Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Działania: Działania: Cykl zajęć edukacyjnych związanych z środowiskiem leśnym, prowadzonych w ciągu całego roku szkolnego 2014/2015 w wszystkich grupach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Działania: Działania: Cykl zajęć edukacyjnych związanych z środowiskiem leśnym, prowadzonych w ciągu całego roku szkolnego 2014/2015 w wszystkich grupach."— Zapis prezentacji:

1

2 Działania: Działania: Cykl zajęć edukacyjnych związanych z środowiskiem leśnym, prowadzonych w ciągu całego roku szkolnego 2014/2015 w wszystkich grupach wiekowych. Spotkania czytelnicze pod hasłem: „Czytelnicza podróż leśnych skrzatów” Edukacyjne wyprawy badaczy przyrody.

3 Cele działania: Treści zawarte w projekcie „Mali badacze przyrody” miały na celu rozwijanie u dzieci zainteresowań przyrodniczych związanych tematycznie z środowiskiem leśnym, które wpływały na kształtowanie postaw ekologicznych. Cele działania: Treści zawarte w projekcie „Mali badacze przyrody” miały na celu rozwijanie u dzieci zainteresowań przyrodniczych związanych tematycznie z środowiskiem leśnym, które wpływały na kształtowanie postaw ekologicznych.

4 Cele ogólne: Wprowadzanie dzieci w świat przyrody, ekologii i zmian związanych z następującymi po sobie porami roku w środowisku leśnym poprzez bezpośredni i pośredni kontakt z przyrodą. Wprowadzanie dzieci w świat przyrody, ekologii i zmian związanych z następującymi po sobie porami roku w środowisku leśnym poprzez bezpośredni i pośredni kontakt z przyrodą. Budzenie pozytywnego stosunku do przyrody, otoczenia i samego siebie poprzez bezpośredni kontakt z naturą. Budzenie pozytywnego stosunku do przyrody, otoczenia i samego siebie poprzez bezpośredni kontakt z naturą. Poznawanie wzajemnych zależności przyrody i człowieka oraz jego wpływu na kształtowanie się środowiska naturalnego. Poznawanie wzajemnych zależności przyrody i człowieka oraz jego wpływu na kształtowanie się środowiska naturalnego. Kształtowanie postaw proekologicznych. Kształtowanie postaw proekologicznych. Pogłębienie relacji pomiędzy dzieckiem a rodzicem. Pogłębienie relacji pomiędzy dzieckiem a rodzicem.

5 Wzbogacenie wiedzy dziecka z dziedziny ekologii, wykształcenie u niego postawy prozdrowotnej i proekologicznej. Wzbogacenie wiedzy dziecka z dziedziny ekologii, wykształcenie u niego postawy prozdrowotnej i proekologicznej. Przekonanie o konieczności dbania o środowisko, w którym żyjemy. Przekonanie o konieczności dbania o środowisko, w którym żyjemy. Dostarczanie dzieciom wzorca osobowego promującego ekologiczny tryb życia. Dostarczanie dzieciom wzorca osobowego promującego ekologiczny tryb życia. Cele szczegółowe:

6 Opis działania:

7 W przedszkolu jest wiele okazji kształtowania u dzieci zamiłowania do świata przyrody, kształtowania właściwego, opiekuńczego stosunku do roślin i zwierząt, doprowadzenia do stanowiska i roli człowieka w przyrodzie. Uwrażliwienie dzieci na piękno i konieczność ochrony przyrody sprawia, że czują się oni odpowiedzialni za otaczające środowisko. Treści zawarte w projekcie: „Mali badacze przyrody” miały na celu rozwijanie u dzieci zainteresowania środowiskiem leśnym, a także wpływały na kształtowanie postaw ekologicznych.

8 Projekt miał charakter otwarty, można go było zmieniać i modyfikować w zależności od możliwości dzieci i potrzeb przedszkola. Był spójny z zadaniami i koncepcją pracy przedszkola. W projekcie zintegrowano działania edukacyjne z wszystkich dziedzin programowych wspomagających prawidłowy rozwój dziecka, a nauczyciel pełnił w nim rolę przewodnika i koordynatora działań.

9 Szczegółowy opis działań:

10 1. Cykl zajęć edukacyjnych związanych z środowiskiem leśnym, prowadzonych w ciągu całego roku szkolnego 2014/2015 w wszystkich grupach wiekowych.

11 „Leśne dary jesieni”

12 „Mieszkańcy lasu, czyli leśne zwierzęta”

13 „Leśne zwiastuny wiosny”

14 „Ekoludkowy las czyli z ekologia na Ty”

15 „Jakie owady mieszkają w lesie”

16 2. Spotkania czytelnicze pod hasłem: „Czytelnicza podróż leśnych skrzatów”

17 Prezentacja multimedialna; „Jak rozpoznać zwiastuny wiosny”

18 Całoroczne spotkania czytelnicze o tematyce: „Kolorowa jesień i jej dary” „Kolorowa jesień i jej dary” „Zagadka opadających liści, czyli dlaczego drzewa zrzucają liście” „Zagadka opadających liści, czyli dlaczego drzewa zrzucają liście” „ Tajemniczy zimowy las” „ Tajemniczy zimowy las” „Jak krasnoludki szukały wiosny” Marii Konopnickiej, czyli opowieść o małych ludzikach, które wyruszają w podróż, aby odnaleźć upragnioną wiosnę „Strażnicy lasu czyli jak należy zachowywać się w lesie” „Jak krasnoludki szukały wiosny” Marii Konopnickiej, czyli opowieść o małych ludzikach, które wyruszają w podróż, aby odnaleźć upragnioną wiosnę „Strażnicy lasu czyli jak należy zachowywać się w lesie” „Znamy chronione rośliny i zwierzęta leśne” „Znamy chronione rośliny i zwierzęta leśne”

19

20 3. Edukacyjne wyprawy badaczy przyrody:

21 Lekcja przyrody w Szkole Podstawowej Nr 1 w Rudzie Śląskiej

22 Zabawy badawcze w przedszkolu i ogrodzie

23 Wycieczka autokarowa do Leśnego Parku Niespodzianek w Ustroniu

24 Efekty: Rezultatem końcowym projektu „Mali badacze przyrody” było nabycie wiedzy z zakresu zagadnień przyrodniczych związanych z środowiskiem leśnym.

25 Dzięki realizowanym zadaniom projektowym dziecko: wzbogaciło wiadomości o ekosystemie leśnym, zjawiskach i procesach w nim zachodzących, różnych funkcjach lasu oraz o sposobach ochrony lasu, wzbogaciło wiadomości o ekosystemie leśnym, zjawiskach i procesach w nim zachodzących, różnych funkcjach lasu oraz o sposobach ochrony lasu, kojarzy zdobytą wiedzę o zjawiskach przyrodniczych z systematyczną obserwacją, kojarzy zdobytą wiedzę o zjawiskach przyrodniczych z systematyczną obserwacją, odróżnia pozytywne i negatywne działania człowieka na środowisko naturalne. odróżnia pozytywne i negatywne działania człowieka na środowisko naturalne.

26 Dzięki realizowanym zadaniom projektowym rodzic: poprawił własną świadomość ekologiczną, poprawił własną świadomość ekologiczną, włączał się w zajęcia i zabawy o tematyce przyrodniczej, włączał się w zajęcia i zabawy o tematyce przyrodniczej, aktywnie spędzał czas wolny na łonie przyrody. aktywnie spędzał czas wolny na łonie przyrody.

27 Dzięki realizowanym zadaniom projektowym nauczyciel: doskonalił swój warsztat pracy, doskonalił swój warsztat pracy, rozwijał i doskonalił umiejętność współpracy z rodzicami i innymi nauczycielami, rozwijał i doskonalił umiejętność współpracy z rodzicami i innymi nauczycielami, promował przedszkole wśród społeczności lokalnej. promował przedszkole wśród społeczności lokalnej.

28 Rady i przestrogi: Dzieci z przyjemnością oczekiwały na spotkania czytelnicze w przedszkolu oraz odwiedzały Miejską Bibliotekę w Nowym Bytomiu, w której odnalazły zarówno rozrywkę, jak i potrzebne informacje na temat środowiska leśnego. Dzieci z przyjemnością oczekiwały na spotkania czytelnicze w przedszkolu oraz odwiedzały Miejską Bibliotekę w Nowym Bytomiu, w której odnalazły zarówno rozrywkę, jak i potrzebne informacje na temat środowiska leśnego. Projekt przeprowadzono dzięki ścisłej współpracy z pracownikami Miejskiej Biblioteki Publicznej Filia Nr 4 w Rudzie Śląskiej. Projekt przeprowadzono dzięki ścisłej współpracy z pracownikami Miejskiej Biblioteki Publicznej Filia Nr 4 w Rudzie Śląskiej. Projekt przeprowadzono przy stałej współpracy z rodzicami, którzy bardzo chętnie angażowali się w jego realizację, podejmowali dodatkowe zadania oraz dostarczali ciekawe materiały do zajęć. Projekt przeprowadzono przy stałej współpracy z rodzicami, którzy bardzo chętnie angażowali się w jego realizację, podejmowali dodatkowe zadania oraz dostarczali ciekawe materiały do zajęć.

29 Sposoby upowszechnienia: Strona internetowa przedszkola: www.mp17rs.szkolnastrona.plwww.mp17rs.szkolnastrona.pl Gazetka przedszkolna „Pajacyk”


Pobierz ppt "Działania: Działania: Cykl zajęć edukacyjnych związanych z środowiskiem leśnym, prowadzonych w ciągu całego roku szkolnego 2014/2015 w wszystkich grupach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google