Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program rozwoju turystyki w województwie śląskim Regionalne Centrum Analiz i Planowania Strategicznego Wydział Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program rozwoju turystyki w województwie śląskim Regionalne Centrum Analiz i Planowania Strategicznego Wydział Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski."— Zapis prezentacji:

1 Program rozwoju turystyki w województwie śląskim Regionalne Centrum Analiz i Planowania Strategicznego Wydział Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

2 Wprowadzenie

3 Podstawa prawna art. 14 ust. 1 pkt 11, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 486) art. 4 ust. 1, art. 18 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 383)

4 Podstawa strategiczna Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+” Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020

5 Lp. Wyszczególnienie zadańTermin 1. Opracowanie i przyjęcie Zasad, trybu i harmonogramu opracowania Programu rozwoju turystyki w województwie śląskim. październik 2015 2. Prace badawcze i analityczne. październik - listopad 2015 3. Prace warsztatowe i konsultacyjne. grudzień - kwiecień 2015/2016 4. Opracowanie projektu Programu rozwoju turystyki w województwie śląskim. maj - lipiec 2016 5. Opracowanie Prognozy oddziaływania na środowisko do projektu Programu rozwoju turystyki w województwie śląskim. sierpień - październik 2016 6. Konsultacje i opiniowanie projektu Programu rozwoju turystyki w województwie śląskim wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. listopad - grudzień 2016 7. Sprawozdanie i rozpatrzenie uwag zgłoszonych podczas konsultacji. styczeń 2017 8. Opracowanie ostatecznego projektu Programu rozwoju turystyki w województwie śląskim. luty 2017 9. Przyjęcie Programu rozwoju turystyki w województwie śląskim przez Zarząd Województwa Śląskiego. marzec 2017 Harmonogram prac

6 Plan warsztatów I warsztat z ekspertami Określenie charakteru programu (produkty czy obszary) Określenie zakresu programu Warsztaty subregionalne Określenie potencjałów i problemów Sposoby wykorzystania potencjałów i rozwiązania problemów (projekty) II warsztat z ekspertami Określenie celów programu Określenie przedsięwzięć realizujących cele Warsztat między instytucjami Województwa Śląskiego oraz Województwa Małopolskiego Określenie celów programu Określenie przedsięwzięć realizujących cele

7 Podejście do formułowania programu

8 Znaczenie programu w kształtowaniu rozwoju sektora turystyki ocena wizerunku i potencjału sektora w otoczeniu oraz określenie pożądanych relacji z podmiotami w otoczeniu określenie pozycji turystyki w gospodarce regionu integrowanie funkcji i działalności w spójny mechanizm rozwoju regionalnego i lokalnego integrowanie aktywności samorządu województwa oraz podmiotów lokalnych stworzenie pola działania dla podmiotów publicznych oraz podmiotów branżowych przyciągnięcie podmiotów zewnętrznych z ich potencjałami i aktywnościami napędzającymi rozwój

9 Strategiczna pozycja województwa przedsięwzięcia strategiczne samodzielnie realizowane przez samorząd województwa Samorząd województwa śląskiego jako realizator przedsięwzięcia strategiczne inspirowane i wspierane przez samorząd o charakterze wzorcowym lub pilotażowym (docelowe wykreowanie nowych liderów-realizatorów) Samorząd województwa śląskiego jako inicjator przedsięwzięcia strategiczne realizowane przez podmioty z regionu (osoby, organizacje, instytucje, gminy itp.) wspierane koordynacyjnie przez samorząd Samorząd województwa śląskiego jako koordynator przedsięwzięcia partnerskie, w których samorząd jest jednym z realizatorów Samorząd województwa śląskiego jako kooperant

10 Procedura formułowania programu rozwoju turystyki Przygotowanie metodologii. Analiza materiałów wyjściowych. Utworzenie grupy liderów rozwoju. Przeprowadzenie warsztatów:  Sporządzenie diagnozy uwarunkowań i przygotowanie podstaw do nawiązania partnerstwa strategicznego.  Opracowanie wizji, celów i priorytetów rozwoju.  Sformułowanie kierunków rozwoju, przeprowadzenie analizy SWOT w kontekście wypracowanych celów, określenie procedury tworzenia projektów strategicznych, przygotowanie i wstępna ocena propozycji projektów.  Przygotowanie podstaw do wdrażania i monitoringu. Porządkowanie materiału i przygotowanie dokumentu z załącznikami. Przygotowanie ostatecznej wersji dokumentu. konsultacje społeczne

11 Część warsztatowa

12 potencjały BLOK I bariery BLOK II działania, projekty BLOK III Zakres warsztatów

13 Jakie są główne potencjały (np. miejsca, imprezy, produkty), umożliwiające stworzenie oferty turystycznej? Jakie są typy turystyki możliwe do rozwoju na obszarze subregionu? Blok I P (potencjał) zbiornik wodny T (typ) turystyka weekendowa

14 Jakie są główne bariery i problemy utrudniające rozwój sektora turystyki? Blok II T bariera o charakterze infrastrukturalno-technicznym Znaczny poziom zanieczyszczenia zbiornika wodnego P bariera o charakterze organizacyjno - prawnym Brak współpracy gmin zlokalizowanych wokół zbiornika S bariera systemowa, generalna Trudności we wdrażaniu partnerstwa publiczno- prywatnego

15 Jakie działania, inwestycje należy podjąć dla podniesienia atrakcyjności turystycznej i wykreowania turystyki jako istotnego potencjału obszaru (przełamanie barier/wykreowanie produktu), przy udziale jakich podmiotów? w jaki sposób i kto? Blok III B (przełamanie bariery) oczyszczenie zbiornika wodnego podmiot realizujący: zarządca zbiornika podmioty uczestniczące w projekcie: WFOŚIGW K (wykreowanie produktu ) budowa przystani na zbiorniku wodnym podmiot realizujący: inwestor prywatny podmioty uczestniczące w projekcie: samorząd gminy, NGO

16 Dziękuję za uwagę Wnioski i uwagi prosimy kierować na poniższe adresy mailowe wdabrowa@slaskie.pl bądź mkolasinska@slaskie.pl wdabrowa@slaskie.pl mkolasinska@slaskie.pl


Pobierz ppt "Program rozwoju turystyki w województwie śląskim Regionalne Centrum Analiz i Planowania Strategicznego Wydział Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google