Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KWP W BYDGOSZCZY KWP W BYDGOSZCZY SZTAB POLICJI opracowała Hanna Kurkiewicz Wojewódzki Punkt Kontaktowy ds. Imprez Masowych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KWP W BYDGOSZCZY KWP W BYDGOSZCZY SZTAB POLICJI opracowała Hanna Kurkiewicz Wojewódzki Punkt Kontaktowy ds. Imprez Masowych."— Zapis prezentacji:

1 KWP W BYDGOSZCZY KWP W BYDGOSZCZY SZTAB POLICJI opracowała Hanna Kurkiewicz Wojewódzki Punkt Kontaktowy ds. Imprez Masowych

2 Liczba zabezpieczonych masowych imprez w latach 2009-2010 w woj. kujawsko – pomorskim: w 2009 roku - 525 w 2010 roku - 638, w tym: 440 masowych imprez sportowych, 147 meczów piłki nożnej.

3 LICZBA ZAANGAŻOWANYCH POLICJANTÓW DO ZABEZPIECZENIA MASOWYCH IMPREZ SPORTOWYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO W LATACH 2009-2010: w 2009 roku - 15449 (w tym piłka – 8 990) w 2010 roku - 19233 (w tym piłka – 13 975) LICZBA ZAANGAŻOWANYCH POLICJANTÓW DO ZABEZPIECZENIA MASOWYCH IMPREZ SPORTOWYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO W LATACH 2009-2010: w 2009 roku - 15449 (w tym piłka – 8 990) w 2010 roku - 19233 (w tym piłka – 13 975)

4 LICZBA POLICJANTÓW SKIEROWANYCH DO ZABEZPIECZENIA MASOWYCH IMPREZ SPORTOWYCH W INNYCH WOJEWÓDZTWACH: 2009 rok - 44 2009 rok - 44 2010 rok - 97 2010 rok - 97

5 LICZBA ZBIOROWYCH NARUSZEŃ PRAWA I EKSCESÓW CHULIGAŃSKICH W LATACH 2009-2010: zbiorowe naruszenia 2009 rok - 1 2010 rok - 4 2010 rok - 4 ekscesy chuligańskie 2009 rok - 2 2009 rok - 2 2010 rok - 4 2010 rok - 4

6 LICZBA FUNKCJONARIUSZY, KTÓRZY ODNIEŚLI OBRAŻENIA: 2009 rok - 5 2010 rok - 33

7 Liczba osób zatrzymanych w czasie zabezpieczeń masowych imprez sportowych w latach 2008-2010 w woj. kujawsko – pomorskim: w 2008 roku - 47, w tym nieletnich 13 w 2009 roku - 273, w tym nieletnich 93 w 2010 roku - 192, w tym nieletnich 29 /na meczach piłki nożnej 157 osób, w tym 25 nieletnich/ W 2010 roku skierowano do sądów: 170 spraw za przestępstwa, 22 sprawy za wykroczenia.

8 STRATY W MIENIU POLICYJNYM 2009 rok - 369,75 zł. 2009 rok - 369,75 zł. 2010 rok – 22 751 zł. 2010 rok – 22 751 zł.

9 ILOŚĆ WYKONANYCH PATROLI ZABEZPIECZAJĄCYCH PRZEJAZD KIBICÓW PRZEZ TEREN WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIEGO W ROZBICIU NA TRANSPORT SAMOCHODOWY I KOLEJOWY 129 90 39

10 ILOŚĆ FUNKCJONARIUSZY ZAANGAŻOWANYCH DO WYKONYWANIA PATROLI ZABEZPIECZAJĄCYCH 3190 2139 1051

11 SZACUNKOWE KOSZTY PONIESIONE NA ZABEZPIECZENIE IMPREZ SPORTOWYCH 2214926,01 1666825,27

12 Na terenie województwa kujawsko- pomorskiego zamieszkują 153 osoby, wobec których orzeczono zakaz wstępu na imprezy masowe /stan na dzień 06.04.2011r./ W 2010 roku Sztab Policji KWP w Bydgoszczy zarejestrował w KSIP 48 prawomocnych wyroków.

13 Zbiorowe zakłócenia porządku publicznego, ekscesy chuligańskie

14 Eksces chuligański na trasie przejazdu kibiców Polonia Bydgoszcz – Unibax Toruń W dniu 02.05.2010r w godz. 18:00-20:00 na stadionie Polonia w Bydgoszczy odbyły się zawody żużlowe pomiędzy drużynami Polonia Bydgoszcz -Unibax Toruń. W imprezie uczestniczyło około 8000 kibiców miejscowych oraz 1100 z Torunia. W drodze powrotnej pociąg relacji Bydgoszcz - Toruń, którym po meczu wracało ok. 250 kibiców toruńskich, w okolicach Solca Kujawskiego został obrzucony kamieniami. Sprawców nie zatrzymano. W pociągu wybito dwie szyby, w wyniku czego jedna z osób doznała obrażeń w postaci rany ciętej w okolicy prawego ucha.

15 Zbiorowe zakłócenie porządku publicznego Elana Toruń – Bałtyk Gdynia W dniu 25.04.2010 roku w godzinach: 12:00-14:00 odbył się mecz II ligi piłki nożnej pomiędzy zespołami TKP Elana Toruń - Bałtyk Gdynia. Na zawody przybyło ok. 350 kibiców, w tym ok. 100 szalikowców. W przerwie meczu na koronie trybuny głównej doszło do starcia pomiędzy kibicami (brak prawidłowego zabezpieczenia ze strony organizatora - kibice przyjezdni swobodnie przemieszczali się poza wyznaczonym dla nich sektorem). W związku z brakiem reakcji ze strony służby porządkowej oraz zagrożeniem życia i zdrowia znajdujących się na stadionie osób - dowódca akcji policyjnej wydał polecenie wprowadzenia sił na stadion celem przywrócenia porządku publicznego. W dniu 25.04.2010 roku w godzinach: 12:00-14:00 odbył się mecz II ligi piłki nożnej pomiędzy zespołami TKP Elana Toruń - Bałtyk Gdynia. Na zawody przybyło ok. 350 kibiców, w tym ok. 100 szalikowców. W przerwie meczu na koronie trybuny głównej doszło do starcia pomiędzy kibicami (brak prawidłowego zabezpieczenia ze strony organizatora - kibice przyjezdni swobodnie przemieszczali się poza wyznaczonym dla nich sektorem). W związku z brakiem reakcji ze strony służby porządkowej oraz zagrożeniem życia i zdrowia znajdujących się na stadionie osób - dowódca akcji policyjnej wydał polecenie wprowadzenia sił na stadion celem przywrócenia porządku publicznego.

16 Zbiorowe zakłócenie porządku publicznego Elana Toruń – Zawisza Bydgoszcz W dniu 06.06.2010 roku odbył się mecz piłki nożnej II ligi zachodniej pomiędzy zespołami Elana Toruń - Zawisza Bydgoszcz. Decyzją Prezydenta Miasta Torunia impreza została zakwalifikowana jako mecz podwyższonego ryzyka. Po przybyciu ok. 600 kibiców przyjezdnych oraz ok. 1200 kibiców miejscowych obiekt nie został udostępniony przez organizatora, gdyż brakowało wymaganej ustawą ilości służby porządkowej i informacyjnej. Kibice obu drużyn byli skoncentrowani pod bramami. Sytuacja taka trwała do godz. 16:40. Wówczas po przyjeździe dodatkowych 23 pracowników ochrony organizator podjął decyzję o rozgrywaniu meczu. Wpuszczanie kibiców rozpoczęto o godz. 16:45 bez żadnej identyfikacji i sprawdzenia. W dniu 06.06.2010 roku odbył się mecz piłki nożnej II ligi zachodniej pomiędzy zespołami Elana Toruń - Zawisza Bydgoszcz. Decyzją Prezydenta Miasta Torunia impreza została zakwalifikowana jako mecz podwyższonego ryzyka. Po przybyciu ok. 600 kibiców przyjezdnych oraz ok. 1200 kibiców miejscowych obiekt nie został udostępniony przez organizatora, gdyż brakowało wymaganej ustawą ilości służby porządkowej i informacyjnej. Kibice obu drużyn byli skoncentrowani pod bramami. Sytuacja taka trwała do godz. 16:40. Wówczas po przyjeździe dodatkowych 23 pracowników ochrony organizator podjął decyzję o rozgrywaniu meczu. Wpuszczanie kibiców rozpoczęto o godz. 16:45 bez żadnej identyfikacji i sprawdzenia.

17 W trakcie przerwy meczu ok. 150 kibiców Elany Toruń wyłamało bramę i udało się w kierunku sektora kibiców drużyny przeciwnej. W tym samym czasie ok. 200 kibiców przyjezdnych opuściło zajmowany przez siebie sektor i udało się w kierunku nadbiegających kibiców miejscowych. Doszło do zbiorowego zakłócenia porządku publicznego. Część pracowników ochrony salwowała się ucieczką, a część stała biernie na bieżni. Policjanci użyli środków przymusu bezpośredniego w postaci pałek i gazu pieprzowego. Bezpośrednio na stadionie zatrzymano 9 kibiców Zawiszy i 11 Elany. W trakcie przerwy meczu ok. 150 kibiców Elany Toruń wyłamało bramę i udało się w kierunku sektora kibiców drużyny przeciwnej. W tym samym czasie ok. 200 kibiców przyjezdnych opuściło zajmowany przez siebie sektor i udało się w kierunku nadbiegających kibiców miejscowych. Doszło do zbiorowego zakłócenia porządku publicznego. Część pracowników ochrony salwowała się ucieczką, a część stała biernie na bieżni. Policjanci użyli środków przymusu bezpośredniego w postaci pałek i gazu pieprzowego. Bezpośrednio na stadionie zatrzymano 9 kibiców Zawiszy i 11 Elany.

18 Ekscesy chuligańskie Puchar Polski Jagiellonia Białystok – Pogoń Szczecin W dniu 22.05.2010 roku odbył się mecz finałowy Pucharu Polski pomiędzy drużynami Jagiellonii Białystok i Pogoni Szczecin. Na stadionie zgromadziło się około 15.000 kibiców. W związku z meczem doszło do następujących ekscesów chuligańskich: siedmiokrotne podczas meczu odpalono race przez kibiców Jagiellonii, wtargnięcie kibiców białostockich po zakończeniu meczu na bieżnię i murawę boiska, zniszczenie mienia przez powracających kibiców Legii Warszawa (zgoda Pogoni Szczecin) na stacji Toruń Główny poprzez wybicie szyb w kiosku oraz przypadkowym pojeździe, w czasie powrotu kibiców Jagiellonii Białystok z meczu w dniu 23 maja 2010 roku około godz. 00.05 w Kutnie podczas postoju pociągu na peronie kibice z Białegostoku rzucali w stronę funkcjonariuszy różnymi przedmiotami oraz wyrzucili na tory stojące na peronie ławki. Z uwagi na powyższe funkcjonariusze OPP w Łodzi użyli środków przymusu bezpośredniego w postaci PMP oraz oddali salwę ostrzegawczą z broni gładkolufowej. W wyniku podjętych działań nikt nie odniósł obrażeń.

19 Zbiorowe zakłócenie porządku publicznego Puchar Polski Zawisza Bydgoszcz – Widzew Łódź W dniu 25.08.2010r. w Bydgoszczy rozegrany został mecz piłki nożnej o Puchar Polski, pomiędzy zespołami Zawisza Bydgoszcz - Widzew Łódź. W trakcie meczu na stadionie zgromadziło się 6000 kibiców, w tym 1000 przyjezdnych. Podczas meczu doszło do naruszenia porządku publicznego. Pseudokibice dążyli do bezpośredniej konfrontacji. Dodać należy, że już przed spotkaniem kibice,,umówili się” na zatrzymanie pociągu z kibicami łódzkimi w okolicach stadionu celem konfrontacji. W wyniku działań policyjnych udaremniono próbę ustawki (pseudokibice Widzewa zaciągnęli hamulec w pociągu na wysokości stadionu i wybiegli na boisko treningowe). Pseudokibice Zawiszy, ŁKS-u, Włocłavii, Zagłębia Lubin wszczęli awanturę z siłami porządkowymi chcąc przedostać się do sektora kibiców. Na wniosek kierownika ds. bezpieczeństwa na stadion wprowadzono siły policyjne. Kibice zaatakowali policjantów koszami na śmieci, kostką brukową oraz elementami wyposażenia stadionu. Ok. godz. 19:40 na 15 min. mecz został przerwany przez delegata PZPN. W trakcie meczu o godz. 20:06 pseudokibice odpalili 3 race i kilka fajerwerków. Podczas zabezpieczania zatrzymano 6 sprawców przestępstw. W trakcie działań 33 policjantów odniosło obrażenia, ranny został kibic Zawiszy. Policjanci użyli wodnych i chemicznych środków obezwładniających oraz broni gładkolufowej.

20 Zbiorowe zakłócenie porządku publicznego Elana Toruń - Olimpia Grudziądz W dniu 02.10.2010 roku w Toruniu odbył się mecz pomiędzy zespołami Elana Toruń i Olimpia Grudziądz. Na spotkanie przybyło 700 kibiców, w tym ok. 150 osób gości. Po rozpoczęciu meczu grupa ok. 50-70 kibiców gości podjęła próbę wydostania się na bieżnię stadionu. Po reakcji służby ochrony, która użyła gazu łzawiącego kibice odsunęli się od ogrodzenia, następnie zaczęli wyrywać siedzenia, którymi rzucali w pracowników służby porządkowej. Po kilku minutach grupa kibiców z Grudziądza podjęła próbę wydostania się z sektora, ponownie użyto gazu łzawiącego. W wyniku działań podjętych przez służbę ochrony zostały ujęte dwie osoby, które przedostały się przez ogrodzenie sektora. Jedna z tych osób była nieletnia. Po meczu kibice miejscowi opuścili stadion, natomiast grupa kibiców z Grudziądza siłami policyjnymi została wyizolowana w sektorze gości w celu zatrzymania osób rozpoznanych i wskazanych przez pracowników ochrony oraz policjantów służby kryminalnej. W wyniku podjętych działań zatrzymano kolejnych 50 osób. Łącznie zatrzymano 52 kibiców Olimpii Grudziądz, w tym 12 osób nieletnich. Ustalono, iż na stadionie kibice dokonali zniszczenia 87 siedzeń. W dniu 02.10.2010 roku w Toruniu odbył się mecz pomiędzy zespołami Elana Toruń i Olimpia Grudziądz. Na spotkanie przybyło 700 kibiców, w tym ok. 150 osób gości. Po rozpoczęciu meczu grupa ok. 50-70 kibiców gości podjęła próbę wydostania się na bieżnię stadionu. Po reakcji służby ochrony, która użyła gazu łzawiącego kibice odsunęli się od ogrodzenia, następnie zaczęli wyrywać siedzenia, którymi rzucali w pracowników służby porządkowej. Po kilku minutach grupa kibiców z Grudziądza podjęła próbę wydostania się z sektora, ponownie użyto gazu łzawiącego. W wyniku działań podjętych przez służbę ochrony zostały ujęte dwie osoby, które przedostały się przez ogrodzenie sektora. Jedna z tych osób była nieletnia. Po meczu kibice miejscowi opuścili stadion, natomiast grupa kibiców z Grudziądza siłami policyjnymi została wyizolowana w sektorze gości w celu zatrzymania osób rozpoznanych i wskazanych przez pracowników ochrony oraz policjantów służby kryminalnej. W wyniku podjętych działań zatrzymano kolejnych 50 osób. Łącznie zatrzymano 52 kibiców Olimpii Grudziądz, w tym 12 osób nieletnich. Ustalono, iż na stadionie kibice dokonali zniszczenia 87 siedzeń.

21 Eksces chuligański Olimpia Grudziądz – Górnik Wałbrzych W dniu 23.10.2010r. W Grudziądzu odbył się mecz II ligi pomiędzy zespołami Olimpia Grudziądz - Górnik Wałbrzych. Na mecz przybyło około 1500 kibiców miejscowych i 250 przyjezdnych. Oprócz kibiców rywalizujących drużyn, na mecz przybyli również kibice klubów: Bałtyk Gdynia (zgoda Olimpii), Arka Gdynia i Zawiszy Bydgoszcz (zgody Górnika). Podczas przerwy grupa kibiców Arki Gdynia i Bałtyku Gdynia wdarła się na bieżnię stadionu gdzie doszło do bezpośredniej konfrontacji. W wyniku działań podjętych przez służbę porządkową organizatora zaprowadzono porządek na terenie obiektu. Po zakończeniu meczu poza stadionem dokonano identyfikacji sprawców, w wyniku której zatrzymano 27 osób, w tym 2 nieletnie. W dniu 23.10.2010r. W Grudziądzu odbył się mecz II ligi pomiędzy zespołami Olimpia Grudziądz - Górnik Wałbrzych. Na mecz przybyło około 1500 kibiców miejscowych i 250 przyjezdnych. Oprócz kibiców rywalizujących drużyn, na mecz przybyli również kibice klubów: Bałtyk Gdynia (zgoda Olimpii), Arka Gdynia i Zawiszy Bydgoszcz (zgody Górnika). Podczas przerwy grupa kibiców Arki Gdynia i Bałtyku Gdynia wdarła się na bieżnię stadionu gdzie doszło do bezpośredniej konfrontacji. W wyniku działań podjętych przez służbę porządkową organizatora zaprowadzono porządek na terenie obiektu. Po zakończeniu meczu poza stadionem dokonano identyfikacji sprawców, w wyniku której zatrzymano 27 osób, w tym 2 nieletnie.


Pobierz ppt "KWP W BYDGOSZCZY KWP W BYDGOSZCZY SZTAB POLICJI opracowała Hanna Kurkiewicz Wojewódzki Punkt Kontaktowy ds. Imprez Masowych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google