Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

III Liceum Ogólnokształcące im. Lucjana Szenwalda w Dąbrowie Górniczej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "III Liceum Ogólnokształcące im. Lucjana Szenwalda w Dąbrowie Górniczej."— Zapis prezentacji:

1 III Liceum Ogólnokształcące im. Lucjana Szenwalda w Dąbrowie Górniczej

2 Położenie szkoły: Dąbrowa Górnicza, dzielnica Gołonóg  dojazd tramwajami linii nr 21, 22, 28, 32  autobusami linii nr 807, 808, 814, 801, 831, 811, 175, 604, 644, 55, 18, 635.

3 III Liceum Ogólnokształcące To szkoła : » ludzi z pasją, » ludzi kreatywnych, » przedsiębiorczych, To szkoła: » gdzie każdy może rozwijać swój talent i osiągnąć sukces

4 KLASA MUNDUROWA w SZENWALDZIE

5  Dla tych, którzy chcą robić w życiu coś pożytecznego, czuć wyjątkowość swojej profesji i mieć stałość zatrudnienia.

6 Klasa realizować będzie program kształcenia ogólnego liceum ogólnokształcącego. Absolwent ma możliwość uzyskania wykształcenia średniego ogólnego oraz świadectwa dojrzałości. Będzie również doskonale przygotowany do dalszej edukacji w służbach mundurowych.

7 Przedmioty realizowane wg rozszerzonego planu nauczania:  Język angielski-Podczas lekcji języka angielskiego, oprócz klasycznych zajęć lekcyjnych będziemy uczyć języka specjalistycznego, związanego z profilem klasy. Będziemy korzystać z podręczników: Command & Control oraz Police. Są to publikacje przeznaczone dla osób przygotowujących się do pracy w wojskowości i policji, pragnących doskonalić znajomość języka angielskiego w aspekcie związanym z taką pracą zawodową.

8 Najważniejsze cechy podręczników to: szeroki wybór aktualnych tekstów dotyczących zagadnień związanych z wojskowością i policją realistyczne dialogi; ćwiczenia doskonalące umiejętność mówienia i pisania; słownik angielsko-angielski objaśniający słownictwo zawodowe; przejrzysta i łatwa do wprowadzenia na lekcjach struktura materiału językowego.

9 Lekcje wiedzy o społeczeństwie w klasie mundurowej? ogólna wiedza z zakresu zagadnień społecznych i prawnych zjawiska związane z bezpieczeństwem w skali globalnej, państwowej, regionalnej i lokalnej. podstawowa wiedzę z zakresu nauk społecznych, praw człowieka i zasad funkcjonowania państwa – jego ustroju i struktury, podziału władzy w administracji publicznej odpowiedzialnej za bezpieczeństwo wewnętrzne, zasady funkcjonowania instytucji państwa, zakres zadań administracji publicznej oraz problematykę zarządzania w sytuacjach kryzysowych.

10 najważniejsze zadania, uprawnienia policji i innych służb mundurowych, etyka zawodowa funkcjonariusza policji konflikty, którym towarzyszy terroryzm, ich przyczyny oraz motywy i sposoby działania terrorystów, oraz strategie zwalczania terroryzmu organizacja wymiaru sprawiedliwości, postępowanie karne i w sprawach o wykroczenia

11 Od klasy drugiej możliwość wyboru dodatkowych przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym  -historia z historią wojskowości we współpracy z Instytutem Historii Uniwersytetu Śląskiego  -geografia z elementami terenoznawstwa  -matematyka w grupie objętej patronatem Politechniki Śląskiej  -informatyka w grupie objętej patronatem Wyższej Szkoły Biznesu

12 Zajęcia fakultatywne  Wychowanie fizyczne – samoobrona, strzelectwo sportowe  Edukacja dla bezpieczeństwa w zwiększonej liczbie godzin

13 Trzy przedmioty dodatkowe:  -klasa I – Elementy psychologii w służbach mundurowych  -klasa II – Elementy ratownictwa medycznego  -klasa III – Organizacja i funkcjonowanie służb mundurowych

14 CERTYFIKATY  W ramach realizacji przedmiotów dodatkowych każdy uczeń będzie miał możliwość zdobycia certyfikatów potwierdzających zdobyte wiadomości i umiejętności oraz dających dodatkowe punkty na egzaminach na studia.

15 Perspektywy  Łatwiejszy wstęp na uczelnie i szkoły policyjne, wojskowe i inne szkoły służb mundurowych.  podjęcie nauki na każdym wybranym kierunku studiów,  nauka w szkołach pomaturalnych i policealnych,

16 REGULAMIN KLASY MUNDUROWEJ CELEM EDUKACYJNYM I WYCHOWAWCZYM KLASY MUNDUROWEJ JEST PRZYGOTOWANIE UCZNIÓW DO DALSZEJ NAUKI LUB PRACY W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

17  Uczniowie klasy mundurowej III Liceum Ogólnokształcącego noszą tytuł „KADET”.  Struktura organizacyjna klasy mundurowej nawiązuje do struktur organizacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. - 32 osobowa klasa stanowi PLUTON KADETÓW - pluton kadetów dzieli się na 4 8 osobowe drużyny

18 Stopnie w klasie mundurowej:  młodszy kadet  kadet  starszy kadet  kapral kadet  starszy kapral kadet  plutonowy kadet  kadet prymus

19 OBOWIĄZKI KADETA KLASY MUNDUROWEJ  Zdobywanie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w zajęciach ujętych w ramowym planie nauczania dla klasy mundurowej.  Aktywne uczestniczenie we wszystkich zajęciach programowych.  Poszanowanie symboli narodowych, szkolnych i munduru.  Reprezentowania szkoły podczas uroczystości państwowych, patriotycznych i szkolnych.

20 Obozy:  Październik 3 dni, czerwiec 3 dni – szkoleniowo kondycyjny  Październik 3 dni szkoleniowy z elementami czarnej taktyki, czerwiec 5 dni szkoleniowy z elementami zielonej taktyki

21  Klasa mundurowa zapewni uczniom odpowiednie warunki do rozwoju, zdobywania wiedzy, realizowania zainteresowań. Osoby, które interesują się sprawami związanymi z działaniem służb mundurowych, będą mogły poznać zasady ich funkcjonowania w praktyce.

22 Kształcenie w klasie mundurowej odbywać się będzie w duchu wartości patriotycznych, odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i osób towarzyszących. Będziemy doskonalić odporność psychiczną na stres, umiejętność dostosowania do zmiennych warunków służby, podporządkowania się poleceniom i rozkazom, dużą sprawność fizyczną.


Pobierz ppt "III Liceum Ogólnokształcące im. Lucjana Szenwalda w Dąbrowie Górniczej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google