Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SZKO Ł A PODSTAWOWA IM. JANA PAW Ł A II W BIELINACH.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SZKO Ł A PODSTAWOWA IM. JANA PAW Ł A II W BIELINACH."— Zapis prezentacji:

1 SZKO Ł A PODSTAWOWA IM. JANA PAW Ł A II W BIELINACH

2 Sprawozdanie z realizacji pkt. 3 Przeprowadzenie spotkań uczniów z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, organizacji społecznych etc. nt. Bezpieczne zachowanie w szkole, domu, na ulicy; zagrożenia, udzielania pomocy, obrona konieczna itp. Ocena na podstawie opisu wykonanych przedsięwzięć, sporządzonego przez szkołę i przesłanego do jury pocztą elektroniczną.

3 Realizując pkt. 3 rozpoczęliśmy od spotkania w dniu 12.09.2012r z policjantami z Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach z Wydziału Ruchu Drogowego.

4 Panowie spotkali się z naszymi uczniami i omówili najważniejsze kwestie dotyczące bezpiecznego korzystania z ruchu ulicznego, a także właściwego zachowania się w szkole i w domu. Pogadanki odbyły się w dwóch grupach wiekowych: w klasach 0-III i IV-VI..

5 Policjanci bardzo ciekawie i obrazowo przedstawili zagadnienia bezpieczeństwa, co spotkało się z dużym zainteresowaniem dzieci i rodziców.

6 Dodatkowo najmłodsi uczestnicy zostali obdarowani maskotkami. Pancernik Gustaw ma przypominać wszystkim dzieciom o prawidłowym o korzystaniu z pasów bezpieczeństwa w samochodzie.

7 Kolejnym naszym krokiem w realizacji pkt. 3 było zorganizowanie w dniu 28.09.2012 r. spotkania uczniów naszej szkoły ze strażakami Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielinach.

8 Strażacy przyjechali do szkoły wozem strażackim zademonstrowali dzieciom wyposażenie wozu i w bardzo ciekawy sposób opowiedzieli o jego zastosowaniu w różnych sytuacjach ratunkowych, w których biorą udział.

9 Strażacy w przystępny sposób opowiedzieli o sytuacjach, które mogą stanowić Zagrożenie, ze szczególnym zwróceniem uwagi na specyfikę zagrożeń wynikających z mieszkania w środowisku wiejskim związanym z wykonywaniem prac polowych.

10 Nie zabrakło także elementów bardzo mile przyjętych przez najmłodszych, każde mogło przymierzyć kask, wsiąść do wozu strażackiego, zapoznać się z zasadami działania radiostacji.

11 Następnym naszym działaniem w ramach realizacji pkt. 3 było przeprowadzenie zajęć z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej przez naszą szkolną higienistkę p. Małgorzatę Kowalską. Nasza szkoła posiada fantom, który był ofiarowany za udział w kursie pierwszej pomocy przedmedycznej dwóch nauczycielek. Fantom pochodzi od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

12

13 Resuscytacja to niesłychanie ważna umiejętność. Każdy powinien umieć udzielić pierwszej pomocy, pierwsze sekundy w chwili urazu są najważniejsze i decydują o zdrowiu, a nawet o życiu poszkodowanego.

14 Na zajęciach wykorzystane zostały materiały w formie prezentacji multimedialnej pobrane ze strony Studium Prawa Europejskiego.

15 Do realizacji zadania 3 należy zaliczyć także udział uczniów z naszej szkoły w dniu 16.11.2012 r w Targach Kielce VI edycji „Olimpiady Bezpieczeństwa”. Jest to akcja profilaktyczna organizowana co roku przez Wydział Prewencji Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji, Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, Wojewodę Świętokrzyskiego, WORD, KRUS, Automobilklub w Kielcach i Targi Kielce. Był to finał wojewódzki całorocznego konkursu pn. „Bezpieczeństwo na Piątkę”. Podczas olimpiady rozgrywane były liczne konkurencje, w trakcie których młodzież musiała wykazać się znajomością: udzielania pomocy przedmedycznej, zasad bezpieczeństwa ogólnego oraz wiedzą z zakresu przepisów ruchu drogowego. Uczestnicy musieli także mieć świadomość zagrożeń w rolnictwie szczególnie podczas wykonywania prac polowych, w jakich dzieci nie powinny brać udziału. Rozgrywane były liczne konkursy, między innymi: plastyczny, sprawnościowy, np.: zwijanie węża strażackiego, rzucane do celu rzutkami ratowniczymi. Wszystkie konkurencje były poprzedzone występami artystycznymi zespołów dziecięcych, pokazem mody „odblaskowej” oraz tresurą policyjnych psów służbowych.

16

17 Drużyna ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II z Bielin wygrała eliminacje do Konkursu Wojewódzkiego. Nasi uczniowie wykazali się dużą wiedzą. Z przewagą ponad 15 punktów wyprzedzili pozostałe drużyny z powiatu kieleckiego. Do konkursu wojewódzkiego przygotowywali się kilka tygodni. Drużyna z Bielin uczestniczyła w wielu niełatwych konkurencjach, podczas których młodzież musiała się wykazać nie tylko wiedzą teoretyczną, ale również umiejętnościami praktycznymi. W skład drużyny wchodzili: Kacper Tosnowiec, Mateusz Iwan i Filip Tosnowiec - uczniowie klasy V b. Pozostali uczniowie klasy V b przygotowywali hasła i trenowali doping, wykonali stroje oraz kolorowe transparenty. Chłopcy natomiast doskonalili wiedzę i umiejętności. Nasza drużyna zdobyła II miejsce, a klasa V b została wyróżniona za prowadzenie kulturalnego i dobrze przygotowanego dopingu.

18

19 Ostatnim naszym zadaniem związanym z realizacją punktu 3 było przygotowanie przedstawienia przygotowanego przez klasę IVA zatytułowanego „Współczesny Czerwony Kapturek”. Klasa do występu przygotowywała się od dłuższego czasu. Od początku roku szkolnego odbywały się dodatkowe zajęcia, na których dzieci wykonywały różne ćwiczenia z zakresu psychologii twórczości, uczestniczyły w zajęciach z muzykoterapii i bajkoterapii mających na celu wspieranie rozwoju dzieci i poprawę koncentracji. Dzieci same przygotowały plakaty promujące występ. Samodzielnie wykonały scenografię i kostiumy. Niektóre role zostały specjalnie przygotowane dla ich odtwórców. Wszyscy wzięli udział w występie. Tematem przewodnim przedstawienia były różne sytuacje życiowe, w jakich muszą sobie radzić dzieci, np.: jeśli zostają same w domu, jeśli ktoś nieznajomy proponuje im podwiezienie lub zaprasza do siebie do mieszkania, a także gdy zaczepia na ulicy. Dzieci otrzymały prosty przekaz o grożącym im niebezpieczeństwie i zostały pouczone jak mają się zachować. Po spektaklu, który spotkał się z bardzo dobrym odbiorem dzieci, odbyły się pogadanki w klasach z wychowawcami na temat bezpiecznego zachowania w przedstawionych sytuacjach. Scenariusz przedstawienia stanowi załącznik nr 1

20

21

22


Pobierz ppt "SZKO Ł A PODSTAWOWA IM. JANA PAW Ł A II W BIELINACH."

Podobne prezentacje


Reklamy Google