Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prodziekan Wydziału Socjologii AH; Pełnione funkcje: W latach 1973 – 1988 Instytut Socjologii U.W. Zakład Socjologii Pracy i Organizacji. Lata 1988 – 89.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prodziekan Wydziału Socjologii AH; Pełnione funkcje: W latach 1973 – 1988 Instytut Socjologii U.W. Zakład Socjologii Pracy i Organizacji. Lata 1988 – 89."— Zapis prezentacji:

1 Prodziekan Wydziału Socjologii AH; Pełnione funkcje: W latach 1973 – 1988 Instytut Socjologii U.W. Zakład Socjologii Pracy i Organizacji. Lata 1988 – 89 praca w Centrum Studiów Samorządowych przy Kancelarii Rady Państwa. W 1989 – 90 roku praca w Biurze Spraw Samorządowych Kancelarii Sejmu R.P., w latach 1991 – 94 praca w Biurze Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu R.P. W latach 1993-94 Dyrektor ds. programowych w International School of Comerce (urlop w Kancelarii) Lata 1994 – 95 główny specjalista w ośrodku badawczym Mareco Polska sp. z o.o. (Market Research Company członek Gallup International). Od listopada 1995 do września 2007 adiunkt w Katedrze Socjologii Ekonomicznej, Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH, Od września 2007 w Wydziale Socjologii Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora do chwili obecnej, Zainteresowania naukowo-badawcze: Metodologia badań społecznych Socjologia organizacji i zarządzania, Socjologia ekonomiczna Wybrane publikacje: L. Gilejko, A. Stąsiek, W. Widera: “Robotnicy i liderzy o związkach zawodowych” Warszawa, Centrum Badań Samorządowych IGS – SGH, 1992 r. W. Widera: Wzory adaptacji organizacji gospodarczych do rynku, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2000 r. Menedżerowie czasów zmiany: nowe wyzwania adaptacyjne i stare biografie, w: J. Gładys – Jakóbik red. Kształtowanie się środowiska biznesu jako grupy interesu w Polsce, Warszawa, SGH 2002 r. Kształtowanie się nowych modeli zbiorowych stosunków pracy, SGH, Warszawa Programu masowej prywatyzacji w odbiorze społecznym – opinia publiczna o NFI, w K. Konecki, P. Tobera, A. Buchner – Jeziorska, K. Karczmarczuk, W. Dymarczyk red. Socjologia gospodarki: rynek, instytucje, zarządzanie, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Kupieckiej, Łódź 2002 r. Menedżerowie i aktorzy społeczni w działaniu: próba opisania i wyjaśnienia procesów wewnątrz organizacji i ich oddziaływań na zachowania zewnętrzne, KES SGH, Studia i Prace, Zeszyt naukowy nr 4, 2003 r. „Studenci Warszawy a islam. Wiedza - postawy – skojarzenia”, K. Górak – Sosnowska, W. Widera, "Przegląd Orientalistyczny", nr 3-4, 2006, 167-178, 2006 r. Świadomość ekonomiczna Polaków, w: Sławomir Banaszak, Kazimierz Doktór, „Problemy socjologii gospodarki”, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania, Poznań 2008 r. „Smutek transformacji. Potoczna percepcja struktury społecznej”, (w druku) artykuł w książce „Kulturowe aspekty struktur społecznych: fundamenty, konstrukcje, fasady” po konferencji Wydziału Socjologii Uniwersytetu Białostockiego i Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, 2010 r. Prowadzone zajęcia: Metodologia badań społecznych; Socjologia organizacji i zarządzania Zainteresowania: Dobrą „literaturę faktu”, dobre kino, jak wyżej, bliźnich niepretensjonalnych i taktownych. Jako były reprezentant Uniwersytetu Warszawskiego w koszykówce, wszelkie zajęcia na tzw. „świeżym powietrzu”: spaceromarsze i jogging w Kampinosie, narty nizinne i alpejskie, tenis, pływanie w morzu, ale ciepłym (nie mniej niż 25 stopni). Tylko czasu mi na to brak. dr Wojciech Widera


Pobierz ppt "Prodziekan Wydziału Socjologii AH; Pełnione funkcje: W latach 1973 – 1988 Instytut Socjologii U.W. Zakład Socjologii Pracy i Organizacji. Lata 1988 – 89."

Podobne prezentacje


Reklamy Google