Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

K A T E D R Y G O T Y C K I E „Budowla gotycka (…) Stężała w kamień i przelewająca się w światła i mroki modlitwa” (J. Kleiner)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "K A T E D R Y G O T Y C K I E „Budowla gotycka (…) Stężała w kamień i przelewająca się w światła i mroki modlitwa” (J. Kleiner)"— Zapis prezentacji:

1 K A T E D R Y G O T Y C K I E „Budowla gotycka (…) Stężała w kamień i przelewająca się w światła i mroki modlitwa” (J. Kleiner)

2 Wprowadzenie Zadanie Proces Źródła Ewaluacja Konkluzja Powrót MENU WebQuest powstał w ramach projektu e-Nauczyciel w styczniu 2009r. Adresowany jest do uczniów I klas technikum oraz liceum profilowanego. Autor WebQuestu : mgr Gabriela Śliwińska z Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Rybniku

3 WPROWADZENIE „ W ciągu wieków gotyk został upokorzony i pomniejszony jak żaden chyba z wielkich stylów historii sztuki. Był niepojęty, a więc nienawidzony. Krytycy strzelali weń urągliwymi słowami jak żołnierze napoleońscy w twarz sfinksa. Klasykom jeżyły się peruki na widok tych szalonych budowli (…).” (Z. Herbert) Do tej pory na lekcjach języka polskiego mówiliśmy wyłącznie o literaturze średniowiecza. Poznaliście średniowieczne wzorce parenetyczne i motywy literackie. Przenieśliśmy się w czasy wypraw krzyżowych oraz turniejów rycerskich. Śledziliśmy losy dzielnego Tristana i pięknej Izoldy. Podziwialiśmy mądrość króla Marka i odwagę dzielnego rycerza Rolanda. Nadszedł czas, aby przyjrzeć się średniowiecznej sztuce i architekturze.

4 ZADANIE „Średniowiecze bywa określane czasem katedr, które stały się symbolem epoki. Te wielkie i wspaniałe budowle, przekraczające niekiedy 100 metrów wysokości, górowały niemal nad każdym średniowiecznym miastem. Przypominały człowiekowi średniowiecza o wielkości i majestacie Boga.” W ciągu dwóch tygodni będziecie mieli czas na przygotowanie się do lekcji, na której wspólnie omówimy cechy stylu gotyckiego w architekturze sakralnej. W tym celu podzielicie się na sześć pięcioosobowych grup. Każda z grup otrzyma do realizacji jedno zadanie – na przykładzie jednej ze wskazanych katedr gotyckich poszukacie charakterystycznych cech stylu gotyckiego.

5 ZADANIE C.D. Teraz podzielcie się na grupy w zależności od tego, którą katedrę chcecie omawiać:  grupa I – Katedra Notre Dame w ParyżuKatedra Notre Dame w Paryżu  grupa II – Kościół Mariacki w KrakowieKościół Mariacki w Krakowie  grupa III – Katedra św. Piotra i Pawła w KoloniiKatedra św. Piotra i Pawła w Kolonii  grupa IV – Katedra św. Wita w PradzeKatedra św. Wita w Pradze  grupa V – Katedra Salisbury w Wielkiej BrytaniiKatedra Salisbury w Wielkiej Brytanii  grupa VI – Katedra w Sienie we WłoszechKatedra w Sienie we Włoszech

6 ZADANIE C.D. Teraz w zależności od indywidualnych predyspozycji i zainteresowań wybierzcie spośród siebie:  historyka historyka  architekta architekta  grafika grafika  poszukiwacza poszukiwacza  detektywa detektywa Katedra Notre Dame w Paryżu

7 ZADANIE C.D. Teraz w zależności od indywidualnych predyspozycji i zainteresowań wybierzcie spośród siebie:  historyka historyka  architekta architekta  grafika grafika  poszukiwacza poszukiwacza  detektywa detektywa Katedra św. Wita w Pradze

8 ZADANIE C.D. Teraz w zależności od indywidualnych predyspozycji i zainteresowań wybierzcie spośród siebie:  historyka historyka  architekta architekta  grafika grafika  poszukiwacza poszukiwacza  detektywa detektywa Kościół Mariacki w Krakowie

9 ZADANIE C.D. Teraz w zależności od indywidualnych predyspozycji i zainteresowań wybierzcie spośród siebie:  historyka historyka  architekta architekta  grafika grafika  poszukiwacza poszukiwacza  detektywa detektywa Katedra Św. Piotra i Pawła w Kolonii

10 ZADANIE C.D. Teraz w zależności od indywidualnych predyspozycji i zainteresowań wybierzcie spośród siebie:  historyka historyka  architekta architekta  grafika grafika  poszukiwacza poszukiwacza  detektywa detektywa Katedra w Salisbury (Wielka Brytania)

11 ZADANIE C.D. Teraz w zależności od indywidualnych predyspozycji i zainteresowań wybierzcie spośród siebie:  historyka historyka  architekta architekta  grafika grafika  poszukiwacza poszukiwacza  detektywa detektywa Katedra w Sienie (Włochy)

12 ZADANIE C.D. H I S T O R Y K Jeśli wybrałeś rolę historyka, Twoim zadaniem będzie dokładne prześledzenie historii budowy katedry.

13 ZADANIE C.D. A R C H I T E K T Twoim zadaniem, jako architekta będzie wskazanie i omówienie charakterystycznych cech stylu gotyckiego na przykładzie analizowanej w Waszej grupie katedry.

14 ZADANIE C.D. G R A F I K Jeśli wybrałeś rolę grafika, Twoim zadaniem będzie przygotowanie plakatu. Możesz go wykonać dowolną metodą. Pamiętaj jednak, że plakat powinien być ciekawy. Współpracuj z innymi członkami grupy, korzystaj z zebranych przez nich informacji – to znacznie ułatwi Twoją pracę i skróci czas jej realizacji.

15 ZADANIE C.D. P O S Z U K I W A C Z Jeśli lubisz ciekawostki, ta rola jest dla Ciebie! Poszukuj takich informacji, które zaciekawią Twoich kolegów z klasy, a nawet Twojego nauczyciela. Poproś kolegów z grupy, aby również dzielili się z Tobą swoimi wiadomościami – to znacznie ułatwi Twoją pracę i skróci czas jej realizacji.

16 ZADANIE C.D. D E T E K T Y W Lubisz zagadki? Świetnie wybrałeś! Twoim zadaniem, jako detektywa, będzie poszukiwanie wpływu stylu gotyckiego na późniejsze epoki. W swojej pracy możesz wyjść poza architekturę. Poszukaj wpływu stylu gotyckiego na inne sfery życia późniejszych epok np.: współczesne subkultury, film, gry komputerowe, literatura, muzyka i in. Poszukuj takich informacji, które zaciekawią Twoich kolegów z klasy Nawiąż współpracę z detektywami z innych grup.

17 PROCES Jeśli wybraliście już grupę, do której chcecie należeć i wiecie już, jaka rola w grupie najbardziej Wam odpowiada, przystąpcie do realizacji zadania.  Na pierwszym spotkaniu grupy wybierzcie lidera. Ta osoba będzie miała za zadanie nadzorować pracę grupy oraz kontaktować się z nauczycielem w razie jakichkolwiek problemów.  Wyznaczcie sobie formę wzajemnego kontaktowania się (np. spotkania 2 razy w tygodniu, kontakt gadu-gadu, kontakt mailowy itd.).  Pamiętajcie, aby systematycznie wymieniać się zebranymi wiadomościami, to usprawni pracę Waszej grupy.

18 PROCES C.D.  Zdecydujcie, w jaki sposób zaprezentujecie klasie oraz nauczycielowi wyniki pracy swojej grupy. W tym celu możecie wykonać prezentację multimedialną, wygłosić referat, wykonać makietę lub album – pełna dowolność.  Wybierzcie osobę odpowiedzialną za prezentację wyników grupy na forum klasy.  Pamiętajcie o tym, że zadanie wykonujecie na ocenę, a ocena Waszej grupy zależeć będzie od spełnienia kryteriów podanych w tabeli ewaluacyjnej (przed rozpoczęciem realizacji zadania zapoznajcie się z nią).  Pamiętajcie, że każdy z Was z osobna pracuje na ocenę końcową całej grupy.

19 ŹRÓDŁA W realizacji Waszego zadnia pomocne mogą się okazać następujące strony internetowe: spisku spisku

20 ŹRÓDŁA C.D.

21 EWALUACJA Po zakończeniu realizacji projektu praca każdej z grup zostanie poddana ocenie. Ocena ta zostanie wystawiona na podstawie określonych kryteriów. Zapoznajcie się uważnie z tabelą ewaluacyjna. Dobra znajomość wymogów z pewnością pomoże Wam pomyślnie zrealizować założone cele. Wymagania i ich poziom Minimalny 1 pkt Rozwinięty 2 pkt Zawansowany 3 pkt Wzorcowy 4 pkt Punkty Wyniki poszukiwań (baza danych) ilość i jakość wyszukanych informacji Nie zgromadzono wymaganych informacji i materiałów koniecznych do zrealizowania zadania, pojawiające się informacje są ubogie i nieścisłe. Układ danych nieuporządkowany Zgromadzono część koniecznych informacji, są one jednak powierzchowne i nierzetelne, niewystarczające do pełnej realizacji zadania Zgromadzono większość wymaganych informacji, ich poziom jest dobry, interesujący, rzetelny Zgromadzono wszystkie informacje potrzebne do realizacji zadania lub wykraczające poza potrzeby zadania; są one obszerne i wyczerpujące. Dane wyselekcjonowano i utworzono tematyczne bazy danych Zawartość merytoryczna (dobór informacji i materiałów, poprawność merytoryczna) Liczne błędy merytoryczne, informacje nieścisłe, niedokładne, brak własnych opracowań Poprawna realizacja tematu, nieliczne błędy merytoryczne, mało poprawna selekcja materiałów i ich uszeregowanie Dobre opracowanie tekstu, funkcjonalne wykorzystanie zebranych danych, właściwe wykorzystanie zebranych informacji, własne opracowania Wyczerpujące, bezbłędne opracowanie tematu, pełne wykorzystanie zebranych informacji, ich interpretacja, własne opracowania Wnioski i analiza danych Wyciągnięte wnioski są niekompletne, analiza zgromadzonych danych jest zbyt powierzchowna Wyciągnięte wnioski są w większości właściwe, analiza zgromadzonych danych jest pogłębiona Wyciągnięto właściwe wnioski ze zgromadzonych danych i dokonano ich głębokiej analizy Przedstawiono błyskotliwe wnioski i spostrzeżenia ze zgromadzonego materiału Poprawność językowa (styl, ortografia, interpunkcja) Liczne błędy w zakresie ortografii, interpunkcji, stylu W pracy pojawiają się błędy W pracy pojawiają się sporadycznie błędy Praca pozbawiona błędów Estetyka, atrakcyjność oraz jakość wykonanego plakatu czy prezentacji multimedialnej Praca nieestetyczna, mało czytelna, Praca dosyć przejrzysta, uboga graficznie, mało udana Praca ciekawa pod względem graficznym, prawidłowo uporządkowane i dobrane obrazy Praca bardzo dobrze zaprojektowana i wykonana, przejrzysta, czytelna, atrakcyjna wizualnie, zdjęcia i obrazy wykorzystane w sposób twórczy, podkreślają temat Praca w grupie, koordynacja działań Brak współpracy w grupie, poszczególni uczniowie nie uczestniczą w realizacji wszystkich aspektów zadań, praca wykonywana bez pełnego zaangażowania uczniów Brak pełnej współpracy w grupie, działania wykonywane są częściowo Uczniowie dobrze współpracują w grupie, większość z nich uczestniczy w realizacji wszystkich działań Współpraca w grupie przebiega bez zarzutów, uczniowie współpracują dokładnie, twórczo Umiejętność prowadzenia dialogu Udział w dialogu tylko jako bierny, świadomy słuchacz Prezentowanie swoich poglądów w klasowej dyskusji i wysłuchiwanie poglądów innych Dobra obrona swoich poglądów pozwalająca uwierzyć w wypowiadane kwestie i przekonać innych Nadzwyczaj dobra obrona swoich poglądów, argumentowanie, przekonywanie, wartościowanie Twórczość, pomysłowość w realizacji zadań i prezentacji Praca nieatrakcyjna, schematyczna, trudna ( nudna ) w odbiorze, często niezrozumiała Praca stworzona na bazie pewnej inspiracji, przejrzysta, nieoryginalna Praca ciekawa, atrakcyjna, zrozumiała dla odbiorców, autorzy wykazali się pomysłowością i zaangażowaniem Praca atrakcyjna, twórcza, oryginalna, przejrzysta i bardzo ciekawa w odbiorze, autorzy wykazali się dużą kreatywnością i zaangażowaniem 1 - 4

22 EWALUACJA C.D. Proponowana skala ocen OCENAILOŚĆ PUNKTÓW CELUJĄCY32 BARDZO DOBRY29 – 31 DOBRY23 – 28 DOSTATECZNY16 – 22 DOPUSZCZAJĄCY10 – 15 NIEDOSTATECZNY0 – 9

23 KONKLUZJA Podczas pracy z powyższym WebQuestem w dużej mierze korzystaliście z informacji znajdujących się w Internecie. Pozwoliło Wam to doskonalić umiejętności posługiwania się wyszukiwarkami internetowymi oraz selekcjonować znalezione tam informacje. Przeglądając strony internetowe sami musieliście zdecydować, które ze znalezionych informacji są przydatne, a które mało istotne. Praca polegająca na dociekaniu informacji o stylu gotyckim w architekturze sakralnej na podstawie zamieszczonych ilustracji katedr gotyckich, pozwoliła Wam szczegółowo zapoznać się z tym, jakże ciekawym średniowiecznym stylem. Poznaliście również jego wpływ na późniejsze epoki. Teraz możecie już nazwać siebie ekspertami i znawcami gotyckiego stylu w średniowiecznej architekturze sakralnej.


Pobierz ppt "K A T E D R Y G O T Y C K I E „Budowla gotycka (…) Stężała w kamień i przelewająca się w światła i mroki modlitwa” (J. Kleiner)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google