Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy Zdjęcie: www.google.pl www.google.pl mgr inż.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy Zdjęcie: www.google.pl www.google.pl mgr inż."— Zapis prezentacji:

1 Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy Zdjęcie: www.google.pl www.google.pl mgr inż. Julia Mazur mgr Weronika Kucharska mgr Justyna Gawłowska 1 7 kwietnia 2016 r.

2 Podsumowanie roku 2015 Statystyka obsługi Klienta COK: 4-5około 4-5 pism dziennie (921) 100-120około 100-120 e-maili dziennie 60-80około 60-80 telefonów dziennie Statystyka obsługi Klienta CNBOP-PIB: 9910 pism wchodzących 9654 pism wychodzących około 50-60 dziennie ?około ? e-maili dziennie ?około ? telefonów dziennie 2

3 Podsumowanie roku 2015 http://wzoryankiet.bas67.pl Korespondencja wyjściowa @ Upoważnienia dla Kierowników Sprawozdanie z badań @ Faktury @ - wg życzenia Wydane dokumenty @ Komunikacja wewnętrzna Obustronna współpraca 3

4 4 Badania identyfikacyjne Źródło: www.lubelska.policja.pl www.elpigaz.pl www.infor.pl Do wartości 4000 zł

5 STANDARDY CNBOP-PIB wydane w 2015 r. CNBOP-PIB 0001:2015 Wprowadzenie do obrotu i użytkowania urządzeń przeciwpożarowych CNBOP-PIB 0004:2015 Kontrola dopuszczeń CNBOP-PIB 0016:2015 Wzory aktualnych dokumentów wydawanych przez Jednostkę Certyfikującą CNBOP-PIB oraz Jednostkę Certyfikującą Usługi CNBOP-PIB CNBOP-PIB 0021:2015 Głośniki do dźwiękowych systemów ostrzegawczych 5

6 CNBOP-PIB 0024:2015 Instrukcje użytkowania dostarczane przez producentów - Środki ochrony indywidualnej CNBOP-PIB 0025:2015 Zakładowa Kontrola Produkcji (ZKP) − wymagania CNBOP-PIB 0026:2015 Ochrona Przeciwpożarowa - Klasyfikacja, oznaczenie i podział pojazdów pożarniczych CNBOP-PIB 0027:2015 Ochrona Przeciwpożarowa - Badanie szczelności ubrań specjalnych chroniących przed czynnikami chemicznymi CNBOP-PIB 0028:2015 Ochrona Przeciwpożarowa - Wymagania w zakresie konserwacji narzędzi hydraulicznych STANDARDY CNBOP-PIB wydane w 2015 r.- cd. 6

7 CNBOP-PIB BW01P:2015 Przygotowywanie pyłów do badań przy wykorzystaniu metod analizy sitowej CNBOP-PIB BA04P:2015 Badania laboratoryjne sieci central według procedury badawczej PB/BA/41 CNBOP-PIB BA05P:2015 Badania laboratoryjne zasilaczy do zasilania elementów systemów sygnalizacji pożarowej według PN-EN 54-4 CNBOP-PIB BA07P-2015 Badania laboratoryjne zasilaczy elektrycznych wg PN-EN 12101-10 i p. 12.2 załącznika do rozporządzenia MSWiA (Dz. U. 2007 Nr 143 poz. 1002, z późn. zm.) CNBOP-PIB-BA08P:2015 Weryfikacja wielkości i porównanie symbolu graficznego znaku bezpieczeństwa ze wzorcem STANDARDY CNBOP-PIB wydane w 2015 r.- cd. 7

8 STANDARDY CNBOP-PIB wydane w 2016 r. CNBOP-PIB 0032:2016 Ręczny przycisk oddymiania CNBOP-PIB BW02P:2016 Pyły palne - przegląd podstawowych parametrów wybuchowości i zapalności oraz metod badawczych 8

9 Podsumowanie roku 2015 Wdrażane udoskonalenia: -Trwają intensywne prace nad wdrożeniem i usprawnieniem systemu informatycznego -Sukcesywne szkolenia pracowników z różnych obszarów i grup wyrobów (kompleksowe zajęcie się Klientem) -Elektroniczna wysyłka dokumentów - krótki czas reakcji ze strony COK -Bieżąca analiza potrzeb Klienta i właściwe dostosowanie rozwiązań -Spotkanie z klientami… 9

10 1010 1 1 +48 22 789 11 11 +48 22 769 33 45 +48 22 769 32 47 E-mail: cok@cnbop.pl cnbop@cnbop.pl 10


Pobierz ppt "Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy Zdjęcie: www.google.pl www.google.pl mgr inż."

Podobne prezentacje


Reklamy Google