Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Chcę i mogę pracować” PROJEKT SYSTEMOWY „CHCĘ I MOGĘ PRACOWAĆ” 2008-2013 REALIZOWNY PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIEŚCISKU WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Chcę i mogę pracować” PROJEKT SYSTEMOWY „CHCĘ I MOGĘ PRACOWAĆ” 2008-2013 REALIZOWNY PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIEŚCISKU WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ."— Zapis prezentacji:

1

2 „Chcę i mogę pracować”

3 PROJEKT SYSTEMOWY „CHCĘ I MOGĘ PRACOWAĆ” 2008-2013 REALIZOWNY PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIEŚCISKU WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

4

5 Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieścisku w 2008 roku przystąpił do realizacji projektu systemowego „Chcę i mogę pracować” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

6 Umowa ramowa nr: POKL.07.01.01- 30/017/08-00 z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu została podpisana w dniu 2008-08-29. Jednakże cała praca związana z podpisaniem umowy zaczęła się dużo wcześniej.

7 Wartość projektu w 2008 roku wyniosła 44.170,00 złotych, w tym 39.532,15 złotych dofinansowanie przez Unię Europejską natomiast 4.637,85 złotych było wkładem własnym budżetu Gminy Mieścisko ( wymagane 10,50%).

8 Czas trwania projektu 1 VIII – 31 XII 2008r. Cel nadrzędny projektu Cel nadrzędny projektu przywrócenie zdolności do powrotu na rynek pracy niepracujących kobiet z terenu Gminy Mieścisko

9 Cele szczegółowe: wzrost kompetencji życiowych kobiet wzrost umiejętności zawodowych, wzrost zdolności poruszania się na rynku pracy

10 wyżej wymienione cele szczegółowe umożliwiły kobietom w wieku aktywności zawodowej znalezienie zatrudnienia i poprawę sytuacji materialnej. Uczestnicy projektu Do uczestnictwa w projekcie zostało wytypowanych 6 kobiet w wieku aktywności zawodowej, nie pracujących, korzystających z pomocy społecznej, zameldowane na terenie Gminy Mieścisko.

11 Działania W ramach wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego zrealizowano kompleksowe i zintegrowane działania dla podopiecznych OPS, mające zwiększyć szansę zatrudnienia i powrotu do pełnienia ról społecznych.

12 Zastosowane formy wsparcia szkolenia: kurs kucharski, praktyki zawodowe warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych (spotkania z psychologiem) warsztaty aktywne metody poszukiwania pracy (spotkania z doradcą zawodowym) zakup materiałów edukacyjnych, kontrakt socjalny,

13 badania profilaktyczne w związku z odbyciem kursu kucharskiego, pomoc finansowa w ramach zasiłku celowego, szeroko rozumiana praca socjalna dla wszystkich uczestników projektu,

14 Korzyści płynące z uczestnictwa w projekcie zdobycie zawodu, dodatkowych kompetencji oraz przekwalifikowanie w ramach kursu podniesienie poziomu aktywności zawodowej podniesienie samooceny uczestniczek projektu wykształcenie przeświadczenia o własnych możliwościach i umiejętności podejmowania wyzwań

15 Zespół projektowy: koordynator projektu Grażyna Witucka księgowa projektu Małgorzata Koprowska pracownicy socjalni Małgorzata Duszyńska Wioletta Comblik

16 Projekt „Chcę i mogę pracować” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "„Chcę i mogę pracować” PROJEKT SYSTEMOWY „CHCĘ I MOGĘ PRACOWAĆ” 2008-2013 REALIZOWNY PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIEŚCISKU WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google