Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE A RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Lublin, grudzień 2007 Kuratorium Oświaty w Lublinie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KSZTAŁCENIE ZAWODOWE A RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Lublin, grudzień 2007 Kuratorium Oświaty w Lublinie."— Zapis prezentacji:

1 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE A RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Lublin, grudzień 2007 Kuratorium Oświaty w Lublinie Kuratorium Oświaty w Lublinie Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Dorota Adach Dorota Adach Bogdan Kruszakin

2 Liczba uczniów i słuchaczy w szkołach ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2007/ w roku szkolnym 2006/ spadek o 7346 (5,9%) Kuratorium Oświaty w Lublinie Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Lublin 2007 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE A RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM

3 Kuratorium Oświaty w Lublinie Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Lublin 2007 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE A RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM Struktura sieci szkół ponadgimnazjalnych ( z ponadpodstawowymi) w woj. lubelskim w roku szkolnym 2007/2008 * LpTyp szkołyLiczba szkółLiczba oddziałów 1Liceum ogólnokształcące Liceum profilowane Zasadnicza szkoła zawodowa Technikum (po gimnazjum) Technikum uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym Szkoła policealna Technikum i liceum na podbudowie szkoły starego ustroju * Bez szkół podległych Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi

4 Kuratorium Oświaty w Lublinie Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Lublin 2007 Typy placówek ponadgimnazjalnych rok szkolny 2007/2008 LpTyp szkołyLiczba oddziałów 1Centrum kształcenia praktycznego11 2Ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego (ODDZ) 28 3Centrum Kształcenia Ustawicznego – bez szkół10 4Centrum Kształcenia Ustawicznego ze szkołami7 5Niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego i praktycznego 37 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE A RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM

5 Struktura kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych w woj. lubelskim (razem szkoły dla młodzieży i dorosłych) rok szkolny 2007/2008 * Kuratorium Oświaty w Lublinie Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Lublin,2007 LpTypy szkółLiczba uczniówUdział procentowy 1.Licea ogólnokształcące ,12% 2.Licea profilowane ,31% 3.Uzupełniające licea ogólnokształcące ,58% 4.Technika ,70% 5.Szkoły policealne ,89% 6.Zasadnicze szkoły zawodowe ,27% 7.Technika uzupełniające ,26% 8.Specjalne szkoły przysposabiające do pracy 5330,43% 9.Kolegia pracowników służb społecznych 3670,29% 10.Technikum, liceum.. na podbudowie szkoły zasadniczej 1770,14% Razem : * Bez szkół podległych Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi KSZTAŁCENIE ZAWODOWE A RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM

6 Udział % uczniów i słuchaczy w szkołach ponadgimnazjalnych w woj. lubelskim w roku szkolnym 2007/2008 * Bez szkół podległych Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kuratorium Oświaty w Lublinie Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Lublin 2007 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE A RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM

7 Procentowy udział liczby uczniów w poszczególnych powiatach KSZTAŁCENIE ZAWODOWE A RYNEK PRACY Kuratorium Oświaty w Lublinie Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Lublin 2007

8 Struktura kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych w woj. lubelskim w roku szkolnym 2007/2008 * (szkoły dla młodzieży) LpTyp szkołyLiczba oddziałówUdział procentowy 1Liceum ogólnokształcące ,03% 2Uzupełniające liceum ogólnokształcące330 0,31% 3Technikum ,11% 4Technikum uzupełniające1094 1,04% 5Liceum profilowane7617 7,27% 6Szkoła policealna3937 3,76% 7Szkoły specjalne533 0,51% 8Zasadnicza szkoła zawodowa ,96% Razem ,00% * Bez szkół podległych Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi KSZTAŁCENIE ZAWODOWE A RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM

9 Kuratorium Oświaty w Lublinie Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Lublin 2007 Struktura kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych w woj. lubelskim w roku szkolnym 2007/2008* (szkoły dla młodzieży) * Bez szkół podległych Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi KSZTAŁCENIE ZAWODOWE A RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM

10 lpTyp szkołyLiczba uczniów 2007/2008 Udział procentowy 1 Liceum ogólnokształcące ,50% 2 Uzupełniające liceum ogólnokształcące ,88% 3 Technikum 130 0,65% 4 Technikum uzupełniające ,51% 5 Liceum profilowane 256 1,28% 6 Szkoły policealne ,91% 7 Szkoły specjalne0 0,00% 8 Zasadnicza szkoła zawodowa88 0,44% 9 Kolegia pracowników służb społecznych367 1,83% Ogółem ,00% Struktura kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych w woj. lubelskim w roku szkolnym 2007/2008* (szkoły dla dorosłych) * Bez szkół podległych Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kuratorium Oświaty w Lublinie Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Lublin 2007 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE A RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM

11 Struktura kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych w woj. lubelskim w roku szkolnym 2007/2008 * (szkoły dla dorosłych) * Bez szkół podległych Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kuratorium Oświaty w Lublinie Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Lublin 2007 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE A RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM

12 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE A RYNEK PRACY Struktura sieci szkół w poszczególnych powiatach Kuratorium Oświaty w Lublinie Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Lublin 2007

13 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE A RYNEK PRACY Struktura sieci szkół w poszczególnych powiatach Kuratorium Oświaty w Lublinie Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Lublin 2007

14 Kuratorium Oświaty w Lublinie Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego KSZTAŁCENIE ZAWODOWE A RYNEK PRACY Struktura sieci szkół w poszczególnych powiatach

15 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE A RYNEK PRACY Struktura sieci szkół w poszczególnych powiatach Kuratorium Oświaty w Lublinie Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Lublin 2007

16 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE A RYNEK PRACY Struktura sieci szkół w poszczególnych powiatach Kuratorium Oświaty w Lublinie Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Lublin 2007

17 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE A RYNEK PRACY Struktura sieci szkół w poszczególnych powiatach Kuratorium Oświaty w Lublinie Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Lublin 2007

18 Struktura kształcenia w szkołach zawodowych w woj. Lubelskim Rok szkolny 2007/2008 Kuratorium Oświaty w Lublinie Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Lublin 2007 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE A RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM Liczba uczniów

19 Liczba uczniów i słuchaczy w szkołach zawodowych 2007/ (49,99 %) 2006/ (49,79 %) ( + 0,20%) Kuratorium Oświaty w Lublinie Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Lublin 2007 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE A RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM

20 Czy brak drożności systemu kształcenia jest efektem indywidualnych decyzji uczniów czy brakiem odpowiedniej oferty edukacyjnej ??? Kuratorium Oświaty w Lublinie Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Lublin 2007 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE A RYNEK PRACY

21 Dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym ustala zawody, w których kształci szkoła po zasięgnięciu opinii odpowiednio wojewódzkiej lub powiatowej rady zatrudnienia oraz po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty, który sprawdza je pod kątem zgodności z prawem oświatowym O OFERCIE EDUKACYJNEJ DECYDUJE SZKOŁA Decyzję o wyborze szkoły podejmuje uczeń Kuratorium Oświaty w Lublinie Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Lublin 2007 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE A RYNEK PRACY

22 Zawody, które wybierali uczniowie najchętniej Kuratorium Oświaty w Lublinie Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Lublin 2007 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE A RYNEK PRACY

23 technikach Zawody najbardziej popularne w technikach: technik informatyk uczniów technik mechanik uczniów technik ekonomista uczniów technik żywienia i gosp. domowego uczniów technik hotelarstwa uczniów technik administracji uczniów technik budownictwa uczniów technik agrobiznesu uczniów technik elektryk uczniów technik ochrony fizycznej osób i mienia uczniów technik usług fryzjerskich uczniów technik usług kosmetycznych uczniów Kuratorium Oświaty w Lublinie Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Lublin 2007 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE A RYNEK PRACY

24 zasadniczych szkołach zawodowych: Zawody najbardziej popularne w zasadniczych szkołach zawodowych: mechanik pojazdów samochodowych uczniów kucharz małej gastronomii uczniów kucharz uczniów cukiernik- 858 uczniów fryzjer- 827 uczniów murarz uczniów piekarz- 587 uczniów elektromechanik uczniów ślusarz- 381 uczniów sprzedawca- 312 uczniów rolnik- 272 uczniów Kuratorium Oświaty w Lublinie Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Lublin 2007 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE A RYNEK PRACY

25 Zawody deficytowe rok Kuratorium Oświaty w Lublinie Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Lublin 2007 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE A RYNEK PRACY wg danych WUP

26 Kuratorium Oświaty w Lublinie Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Lublin 2007 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE A RYNEK PRACY Zawody deficytowe wg danych WUP

27 Kuratorium Oświaty w Lublinie Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Lublin 2007 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE A RYNEK PRACY Zawody deficytowe wg danych WUP

28 Kuratorium Oświaty w Lublinie Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Lublin 2007 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE A RYNEK PRACY Zawody deficytowe wg danych WUP

29 Kuratorium Oświaty w Lublinie Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Lublin 2007 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE A RYNEK PRACY Zawody deficytowe wg danych WUP

30 Kuratorium Oświaty w Lublinie Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Lublin 2007 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE A RYNEK PRACY Zawody deficytowe wg danych WUP

31 Kuratorium Oświaty w Lublinie Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Lublin 2007 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE A RYNEK PRACY Zawody deficytowe wg danych WUP

32 Kuratorium Oświaty w Lublinie Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Lublin 2007 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE A RYNEK PRACY Zawody deficytowe wg danych WUP

33 Kuratorium Oświaty w Lublinie Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Lublin 2007 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE A RYNEK PRACY Zawody deficytowe wg danych WUP

34 W analizowanym okresie 18 miesięcy trwałe zapotrzebowanie wystąpiło na 4 zawody pracownik kancelaryjny statystyk (wykształcenie wyższe) bibliotekarz laborantka stomatologiczna KSZTAŁCENIE ZAWODOWE A RYNEK PRACY

35 Czy decyzje dyrektorów szkół oraz uczniów i ich rodziców były trafne z punktu widzenia potrzeb rynku pracy ? Kuratorium Oświaty w Lublinie Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Lublin 2007 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE A RYNEK PRACY

36 Wiedza o prognozowanych zmianach na rynku pracy Doradztwo zawodowe Oferta edukacyjna Kuratorium Oświaty w Lublinie Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Lublin 2007 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE A RYNEK PRACY Czynniki niezbędne do podejmowania trafnych decyzji


Pobierz ppt "KSZTAŁCENIE ZAWODOWE A RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Lublin, grudzień 2007 Kuratorium Oświaty w Lublinie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google