Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY W PINCZYNIE ROK SZKOLNY 2012/ 2013 I PÓŁROCZE Opracowanie Joanna Marcinczyk Angelika Prabucka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY W PINCZYNIE ROK SZKOLNY 2012/ 2013 I PÓŁROCZE Opracowanie Joanna Marcinczyk Angelika Prabucka."— Zapis prezentacji:

1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY W PINCZYNIE ROK SZKOLNY 2012/ 2013 I PÓŁROCZE Opracowanie Joanna Marcinczyk Angelika Prabucka

2 AKTYWOWANIE UCZNIÓW

3 Samorząd Uczniowski Rozwijanie samorządności: Opracowywanie planu pracy SU, Stałe prowadzenie tablicy informacyjnej, Dostarczanie informacji na szkolną stronę www. zkiwpinczyn.pl Opiniowanie dokumentów szkolnych, Spotkania z samorządami klasowymi, informacje o podejmowanych akcjach, Udział w uroczystościach szkolnych – pomoc w ich organizowaniu i przeprowadzeniu, Systematyczne spotkania RSU – planowanie i organizowanie pracy, omawianie przebiegu akcji, wyciąganie wniosków, Prowadzenie szkolnego radiowęzła.

4 Konkursy, wystawy, udział w pracach komisji oceniających prace zgłoszone do konkursów Boże Narodzenie – konkurs na list do Świętego Mikołaja, konkurs w ramach akcji Góra Grosza.

5 Akcje charytatywne Wspomaganie fundacji, Udział w akcjach: ▫ Kwesta na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, ▫ Włączenie się do akcji „Góra Grosza”, ▫ Akcja ZNICZ

6 Kultura spędzania wolnego czasu - imprezy towarzyskie, szkolne lub środowiskowe Dyskoteka andrzejkowa. Zabawa karnawałowa. Dyskoteka szkolna po wyborach do SU.

7 ZHP Do drużyny harcerskiej należy 12 uczniów. Harcerze zorganizowali zbiórkę karmy oraz dokarmiali zwierzynę leśną. Drużyna uczestniczyła w : Mszy Św. w Lesie Szpęgawskim, biwaku mikołajkowym w Piecach, rajdzie Szpęgawsk – Tczew „Wędrówki z druhem Wickiem”, maratonie filmowym, marszu na chustkę i linijkę, ognisku w Leśnictwie Gaj.

8 „Sklepiki uczniowskie, zdrowa reaktywacja” – „Jutrzenka” Działalność sklepiku szkolnego na celu przede wszystkim budowanie świadomości młodych ludzi na temat zdrowego stylu życia i żywienia, ale także zapoznanie uczniów z podstawami przedsiębiorczości i prawidłowego księgowania przychodów i rozchodów towarów. Zgodnie z zamierzonym celem w sklepiku sprzedawana jest zdrowa żywność, m.in. kanapki z wędlinami, serem i warzywami, sałatki i soki owocowo-warzywne, jogurty oraz owoce. Przeprowadzone działania: Dzień Zdrowego Śniadania w kl. I-III nauczania wczesnoszkolnego, Pogadanki n.t. zdrowego żywienia. Powstał młodzieżowy klub Błyskotruskawki zajmujący się bliżej zagadnieniami zdrowej diety.

9 SKO Ogólne założenie Program przeznaczony jest do realizacji w szkole podstawowej. Członkami Szkolnej Kasy Oszczędności mogą być wszyscy. SKO ma na celu kształtowanie wśród uczniów nawyku: systematycznego oszczędzania, racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami finansowymi, kształtowanie nawyku celowego wydatkowania zaoszczędzonych pieniędzy. W bieżącym roku szkolnym do SKO należy 37 uczniów klas edukacji wczesnoszkolnej. Członkowie Szkolnej Kasy Oszczędności uczestniczą w konkursie,,Dziś oszczędzam w SKO, jutro w Banku Spółdzielczym”. Łączna kwota dotychczas zgromadzonych oszczędności wynosi 738,90 złotych.

10 Zespół Regionalny „Brzady” „ Brzady” prezentowały się : 8.09.2012 w czasie Powiatowej Spartakiady Emerytów, Rencistów i Osób Niepełnosprawnych, 23.09.2012 na Dożynkach Parafialnych połączonych z powiatowym Świętem Kociewskiej Bulwy zorganizowanym w ogrodach proboszcza parafii Pinczyn ks. Mieczysława Bizonia, 13.10.2012 w czasie Rodzinnej Biesiady Rolniczej w Zblewie, 13.01.2013 podczas finału WOŚP.

11 Zespół Regionalny „Brzady” cd. Promocja zespołu W celu promocji zespołu został zorganizowany szkolny konkurs na logo dla zespołu. Wpłynęło 91 prac plastycznych. Zostały wręczone trzy równorzędne nagrody za zwycięską inspirację na projekt logo dla Szkolnego Zespołu Regionalnego „Brzady”. Skład zespołu został poszerzony o uczniów klas młodszych.

12 Klub Sportowy UKS Organizacja turnieju: Turniej ORLIKA o Puchar Premiera Tuska Organizacja turniejów piłki nożnej i ręcznej Organizacja zajęć piłki nożnej na ORLIKU

13 Klub Sportowy UKS cd. Pozyskiwanie wsparcia finansowego na wyjazdy: Stężyca, finał wojewódzki Wielgusa – Gminne Zrzeszenie LZS w Zblewie Kluczbork, obóz – Pomorski Związek Piłki Nożnej, Gminne Zrzeszenie LZS w Zblewie Ostróda, finał Krajowy Tymbarku – Urząd Gminy w Zblewie, Gminne Zrzeszenie LZS w Zblewie

14 PROWADZENIE ZAJĘĆ DODATKOWYCH, KÓŁ ZAINTERESOWAŃ

15 Klasy I-III szkoły podstawowej Praca z uczniem zdolnym, Zajęcia multimedialne, Koło języka angielskiego, Kółko wokalne, Koło religijne, Szkolne Koło Oszczędności, Zajęcia sportowe, Kółko teatralne.

16 Klasy IV-VI szkoły podstawowej Zajęcia multimedialne, Zajęcia sportowe, Koło polonistyczne, Koło matematyczne, Koło biblijne, Koło języka niemieckiego, Koło języka angielskiego, Koło ruchu drogowego, Koło plastyczne, Chór szkolny, Regionalny Zespół „Brzady”, Samorząd Uczniowski, Szkolna drużyna ZHP, Szkolne Koło Sportowe, Uczniowski Klub Sportowy.

17 Klasy I-III gimnazjum Koło polonistyczne, Koło z języka niemieckiego, Koło z języka angielskiego, Koło biologiczne, Koło historyczne, Koło chemiczne, Koło fizyczne, Koło geograficzne, Koło regionalne, Koło historyczne, Koło religijne, Zajęcia matematyczne – „Klub tęgich głów”, Szkolna drużyna ZHP, Chór szkolny, Zespół Regionalny „Brzady”, Samorząd Uczniowski, Koło teatralne, Szkolne Koło Sportowe, Projekt sportowy „ Energa Athletic Cup ”, Uczniowski Klub Sportowy.

18 Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze służące wyrównywaniu szans edukacyjnych Klasy I-III szkoły podstawowej: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, Zajęcia logopedyczne. Klasy IV-VI szkoły podstawowej: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego, Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki. Klasy I-III gimnazjum: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego, Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego, Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z biologii, Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka niemieckiego, Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki.

19 KONKURSY

20 Konkursy szkolne konkurs czytelniczy, „Mój Patron” – konkurs plastyczny, szkolny etap wojewódzkiego konkursu biblijnego, szkolny etap wojewódzkiego konkursu interdyscyplinarnego (język polski z historią), konkurs języka angielskiego, szkolny etap wojewódzkiego konkursu matematyczno – przyrodniczego, „Bóbr” - Międzynarodowy konkurs informatyczny, Kartka pocztowa o tematyce bożonarodzeniowej – konkurs plastyczny, „Tradycje związane z Bożym Narodzeniem”, konkurs biblijny, Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego,

21 Konkursy szkolne cd. „W krainie poezji dziecięcej” – szkolny konkurs recytatorski Szkolny Konkurs Poezji Małgorzaty Hillar, szkolny etap wojewódzkiego konkursu z języka polskiego, szkolny etap wojewódzkiego konkursu historycznego „Dzieje oręża polskiego”, szkolny etap wojewódzkiego konkursu z języka niemieckiego, szkolny etap wojewódzkiego konkursu z języka angielskiego, szkolny etap wojewódzkiego konkursu matematycznego, szkolny etap wojewódzkiego konkursu chemicznego, szkolny etap wojewódzkiego konkursu fizycznego, szkolny etap wojewódzkiego konkursu biologicznego, szkolny etap wojewódzkiego konkursu geograficznego, Internetowy Konkurs Matematyczny MATMIX.pl

22 Konkursy gminne Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Małgorzaty Hillar, Gminny Konkurs Recytatorski „W krainie poezji dziecięcej”, Gminny Konkurs „Pitagorejczyk z Klubu Tęgich Głów”, VII Gminne Dyktando o tytuł Mistrza Ortografii Gminy Zblewo, Konkurs literacki „Zima zaklęta w słowach”, Gminny Konkurs Zbiórki Makulatury, Mistrzostwa Gminy Zblewo Szkół Podstawowych: w halowej piłce nożnej, w mini siatkówce, w mini piłce ręcznej, Mistrzostwa Gminy Zblewo Gimnazjów: w piłce ręcznej, w halowej piłce nożnej.

23 Konkursy rejonowe Konkursy powiatowe Konkurs języka polskiego dla uczniów gimnazjum, Dzieje oręża polskiego – konkurs historyczny dla uczniów gimnazjum, Konkurs religijny. Mistrzostwa Powiatu Szkół Podstawowych w halowej piłce nożnej, Powiatowy Festiwal Piosenki Ekologicznej.

24 Konkursy wojewódzkie Półfinał Wojewódzki Szkół Podstawowych w halowej piłce nożnej.

25 Inne konkursy XII edycji Turnieju „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku”, Zawody z serii Energa Athletic Cup, X Dekanalny Konkurs Poetycki, XV Dekanalny Przegląd Kolęd i Pastorałek, „Krajobraz Kociewia – Tradycje i Współczesność”, „Ogólnopolski Konkurs Plastyczny na Kociewską Kartkę Pocztową o tematyce Bożonarodzeniowej”, Konkurs Poetycki „Wiaro moja malutka”, Konkurs na Szopkę Bożonarodzeniową, Międzyszkolny Konkurs Języka Niemieckiego „Mój ilustrowany słownik”, Konkurs „Poznajemy Niemcy – mini Landeskunde”, Konkurs Pieśni Patriotycznej.

26 Prezentowanie działań szkoły w środowisku lokalnym aktualizacja strony internetowej szkoły, współpraca z lokalną prasą (Kurier Zblewski, Dziennik Bałtycki) oraz witryną internetową www.kociewiacy.pl,

27 Prezentowanie działań szkoły w środowisku lokalnym cd. zebrania z rodzicami, organizacja imprez środowiskowych, prowadzenie kroniki szkolnej, reprezentowanie placówki na zewnątrz w licznych konkursach, zawodach sportowych.

28 Imprezy i uroczystości w I półroczu Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2012/2013, Powiatowa Spartakiada Emerytów i Rencistów, Akcja Sprzątania Świata, Dożynki parafialne,

29 Imprezy i uroczystości w I półroczu cd. Obchody rocznicowe wybuchu II Wojny Światowej w Szpęgawsku, Święto Patrona Szkoły Podstawowej, Wręczenie Stypendiów Motywujących, Pasowanie na ucznia klasy I,

30 Imprezy i uroczystości w I półroczu cd. Biesiada Rolnicza, Dzień Edukacji Narodowej, Narodowe Święto Niepodległości, Jasełka, XXI Finał WOŚP, Dzień Babci i Dziadka.

31 PROJEKTY I PROGRAMY REALIZOWANE W I PÓŁROCZU ROKU SZKOLNYM 2012/2013

32 Realizacja projektu edukacyjnego „Lepsza Szkoła”, Projekt „Sklepiki szkolne, zdrowa reaktywacja”, Program „Owoce w szkole” – kl. I-III PSP, Program „Szklanka mleka” – kl. I-VI PSP,

33 Projekt DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA rozwijający zainteresowania czytelnicze, Projekt „Klub Bezpiecznego Puchatka”, Projekt „Od grosika do złotówki” – kl. I-III PSP – edukacja finansowa,

34 Projekt – ENERGA Athletic Cup, Ogólnopolska akcja ekologiczna KOMPUTERY ZA TONERY, Projekt „Akademia gdańskich Lwiątek” – klasy I SP, Projekt „Jedz smacznie i zdrowo”,

35 Projekt – „Ożywić pola” – rok kaczki, „Złap wiatr w pomorskie żagle wiedzy”, „Interaktywna edukacja wsparciem na starcie”.

36 Wzbogacenie bazy dydaktycznej szkoły oraz poprawa warunków lokalowych i wyposażenia szkoły pozycje książkowe do biblioteki szkolnej – atlasy przyrodnicze i geograficzne, telewizor LG plazma, projektor Benqu– 2 szt., ekran ścienny ręczny – 2 szt., rejestrator do monitoringu, kamery zewnętrzne i wewnętrzne – 10 szt., radiomagnetofon – 2 szt., głośniki do komputera – 3 komplety, kino domowe, laptop – 2 szt.,

37 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ!


Pobierz ppt "SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY W PINCZYNIE ROK SZKOLNY 2012/ 2013 I PÓŁROCZE Opracowanie Joanna Marcinczyk Angelika Prabucka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google