Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warszawa 2016. Działania Rady Konsultacyjnej  Spotkania i korespondencja z: - PGNiG Termika oraz Gaz-System - przedstawienie przez Inwestora koncepcji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warszawa 2016. Działania Rady Konsultacyjnej  Spotkania i korespondencja z: - PGNiG Termika oraz Gaz-System - przedstawienie przez Inwestora koncepcji."— Zapis prezentacji:

1 Warszawa 2016

2 Działania Rady Konsultacyjnej  Spotkania i korespondencja z: - PGNiG Termika oraz Gaz-System - przedstawienie przez Inwestora koncepcji zagospodarowania terenów wzdłuż Kanału Żerańskiego, przekazanie przez Radę postulatów oraz opinii i pomysłów mieszkańców, - Radnymi i z Zarządem Dzielnicy Białołęka, - Władzami m.st. Warszawy oraz z Wojewodą Mazowieckim, - Organizacjami proekologicznymi i ruchami miejskimi, - Generalną i Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska;  Czynny udział w Komisjach Ochrony Środowiska Dzielnicy Białołęka;  Udzielanie informacji w środkach masowego przekazu (np. program „To jest temat” TVP) oraz w mediach społecznościowych;  Wspieranie projektów z Budżetu Partycypacyjnego;  Aktywizacja lokalnej społeczności, informowanie mieszkańców;  Podejmowanie innych działań w zakresie ochrony terenów zieleni nad Kanałem Żerańskim.

3 Planowane działania Rady Konsultacyjnej  Utworzenie w okolicach Kanału Żerańskiego formy ochronnej terenów zielonych w postaci, np. użytku ekologicznego lub obszaru chronionego krajobrazu, jako ciągłość korytarza ekologicznego od terenów Wisły (Natura 2000) do Kanału Żerańskiego;  Utworzenie w okolicach Kanału Żerańskiego parku, zgodnie z deklaracją poprzedniego Burmistrza Piotra Jaworskiego;  Pozyskanie maksymalnej ilości nasadzeń za drzewa wycięte m.in. pod budowę gazociągu, żłobka czy inwestycje deweloperskie.

4 O Inwestycji Gazociągu  Inwestycja obejmuje tereny zieleni położone wzdłuż Kanału Żerańskiego na odcinku EC Żerań – Tłocznia Rembelszczyzna o długości ok. 10 km;  Instalacja rury gazowej o średnicy DN 500 z zachowaniem strefy ochronnej gazociągu (minimum 8 m szerokości) oraz obszaru budowy (minimum 20 m), które ze względów bezpieczeństwa nie mogą kolidować z drzewami i krzewami;  Zmiana trybu prowadzenia inwestycji w trakcie rozpoczęcia rozmów z Zarządem Dzielnicy i mieszkańcami na inwestycję objętą specustawą gazową;  Inwestycja ściśle związana jest z degradacją środowiska naturalnego: – wycinka drzew w ilości od ponad 1 000 szt. do 3 000 szt., w tym cenne starodrzewie - drzew z gatunku dąb szypułkowy, brzoza brodawkowata oraz wycinka krzewów i zieleni, – likwidacja naturalnych siedlisk zwierząt dziko żyjących, w tym zwierząt pod ścisłą ochronną (np. dzięcioł zielonosiwy; sikora czarnogłówka, bóbr europejski, lis pospolity);  Zmniejszenie atrakcyjności terenów rekreacyjnych;  Zachwianie istniejącego ekosystemu.

5 Postulaty Rady Konsultacyjnej  Zagospodarowanie terenów objętych inwestycją w sposób najbardziej zbliżony do naturalnego, celem przywrócenia właściwych ekosystemów;  Konsultacje z Radą i mieszkańcami w sprawie planowanego zagospodarowania terenów;  Pisemna deklaracja Inwestora, w sprawie właściwego wykonania inwestycji obejmująca działania jak najmniej ingerujące w środowisko naturalne oraz zagospodarowania terenów zgodnie z wytycznymi Rady i mieszkańców;  Przejrzystość w planowanych działaniach Inwestora;  Jawność inwestora w uzyskanych decyzjach i pozwoleniach administracyjnych, w szczególności decyzjach na wycinkę drzew/krzewów i środowiskowych oraz pozwoleniach na budowę;  Szczegółowe przedstawienie na mapie przebiegu gazociągu;  Udostępnienie inwentaryzacji drzew/krzewów i harmonogramu prac budowlanych;  Jawność w zawartych porozumieniach i rozmowach dotyczących inwestycji.

6 Koncepcja zagospodarowania terenów wzdłuż Kanału Żerańskiego - nasadzenia zastępcze drzew  Modrzew europejski (Larix decidua);  Świerk serbski (Picea omorica);  Klon pospolity (Acer platanoides);  Klon jawor (Acer pseudoplatanus);  Klon srebrzysty (Acer saccharinum);  Brzoza brodawkowata (Betula pendula);  Topola Simona ‚Fastigiata’ (Populus simoni);  Topola osika (Populus tremula);  Dąb szypułkowy (Quercus robur);  Jarząb pospolity (Sorbus aucuparia);

7 Koncepcja zagospodarowania terenów wzdłuż Kanału Żerańskiego - nasadzenia zastępcze krzewów  Tawuła van Houtte'a (Spiraea xvanhouttei);  Pigwowiec pośredni (Chaenomeles ×superba);  Tamaryszek drobnolistny (Tamarix parviflora)  Irga pozioma (Cotoneaster horizontalis);  Krzewuszka cudowna (Weigela florida);  Róża pomarszczona (Rosa rugosa);  Kalina hordowina (Viburnum lantana);  Dereń biały (Cornus alba);  Dereń jadalny (Cornus mas);  Bez czarny (Sombucus nigra);

8 Koncepcja zagospodarowania terenów wzdłuż Kanału Żerańskiego - nasadzenia bylin i traw ozdobnych  Liliowiec ‚Stella de Oro’ (Hemerocallis sp.);  Liliowiec ogrodowy (Hemerocalis hybrida);  Rozplenica japońska (Pennisetum aleopecuroides);  Miskant chiński ‚Silberfeder’ (Miscanthus sinensis);  Aranżacje fragmentów zieleni w „Łąki kwietne”.

9 Koncepcja zagospodarowania terenów wzdłuż Kanału Żerańskiego - elementy małej architektury  Ławki parkowe  Kosze na śmieci

10 Koncepcja zagospodarowania terenów wzdłuż Kanału Żerańskiego - latarnie solarne i szlabany W celu zwiększenia bezpieczeństwa oraz wyeliminowania nielegalnego parkowania samochodów na terenach zieleni proponuje się ustawienie:  Latarni solarnych  Szlabanów

11 Koncepcja zagospodarowania terenów wzdłuż Kanału Żerańskiego - ścieżki rekreacyjne  Wykonane z naturalnego materiału, np. Hanse Grand;  Umożliwiające zarówno ruch pieszy, jak i rowerowy;  Wykonane na całej długości inwestycji w sposób ciągły, łącząc inne szlaki rekreacyjne.

12 Istniejące problemy terenów zieleni wzdłuż Kanału Żerańskiego  Znaczące zmniejszenie powierzchni terenów zielonych, w tym siedlisk i ostoi zwierząt dziko żyjących;  Zabudowa terenów zieleni, związana ze znaczącą wycinką drzew (budowa gazociągu wysokiego ciśnienia, budowa żłobka, inwestycje deweloperskie);  Nielegalne parkowanie samochodów na terenach zieleni;  Zaśmiecanie terenów, niszczenie zieleni przez ludzi i bobry, palenie ognisk.

13 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Teresa Skubij e-mail: rada.konsultacyjna.bialoleka@gmail.com


Pobierz ppt "Warszawa 2016. Działania Rady Konsultacyjnej  Spotkania i korespondencja z: - PGNiG Termika oraz Gaz-System - przedstawienie przez Inwestora koncepcji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google