Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rada Rodziców działająca przy Zespole Szkół w Wielowsi w roku szkolny 2011/12.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rada Rodziców działająca przy Zespole Szkół w Wielowsi w roku szkolny 2011/12."— Zapis prezentacji:

1

2 Rada Rodziców działająca przy Zespole Szkół w Wielowsi w roku szkolny 2011/12

3 Obecny skład prezydium Rady Rodziców:  P.Renata Koziołek- przewodnicząca  P.Jerzy Mrugalski- wiceprzewodniczący  P.Krystyna Fornalczyk- skarbnik  P. Anita Szymendera- sekretarz  P. Wanda Mączka- członek

4 Co to jest rada rodziców?  Są to przedstawiciele wszystkich rodziców uczniów danej szkoły wybrani w demokratycznych wyborach( po jednym z każdej klasy).  Reprezentują oni ogół rodziców w szkole, np. w kontaktach z radą pedagogiczną oraz poza szkołą

5 Po co istnieje Rada Rodziców?  Rada Rodziców jest po to, aby Rodzice, jako pierwsi i najważniejsi wychowawcy dziecka, mieli wpływ na funkcjonowanie szkoły... czyli na to, co dzieje się z ich największym skarbem przez połowę czasu każdego dnia roboczego.

6 Kompetencje Rady Rodziców:  Wyrażanie opinii w sprawie zestawu programów i podręczników.  Opiniowanie planu finansowego składanego przez dyrektora.  Uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu profilaktycznego i wychowawczego szkoły.

7 Kompetencje Rady Rodziców :  Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania.  Wnioskowanie o ocenę pracy nauczyciela.  Przedstawienie opinii o pracy nauczyciela kończącego staż na kolejny stopień awansu zawodowego.

8 Kompetencje Rady Rodziców: Ustalenie z dyrektorem szkoły wzoru jednolitego stroju uczniowskiego

9 Kompetencje Rady Rodziców : □ Opiniowanie podjęcia i prowadzenia w szkole działalności przez stowarzyszenia i inne organizacje (ZHP, Wolontariat, ….).

10 Kompetencje Rady Rodziców: □ Delegowanie przedstawicieli rodziców do pracy w komisji konkursowej powołanej w celu wyboru dyrektora.

11  Rada Rodziców dysponuje własnym funduszem pochodzącym ze składek zebranych od rodziców uczniów oraz wypracowanym przez siebie w różnych formach.

12 Z pieniędzy Rady Rodziców realizowane są m.in. następujące przedsięwzięcia:  Zakup nagród na konkursy.  Finansowanie ciepłego napoju i środków sanitarnych dla uczniów.  Zakup pomocy dydaktycznych.  Zakup nagród dla najzdolniejszych uczniów na zakończenie każdego roku szkolnego.

13  Zakup sprzętu nagłaśniającego do radiowęzła.  Zakup słodyczy na Mikołajki.  Finansowanie drobnych napraw.  I inne.

14 Praca w Radzie jest ciekawym zajęciem. Widać to na przykładzie tych, którzy zrealizowali już parę przedsięwzięć w naszej szkole.

15 Rada Rodziców uczestniczy we wszystkich uroczystościach szkolnych. Oto kilka z nich:

16 Dzień Babci i Dziadka 2009r.

17 Dzień Edukacji 2011 r.

18 Dzień Pluszowego Misia 2010r.

19 Rada Rodziców zorganizowała wiele imprez dla środowiska

20 FESYNY RODZINNE

21 BALE SYLWESTROWE

22 WIECZORKI KARNAWAŁOWE

23 2011r.

24 WIECZOREK WLENTYNKOWY 2012 R.

25 Najważniejsze osiągnięcia i inwestycje ze środków wypracowanych w czasie imprez środowiskowych:

26 Współfinansowanie zakupu szafek dla uczniów.

27 Zakup dwóch tablic multimedialnych

28 Zakup urządzenia ksero

29

30 Jak można wzmocnić współpracę Rady Rodziców z nauczycielami i uczniami?


Pobierz ppt "Rada Rodziców działająca przy Zespole Szkół w Wielowsi w roku szkolny 2011/12."

Podobne prezentacje


Reklamy Google