Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Hammurabi – król i twórca potęgi państwa babilońskiego, autor „Kodeksu Praw” („oko za oko, ząb za ząb”)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Hammurabi – król i twórca potęgi państwa babilońskiego, autor „Kodeksu Praw” („oko za oko, ząb za ząb”)"— Zapis prezentacji:

1

2 Hammurabi – król i twórca potęgi państwa babilońskiego, autor „Kodeksu Praw” („oko za oko, ząb za ząb”)

3 Mojżesz – zgodnie z przekazami biblijnymi przywódca Izraelitów w okresie ich wyjścia z Egiptu i wędrówki do Ziemi Obiecanej; otrzymał od Boga Dekalog na Górze Synaj

4 Leonidas – król Sparty, wsławił się bohaterską obroną wąwozu w Termopilach (480 r. p.n.e.); gdzie poległ wraz z 300 towarzyszącymi mu Spartanami

5 Perykles – żył w V w. p.n.e.; uznawany za głównego twórcę demokracji ateńskiej; przez kilkanaście lat pełnił urząd stratega w Atenach,

6 Juliusz Cezar – rzymski polityk, wódz i pisarz; przypisuje mu się autorstwo słów: „Przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem”, „I ty Brutusie przeciwko mnie?”; „Kości zostały rzucone”

7 Spartakus – niewolnik, gladiator rzymski pochodzący z Tracji; przywódca największego i najgroźniejszego powstania niewolników w historii Rzymu

8 Oktawian August – pierwszy cesarz rzymski, panujący od 27 r. p.n.e. do 14 r. n.e.)

9 Konstantyn Wielki – pierwszy cesarz rzymski, który przeszedł na chrześcijaństwo; zakończył politykę prześladowań chrześcijan, wydając w 313 r. edykt mediolański (przyznał w nim chrześcijanom takie same prawa jak wyznawcom innych religii)

10 Mahomet – prorok islamu, w 622 r. uciekł z Mekki do Medyny (hidżra)

11 Karol Wielki – król Franków, od 800 r. Święty Cesarz Rzymski; stworzył pierwsze europejskie imperium od czasów upadku cesarstwa zachodniorzymskiego

12 Otton III – święty cesarz rzymski, twórca niezrealizowanej koncepcji monarchii uniwersalnej; w 1000 r. spotkał się z Bolesławem Chrobrym w Gnieźnie

13 Mieszko I – pierwszy historyczny władca Polski; w 966 r. przyjął chrzest

14 Bolesław Chrobry – pierwszy król Polski (koronacja w 1025 r.)

15 Bolesław Śmiały/Szczodry – król Polski (koronacja w 1076 r.); popadł w konflikt z biskupem krakowskim Stanisławem ze Szczepanowa

16 Bolesław Krzywousty – w 1138 r. na mocy jego testamentu (statutu) Polska została rozbita na dzielnice (czas rozbicia dzielnicowego)

17 Władysław Łokietek – król Polski od 1320 r. – jego koronacja kończyła czas rozbicia dzielnicowego

18 Kazimierz Wielki – król Polski od 1333 r.; w 1364 r. ufundował Akademię Krakowską; ostatni władca z dynastii Piastów

19 Władysław Jagiełło – król Polski od 1386 r.; pierwszy władca z dynastii Jagiellonów; zwycięzca spod Grunwaldu (1410 r.)

20 Krzysztof Kolumb odkrycie Ameryki 1492 r. Vasco da Gama odnalezienie morskiej drogi do Indii 1498 r. Ferdynand Magellan Wyprawa opływająca świat dookoła 1519- 1522 (śmierć w 1521 r.)

21 Mikołaj Kopernik – polski astronom, twórca teorii heliocentrycznej; autor dzieła „O obrotach sfer niebieskich”

22 Marcin Luter – niemiecki reformator religijny, inspirator reformacji (1517 r.)

23 Jan Kochanowski – fraszki, pieśni, treny Mikołaj Rej – jako pierwszy pisał po polsku; „Niechaj narodowie wżdy postronni znają iż Polacy nie gęsi i swój język mają” Andrzej Frycz Modrzewski – pisarz polityczny; autor dzieła „O naprawie Rzeczypospolitej” PRZEDSTAWICIELE POLSKIEGO RENESANSU

24 Bohdan Chmielnicki – przywódca Kozaków; stanął na czele powstania kozackiego, które wybuchło w 1648 r.

25 Przedstawiciele oświecenia Monteskiusz – autor koncepcji trójpodziału władz (ustawodawcza, wykonawcza, sądownicza) Jean-Jacques Rousseau – autor koncepcji umowy społecznej (podkreślanie równości ludzi)

26 Stanisław Konarski – reformator polskiego szkolnictwa, założyciel Collegium Nobilium, której celem było moralne i polityczne wykształcenie młodzieży szlacheckiej

27 Tadeusz Kościuszko – naczelnik powstania kościuszkowskiego z 1794 r.; a także bohater walk o niepodległość USA

28 Stanisław Małachowski – marszałek Sejmu Wielkiego, który uchwalił Konstytucję 3 maja 1791 r.

29 Stanisław August Poniatowski – ostatni władca Rzeczypospolitej Obojga Narodów

30 Napoleon Bonaparte – cesarz Francuzów; poniósł klęskę pod Moskwą w 1812 r.; utworzył Księstwo Warszawskie

31 Jan Henryk Dąbrowski – twórca Legionów Polskich we Włoszech 1797 r.

32 Józef Wybicki – twórca „Pieśni Legionów Polskich we Włoszech” (1797 r. – hymn Polski)

33 Adam Jerzy Czartoryski – polityk Wielkiej Emigracji we Francji; przywódca ugrupowania zwanego Hotelem Lambert

34 Joachim Lelewel – działacz emigracyjny, kierował Komitetem Narodowym Polskim; historyk

35 Karol Marks – twórca socjalizmu; współautor „Manifestu komunistycznego” (1848 r.)

36 Abraham Lincoln – prezydent USA w czasie wojny secesyjnej (1861-1865); zamordowany w 1865 r.

37 Maria Skłodowska-Curie – dwukrotna polska noblistka –w dziedzinie fizyki oraz chemii

38 Wilhelm Röntgen – odkrywca promieni X

39 Aleksander Wielopolski – z jego inicjatywy władze rosyjskie przeprowadziły „brankę” przed powstaniem styczniowym (1863 r.); jest przykładem postawy lojalistycznej względem rosyjskiego zaborcy

40 Michał Drzymała – w latach 1904-1909 prowadził spór z administracją Królestwa Pruskiego o pozwolenie na budowę domu („wóz Drzymały”)

41 Józef Piłsudski – Komendant I Brygady Legionów Polskich; 11 listopada 1918 r. objął władzę wojskową w Polsce (symboliczna data odzyskania niepodległości)

42 Roman Dmowski - polityk Narodowej Demokracji, twórca Komitetu Narodowego Polskiego w Paryżu

43 Ignacy Jan Paderewski - wybitny pianista, orędownik odzyskania niepodległości przez Polskę

44 Włodzimierz Lenin – rosyjski polityk, organizator rewolucji październikowej (1917 r.) – przejęcie władzy przez bolszewików


Pobierz ppt "Hammurabi – król i twórca potęgi państwa babilońskiego, autor „Kodeksu Praw” („oko za oko, ząb za ząb”)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google