Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE A RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Lublin, grudzień 2007 Kuratorium Oświaty w Lublinie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KSZTAŁCENIE ZAWODOWE A RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Lublin, grudzień 2007 Kuratorium Oświaty w Lublinie."— Zapis prezentacji:

1 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE A RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Lublin, grudzień 2007 Kuratorium Oświaty w Lublinie Kuratorium Oświaty w Lublinie Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego www.kuratorium.lublin.pl Dorota Adach Dorota Adach Bogdan Kruszakin

2 Liczba uczniów i słuchaczy w szkołach ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2007/2008 - 124 798 w roku szkolnym 2006/2007 - 132 144 spadek o 7346 (5,9%) Kuratorium Oświaty w Lublinie Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Lublin 2007 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE A RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM

3 Kuratorium Oświaty w Lublinie Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Lublin 2007 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE A RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM Struktura sieci szkół ponadgimnazjalnych ( z ponadpodstawowymi) w woj. lubelskim w roku szkolnym 2007/2008 * LpTyp szkołyLiczba szkółLiczba oddziałów 1Liceum ogólnokształcące2001820 2Liceum profilowane98322 3Zasadnicza szkoła zawodowa111497 4Technikum (po gimnazjum)1451179 5 Technikum uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych 71144 6 Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym 2273 7Szkoła policealna197698 8 Technikum i liceum na podbudowie szkoły starego ustroju 6922 9134755 * Bez szkół podległych Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi

4 Kuratorium Oświaty w Lublinie Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Lublin 2007 Typy placówek ponadgimnazjalnych rok szkolny 2007/2008 LpTyp szkołyLiczba oddziałów 1Centrum kształcenia praktycznego11 2Ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego (ODDZ) 28 3Centrum Kształcenia Ustawicznego – bez szkół10 4Centrum Kształcenia Ustawicznego ze szkołami7 5Niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego i praktycznego 37 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE A RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM

5 Struktura kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych w woj. lubelskim (razem szkoły dla młodzieży i dorosłych) rok szkolny 2007/2008 * Kuratorium Oświaty w Lublinie Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Lublin,2007 LpTypy szkółLiczba uczniówUdział procentowy 1.Licea ogólnokształcące 52 56142,12% 2.Licea profilowane 7 8736,31% 3.Uzupełniające licea ogólnokształcące 1 9761,58% 4.Technika 29 582 23,70% 5.Szkoły policealne 17 338 13,89% 6.Zasadnicze szkoły zawodowe 11 570 9,27% 7.Technika uzupełniające 2 8212,26% 8.Specjalne szkoły przysposabiające do pracy 5330,43% 9.Kolegia pracowników służb społecznych 3670,29% 10.Technikum, liceum.. na podbudowie szkoły zasadniczej 1770,14% Razem : 124 798 * Bez szkół podległych Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi KSZTAŁCENIE ZAWODOWE A RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM

6 Udział % uczniów i słuchaczy w szkołach ponadgimnazjalnych w woj. lubelskim w roku szkolnym 2007/2008 * Bez szkół podległych Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kuratorium Oświaty w Lublinie Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Lublin 2007 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE A RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM

7 Procentowy udział liczby uczniów w poszczególnych powiatach KSZTAŁCENIE ZAWODOWE A RYNEK PRACY Kuratorium Oświaty w Lublinie Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Lublin 2007

8 Struktura kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych w woj. lubelskim w roku szkolnym 2007/2008 * (szkoły dla młodzieży) LpTyp szkołyLiczba oddziałówUdział procentowy 1Liceum ogólnokształcące50 325 48,03% 2Uzupełniające liceum ogólnokształcące330 0,31% 3Technikum29 452 28,11% 4Technikum uzupełniające1094 1,04% 5Liceum profilowane7617 7,27% 6Szkoła policealna3937 3,76% 7Szkoły specjalne533 0,51% 8Zasadnicza szkoła zawodowa11482 10,96% Razem104 770 100,00% * Bez szkół podległych Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi KSZTAŁCENIE ZAWODOWE A RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM

9 Kuratorium Oświaty w Lublinie Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Lublin 2007 Struktura kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych w woj. lubelskim w roku szkolnym 2007/2008* (szkoły dla młodzieży) * Bez szkół podległych Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi KSZTAŁCENIE ZAWODOWE A RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM

10 lpTyp szkołyLiczba uczniów 2007/2008 Udział procentowy 1 Liceum ogólnokształcące 2103 10,50% 2 Uzupełniające liceum ogólnokształcące 1779 8,88% 3 Technikum 130 0,65% 4 Technikum uzupełniające 1904 9,51% 5 Liceum profilowane 256 1,28% 6 Szkoły policealne 13401 66,91% 7 Szkoły specjalne0 0,00% 8 Zasadnicza szkoła zawodowa88 0,44% 9 Kolegia pracowników służb społecznych367 1,83% Ogółem20 028 100,00% Struktura kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych w woj. lubelskim w roku szkolnym 2007/2008* (szkoły dla dorosłych) * Bez szkół podległych Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kuratorium Oświaty w Lublinie Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Lublin 2007 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE A RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM

11 Struktura kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych w woj. lubelskim w roku szkolnym 2007/2008 * (szkoły dla dorosłych) * Bez szkół podległych Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kuratorium Oświaty w Lublinie Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Lublin 2007 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE A RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM

12 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE A RYNEK PRACY Struktura sieci szkół w poszczególnych powiatach Kuratorium Oświaty w Lublinie Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Lublin 2007

13 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE A RYNEK PRACY Struktura sieci szkół w poszczególnych powiatach Kuratorium Oświaty w Lublinie Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Lublin 2007

14 Kuratorium Oświaty w Lublinie Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego KSZTAŁCENIE ZAWODOWE A RYNEK PRACY Struktura sieci szkół w poszczególnych powiatach

15 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE A RYNEK PRACY Struktura sieci szkół w poszczególnych powiatach Kuratorium Oświaty w Lublinie Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Lublin 2007

16 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE A RYNEK PRACY Struktura sieci szkół w poszczególnych powiatach Kuratorium Oświaty w Lublinie Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Lublin 2007

17 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE A RYNEK PRACY Struktura sieci szkół w poszczególnych powiatach Kuratorium Oświaty w Lublinie Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Lublin 2007

18 Struktura kształcenia w szkołach zawodowych w woj. Lubelskim Rok szkolny 2007/2008 Kuratorium Oświaty w Lublinie Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Lublin 2007 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE A RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM Liczba uczniów

19 Liczba uczniów i słuchaczy w szkołach zawodowych 2007/2008 - 62 388 (49,99 %) 2006/2007 - 65 795 (49,79 %) - 3 407 ( + 0,20%) Kuratorium Oświaty w Lublinie Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Lublin 2007 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE A RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM

20 Czy brak drożności systemu kształcenia jest efektem indywidualnych decyzji uczniów czy brakiem odpowiedniej oferty edukacyjnej ??? Kuratorium Oświaty w Lublinie Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Lublin 2007 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE A RYNEK PRACY

21 Dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym ustala zawody, w których kształci szkoła po zasięgnięciu opinii odpowiednio wojewódzkiej lub powiatowej rady zatrudnienia oraz po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty, który sprawdza je pod kątem zgodności z prawem oświatowym O OFERCIE EDUKACYJNEJ DECYDUJE SZKOŁA Decyzję o wyborze szkoły podejmuje uczeń Kuratorium Oświaty w Lublinie Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Lublin 2007 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE A RYNEK PRACY

22 Zawody, które wybierali uczniowie najchętniej Kuratorium Oświaty w Lublinie Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Lublin 2007 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE A RYNEK PRACY

23 technikach Zawody najbardziej popularne w technikach: technik informatyk- 5 580 uczniów technik mechanik - 5 523 uczniów technik ekonomista- 4 006 uczniów technik żywienia i gosp. domowego- 2 669 uczniów technik hotelarstwa- 1 994 uczniów technik administracji- 1 808 uczniów technik budownictwa- 1 740 uczniów technik agrobiznesu- 1 601 uczniów technik elektryk- 1 241 uczniów technik ochrony fizycznej osób i mienia - 1 203 uczniów technik usług fryzjerskich - 1 277 uczniów technik usług kosmetycznych - 1 185 uczniów Kuratorium Oświaty w Lublinie Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Lublin 2007 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE A RYNEK PRACY

24 zasadniczych szkołach zawodowych: Zawody najbardziej popularne w zasadniczych szkołach zawodowych: mechanik pojazdów samochodowych - 2 358 uczniów kucharz małej gastronomii- 2 228 uczniów kucharz- 2011 uczniów cukiernik- 858 uczniów fryzjer- 827 uczniów murarz - 746 uczniów piekarz- 587 uczniów elektromechanik - 407 uczniów ślusarz- 381 uczniów sprzedawca- 312 uczniów rolnik- 272 uczniów Kuratorium Oświaty w Lublinie Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Lublin 2007 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE A RYNEK PRACY

25 Zawody deficytowe rok 2006 - 2007 Kuratorium Oświaty w Lublinie Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Lublin 2007 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE A RYNEK PRACY wg danych WUP

26 Kuratorium Oświaty w Lublinie Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Lublin 2007 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE A RYNEK PRACY Zawody deficytowe wg danych WUP

27 Kuratorium Oświaty w Lublinie Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Lublin 2007 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE A RYNEK PRACY Zawody deficytowe wg danych WUP

28 Kuratorium Oświaty w Lublinie Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Lublin 2007 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE A RYNEK PRACY Zawody deficytowe wg danych WUP

29 Kuratorium Oświaty w Lublinie Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Lublin 2007 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE A RYNEK PRACY Zawody deficytowe wg danych WUP

30 Kuratorium Oświaty w Lublinie Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Lublin 2007 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE A RYNEK PRACY Zawody deficytowe wg danych WUP

31 Kuratorium Oświaty w Lublinie Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Lublin 2007 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE A RYNEK PRACY Zawody deficytowe wg danych WUP

32 Kuratorium Oświaty w Lublinie Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Lublin 2007 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE A RYNEK PRACY Zawody deficytowe wg danych WUP

33 Kuratorium Oświaty w Lublinie Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Lublin 2007 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE A RYNEK PRACY Zawody deficytowe wg danych WUP

34 W analizowanym okresie 18 miesięcy trwałe zapotrzebowanie wystąpiło na 4 zawody pracownik kancelaryjny statystyk (wykształcenie wyższe) bibliotekarz laborantka stomatologiczna KSZTAŁCENIE ZAWODOWE A RYNEK PRACY

35 Czy decyzje dyrektorów szkół oraz uczniów i ich rodziców były trafne z punktu widzenia potrzeb rynku pracy ? Kuratorium Oświaty w Lublinie Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Lublin 2007 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE A RYNEK PRACY

36 Wiedza o prognozowanych zmianach na rynku pracy Doradztwo zawodowe Oferta edukacyjna Kuratorium Oświaty w Lublinie Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Lublin 2007 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE A RYNEK PRACY Czynniki niezbędne do podejmowania trafnych decyzji


Pobierz ppt "KSZTAŁCENIE ZAWODOWE A RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Lublin, grudzień 2007 Kuratorium Oświaty w Lublinie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google