Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Budowa nowej siedziby Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztynie Projekt nr WND-RPWM.02.01.06-28-003/09 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Budowa nowej siedziby Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztynie Projekt nr WND-RPWM.02.01.06-28-003/09 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu."— Zapis prezentacji:

1 Budowa nowej siedziby Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztynie Projekt nr WND-RPWM.02.01.06-28-003/09 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego i budżetu Państwa

2 Budowa nowej siedziby Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztynie Do marca 2011r. naszą działalność prowadziliśmy w użyczanych pomieszczeniach Państwowej Szkoły Muzycznej w Olsztynie. Powierzchnia pomieszczeń użytkowanych przez Filharmonię wynosiła 566,23 m2, z czego 216,01 m2 w podziemiach oraz 350,22 m2 na poziomie parteru. Do tego dochodziła powierzchnia sali koncertowej (426,58 m2) użytkowanej wspólnie ze Szkołą Muzyczną. Ograniczenia wynikające z umieszczenia dwóch dużych instytucji w jednym budynku były bardzo istotnym problemem hamującym działalność naszej Filharmonii. Istniejący budynek został przekazany szkole muzycznej na początku lat 70-tych i od tego czasu nie był poddany większym pracom modernizacyjnym. Rozwiązania techniczne wówczas stosowane odbiegają znacząco od rozwiązań współczesnych.

3 Budowa nowej siedziby Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztynie Główne problemy dotyczyły:  zarówno cech architektonicznych (kubatura, akustyka), jak i funkcjonalnych (ilość pomieszczeń, brak zaplecza gastronomicznego, socjalnego i konferencyjnego).  bardzo uciążliwe ograniczenia czasowe, wymuszające planowanie działalności statutowej w określonych godzinach, często niezbyt odpowiednich dla organizacji koncertów.  architektura istniejącej sali koncertowej, wymuszała szereg dodatkowych ograniczeń. Ze względu na ograniczoność miejsca oraz brak ruchomych elementów sceny, dotychczas możliwe było jedynie wykonywanie utworów orkiestrowych, bez możliwości łączenia ich z przedstawieniami scenicznymi.

4 Budowa nowej siedziby Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztynie Budynek składa się z różnych przestrzennie kubatur: bryły sali koncertowej, hallu wejściowego, usytuowanego w części północno – wschodniej bloku funkcjonalnego i wreszcie z mocnej frontowej formy, zawierającej gastronomię, sale prób orkiestry i salę kameralną. Budynek jest bardziej otwarty, transparentny na południe, ze względu na gospodarkę energetyczną i widok. Od strony północnej elewacje są bardziej pełne. W proponowanej bryle można odszukać również inne odniesienia do muzyki, np.: regularny układ głównych schodów prowadzących do budynku został w kilku miejscach przełamany. Ich nieregularny rytm ma swoją kontynuację w liniach posadzki. Całość jest rysunkiem dźwięków muzyki rozchodzących się w kierunku miasta. Na elewacjach bocznych i elewacji tylnej układ okien został zaprojektowany w nawiązaniu do rytmu klawiszy fortepianu. Zaprojektowano budynek, którego skala nawiązuje do sąsiedniego budynku Szkoły Muzycznej.

5 Budowa nowej siedziby Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztynie Sala koncertowa Filharmonii przeznaczona jest do prezentacji muzyki i małych form scenicznych. Wymagane, wyjściowe wartości parametrów akustycznych zostały dobrane przy założeniu przeznaczenia Sali do prezentacji następujących form muzycznych:  Koncerty solowe  Formy kameralne  Małe i średnie formy muzyki chóralnej  Koncerty symfoniczne Dźwięk z obszaru sceny, kierowany jest w stronę widowni (zarówno na parterze jak i balkonach) za pomocą ścian bocznych sceny, ścian bocznych widowni oraz ekranów akustycznych nad sceną i częściowo nad widownią.

6 Budowa nowej siedziby Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztynie Wokół centralnie usytuowanej sali koncertowej znajdują się pomieszczenia związane z jej obsługą. Na poz. „0” od strony głównego wejścia do budynku znajduje się hall wejściowy mieszczący informację, kasę oraz część gastronomiczną. Od strony północnej rozwiązano dojazd gospodarczy wraz z pomieszczeniami związanymi z obsługą sali. Na poziomach „-1” oraz „-2” zaprojektowano część techniczno-magazynową z garażem podziemnymi. Poziom „+1” przeznaczono na garderoby dla orkiestry, sale prób oraz część administracyjną obiektu. Na poziomie „+2” umieszczono część hotelową wraz z salą konferencyjną.

7 Budowa nowej siedziby Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztynie Budynek Filharmonii Powierzchnia zabudowy2 502.90 m2 Kubatura58 168.77 m3 Powierzchnia całkowita12 765.45 m2 Łączna powierzchnia użytkowa10 186.24 m2 Ilość kondygnacji5 - nadziemnych3 - podziemnych2 Parametry Sali Koncertowej Ilość miejsc505 na poziomie podstawowym365 na balkonach140 Wysokość sali14,50 m Szerokość sali25,18 m Powierzchnia sali1 044.69 m2

8 Budowa nowej siedziby Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztynie I Etap realizacji projektu I Etap realizacji projektu: W czerwcu 2006r. rozpoczęto procedury przetargowe na wyłonienie wykonawców dla robót budowlanych związanych z budową nowej siedziby Filharmonii – I etapu. Zakres prac I etapu obejmował wykonanie robót przygotowawczych, tj.: - przebudowę kolidującej z nowym budynkiem sieci ciepłowniczej SM Pojezierze w Olsztynie; - przebudowę kolidującej z nowym budynkiem sieci teleinformatycznej SM Pojezierze; - przebudowę sieci telekomunikacyjnej wraz z przyłączami; - przebudowa kabli n.n. i zabezpieczenie kabli n.n.; - wykonanie przyłącza wodociągowego i zasilenia placu budowy; - wykonanie ścian szczelinowych. Prace budowlane stanowiące I etap realizacji inwestycji zakończone zostały w IV kwartale 2007r.

9 Budowa nowej siedziby Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztynie II Etap realizacji projektu II Etap realizacji projektu: Z początkiem 2008r. rozpoczęto procedury przetargowe na wyłonienie inwestora zastępczego (inżyniera kontraktu) niezbędnego do obsługi inwestycji - budowy nowej siedziby Filharmonii. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego w dniu 09 lipca 2008r. została zawarta z umowa z wybranym wykonawcą - Wojewódzkim Przedsiębiorstwem Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. w Olsztynie.

10 Budowa nowej siedziby Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztynie Zgodnie z przyjętym podziałem realizacji inwestycji II etap obejmował wykonanie następujących robót, tj.:  wykonanie stanu surowego i wykończeniowego; wykonanie instalacji wewnętrznych,  zagospodarowania zewn. terenu: oświetlenie zewnętrzne, wykonanie dróg i trawników, obiektów małej architektury;  dostawę i montaż wyposażenia (podestów, ekranów, foteli) oraz wind. W wyniku przeprowadzonego, wspólnie z Inżynierem kontraktu, postępowania przetargowego w dniu 15 lipca 2009r. została zawarta umowa na realizację robót budowlanych z Konsorcjum firm: MOSTOSTAL WARSZAWA S.A., ACCIONA INFRAESTRUCTURAS S.A.; INSTAL BIAŁYSTOK S.A.; INTROL S.A.

11 Budowa nowej siedziby Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztynie W dniu 15 lipca 2009r. Warmińsko-Mazurska Filharmonia podpisała umowę o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Wartość całkowita projektu wynosi: 63 963 381,16 złotych, w tym: wydatki kwalifikowalne: 50 441 749,08 zł wydatki niekwalifikowalne: 13 521 632,08 zł Dofinansowanie ze środków Europejskich: 42 876 107,88 zł (67,0%) Dofinansowanie ze środków MKiDN: 2 897 027,39 zł ( 4,5%) Dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa: 18 190 245,89 zł (28,5%)

12 Budowa nowej siedziby Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztynie DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Budowa nowej siedziby Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztynie Projekt nr WND-RPWM.02.01.06-28-003/09 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google