Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ćwiczenia1 Podstawy zarządzania Temat ćwiczenia:...............................................................................................................................................................................................................

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ćwiczenia1 Podstawy zarządzania Temat ćwiczenia:..............................................................................................................................................................................................................."— Zapis prezentacji:

1 ćwiczenia1 Podstawy zarządzania Temat ćwiczenia: Nazwisko autora PODSTAWOWE INFORMACJE O FIRMIE Przedmiotem działalności firmy „D....” Sp. z o.o. Jest Ø Nazwa firmy: Sp. z o.o. Ø Adres firmy: B , ul... 2 Ø Numer regon: Ø Numer NIP: Ø Telefon: Ø Fax:

2 ćwiczenia2 Zarządzanie jest nauką społeczną zajmującą się organizowaniem i kierowaniem pracą zespołów ludzkich podczas realizacji zaplanowanych celów.

3 ćwiczenia3 Definicja zarządzania (wpisać): Celem ćwiczenia jest: określenie podstawowych informacji o firmie według funkcji zarządzania (wpisać funkcje): Założenia: 1- firma przyjęta do ćwiczenia zatrudnia min. 20 osób, 2- transport wyrobów zapewnia firma je wykonujące, 3 -

4 ćwiczenia4 PLANOWANIE to zdefiniowanie celów przedsięwzięcia oraz określenie optymalnych sposobów osiągnięcia zakładanych celów

5 ćwiczenia5 Planowanie polega na określeniu: Planowanie to podejmowanie z góry decyzji o tym (pytania): a ) ? b) ? c) ? d) ? e) ?

6 ćwiczenia6 Ad a – co robić ? Podać przykład oferty produktowej: Firma „Des” zajmuje się produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych ich sprzedażą poprze obcą sieć dystrybucji zarówno na rynku lokalnym jak i krajowym. Głównymi produktami jakie wytwarza firma są : Ø

7 ćwiczenia7 Lokalizacja przedsiębiorstwa

8 ćwiczenia8 Po wybraniu tematu pierwszym elementem jest wybór lokalizacji firmy. Lokalizacja firmy: 1 - w stosunku do miejscowości 2 – dróg transportowych 3 – rzeki spławnej, 4 – linii kolejowej,

9 Wykład - Podstawy zarządzania9 Rys. 01. Przykład lokalizacji zakładu przemysłowego

10 Wykład - Podstawy zarządzania10 Rys. 02. Przykład lokalizacji zakładu przemysłowego w mieście

11 Rys. 03. Przykład zakładu produkcyjnego i jego części składowych11

12 ćwiczenia12 Hala dla wszystkich niezbędnych pomieszczeń:

13 Parking Portier Magazyn Wysyłka samochodowa Hala produkcyjna (w tym warsztaty) Pokój prezesa Pokój kierownika obsługi klientów Pokój kierownika produkcji Księgowości Sekretariat Biura techniczne Pomieszczenia socjalne Pokój rozmów Pokój sprzedaży Rys.3. Schemat zakładu produkcyjnego – rzut poziomy 25m 30m 750m² 543m² 197m²

14 ćwiczenia14 Rysunki zawierają: Rys. 04. Przykłady hal w przekroju poprzecznym Rys. 05. Przykłady hal wielopiętrowych – korzyści z ich stosowania: 1 – wymienić 2 – 3 – Rys. 06. Budynek 4-kondygnacjowy z przestrzenią wolną od zabudowy Rys. 07. Przekrój hali. dach dwuspadowy, słup o stałym przekroju Rys.08. Schemat czynności technologicznych (przykład czynności wykonywanych w firmie)

15 ćwiczenia15 Rys. 04. Przykłady hal w przekroju

16 ćwiczenia16 Rys. 05. Przykłady hal wielopiętrowych

17 ćwiczenia17 Rys. 06. Budynek 4-kondygnacjowy z przestrzenią wolną od zabudowy

18 Rys. 07. Przekrój hali. dach dwuspadowy, słup o stałym przekroju.

19 PROJEKT WYCENA KOSZTU WYKONANIA ANALIZA REOLOGICZNA I TECHNOLOGICZNA WYROBU I PARAMETRÓW PROCESU ZAMÓWIENIE MATERIAŁÓW DO PRODUKCJI KOŁPAKÓW – przygotowanie dokumentacji ZAPŁATA ZA ZAMÓWIONE MATERIAŁY DOSTARCZENIE PRZEZ SPRZEDAWCE TOWARU POBRANIE MATERIAŁÓW TRANSPORT WÓZKIEM WYCINANIE FORMY PRÓBY WYTRZYMAŁOŚCIOWE PAKOWANIE ROZPROWADZANIE PACZEK DO SKLEPÓW OBRABIANIE TŁOCZENIE DEKOROWANIEL AKIEROWANIE - wiecej informacji w załącznikach Rys.08. Schemat czynności technologicznych.

20 ćwiczenia20 Rodzaj urządzenia Ilość m2; m3; szt. Cena jedn. zł/szt;m2;m3 Wartość całkowita Zł Działka [m2] (0.01) Hala nr 1 [m3] Budynek administracji [m2] Magazyn nr 1 - [m2] Tabela 1. Posiadane hale produkcyjne i magazyny

21 ćwiczenia21 Termin przygotowania do tego etapu:

22 ćwiczenia22 Czym jest organizowanie? Organizowanie rzeczowe – pojęcie organizacja oznacza „zespół ludzi i innych elementów powiązanych ze sobą we współdziałaniu dla osiągnięcia wspólnie określonego celu”. Przez organizowanie rozumie się ustanowienie stosunków zależności pomiędzy stanowiskami, którym wyznaczono wyspecjalizowane zadania, konieczne do osiągnięcia wyznaczonych celów przedsiębiorstwa.

23 ćwiczenia23 Przez organizowanie rozumie się organizację realizacji, to znaczy: – 3 – 4 -

24 ćwiczenia24 Prawo podziału pracy –określone procesy dzieli się na proste i nieznacznie złożone zadania a następnie powierza się je do wykonania pracownikom lub maszynom.

25 ćwiczenia25 Prawo podziału pracy – Podział pracy jest przeprowadzany według kryteriów: - czynnościowego – - ilościowego – - jakościowego – - przedmiotowego –

26 ćwiczenia26 II.ZORGANIZOWANIE FIRMY polega na wykonanie następujących czynności: A- B – C - D –

27 ćwiczenia27 ramieniowa wycinarka hydrauliczna - Ares F 50 -maszyna do szycia Falan F4000 -maszyna do szycia Falan F SZWALNIA - sekwencyjna automatyczna przybijarka obcasów - Brustia PTP -pistoletowa nakładarka kleju – Wimatech SP 3 -wałkowa krajarka pasków – -Bibo tsl 150 i tsl 300 -stemplowarko –wytłaczarka -sterowana komputerowo maszyna do ćwiekowania i formowania czubków -ćwiekarka pięt teksami a śródstopia klejem - Brustia CF 988 -prasa do spodów Lavaredo D40 -MONTAŻ dziurkarko - wycinarka - Bibo td90 formowarka pięt ciepło - zimno - Brustia ALFA 96 Polerka - Wimatech P 01 WYKOŃCZENIE I KONTROLA JAKOŚCI MAGAZYN SUROWCÓW CZĘŚCI ZAMIENNYCH DOSTAWY BIURO LOKAL SOCJALNY MAGAZYN WYROBÓW GOTOWYCH Rys. 09. Schemat technologiczny

28 Zatrudnienie wg specjalności Liczba Osób Wynagrodzenie zł/mc Wynagrodzenie brutto zł/mc 1) Wtryskarze ) Pracownik obsługujący maszynę do cięcia drutów ) Termoformierz ) Tamponiarze ) Pracownicy obsługujący maszynę do malowania i dekorowania ) Pracownicy obsługujący pistolety lakiernicze ) Lakiernicy ) Pracownicy obsługujący maszynę do prób wytrzymałościowych ) Pracownicy obsługujący obkurczarko-zgrzewarkę ) Zgrzewacz ) Pakowacz Tabela 2. Pracownicy zatrudnieni w pełnowymiarowym etacie – umowa o pracę.

29 Rys. 10. Schemat organizacyjny firmy ćwiczenia29

30 30 Rys. 11. Stosowane układy maszyn produkcyjnych

31 ćwiczenia31 Maszyny i urządzenia posiadane i stosowane przez firmę: 1- podstawowe parametry techniczne (wymiary gabarytowe); 2 – wielkość zużycia energii lub innych mediów; 3 – cena zakupu; 4 – ilość lat użytkowania (4 lub 5);

32 ćwiczenia32 Rodzaj urządzenia Ilość szt. Zużycie energii Cena zakupu Wartość Urządzeń Wp szt.kWh / m3 zł/szt.zł 1 - Polerka - Wimatech P Ramieniowa wycinarka hydrauliczna - Ares F 50 / F Pistoletowa nakładarka kleju - Wimatech SP Wałkowa krajarka pasków - Bibo tsl 150 i tsl Dziurkarko - wycinarka - Bibo td Stemplowarko - wytłaczarka pneumatyczna - SPS – P Razem Xxx xxxx Tabela 3. Przewidywane wyposażenie techniczne produkcji

33 ćwiczenia33 Rodzaj urządzeniaIlość szt. Ilość lat Cena Jednostkowa zł/szt. Wartość całkowita zł Przenośnik taśmowy Wózek widłowy (wys. podnoszenia – 3 m) Samochód samowyładowczy Wózek widłowy – ręczny Traktor z przyczepą Suma Tabela 4. Wyposażenie transportu wewnętrznego

34 ćwiczenia34

35 Tabela 5. Materiały potrzebne do produkcji ćwiczenia35 Rodzaj materiałuNazwa i adres dostawcy Odległość km Ilość m 2 Cena jedn. zł/m 2 Koszty zakupu zł/m-c Skóra z kozyxx.yyyyyyy Skóra ze świnixx.yyyyyyy Imitacja skóry węża Płótno usztywniającexx.yyyyyyy Spody Futra, kożuchy22500 Obcasy, fleki9300 Razem: Xxx xx

36 ćwiczenia36 Termin wykonania tego etapu:

37 ćwiczenia37 Kierowanie - funkcja ta obejmuje: 1■ ■ ■ ■ ■ ■

38 38 Rys. 13. Proces planowania personelu

39 ćwiczenia39 Liczbę robotnik ó w zatrudnionych w pracach normowanych ustala się odrębnie dla każdej kategorii zawodowej, z uwzględnieniem r ó żnic w poziomie kwalifikacji w ramach zawodu, według następującego wzoru: Z n = gdzie: Z n - liczba pracownik ó w niezbędna do wykonania zadań planowych; Q - wielkość produkcji; T ns - norma czasu dla każdego rodzaju produkcji; F - efektywny fundusz czasu pracy 1 robotnika; I ww - wsp ó łczynnik wykonania norm pracy.

40 ćwiczenia40 W wyniku pomnożenia liczby stanowisk pracy i normy obsługi otrzymuje się planowaną liczbę robotników: Z = gdzie: Z – planowana ilość robotników zatrudnionych przy pracach nienormowanych. S - liczba stanowisk pracy, N o - norma obsługi (obsady), W z - współczynnik zmianowości, W czn - współczynnik wykorzystania nominalnego czasu pracy wyrażającego się stosunkiem czasu efektywnego do czasu nominalnego.

41 Wykład - Podstawy zarządzania41 Kierowanie Badania Iowa (1)Styl autokratyczny – kierownik autokrata wyznaje zasadę, Występuje tu ostry podział na kierownika i podwładnych.

42 Wykład - Podstawy zarządzania42 (2)Styl demokratyczny jest Kierownik demokrata chce wytworzyć w zespole : 1- 2 – 3 -

43 Wykład - Podstawy zarządzania43 (3) Styl nieingerujący (liberalny) reprezentuje kierownik, który Kierownik – koordynator nie ingeruje w ich pracę, ale

44 ćwiczenia44 Mentoring (inaczej zwany też patronatem) to technika zakładająca Polega on na tym,

45 ćwiczenia45 Coaching to aktywna forma szkolenia, Ważną rolę w takim procesie odgrywa trener rozwoju - tzw. coach, który odpowiada za przebieg i skuteczność całego procesu. Dlatego coach to starannie wyselekcjonowana osoba, która musi być odpowiednio przygotowana i charakteryzować się pewnymi cechami: ,

46 ćwiczenia46 Aby system ocen przynosił korzyści, powinien charakteryzować się kilkoma podstawowymi cechami. Są to: 1 ■ , 2 ■ : A , B , C , D , 3■ , 4■ ,

47 ćwiczenia47 5■ , 6■ , 7■ , 8 ■ , 9 ■

48 Wykład - Podstawy zarządzania48 Termin wykonania tego etapu ćwiczenia

49 ćwiczenia49 KONTROLA , - w przypadku zjawisk niekorzystnych Wiele czynników powoduje, że kontrola jest koniecznością: – ; –

50 ćwiczenia50 Kontrola jest to funkcja wykonywana w celu Podstawą funkcji kontrolnej jest: Ważne jest przy tym,

51 ćwiczenia51 Większość metod kontroli zaliczyć można do jednej z czterech podstawowych grup: 1) , 2) , 3) , 4)

52 ćwiczenia52 Kontrola powinna się koncentrować na poniższych najważniejszych aspektach działalności przedsiębiorstwa. – Jakość – Wysoka, Podstawą kontroli

53 ćwiczenia53 – Harmonogram – Koszt –

54 ćwiczenia54 Rodzaj stanowiska pracyOperacja* 1 Operacja * 2 Operacja * 3 Ocena Operator wtryskarki - wykonanie - posiadane zasoby pkt.: Kierowca - wykonanie - posiadane zasoby pkt.: Operator stołu wibracyjnego- wykonanie - posiadane zasoby pkt.: Operator wózka widłowego - wykonanie - posiadane zasoby pkt.: Operator dźwigu - wykonanie - posiadane zasoby pkt.: Tabela 9. Kontrola wybranych elementów Średni czas operacji: Ilość operacji w jednym cyklu Ilość cykli na zmianę:

55 ćwiczenia55 Projektowanie procesu kontroli Proces projektowania systemu kontroli można przedstawić w postaci pięciu etap ó w: 1) , 2) , 3) , 4) , 5)

56 Załączniki Transport wewnętrzny Maszyny Urządzenia transportowe itd. ćwiczenia56

57 ćwiczenia57 Battenfeld BE 1800/ rok prod /3 Dane techniczne: -Sterowanie - UNILOG 4000 Rozstaw miedzy kolumnami x Gramatura wtrysku gram - Pełna hydraulika wysokość Ciężar 8000 kg - Siła zwarcia ton - Wielkość wtrysku 294 cm 3 - Wydajność plastyfikacyjna 120kg/h - Prześwit między kolumnami pion i poziom 500mm - Max. odległość płyt 1000mm, min. odległość płyt 100mm

58 Rys. 1. Wtryskarka typ ……………58

59 ćwiczenia59 WYPOSAŻENIE TECHNOLOGICZNE I TECHNICZNE Firma „DES” używa do produkcji maszyn i urządzeń: Wtryskarki hydrauliczne CS 88/63 produkcji czeskiej (1990) Podstawowe dane techniczne: - siła zamykania 630 kN - max. otwarcie 515 mm - max. wysokość formy 265 mm - min. wysokość formy 140 mm - max. wymiary płyty zamykania 455 x 400 mm - prześwit między kolumnami 297 x 242 mm - ciężar kg

60 Rys. 2. Wtryskarka typ 2-…………60

61 ćwiczenia61 Termin oddania ćwiczenia w formie elektronicznej


Pobierz ppt "Ćwiczenia1 Podstawy zarządzania Temat ćwiczenia:..............................................................................................................................................................................................................."

Podobne prezentacje


Reklamy Google