Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krzysztof Margol. Cele projektu: -zbudowanie modelowego systemu uzyskiwania przychodów przez wiejskie organizacje pozarządowe; - zwiększenie potencjału.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krzysztof Margol. Cele projektu: -zbudowanie modelowego systemu uzyskiwania przychodów przez wiejskie organizacje pozarządowe; - zwiększenie potencjału."— Zapis prezentacji:

1 Krzysztof Margol

2 Cele projektu: -zbudowanie modelowego systemu uzyskiwania przychodów przez wiejskie organizacje pozarządowe; - zwiększenie potencjału wiejskich organizacji; - utworzenie sieci „wiosek tematycznych”.

3 Uczestnicy projektu: 60 wiosek tematycznych z Polski, w tym: -54 stowarzyszenia, -5 fundacji, -1 spółdzielnia.

4 Zrealizowane działania: -opracowanie procedur i zasad prowadzenia działalności gospodarczej przez organizacje, -opracowanie standardów „wiosek tematycznych”, -wsparcie dla „wiosek” (warsztaty, coaching, doradztwo, spotkania regionalne, testowanie produktów, promocja, utworzenie sieci wiosek tematycznych w Polsce), - Promocja „wiosek tematycznych” w kraju i za granicą.

5 Zrealizowane działania: - 178 osób uczestniczyło w szkoleniach z wykorzystaniem gier strategicznych: „Wioski tematyczne”, „Prawa konkurencji”, - zorganizowano 6 dwudniowych wizyt studyjnych, w których uczestniczyło 137 osób z wiosek tematycznych, - zorganizowano 5 spotkań regionalnych, w których uczestniczyło 288 przedstawicieli wiosek tematycznych.

6 Zrealizowane działania: -przeprowadzono 450 godzin coachingu dla 53 wiosek tematycznych, - udzielono ponad 900 godzin doradztwa biznesowego dla wiosek tematycznych, - 37 wiosek otrzymało wsparcie w wysokości 3 tys. zł na testowanie swoich produktów i usług.

7 Model biznesowy wioski tematycznej Wioski tematyczne opracowywały swoją koncepcję na modelu A. Osterwaldera

8 Zrealizowane działania: -promocja wiosek tematycznych w magazynie „W Podróży” (Intercity Polska i Europa), 900 tysięcy odbiorców, -promocja wiosek tematycznych w magazynie „Kaleidoscope” (PLL LOT), 500 tysięcy odbiorców, -spot reklamowy w TVP Regionalna o zasięgu ogólnopolskim, 1,5 miliona odbiorców, -11 informacji, komunikatów i relacji w prasie ogólnopolskiej i regionalnej, 1,5 miliona odbiorców

9 Mapa wiosek tematycznych wg województw: -dolnośląskie:2 -kujawsko-pomorskie:6 -lubelskie:1 -podlaskie:7 -podkarpackie:1 -warmińsko-mazurskie:9 -świętokrzyskie:2 -pomorskie:2 -wielkopolskie:1 -łódzkie:8

10

11 Kryteria umieszczenia wioski tematycznej na mapie: 1)kontakt telefoniczny i mailowy; 2)oferta wsi tematycznej: min. 2 oferty z ceną i opisem na stronie; 3)możliwość fakturowania usługi, produktu; 4)dostęp do sanitariów; 5)parking; 6)strona internetowa; 7)dokładny adres.

12 Standardy sieciowe „wioski tematycznej” -formuła prawna (stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie, spółki o statucie non for profit), -oferta: minimum dwa produkty dla dwóch różnych odbiorców, dwie opcje produktów, -zatrudnianie: minimum dwie przygotowane osoby zatrudniane na umowy zlecenia/o dzieło/o pracę, -wizualizacja: stroje, rekwizyty, logo, strona

13 Standardy sieciowe „wioski tematycznej”: -zasoby: biuro (telefon, Internet, toalety, parking), -oznakowanie: kierunkowskazy, tablice, informacja o godzinach pracy, -kadra: systematyczne podnoszenie kwalifikacji, -marketing: plan marketingowy, analizy rynku, model biznesowy A. Osterwaldera, -aktywność w sieci: udział we wspólnych wydarzeniach i promocji, produkty sieciowe, udział w dorocznym kongresie „wiosek ”.

14 Rezultaty bezpośrednie projektu: -utworzenie sieci przez 40 wiosek tematycznych, -30 wiosek rozpoczęło działalność statutową odpłatną i działalność gospodarczą, -przychód wiosek tematycznych w 2015 r.: 149.363,59 zł, -39 wiosek spełniło standardy i umieszczonych zostało na mapie na stronie wiosek tematycznych, -opracowano „Katalog dobrych praktyk wiosek tematycznych”, -przygotowano dwa projekty na kontynuację współpracy i rozwoju wiosek tematycznych, -utworzono centrum wsparcia dla wiosek tematycznych (biuro projektu w Kamionce k/Nidzicy).

15 Rezultaty długookresowe projektu : -wzrost przychodów i dywersyfikacja źródeł finansowania wiejskich organizacji pozarządowych prowadzących wioski tematyczne, -współpraca wiosek tematycznych w ramach sieci, kreowanie zintegrowanych produktów i usług, -możliwość współpracy i wymiany doświadczeń z sieciami wiosek tematycznych za granicą (np. z Erlebnis Dorfer), -tworzenie innowacyjnych miejsc pracy dla mieszkańców wsi, -rozwój turystyki wiejskiej, poprawa jakości życia mieszkańców wsi.

16


Pobierz ppt "Krzysztof Margol. Cele projektu: -zbudowanie modelowego systemu uzyskiwania przychodów przez wiejskie organizacje pozarządowe; - zwiększenie potencjału."

Podobne prezentacje


Reklamy Google