Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

K A T E D R Y G O T Y C K I E „Budowla gotycka (…) Stężała w kamień i przelewająca się w światła i mroki modlitwa” (J. Kleiner)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "K A T E D R Y G O T Y C K I E „Budowla gotycka (…) Stężała w kamień i przelewająca się w światła i mroki modlitwa” (J. Kleiner)"— Zapis prezentacji:

1 K A T E D R Y G O T Y C K I E „Budowla gotycka (…) Stężała w kamień i przelewająca się w światła i mroki modlitwa” (J. Kleiner)

2 Wprowadzenie Zadanie Proces Źródła Ewaluacja Konkluzja Powrót MENU WebQuest powstał w ramach projektu e-Nauczyciel w styczniu 2009r. Adresowany jest do uczniów I klas technikum oraz liceum profilowanego. Autor WebQuestu : mgr Gabriela Śliwińska gabriela.sliwinska@gazeta.pl z Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Rybniku

3 WPROWADZENIE „ W ciągu wieków gotyk został upokorzony i pomniejszony jak żaden chyba z wielkich stylów historii sztuki. Był niepojęty, a więc nienawidzony. Krytycy strzelali weń urągliwymi słowami jak żołnierze napoleońscy w twarz sfinksa. Klasykom jeżyły się peruki na widok tych szalonych budowli (…).” (Z. Herbert) Do tej pory na lekcjach języka polskiego mówiliśmy wyłącznie o literaturze średniowiecza. Poznaliście średniowieczne wzorce parenetyczne i motywy literackie. Przenieśliśmy się w czasy wypraw krzyżowych oraz turniejów rycerskich. Śledziliśmy losy dzielnego Tristana i pięknej Izoldy. Podziwialiśmy mądrość króla Marka i odwagę dzielnego rycerza Rolanda. Nadszedł czas, aby przyjrzeć się średniowiecznej sztuce i architekturze.

4 ZADANIE „Średniowiecze bywa określane czasem katedr, które stały się symbolem epoki. Te wielkie i wspaniałe budowle, przekraczające niekiedy 100 metrów wysokości, górowały niemal nad każdym średniowiecznym miastem. Przypominały człowiekowi średniowiecza o wielkości i majestacie Boga.” W ciągu dwóch tygodni będziecie mieli czas na przygotowanie się do lekcji, na której wspólnie omówimy cechy stylu gotyckiego w architekturze sakralnej. W tym celu podzielicie się na sześć pięcioosobowych grup. Każda z grup otrzyma do realizacji jedno zadanie – na przykładzie jednej ze wskazanych katedr gotyckich poszukacie charakterystycznych cech stylu gotyckiego.

5 ZADANIE C.D. Teraz podzielcie się na grupy w zależności od tego, którą katedrę chcecie omawiać:  grupa I – Katedra Notre Dame w ParyżuKatedra Notre Dame w Paryżu  grupa II – Kościół Mariacki w KrakowieKościół Mariacki w Krakowie  grupa III – Katedra św. Piotra i Pawła w KoloniiKatedra św. Piotra i Pawła w Kolonii  grupa IV – Katedra św. Wita w PradzeKatedra św. Wita w Pradze  grupa V – Katedra Salisbury w Wielkiej BrytaniiKatedra Salisbury w Wielkiej Brytanii  grupa VI – Katedra w Sienie we WłoszechKatedra w Sienie we Włoszech

6 ZADANIE C.D. Teraz w zależności od indywidualnych predyspozycji i zainteresowań wybierzcie spośród siebie:  historyka historyka  architekta architekta  grafika grafika  poszukiwacza poszukiwacza  detektywa detektywa Katedra Notre Dame w Paryżu

7 ZADANIE C.D. Teraz w zależności od indywidualnych predyspozycji i zainteresowań wybierzcie spośród siebie:  historyka historyka  architekta architekta  grafika grafika  poszukiwacza poszukiwacza  detektywa detektywa Katedra św. Wita w Pradze

8 ZADANIE C.D. Teraz w zależności od indywidualnych predyspozycji i zainteresowań wybierzcie spośród siebie:  historyka historyka  architekta architekta  grafika grafika  poszukiwacza poszukiwacza  detektywa detektywa Kościół Mariacki w Krakowie

9 ZADANIE C.D. Teraz w zależności od indywidualnych predyspozycji i zainteresowań wybierzcie spośród siebie:  historyka historyka  architekta architekta  grafika grafika  poszukiwacza poszukiwacza  detektywa detektywa Katedra Św. Piotra i Pawła w Kolonii

10 ZADANIE C.D. Teraz w zależności od indywidualnych predyspozycji i zainteresowań wybierzcie spośród siebie:  historyka historyka  architekta architekta  grafika grafika  poszukiwacza poszukiwacza  detektywa detektywa Katedra w Salisbury (Wielka Brytania)

11 ZADANIE C.D. Teraz w zależności od indywidualnych predyspozycji i zainteresowań wybierzcie spośród siebie:  historyka historyka  architekta architekta  grafika grafika  poszukiwacza poszukiwacza  detektywa detektywa Katedra w Sienie (Włochy)

12 ZADANIE C.D. H I S T O R Y K Jeśli wybrałeś rolę historyka, Twoim zadaniem będzie dokładne prześledzenie historii budowy katedry.

13 ZADANIE C.D. A R C H I T E K T Twoim zadaniem, jako architekta będzie wskazanie i omówienie charakterystycznych cech stylu gotyckiego na przykładzie analizowanej w Waszej grupie katedry.

14 ZADANIE C.D. G R A F I K Jeśli wybrałeś rolę grafika, Twoim zadaniem będzie przygotowanie plakatu. Możesz go wykonać dowolną metodą. Pamiętaj jednak, że plakat powinien być ciekawy. Współpracuj z innymi członkami grupy, korzystaj z zebranych przez nich informacji – to znacznie ułatwi Twoją pracę i skróci czas jej realizacji.

15 ZADANIE C.D. P O S Z U K I W A C Z Jeśli lubisz ciekawostki, ta rola jest dla Ciebie! Poszukuj takich informacji, które zaciekawią Twoich kolegów z klasy, a nawet Twojego nauczyciela. Poproś kolegów z grupy, aby również dzielili się z Tobą swoimi wiadomościami – to znacznie ułatwi Twoją pracę i skróci czas jej realizacji.

16 ZADANIE C.D. D E T E K T Y W Lubisz zagadki? Świetnie wybrałeś! Twoim zadaniem, jako detektywa, będzie poszukiwanie wpływu stylu gotyckiego na późniejsze epoki. W swojej pracy możesz wyjść poza architekturę. Poszukaj wpływu stylu gotyckiego na inne sfery życia późniejszych epok np.: współczesne subkultury, film, gry komputerowe, literatura, muzyka i in. Poszukuj takich informacji, które zaciekawią Twoich kolegów z klasy Nawiąż współpracę z detektywami z innych grup.

17 PROCES Jeśli wybraliście już grupę, do której chcecie należeć i wiecie już, jaka rola w grupie najbardziej Wam odpowiada, przystąpcie do realizacji zadania.  Na pierwszym spotkaniu grupy wybierzcie lidera. Ta osoba będzie miała za zadanie nadzorować pracę grupy oraz kontaktować się z nauczycielem w razie jakichkolwiek problemów.  Wyznaczcie sobie formę wzajemnego kontaktowania się (np. spotkania 2 razy w tygodniu, kontakt gadu-gadu, kontakt mailowy itd.).  Pamiętajcie, aby systematycznie wymieniać się zebranymi wiadomościami, to usprawni pracę Waszej grupy.

18 PROCES C.D.  Zdecydujcie, w jaki sposób zaprezentujecie klasie oraz nauczycielowi wyniki pracy swojej grupy. W tym celu możecie wykonać prezentację multimedialną, wygłosić referat, wykonać makietę lub album – pełna dowolność.  Wybierzcie osobę odpowiedzialną za prezentację wyników grupy na forum klasy.  Pamiętajcie o tym, że zadanie wykonujecie na ocenę, a ocena Waszej grupy zależeć będzie od spełnienia kryteriów podanych w tabeli ewaluacyjnej (przed rozpoczęciem realizacji zadania zapoznajcie się z nią).  Pamiętajcie, że każdy z Was z osobna pracuje na ocenę końcową całej grupy.

19 ŹRÓDŁA W realizacji Waszego zadnia pomocne mogą się okazać następujące strony internetowe: 1. www.templariusze.org/projekty/katedry/katedry www.templariusze.org/projekty/katedry/katedry 2. www.wikipedia.org/wiki/Architektura_gotycka www.wikipedia.org/wiki/Architektura_gotycka 3. www.sciaga.pl/tekst/31167-32-symbolika_katedry_gotyckiej www.sciaga.pl/tekst/31167-32-symbolika_katedry_gotyckiej 4. www.nowyczas.co.uk/2008/07/czy-katedry-gotyckie-powstaly-w-wyniku-masonskiego- spisku www.nowyczas.co.uk/2008/07/czy-katedry-gotyckie-powstaly-w-wyniku-masonskiego- spisku 5. www.polish.cri.cn/248/2005/06/15/21@31118.htm www.polish.cri.cn/248/2005/06/15/21@31118.htm 6. www.eduforum.pl/modules.php?name=Publikacje&d_op=getit&lid=3856 www.eduforum.pl/modules.php?name=Publikacje&d_op=getit&lid=3856 7. www.portalwiedzy.onet.pl/51608,,,,gotyk,haslo.html www.portalwiedzy.onet.pl/51608,,,,gotyk,haslo.html 8. www.forum.liceum36.pl/viewtopic.php?t=170 www.forum.liceum36.pl/viewtopic.php?t=170

20 ŹRÓDŁA C.D.

21 EWALUACJA Po zakończeniu realizacji projektu praca każdej z grup zostanie poddana ocenie. Ocena ta zostanie wystawiona na podstawie określonych kryteriów. Zapoznajcie się uważnie z tabelą ewaluacyjna. Dobra znajomość wymogów z pewnością pomoże Wam pomyślnie zrealizować założone cele. Wymagania i ich poziom Minimalny 1 pkt Rozwinięty 2 pkt Zawansowany 3 pkt Wzorcowy 4 pkt Punkty Wyniki poszukiwań (baza danych) ilość i jakość wyszukanych informacji Nie zgromadzono wymaganych informacji i materiałów koniecznych do zrealizowania zadania, pojawiające się informacje są ubogie i nieścisłe. Układ danych nieuporządkowany Zgromadzono część koniecznych informacji, są one jednak powierzchowne i nierzetelne, niewystarczające do pełnej realizacji zadania Zgromadzono większość wymaganych informacji, ich poziom jest dobry, interesujący, rzetelny Zgromadzono wszystkie informacje potrzebne do realizacji zadania lub wykraczające poza potrzeby zadania; są one obszerne i wyczerpujące. Dane wyselekcjonowano i utworzono tematyczne bazy danych 1 - 4 Zawartość merytoryczna (dobór informacji i materiałów, poprawność merytoryczna) Liczne błędy merytoryczne, informacje nieścisłe, niedokładne, brak własnych opracowań Poprawna realizacja tematu, nieliczne błędy merytoryczne, mało poprawna selekcja materiałów i ich uszeregowanie Dobre opracowanie tekstu, funkcjonalne wykorzystanie zebranych danych, właściwe wykorzystanie zebranych informacji, własne opracowania Wyczerpujące, bezbłędne opracowanie tematu, pełne wykorzystanie zebranych informacji, ich interpretacja, własne opracowania 1 - 4 Wnioski i analiza danych Wyciągnięte wnioski są niekompletne, analiza zgromadzonych danych jest zbyt powierzchowna Wyciągnięte wnioski są w większości właściwe, analiza zgromadzonych danych jest pogłębiona Wyciągnięto właściwe wnioski ze zgromadzonych danych i dokonano ich głębokiej analizy Przedstawiono błyskotliwe wnioski i spostrzeżenia ze zgromadzonego materiału 1 - 4 Poprawność językowa (styl, ortografia, interpunkcja) Liczne błędy w zakresie ortografii, interpunkcji, stylu W pracy pojawiają się błędy W pracy pojawiają się sporadycznie błędy Praca pozbawiona błędów 1 - 4 Estetyka, atrakcyjność oraz jakość wykonanego plakatu czy prezentacji multimedialnej Praca nieestetyczna, mało czytelna, Praca dosyć przejrzysta, uboga graficznie, mało udana Praca ciekawa pod względem graficznym, prawidłowo uporządkowane i dobrane obrazy Praca bardzo dobrze zaprojektowana i wykonana, przejrzysta, czytelna, atrakcyjna wizualnie, zdjęcia i obrazy wykorzystane w sposób twórczy, podkreślają temat 1 - 4 Praca w grupie, koordynacja działań Brak współpracy w grupie, poszczególni uczniowie nie uczestniczą w realizacji wszystkich aspektów zadań, praca wykonywana bez pełnego zaangażowania uczniów Brak pełnej współpracy w grupie, działania wykonywane są częściowo Uczniowie dobrze współpracują w grupie, większość z nich uczestniczy w realizacji wszystkich działań Współpraca w grupie przebiega bez zarzutów, uczniowie współpracują dokładnie, twórczo 1 - 4 Umiejętność prowadzenia dialogu Udział w dialogu tylko jako bierny, świadomy słuchacz Prezentowanie swoich poglądów w klasowej dyskusji i wysłuchiwanie poglądów innych Dobra obrona swoich poglądów pozwalająca uwierzyć w wypowiadane kwestie i przekonać innych Nadzwyczaj dobra obrona swoich poglądów, argumentowanie, przekonywanie, wartościowanie 1 - 4 Twórczość, pomysłowość w realizacji zadań i prezentacji Praca nieatrakcyjna, schematyczna, trudna ( nudna ) w odbiorze, często niezrozumiała Praca stworzona na bazie pewnej inspiracji, przejrzysta, nieoryginalna Praca ciekawa, atrakcyjna, zrozumiała dla odbiorców, autorzy wykazali się pomysłowością i zaangażowaniem Praca atrakcyjna, twórcza, oryginalna, przejrzysta i bardzo ciekawa w odbiorze, autorzy wykazali się dużą kreatywnością i zaangażowaniem 1 - 4

22 EWALUACJA C.D. Proponowana skala ocen OCENAILOŚĆ PUNKTÓW CELUJĄCY32 BARDZO DOBRY29 – 31 DOBRY23 – 28 DOSTATECZNY16 – 22 DOPUSZCZAJĄCY10 – 15 NIEDOSTATECZNY0 – 9

23 KONKLUZJA Podczas pracy z powyższym WebQuestem w dużej mierze korzystaliście z informacji znajdujących się w Internecie. Pozwoliło Wam to doskonalić umiejętności posługiwania się wyszukiwarkami internetowymi oraz selekcjonować znalezione tam informacje. Przeglądając strony internetowe sami musieliście zdecydować, które ze znalezionych informacji są przydatne, a które mało istotne. Praca polegająca na dociekaniu informacji o stylu gotyckim w architekturze sakralnej na podstawie zamieszczonych ilustracji katedr gotyckich, pozwoliła Wam szczegółowo zapoznać się z tym, jakże ciekawym średniowiecznym stylem. Poznaliście również jego wpływ na późniejsze epoki. Teraz możecie już nazwać siebie ekspertami i znawcami gotyckiego stylu w średniowiecznej architekturze sakralnej.


Pobierz ppt "K A T E D R Y G O T Y C K I E „Budowla gotycka (…) Stężała w kamień i przelewająca się w światła i mroki modlitwa” (J. Kleiner)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google