Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Lasy w grodzie Lecha. Położenie i charakterystyka Nadleśnictwo Gniezno położone jest w województwie wielkopolskim na terenie dwóch powiatów: gnieźnieńskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Lasy w grodzie Lecha. Położenie i charakterystyka Nadleśnictwo Gniezno położone jest w województwie wielkopolskim na terenie dwóch powiatów: gnieźnieńskiego."— Zapis prezentacji:

1 Lasy w grodzie Lecha

2 Położenie i charakterystyka Nadleśnictwo Gniezno położone jest w województwie wielkopolskim na terenie dwóch powiatów: gnieźnieńskiego i słupeckiego. Zostało utworzone w 1975r. Jego powierzchnia ogólna wynosi 19.635 hektarów, a lasy ochronne obejmujące 16.480 ha stanowią 91% powierzchni leśnej nadleśnictwa. Nadleśnictwo Gniezno związane jest z początkami państwa Polskiego. Historia osadnictwa na tym obszarze sięga już VIII wieku. Przebiega tędy Szlak Piastowski. Fot. J. Jusiak

3 Szlak Piastowski Tereny Nadleśnictwa Gniezno to region związany z historią początków Państwa Polskiego, a Szlak Piastowski jest unikatowy na skalę krajową. Wędrówka po Szlaku odtwarza cykliczne przemieszczanie się władców piastowskich i ich dworów pomiędzy czterema grodami, które pełniły funkcje stołeczne. Szczególnym punktem jest wyspa Ostrów Lednicki, na której prawdopodobnie odbył się chrzest Mieszka I. Do dziś zachowały się na niej ruiny kaplicy i inne obiekty. Fot.E. Klimacka

4 Edukacja i rekreacja / Staraniem Nadleśnictwa Gniezno zorganizowano cztery ścieżki edukacyjne: na terenie leśnictwa Zakrzewo – długość 7 km. Ścieżka składa się z 21 przystanków dydaktycznych. na terenie leśnictwa Krzyżówka – długość 2,6 km prezentuje fazy rozwoju drzewostanu oraz uczy rozpoznawać gatunki drzew, krzewów i runa leśnego. na terenie leśnictwa Nowaszyce i Kowalewko umożliwia zapoznanie się z wybranymi działami gospodarki leśnej, a także z krajowymi gatunkami drzew i krzewów ścieżka Dolina znajduje się na terenie szkółki leśnej Powidz, długość ścieżki – 1,5 km Formy aktywności fizycznej: Na terenie Lasu Miejskiego chętnie uprawiany jest nordic walking Fot. J. Jusiak

5 Obszar naszego nadleśnictwa przecinają trasy szlaków: pieszych, rowerowych, samochodowych i wodnych. Szlaki turystyczne Szlaki piesze: 11 turystycznych szlaków pieszych oznakowanych szlak zielony Nad Wełną - długość 37 km szlak zielony Szlak Królewski - długość 46,5 km szlak żółty Pamięci ofiar II wojny światowej - długość 33 km Szlaki rowerowe : Na przykład ścieżka wytyczona po terenach leśnych wokół Gniezna (teren leśnictwa Las Miejski) Czyli my w naszym nadleśnictwie: Szlaki kajakowe: Np. - szlak rzeki Wełna 115 km zaliczany jest do najpiękniejszych szlaków kajakowych w Polsce. Wytrawni kajakarze, którzy zdecydują się na spływ Wełną do Wągrowca, będą tam mieli okazję spotkać rzadkie zjawisko bifurkacji, czyli skrzyżowania nurtów rzek – Wełny z Nielbą. (Skrzyżowanie Wełny z Nielbą)

6 Ochrona lasu Ochronę przyrody w imieniu Ministra Środowiska nadzoruje jeden z wiceministrów pełniący funkcję Głównego Konserwatora Przyrody, zaś w województwach – Wojewódzcy Konserwatorzy Przyrody. Na co dzień ochroną lasów zajmują się leśnicy, których obowiązkiem jest podejmowanie działań ochronnych mających na celu zachowanie trwałości lasu i zwiększenie jego naturalnej odporności na czynniki szkodotwórcze. Zagrożenia dzieli się na trzy grupy: biotyczne (np. szkodliwe owady, grzyby patogeniczne, ssaki roślinożerne) abiotyczne – ekstremalne zjawiska atmosferyczne (np. silne wiatry, śnieg, ulewne deszcze, wysokie i niskie temperatury); antropogeniczne – wywołane przez człowieka (np. pożary, zanieczyszczenia przemysłowe, zaśmiecanie lasu). wykładanie i kontrola różnego rodzaju pułapek, wyznaczanie i szybkie usuwanie z lasu drzew opanowanych przez owady, opryski certyfikowanymi preparatami. Przykładowe działania ochronne: likwidacja drzew chorych, mogących stanowić zagrożenie dla życia ludzi podczas np. silnych wiatrów, kontrola stanu drzewostanów punkty alarmowo- dyspozycyjne, działające we wszystkich regionalnych dyrekcjach LP i nadleśnictwach, sieć dostrzegalni przeciwpożarowych, z których prowadzi się obserwację lasu

7 Łowiectwo Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego – tak definiuje je ustawa „Prawo łowieckie" z 1995 r. Gospodarowaniem zwierzyną łowną, zgodnie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki leśnej, rolnej i rybackiej, zajmują się myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim oraz leśnicy. - Nadleśnictwo Gniezno należy do IX Rejonu Hodowlanego o nazwie Czerniejewo -Łączna powierzchnia obwodów łowieckich wynosi 127 799 ha w tym powierzchnia leśna 21 102 ha, czyli lesistość obwodów łowieckich wynosi 16,5%. Przy czym obwody łowieckie położone są na terenie dwóch powiatów. - Zwierzęciem łownym o największym zagęszczeniu w rejonie nadleśnictwa wg danych z 2007 roku jest sarna, w przybliżeniu na 1000 ha przypadały 23 osobniki Średnio rocznie na terenie Nadleśnictwa Gniezno myśliwi pozyskują : - 160 jeleni - 33 daniele - 684 sarny - 470 dzików - 1520 lisów

8 Gospodarka leśna Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu sporządzanych przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej. Plan ten zatwierdzany jest przez Ministra Środowiska i obowiązuje przez 10 lat. Zawiera on między innymi : ogólną charakterystykę Nadleśnictwa, walory przyrodniczo –leśne,stan oraz plan ochrony przyrody,rodzaje zagrożeń leśnych, promocje i edukacje ekologiczną oraz analizę gospodarki leśnej w minionym okresie. Fot. archiwum RDLP Poznań Zasoby leśne: Użytkowanie lasów obejmuje min. : pozyskiwanie drewna zbiory płodów runa leśnego zbiór roślin Pozyskanie „choinek” Procentowy udział poszczególnych kategorii użytkowania Nadleśnictwa Gniezno przedstawia się następująco: Lasy- 14,5 %(18 184 ha ) Użytki rolne -68,0 %(85 301 ha) Pozostałe grunty i nieużytki -17,5 %(21 949 ha) Razem -100,0%(125 434 ha ) Fot. E. Klimacka

9 Pozyskiwanie drewna: Leśnicy pozyskują drewno w granicach średnio do 55% a 60%, które przyrasta w lesie. Reszta zwiększa zapas na pniu. Nadleśnictwo Gniezno prowadzi także produkcję sadzonek na terenie „Szkółki Powidz".Roczna produkcja sadzonek wynosi ok. 3 mln szt., z czego 1,5 mln szt. przeznaczone jest do prac odnowieniowo-zalesieniowych prowadzonych przez Nadleśnictwo. Nadwyżki sadzonek przeznaczane są do zalesień gruntów porolnych oraz sprzedawane są odbiorcom prywatnym. Akcja w ramach zwiększeniu zasobów leśnych: w ramach corocznych akcji sadzenia drzew w 2016 roku, posadzone zostało 3000 sadzonek sosny na obszarze 30 arów. Akcja ta przebiegała pod hasłem: "100 milionów drzew do 2017 roku". Fot. E.Klimacka

10 Prezentację wykonały uczennice klasy 2a I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie: Justyna Jusiak Paulina Halik Eliza Klimacka Kategoria: szkoła ponadgimnazjalna Źródła: http://fotopolska.eu/foto/333/333638.jpg zdjęcia autorskie http://www.gniezno.poznan.lasy.gov.pl/lowie ctwo#.VyJjMvmLTIV Szczególne podziękowania za poświęcony czas i udzielone informacje dla pani Karoliny Łachowskiej z Nadleśnictwa Gniezno http://www.gniezno.poznan.lasy.gov.pl/


Pobierz ppt "Lasy w grodzie Lecha. Położenie i charakterystyka Nadleśnictwo Gniezno położone jest w województwie wielkopolskim na terenie dwóch powiatów: gnieźnieńskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google