Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ŁAD i KONFLIKTY SPOŁECZNE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ŁAD i KONFLIKTY SPOŁECZNE"— Zapis prezentacji:

1 ŁAD i KONFLIKTY SPOŁECZNE
Pojęcie ładu społecznego Czynniki kształtujące ład społeczny Przyczyny i rodzaje konfliktów społecznych Sposoby rozwiązywania konfliktów społecznych.

2 prawo - ustalenie sposobów rozwiązywania konfliktu
ŁAD SPOŁECZNY Ład społeczny, porządek wynikający z organizacji życia społecznego, oparty na pewnych zasadach, normach i wartościach. Sposób zachowania poszczególnych jednostek i zbiorowości wobec siebie wyznaczony przez: prawo - ustalenie sposobów rozwiązywania konfliktu moralność – określenie hierarchii dóbr podstawowych tradycja – stabilizowanie życia społecznego systemy światopoglądowe, ideologiczne (religie) - integrowanie społeczeństwa

3 Jeżeli podstawą ładu społecznego jest współpraca, umiejętność uzgadniania rozbieżnych interesów, consensus, akceptowanie przez członków zbiorowości wspólnej hierarchii wartości, wówczas następuje rozwój i postęp; w przeciwnym wypadku dochodzi do działań destrukcyjnych, konfliktowych, które powodują dezorganizację zagrażającą rozpadem określonej zbiorowości.

4 PODSTAWY ŁADU SPOŁECZNEGO
Jeżeli podstawą ładu społecznego jest współpraca, umiejętność uzgadniania rozbieżnych interesów, consensus, akceptowanie przez członków zbiorowości wspólnej hierarchii wartości, wówczas następuje rozwój i postęp; w przeciwnym wypadku dochodzi do działań destrukcyjnych, konfliktowych, które powodują dezorganizację zagrażającą rozpadem określonej zbiorowości.

5 RÓWNOWAGA SPOŁECZNA Stan względnej stabilności wzorów społecznych istniejących w danej zbiorowości PORZĄDEK SPOŁECZNY Stan harmonijnego funkcjonowania jednostek, grup społecznych i instytucji , nie zakłócany przez żadne czynniki zewnętrzne i wewnętrzne

6 KONCEPCJE ŁADU SPOŁECZNEGO
FUNKCJONALISTYCZNA TEORIA ŁADU SPOŁECZNEGO Społeczeństwo jest samoregulującym się systemem dążącym do równowagi i harmonii. Wszelkie zmiany są jedynie przechodzeniem od jednego ładu do drugiego TEORIA KONFLIKTU SPOŁECZNEGO Ład jest nieosiągalnym ideałem. Społeczeństwo systemem sprzecznym wewnętrznie ( ścieranie się interesów klas, warstw i grup społecznych). Ład społeczny jest jedynie chwiejną równowagą

7 KONFLIKT O konfliktach społecznych mówimy wówczas kiedy dochodzi do sprzeczności interesów pomiędzy grupami lub częściami grup społecznych. Według Jana Szczepańskiego (polskiego socjologa) istotą konfliktów społecznych jest dążenie jednostek lub całych grup do zaspakajania własnych potrzeb i interesów przez wyeliminowanie innych grup lub jednostek o podobnych zamiarach. Podstawą konfliktów jest odmienne interpretowanie system wartości społecznych. Są postrzegane jako zjawisko negatywne, jednak mogą wzmacniać daną grupę lub jednostkę, której ten konflikt dotyczy.

8 SPRZECZNOŚCI STRUKTURALNE
PRZYCZYNY KONFLIKTÓW SPRZECZNOŚCI STRUKTURALNE SPRZECZNOŚCI WYNIKAJĄCE Z DYSPROPORCJI ROZWOJOWYCH BRAK RÓWNOWAGI RYNKOWEJ ŹLE FUNKCJONUJĄCY SYSTEM INFORMACJI SPRZECZNOŚCI POMIĘDZY WARTOŚCIAMI

9

10 RODZAJE KONFLIKTÓW Klasowe - wynikające z przyczyn w różnym poziomie życia pomiędzy klasami; Kulturowe - wynikające z różnic zwyczajowych i obyczajowych np konflikty pomiędzy zwolennikami muzyki pop i klasycznej lub konflikt pomiędzy muzułmanami, a Francuzami; Ekonomiczne - wynikające z różnic w poziomie życia pomiędzy klasami i warstwami. Mogą pojawić się w związku z kryzysem gospodarczym. Konflikty ekonomiczne występują najczęściej w świecie również w związku z dysproporcjami w rozwoju poszczególnych państw.

11 RODZAJE KONFLIKTÓW Wartości - jeden z najtrudniejszych ponieważ trudno osiągnąć kompromis w sporach o wartości. Często łączy się z konfliktem religijnym; Pokoleniowe - odnoszą się do rozbieżności zdań pomiędzy pokoleniami, występuje w rodzinie. Nasilają się w okresie szybkiego rozwoju cywilizacyjnego kiedy to świat wartości starszego pokolenia nie rozumie nowych powstających wartości. Rodzinne i małżeńskie - związane są często z patologiami powstającymi w rodzinach tj. alkoholizm czy rozwód.

12 SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW
PRZEMOC Strony uciekają się do użycia siły. Wygrywający narzuca swą wolę pokonanemu UNIKANIE Rezygnacja, którejś ze stron z realizacji swoich aspiracji, aby uniknąć konfliktu NEGOCJACJE Rozmowy podjęte po to, aby znaleźć rozwiązanie satysfakcjonujące obie strony MEDIACJE Rozmowy między stronami konfliktu z udziałem osoby trzeciej – mediatora, który zachowuje neutralność i pomaga znaleźć rozwiązanie satysfakcjonujące obie strony

13 SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW
ARBITRAŻ Rozstrzygnięcie konfliktu przez wyznaczonego przez obie strony niezależnego arbitra. Jego decyzja jest dla stron wiążąca. SĄD Sposób rozstrzygania, gdy jedna ze stron nie zgadza się na żaden z powyższych sposobów lub nie przyniosły one efektu. Orzeczenie sądu jest wiążące, a strony nie mają wpływu na jego skład GŁOSOWANIE/WYBORY Sposób stosowany w państwa demokratycznych


Pobierz ppt "ŁAD i KONFLIKTY SPOŁECZNE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google