Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Inwestycje i remonty realizowane w 2014 MIASTO PIASTÓW.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Inwestycje i remonty realizowane w 2014 MIASTO PIASTÓW."— Zapis prezentacji:

1 Inwestycje i remonty realizowane w 2014 MIASTO PIASTÓW

2 INWESTYCJE ROKU 2014 – cześć I  Przebudowa nawierzchni ul. J. Kasprowicza w Piastowie na odcinku od ul. E. Orzeszkowej do ul. K. Ujejskiego wraz z wykonaniem odwodnienia,  Przebudowa nawierzchni ul. J. Sowińskiego w Piastowie na odcinku od ul. J. Sułkowskiego do ul. M. Ogińskiego wraz z odwodnieniem,  Budowa kanału sanitarnego w ul. Warszawskiej do obsługi posesji nr 7 ( od ul. A. Grottgera do ul. S. Noakowskiego ) w Piastowie,  Budowa przewodu wodociągowego w ulicy J. Fałata w Piastowie,  Budowa przewodu wodociągowego w ulicy Powstańców Warszawy w Piastowie,  Budowa przewodu wodociągowego w ulicy ul. Mazowieckiej i ul. M. Mochnackiego w Piastowie,  Remont nawierzchni w ul. J. Słowackiego w Piastowie ( na odcinku od ul. J. Tuwima do ul. A. Asnyka ),  Remont nawierzchni asfaltowej ul. J. Matejki w Piastowie ( na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. H. Siemiradzkiego ),  Wykonanie nakładki asfaltowej z wykorzystaniem istniejącej podbudowy w ul. ks. J. Popiełuszki.

3 INWESTYCJE ROKU 2014 – cześć II  Wymiana oszklenia sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. J. Brandta 22 w Piastowie,  Przebudowa elementów małej architektury wchodzących w skład muru przy ul. Lwowskiej (przebudowa fontanny),  Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej z ul. J. Matejki w Piastowie (przy współpracy z Powiatem Pruszkowskim),  Rozbudowa miejsc postojowych na terenie MKS „PIAST” i przy parku przy ul. ks. S. Kostki,  Dostawa i montaż 3 siłowni plenerowych w Piastowie – przy ul. Sowińskiego, przy ul. Dworcowej oraz przy ul. ks. S. Kostki,  Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 2 przy Al. Krakowskiej 20 w Piastowie,  Remonty ciągów pieszych oraz nawierzchni nieutwardzonych.

4 INWESTYCJE ROKU 2014 – cześć III  Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piastowie ( dofinansowanie Miasta w 50 % wartości zadania – w kwocie 307 000 zł. Pozostała kwotę pozyskano ze środków zewnętrznych, w tym: WFOŚiGW, Komendanta Głównego PSP, Komendy Powiatowej PSP w Pruszkowie, Prezydenta Miasta Pruszkowa ),  Modernizacja akustyki sali kinowej w Miejskim Ośrodku Kultury w Piastowie wraz z wymianą drzwi ewakuacyjnych i wejściowych spełniających wymogi ppoż. ( dofinansowanie Miasta w kwocie: 89 696,00 zł. Pozostałą kwotę pozyskano ze środków zewnętrznych: PISZF ),  Remont poszycia i konstrukcji dachu Sali kinowej w Miejskim Ośrodku Kultury w Piastowie ( dofinansowanie Miasta w kwocie: 56 000,00 zł. Pozostałą kwotę pozyskano ze środków zewnętrznych tj.: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego ),  Dostawa oraz montaż regałów jezdnych i stacjonarnych do Archiwum Zakładowego Urzędu Miejskiego w Piastowie wraz z pracami adaptacyjnymi pomieszczeń.

5 INWESTYCJE ROKU 2014 Przebudowa nawierzchni ul. J. Kasprowicza w Piastowie Koszt inwestycji: 553 860,05 zł. PRZEDPO

6 INWESTYCJE ROKU 2014 Przebudowa nawierzchni ul. J. Sowińskiego w Piastowie Koszt inwestycji: 1 241 959,92 zł. PRZEDPO

7 INWESTYCJE ROKU 2014 Remont nawierzchni asfaltowej ul. J. Matejki w Piastowie Koszt inwestycji: 264 689,52 zł. PRZEDPO

8 INWESTYCJE ROKU 2014 Budowa kanałów sanitarnych i wodociągów  Budowa kanału sanitarnego w ul. Warszawskiej do obsługi posesji nr 7( od ul. A. Grottgera do ul. S. Noakowskiego ) w Piastowie – koszt inwestycji: 44 735,40 zł.  Budowa przewodu wodociągowego w ulicy J. Fałata w Piastowie – koszt inwestycji: 73 800,00 zł.  Budowa przewodu wodociągowego w ulicy Powstańców Warszawy w Piastowie – koszt inwestycji: 100 064,30 zł.  Budowa przewodu wodociągowego w ul. Mazowieckiej i ul. M. Mochnackiego w Piastowie – koszt inwestycji: 167 671,76 zł.

9 INWESTYCJE ROKU 2014 Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej z ul. J. Matejki w Piastowie Inwestycja wykonana przez Starostwo Powiatowe przy wsółudziale gminy Piastów PRZEDPO

10 INWESTYCJE ROKU 2014 Wykonanie nakładki asfaltowej z wykorzystaniem istniejącej budowy w ul. ks. J. Popiełuszki Koszt inwestycji: 127 531,34 zł. PRZEDPO

11 INWESTYCJE ROKU 2014 Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 2 przy Al. Krakowskiej 20 w Piastowie Koszt inwestycji: 107 502,00 zł. Wygląd aktualny Projektowana rozbudowa

12 Dostawa i montaż 3 siłowni plenerowych w Piastowie Koszt inwestycji: 105 042,00 zł.

13 INWESTYCJE ROKU 2014 Przebudowa elementów małej architektury wchodzących w skład muru przy ul. Lwowskiej w Piastowie Koszt inwestycji: 15 997,60 zł PRZED PRZEBUDOWĄPO PRZEBUDOWIE

14 INWESTYCJE ROKU 2014 Modernizacja akustyki sali kinowej w Miejskim Ośrodku Kultury w Piastowie oraz remont poszycia i konstrukcji dachu Koszt inwestycji: 206 640,00 zł

15 INWESTYCJE ROKU 2014 Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piastowie Koszt inwestycji: 619 002,00 zł

16 INWESTYCJE ROKU 2014 Rozbudowa miejsc postojowych na terenie MKS „PIAST” i przy parku ks. S. Kostki Koszt inwestycji: 46533,46 zł

17 INWESTYCJE ROKU 2014 Wymiana oszklenia sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1 Koszt inwestycji: 39 000,00 zł. STAN PRZED REMONTEM STAN PO REMONCIE

18 INWESTYCJE ROKU 2014 - inwestycje nie ukończone – oczekuje na wykonanie, podpisana umowa z Wykonawcą Wykonanie przebudowy placu wokół pomnika w parku przy ul. 11 Listopada (stan przed remontem)

19 INWESTYCJE ROKU 2014 - inwestycje nie ukończone - Remont nawierzchni w ul. J. Słowackiego w Piastowie Koszt inwestycji: 445 547,41 zł PRZED

20 Nawierzchnie przygotowane pod technologię powierzchniowego utrwalania

21 Zwiększenie dostępności miejsc przedszkolnych w Piastowie  Brak miejsc dla ok. 100 dzieci w wieku przedszkolnym – stan na marzec 2012 roku.  Rok 2012/2013 : Rozbudowano Przedszkole Miejskie nr 2 przy ul. J. Lelewela 16/18 o dwa oddziały przedszkolne co dało 50 nowych miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym.  Rok 2013: Przebudowano Przedszkole Miejskie nr 3 przy ul. Godebskiego 21 (technologia modułowa) co dało 45 nowych miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym (w tym oddział integracyjny).  Rok 2014 : Utworzono filię Przedszkola Miejskiego nr 3 – filia zlokalizowana została przy ul. Grunwaldzkiej 34, co pozwoliło na utworzenie kolejnych dwóch oddziałów dla 50 dzieci w wieku przedszkolnym.  W okresie nie całych trzech lat zwiększono bazę przedszkolną o 145 nowych miejsc.

22 Biały Pałac - Historia Zdjęcia archiwalne  Biały Pałac został wybudowany w stylu art nouveau w pierwszej dekadzie XX w.  Ogromy budynek zwieńczony ośmioboczną wieżą otaczały trzy zachowane do dziś oficyny. Każda z oficyn jest takich rozmiarów, że z powodzeniem mogłaby uchodzić za osobną willę. Pałac wielokrotnie zmieniał właścicieli. W 1913 r. został kupiony przez małżeństwo Bruno Edwarda i Adelajdę Paprockich. Wieczorami właściciel miał zwyczaj wchodzić na wieżyczkę budynku i grać na trąbce. Po siedmiu latach Paproccy, by spłacić wierzycieli, musieli sprzedać posiadłość. Właścicielem zostało wojsko polskie. Na przełomie lat 1920 i 1921 w pałacu mieszkał Charles de Gaulle (wówczas członek francuskiej misji wojskowej). W czasie II wojny światowej budynek zajęło wojsko niemieckie. Po wojnie pałac z uwagi na brak właściciela niszczał. Obecnie jest w stanie kompletnej ruiny.  Biały Pałac oczekuje na inwestora, który go odbuduje zgodnie z zaleceniami Konserwatora Zabytków.

23 Biały Pałac – Aktualna sytuacja Biały Pałac ze zdjęć archiwalnych oraz po ewentualnym odrestaurowaniu  Władze Miasta Piastowa, w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Warszawie zleciły Politechnice Warszawskiej opracowanie wizualizacji przestrzennej Białego Pałacu i oficyn mieszkalnych.  Zaowocowałoto pracą: „ Trójwymiarowa wizualizacja i inwentaryzacja fotograficzna "Białego Pałacu"- wielokondygnacyjnego budynku w Piastowie przy ul. Godebskiego 3 ”, która doskonale obrazuje pierwotny kształt budynków i zagospodarowanie całej nieruchomości.  W opracowaniu wykorzystano komputerowe techniki modelowania i wizualizacji obiektów metodą fotogrametrii bliskiego zasięgu.  Z zachowanych fotografii odtworzono rysunki budynków i elewacji z dokładnością do szczegółów architektonicznych.  Na ich podstawie można odbudować Biały Pałac w pierwotnym kształcie !!!

24 Modernizacja Roku 2013  Miasto Piastów w 2014 roku przystąpiło do Ogólnopolskiego Konkursu Modernizacja Roku 2013, który jest organizowany od 1999 r.  Ideą Konkursu jest propagowanie i wspieranie działań dla ratowania obiektów i budowli dziedzictwa narodowego oraz promocja modernizacji, przebudowy i rozbudowy obiektów i urządzeń dla uzyskania efektów użytkowych i estetycznych  Konkurs odbywa się pod Patronatem: Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, Związku Miast Polskich.  W dniu 8 sierpnia 2014 r. zakończyło się internetowe głosowanie w Plebiscycie „Modernizacja Roku 2013 ”, gdzie mieszkańcy miasta mogli udzielić swojego poparcia dla tej inwestycji.  Z satysfakcją informujemy, iż w kategorii EDUKACJA Miasto Piastów z inwestycją „Budowa 7-oddziałowego przedszkola modułowego przy ul. C. Godebskiego 21” zajęło pierwsze miejsce.  W dniu 28 sierpnia 2014 r. decyzją KAPITUŁY KONKURSU, Miasto Piastów otrzymało w Kategorii EDUKACJA: TYTUŁ „MODERNIZACJA ROKU 2013” dot. Budowy 7-oddziałowego przedszkola modułowego przy ul. C. Godebskiego 21 w Piastowie oraz NAGRODĘ SPECJALNĄ miesięcznika „Materiały Budowlane”.  Uroczystość ogłoszenia wyników i wręczania nagród odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie.  W niniejszej edycji Konkursu wzięło udział 923 obiekty w 12 kategoriach.

25 Wręczenie Nagród w Ogólnopolskim Konkursie „Modernizacja Roku 2013”  Miasto Piastów z inwestycją „Budowa 7- oddziałowego przedszkola modułowego przy ul. C. Godebskiego 21” zostało potrójnie nagrodzone w tym konkursie, a więc w KATEGORII OBIEKTY EDUKACYJNE otrzymaliśmy: 1. Tytuł „Modernizacja Roku 2013”, czyli zajęliśmy miejsce I, 2. Nagrodę Specjalną miesięcznika „Materiały Budowlane”, 3. Nagrodę za wygranie w internetowym głosowaniu „Plebiscytu Modernizacja Roku 2013”.  Przed oficjalnym ogłoszeniem wyników Pan Olgierd Dziekoński - Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP przeczytał list skierowany do wszystkich uczestników XVIII edycji niniejszego Konkursu od Prezydenta RP - Pana Bronisława Komorowskiego.  Nagrody Zwycięzcom w poszczególnych kategoriach wręczał Sekretarz Stanu - Pan Olgierd Dziekoński wraz z Komisarzem Konkursu – Panem Romanem Pikuła.

26 Wręczenie Nagród w Ogólnopolskim Konkursie „Modernizacja Roku 2013” – Zamek Królewski w Warszawie 28 sierpnia 2014 r.

27 Budowa nowej siedziby fili SPZOZ PIASTUN przy ul. Wysockiego w Piastowie Założenia do projektowania: 1. budowa nowego budynku o powierzchni użytkowej ok. 1000 m², 2. min. 2 gabinety lekarzy POZ dla dorosłych, 3. min. 2 gabinety pediatryczne, 4. dzienny oddział rehabilitacji, 5. specjalistka z możliwością uruchomienia pracowni diagnostycznych np.: pracowni endoskopii. Przebudowa funkcjonującej obecnie fili przychodni przy ul. Wysockiego jest technicznie i ekonomicznie nieuzasadniona.  zbyt mała powierzchnia działki dla spełnienia wymogów ciągów komunikacyjnych,  konieczność przebudowy całego wnętrza budynku z uwagi na spełnienie warunków ppoż. i BHP, Dziś Dyrekcja SPZOZ PIASTUN zmaga się z problemami tj.  brak równoległego zabezpieczenia pacjentów wymagających diagnostyki laboratoryjnej,  jedynie 1 gabinet POZ dla 7 tysięcy pacjentów,  brak warunków socjalno-technicznych do zatrudnienia większej liczby lekarzy POZ,  problemy organizacyjne z rotacyjną wymianą przyjmujących lekarzy. Burmistrz Miasta Piastowa wraz z Dyrektorem SPZOZ PIASTUN, po analizie zapotrzebowania na usługi medyczne w różnych rejonach miasta:  wytypowali miejsce budowy nowego obiektu fili przychodni – przy ul. Wysockiego w Piastowie,  dokonano koniecznych zmian w zapisach miejscowego planu przestrzennego,  wszczęto procedurę pozyskania własności gruntu,  dokonano analiz możliwości najkorzystniejszego zagospodarowania terenów działki przy ul. Wysockiego w Piastowie,  Trwają prace nad sprecyzowaniem założeń do zlecenia wykonania Projektu Koncepcyjnego budowy nowej siedziby fili SPZOZ PIASTUN.

28 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym  W dniu 19 listopada 2013 r. Rada Miasta Piastowa podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Piastów do współpracy w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym i zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Piastów a pozostałymi gminami Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.  W dniu 21 lutego 2014 roku podpisano Porozumienie, które reguluje w szczególności kwestie współpracy gmin przy programowaniu, wdrażaniu, koordynacji, finansowaniu, ewaluacji oraz rozliczaniu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w perspektywie finansowej UE 2014-2020.  Typy zagadnień w udziale, których Piastów wyraził chęci przystąpienia do projektu: a) Systemy wsparcia dla dzieci i młodzieży, b) Alternatywne formy opieki nad dziećmi do lat 3, c) Inne obszary tematyczne: Termomodernizacja obiektów oświatowych w Piastowie tj. Przedszkole Miejskie nr 4, Gimnazjum nr 1.

29 Zawarcie Porozumienia w sprawie Przebudowy rowu U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka  W dniu 20 grudnia 2013 r. zostało zawarte Porozumienie pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa – Dzielnica Ursus, Miastem Pruszków i Piastów oraz Gminą Michałowice, przy udziale Województwa Mazowieckiego (pomoc finansowa) oraz GDDKiA (pomoc rzeczowa) dot. przedsięwzięcia „Przebudowa rowu U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka”.  Przedmiotowe zadanie inwestycyjne ma charakter wieloletni i będzie wykonywane etapami, w cyklu co najmniej 5 letnim.  Szacunkowy całościowy koszt inwestycji to: 21 191 607,85 zł.  Koszty inwestycji objętej Porozumieniem obciążają Strony w proporcji odpowiedniej do ilości odprowadzanych do rowu U-1 wód opadowych lub roztopowych.  Procentowy udział Miasta Piastowa został ustalony w wysokości: 15,80 % (tj. w kwocie 3 348 274,04 zł rozłożonej na lata 2013-2017).  Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje swym zakresem: a) Przebudowę rowu U-1, b) Budowę kolektora przerzutowego wraz ze zbiornikiem retencyjnym w dolinie rzeki Raszynki, c) Budowę kolektora deszczowego o średnicy 1800 wzdłuż Al. Jerozolimskich.

30 Dziękuję Wszystkim, którzy swym zaangażowaniem, wsparciem i wyrozumiałością przyczynili się do realizacji i wyznaczenia najodpowiedniejszych kierunków rozwoju Miasta Piastowa. Burmistrz Marek Kubicki


Pobierz ppt "Inwestycje i remonty realizowane w 2014 MIASTO PIASTÓW."

Podobne prezentacje


Reklamy Google