Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie Projekt i produkt ZAGROŻENIA CYBERPRZESTRZENI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie Projekt i produkt ZAGROŻENIA CYBERPRZESTRZENI."— Zapis prezentacji:

1 Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie Projekt i produkt ZAGROŻENIA CYBERPRZESTRZENI

2  Nowe technologie otwierają przed młodym pokoleniem wiele możliwości, ale jednocześnie – niosą ze sobą nowe problemy i zagrożenia  68 proc. użytkowników w wieku 14-17 kontaktowało się w sieci z nieznajomym, z czego 5 proc. osób przyznało, że doświadczenie to okazało się być nieprzyjemnym, zaś 30 proc. spotkało się „twarzą w twarz” z nieznajomym poznanym w sieci.  17 proc. polskich dzieci zetknęło się z treściami szkodliwymi w Internecie, 15 proc. dzieci w Polsce otrzymało wiadomości z podtekstem seksualnym. 67 proc zetknęło się z materiałami pornograficznym, 50 proc. młodzieży doświadczyło cyberprzemocy, a 62 proc. gra w gry online. Dlaczego podjęto projekt?

3  Brakuje powszechnej świadomości problemów związanych z korzystaniem z Internetu  90 proc. polskich rodziców myśli, że ich dzieci nigdy nie otrzymały żadnych złośliwych lub przykrych wiadomości od rówieśników przez Internet (cyberbullying), podczas gdy ich dzieci tego doświadczyły.  58 proc. polskich rodziców uważa, że ich dzieci nie widziały w sieci treści związanych z seksem, zaś 85 proc. rodziców uważa, że nie otrzymały wiadomości związanych z seksem.  70 proc. rodziców nie wie, że ich dzieci spotkały się osobiście z osobą poznaną online. Dlaczego podjęto projekt?

4  Narasta skala zagrożeń powstających pod wpływem mediów i technologii informacyjnych Z raportu Dyżurnet.pl, wynika, iż w roku 2013 pracownicy zespołu przeanalizowali 6697 incydentów, co stanowiło wzrost o 25 procent w stosunku do roku poprzedniego. Miesięczna liczba incydentów wyniosła średnio 558, czyli ponad sto więcej w porównaniu z rokiem 2012, kiedy to średnia wynosiła 446 incydentów miesięcznie. Dlaczego podjęto projekt?

5  „Cyber problemy” wymagają podjęcia działań na rzecz zapewnienie bezpieczeństwa, które należy wiązać z poszerzeniem kompetencji dorosłych, w tym służb społecznych  96 proc. badanych uważała, że posiadanie wiedzy na temat zagrożeń cyberprzestrzeni jest istotne dla pracowników służb społecznych  Prawie 8 na 10 ankietowanych nie znało podręcznika o tej tematyce  2/3 badanych nie słyszało o jakichkolwiek działaniach mających na celu ochronę przed zagrożeniami cyberprzestrzeni, podejmowanych w obecnym systemie pomocy społecznej. Dlaczego podjęto projekt?

6 wdrożenie innowacyjnego programu przygotowującego pracowników służb społecznych w tym pracowników socjalnych do pracy z rodzinami oraz osobami potrzebującymi pomocy społecznej w obszarze zagrożeń generowanych przez cyberprzestrzeń CEL PROJEKTU Projekt i produkt- odpowiedź na zdiagnozowane problemy Program dydaktyczny dla placówek chcących kształcić w tym zakresie. PRODUKT

7 GRUPY KORZYSTAJĄCE Z PRODUKTU UŻYTKOWNICY ODBIORCY RODZINY DZIECI i MŁODZIEŻ PRACOWNICY SŁUŻB SPOŁECZNYCH PRACOWNICY SZKOLĄCY Adresaci działań służb społecznych Narastają nowe (specyficzne) problemy związane z cyberprzestrzenią. Wobec rosnącej skali zjawiska, służby społeczne muszą włączyć się intensywnie w walkę z tymi zagrożeniami, ale muszą mieć dostęp do odpowiednich narzędzi WDROŻENIE Programu szkolenia/kształcenia daje możliwość odpowiedniego przygotowania do udzielania pomocy PRODUKT FINALNY UZUPEŁNIŁ LUKĘ W ROZWIĄZANIACH DYDAKTYCZNYCH I OFERCIE KSZTAŁCENIA w zakresie cyberzagrożeń, dla pracowników służb społecznych PRACOWNICY SZKOLĄCY W DZIEDZINACH POKREWNYCH Produkt finalny może być stosowany w szkoleniu pedagogów,nauczycieli, psychologów NOWE GRUPY UŻYTKOWNIKÓW

8 Produkt – najważniejsze cechy Wysoka skuteczność programu Wiele korzyści dla odbiorców i użytkowników Innowacyjność Szeroka grupa odbiorców, duży potencjał upowszechniania Modułowa Konstrukcja 4 moduły tematyczne 2 moduły pomocnicze Łatwość zastosowania produktu

9 Najważniejsze korzyści 1.przybliża charakter zjawiska, jego skalę 2.pomaga postawić diagnozę problemu, 3.proponuje procedurę wdrożenia pomocy, 4.powołuje się na już istniejące, najlepsze praktyki, 5.każdy z rozdziałów tematycznych posiada bazę ćwiczeń utrwalających poznaną wiedzę, 6.wielowątkowo odpowiada na potrzeby kształcenia i doskonalenia kadr obejmując takie obszary jak: kwestie naukowo-badawcze, społeczne, edukacyjne, profilaktyczne, prewencyjne, etyczne, prawne, organizacyjne, technologiczne w aspekcie zagrożeń generowanych przez cyberprzestrzeń, 7.Prowadzi do integracji służb społecznych wokół zagadnienia - Interdyscyplinarność produktu polega na połączeniu zagadnień z zakresu wielu dziedzin.

10 Program nastawiony jest na praktyczny charakter zdobywanej wiedzy: 1.osoby, które będą szkolone przy jego użyciu mogą w nim znaleźć informacje na temat różnych rodzajów zagrożeń związanych z cyberprzestrzenią; 2.sposób prezentacji treści w częściach opisowych (przystępny język, przejrzysta struktura i układ treści, czytelny graficzny sposób prezentacji z podziałem na numerowane akapity, ramki i pogrubienie najważniejszych treści); 3.znacząca baza ćwiczeń; 4.wskazówki, dobre praktyki, zalecenia dla nauczycieli, pracowników socjalnych; 5.przewodnik dla rodziców ułatwia stosowanie zdobytych informacji w praktyce; 6.podręcznik jest wzbogacony o listę ośrodków i instytucji, gdzie można szukać pomocy, listę niebezpiecznych gier komputerowych oraz wytyczne i rekomendacje dla kształcenia.

11 Innowacyjność wymiar grupy docelowej, otwartość przekazu, metod i sposób prezentacji treści powodują, iż poszczególne grupy (odbiorcy, użytkownicy) mogą dostosowywać szczegółowe aspekty programu do swoich potrzeb i prowadzonych działań. wymiar formy wsparcia - opracowanie programu stanowi nowe spojrzenie na proces szkolenia i dokształcania pracowników służb społecznych ( w tym pracowników socjalnych)- dotychczasowe podejście polegało na wprowadzaniu nowej tematyki szkoleniowej w momencie ugruntowania się danego zjawiska w środowiskach w których pracują na co dzień. Publikacja odnosi się do stosunkowo nowych zjawisk i tym samym wcześniejsze przygotowanie do czekających ich w najbliższej przyszłości wyzwań. Sposób przygotowania opracowania wyróżnia je na rynku wydawniczym (kompleksowość, interdyscyplinarność, sposób prezentacji). wymiar problemu – innowacyjne ujęcie problematyki zagrożeń cyberprzestrzeni Wprowadzenie i praktyczne przedstawienie nowego obszaru zagrożeń cywilizacyjnych jakim są zjawiska związane z cyberprzestrzenią jako projektu dedykowanego kadrom służb społecznych (w tym pracownikom socjalnym).

12 Uzasadnienie projektu i przytoczone dane pochodzą ze strategii wdrażania projektu Zagrożenia cyberprzestrzeni- nowe kompetencje pracownika socjalnego (opracowanie NASK) L. Kirwil, Polskie dzieci w Internecie. Zagrożenia i bezpieczeństwo – cz. 2. Częściowy raport z badań EU Kids Online II przeprowadzonych wśród dzieci w wieku 9-16 lat i ich rodziców, Warszawa: SWPS – EU Kids Online PL,http://www.swps.pl/images/stories/zdjecia/eukidsonline /l_kirwil_raport_polska_eukidsonline_v3.pdf, Warszawa 2011. EU NET ADB – Badanie nadużywania Internetu przez młodzież w Polsce i Europie wśród młodzieży, Fundacja Dzieci Niczyje, fdn.pl/sites/default/files/EU-NET-ADB_raport_PL.pdf, Warszawa 2012. M. Jóźko, Diagnoza i analiza pracowników instytucji kształcących i szkolących kadry służb społecznych w tym pracowników socjalnych, Lokalne Badanie Społeczne, Raport z badań ilościowych przeprowadzony w ramach projektu PI-PWP Zagrożenia cyberprzestrzeni – nowe kompetencje pracownika socjalnego, Warszawa 2012, http://cyberprzestrzen.wsptwp.eu/.

13 Dziękujemy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

14 Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie PANEL EKSPERCKI - DEBATA PRZYSZŁOŚĆ KSZTAŁCENIA SŁUŻB SPOŁECZNYCH W ZAKRESIE ZAGROŻEŃ CYBERPRZESTRZENI 24 CZERWCA 2014


Pobierz ppt "Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie Projekt i produkt ZAGROŻENIA CYBERPRZESTRZENI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google