden z podsystemów… Q: Jak wykorzystując unikalny potencjał międzynarodowy oraz ok. 60 mln zł doprowadzić do powstania znacznych korzyści?

16 ACCUS a potencjalne korzyści dla Interizon #1 Współpraca z partnerami z obszaru administracji publicznej aktywizuje nowe obszary współpracy Przedstawiciele jednostek administracji publicznej (zwykle pełni rezerwy) angażują się w trakcie spotkań warsztatowych: Określają jakie podsystemy i aplikacje posiadają Ustalają harmonogram tworzenia nowych podsystemów i aplikacji Zastanawiają się nad przyszłymi funkcjonalnościami Pomagają zdefiniować obszary najwartościowsze dla miast/regionów Są skłonni ujednolicać wszystkie podsystemy do „standardu ACCUS” Dzięki projektowi ACCUS firmy Klastra Interizon otwierają nową formułę współpracy z potencjalnymi klientami zainteresowanymi produktami w obszarze Smart X.

17 ACCUS a potencjalne korzyści dla Interizon #2 System ACCUS będzie systemem czasu rzeczywistego: Podłączanie podsystemów wbudowanych według ustalonego standardu oraz wytyczne do tworzenia aplikacji (oprogramowania) w ACCUS Mechanizmy ACCUS umożliwią tworzenie złożonych interakcji (typu Smart) Mając wcześniejszy dostęp do wytycznych projektowych firmy mogą ustandaryzować własne produkty („ACCUS compatible”) Łatwiejsza/szybsza integracja systemów Ciekawsza oferta uwzględniające komplementarne podsystemy i aplikacje Posiadając doświadczenie w instalacji i wdrażaniu platformy ACCUS firmy Interizon będą miały potencjalną przewagę rynkową Dzięki projektowi ACCUS firmy Klastra Interizon standaryzują własne produkty i zyskują know-how oraz narzędzie do integracji złożonych systemów typu Smart

18 ACCUS a potencjalne korzyści dla Interizon #3 Instalacja systemu ACCUS w Trójmieście jest unikatem w skali UE (najbardziej zaawansowany system dla Smart City/Building/…) Systemy inteligentne i wbudowane (rozumiane jak w ARTEMIS) mają szansę stać się inteligentną specjalizacją naszego regionu Na rozwój inteligentnych specjalizacji przeznaczone zostaną znaczne środki w latach 2014–2020 (m.in. RPO, POIR, …) Istnieje szansa na pozyskiwanie środków trudno dostępnych dla pojedynczych firm (np. mechanizm CORNET, Horizon 2020) Trwają rozmowy z NCBiR dot. dedykowanej wiązki projektów związanych z rozwojem technologii Smart w Interizon (>100 mln) Dzięki projektowi ACCUS firmy Klastra Interizon zyskują łatwiejszy dostęp do finansowania pozwalającego na szybszy rozwój produktów w obszarze „technologii Smart”

19 ACCUS a potencjalne korzyści dla Interizon #4 Jeszcze nie zaczęliśmy promocji, a już dzwonią pierwsi klienci … … i nie mam pojęcia co z nimi zrobić … Bardzo możliwe, że odpowiednio używając projektu ACCUS wypromujemy potencjał Interizon w obszarze Smart: „tu są największe kompetencje w implementacji systemów typu Smart” „posiadamy innowacyjne produkty eksportowe” „jeśli szukasz partnera w Polsce – z nami najlepiej współpracować” „tu kształcimy w zakresie ICT związanym z technologiami Smart” Przedsięwzięcie wymaga typowo biznesowego podejścia Dzięki projektowi ACCUS firmy Klastra Interizon zyskują rozpoznawalność jako krajowi/europejscy specjaliści w zakresie tworzenia urządzeń, systemów typu Smart X

20 ACCUS a potencjalne korzyści dla Interizon #5 Dzięki projektowi ACCUS firmy Klastra Interizon tworzą unikalny na świecie biznesowy ekosystem innowacji w obszarze technologii Smart City/Building/Factory/… Czy może istnieć analogia? Czy możliwe powtórzenie sukcesu? Jeśli tak, to jak to osiągnąć?

21 ACCUS a potencjalne korzyści dla Interizon 1.Nowa formuła współpracy z potencjalnymi klientami zainteresowanymi produktami w obszarze Smart 2.Standaryzacja własne produktów i pozyskanie know-how oraz narzędzi do integracji złożonych systemów typu Smart 3.Łatwiejszy dostęp do finansowania pozwalającego na szybszy rozwój produktów w obszarze Smart 4.Rozpoznawalność jako krajowi/europejscy specjaliści w zakresie tworzenia urządzeń, systemów typu Smart 5.Unikalny na świecie biznesowy ekosystem innowacji w obszarze technologii Smart City/Building/Factory/…

22 Dziękuję za uwagę dr inż. Łukasz Kulas Centrum Doskonałości WiComm lukasz.kulas@wicomm.pl +48 58 347 1659


Pobierz ppt "System ACCUS dla inteligentnych miast i budynków: możliwości dla firm Klastra Interizon dr inż. Łukasz Kulas, koordynator wdrożenia pilotażowego projektu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google