Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STRUKTURA AMINOKWASU ATOM WODORU PRZY WĘGLU  KWASOWA GRUPA KARBOKSYLOWA ZASADOWA GRUPA AMINOWA ŁAŃCUCH BOCZNY.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STRUKTURA AMINOKWASU ATOM WODORU PRZY WĘGLU  KWASOWA GRUPA KARBOKSYLOWA ZASADOWA GRUPA AMINOWA ŁAŃCUCH BOCZNY."— Zapis prezentacji:

1

2 STRUKTURA AMINOKWASU ATOM WODORU PRZY WĘGLU  KWASOWA GRUPA KARBOKSYLOWA ZASADOWA GRUPA AMINOWA ŁAŃCUCH BOCZNY

3

4 AMINOKWASY MOŻEMY PODZIELIĆ ZE WZGLĘDU NA: 1.możliwość syntezy w ustroju (niezbędne lub nie niezbędne) 2.produkt powstały w wyniku katabolizmu (glukogenne, ketogenne, gluko- i ketogenne) 3.budowę i właściwości (alifatyczne, kwasowe, zasadowe, z pierścieniem aromatycznym, zawierające siarkę, zawierające grupę –OH) 4.występowanie (białkowe, niebiałkowe)

5 METIONINAMETIONINA LIZYNALIZYNA WALINAWALINA LEUCYNALEUCYNA IZOLEUCYNAIZOLEUCYNA FENYLOALANINAFENYLOALANINA TRYPTOFANTRYPTOFAN TREONINATREONINA HISTYDYNA*HISTYDYNA* GLICYNAGLICYNA ALANINAALANINA PROLINAPROLINA TYROZYNATYROZYNA ASPARAGINIANASPARAGINIAN GLUTAMINIANGLUTAMINIAN SERYNASERYNA CYSTEINACYSTEINA ARGININA*ARGININA*

6 Białka pełnowartościowe – zawierają wszystkie niezbędne aminokwasy w wystarczającej ilości. Białka niepełnowartościowe – nie zawierają któregoś z niezbędnych aminokwasów lub zawierają wszystkie ale w niewystarczającej ilości.

7 PEPSYNA TRYPSYNA CHYMOTRYPSYNA ELASTAZA KARBOKSYPEPTYDAZY A i B AMINOPEPTYDAZY DI-, TRIPEPTYDAZY ŻOŁĄDEK TRZUSTKA JELITOCIENKIE KREW

8 Bilans azotowy u dorosłych jest w tzw. równowadze tzn. ilość azotu pobranego i wydalonego z organizmu jest taka sama. Dodatni bilans – tylko część azotu pobranego jest wydalona (podczas wzrost ) Ujemny bilans – więcej azotu jest wydalana niz pobrana (choroby lub starszy wiek)

9 Aminokwasy przyjęte w nadmiarze w stosunku do potrzeb (synteza białek i innych związków) są degradowane. Degradowane są również aminokwasy otrzymane z rozpadu białek endogennych i nie wykorzystanych ponownie. Degradacja pozakomórkowych białek zachodzi w lizosomach (bez ATP), degradacja nieprawidłowych i krótko-żyjących wymaga ATP i ubikwityny (modyfikuje białko)

10 W obrębie komórek trawienie endogennych białek katalizują wewnątrzkomórkowe proteazy tworząc peptydy na które działają peptydazy: endo-, amino- i karboksy-

11 AMINOKWASY SYNTEZA BIAŁEK DEGRADACJA BIAŁEK Z POŻYWIENIA KATABOLIZM SYNTEZA: AMIN BIOGENNYCH, NEUROTRANSMITERÓW, KREATYNY, HORMONÓW, PURYN, PIRYMIDYN, FOSFOLIPIDÓW, PORFIRYN, KOENZYMÓW SYNTEZA: AMIN BIOGENNYCH, NEUROTRANSMITERÓW, KREATYNY, HORMONÓW, PURYN, PIRYMIDYN, FOSFOLIPIDÓW, PORFIRYN, KOENZYMÓW SYNTEZA DE NOVO

12 Amino-kwasy PurynyPirymidynyPorfiryny T 3, T 4 NeurotransmiteryFosfolipidyKoenzymy Intermediaty glikolizy i cyklu Krebsa Glukoza + Glikogen nie niezbędne aminokwasy AcetyloCoA Energia + CO 2 + H 2 O białkaegzogenne białkaendogenne Mocznik NH 3 kwasytłuszczowe,lipidy

13 SYNTEZA BIAŁEKSYNTEZA BIAŁEK AKTYWACJA AMINOKWASU (aminoacylo-tRNA) TRANSLACJA

14 SYNTEZA AMINOKWASÓW NIENIEZBĘDNYCH AminokwasŹródło Alanina Asparaginian Asparagina Arginina Glutaminian Glutamina Prolina Seryna Glicyna Cysteina* Tyrozyna* Z pirogronianu przez transaminację Z intermediatów cyklu Krebsa Z 3-fosfoglicerynianu (z glikolizy) Z seryny Z seryny (potrzebna metionina) Z fenyloalaniny przez hydroksylację

15 USUWANIE GRUPY AMINOWEjUSUWANIE GRUPY AMINOWEj  Transaminacja  Deaminacja  Deaminacja oksydacyjna - przy udziale dehydrogenaz - przy udziale oksydaz  Deaminacja nieoksydacyjna USUWANIE GRUPY KARBOKSYLOWEJUSUWANIE GRUPY KARBOKSYLOWEJ  Dekarboksylacja

16

17 COO -  HC ─ NH 2  CH 3 COO -  C = O  CH 2  CH 2  COO - +  C = O  CH 3 COO -  HC ─ NH 2  CH 2  CH 2  COO - + Enzym: aminotrasferaza alaninowa (mitochondria lub cytoplazma) z fosforanem pirydoksalu reakcja odwracalna Transaminacji nie ulegają: lizyna treonina prolina hydroksyprolina

18

19 COO -  C = O  CH 2  CH 2  COO -  HC ─ NH 2  CH 2  CH 2  COO - + Enzym: dehydrogenaza glutaminianowa (w wielu tkankach, w wątrobie regulatorowy: inhibowany allosterycznie przez ATP,GTP, NADH aktywowany przez ADP) mitochondria reakcja odwracalna NH 3 NAD + NADH + H + (NADP) (NADPH + H + )

20

21 COO -  C = NH  R COO -  HC ─ NH 2  R + Enzym: oksydaza D-aminokwasowa reakcja nieodwracalna NH 3 FAD FADH 2 COO -  C = O  R H2OH2O H 2 O 2 O 2 D-aminokwasy pochodzą z diety, są to zazwyczaj aminokwasy roślinne

22 COO -  C ─ NH 2  CH 2 COO -  HC ─ NH 2  CH 2  OH Enzym: dehydrataza serynowa reakcja nieodwracalna NH 3 COO -  C = O  CH 3 H2OH2O H2OH2O COO -  C = NH  CH 3 ulegają aminokwasy z grupą –OH seryna homoseryna treonina

23 COO -  HC ─ NH 2  CH 2  Enzym: amoniakoliaza histydynowa reakcja nieodwracalna NH 3 ulegają aminokwasy: histydyna asparaginian H2NH2N N COO -  HC  CH  H2NH2N N

24 izoleucyna metionina walina tyrozyna fenyloalanina asparaginian asparagina asparaginian alanina, glicyna cysteina, seryna treonina, tryptofan izoleucyna leucyna tryptofan leucyna, lizyna fenyloalanina tyrozyna, tryptofan glutamina glutaminian histydyna prolina arginina pirogronian szczawiooctan cytrynian  -keto- glutaran bursztylyloCoA fumaran bursztynyloCoA fosfoenolopirogronian acetoacetyloCoAacetyloCoA lipidy glukoza KETOGENNE GLUKO- i KETOGENNE GLUKOGENNE

25 ASPARAGINIAN - z asparaginy (asparaginaza) - ze szczawiooctanu (aminotransferaza asparaginianowa) - z etanoloaminy (dehydrogenaza z NAD) GLUTAMINIAN - z glutaminy (glutaminaza) - z  -ketoglutaranu (aminotransferaza) - z ornityny - z proliny - z histydynyPROLINA - z glutaminianu (utlenienie, -dehydratacja, utlenienie) CYSTEINA - z cystyny - z metioniny - z seryny TYROZYNA - z fenyloalaniny (hydroksylaza fenyloalaninowa) w Wątrobie FENYLOALANINA + O 2 + NADPH+H + → TYROZYNA + NADP + HYDROKSYLACJA PROLINY I LIZYNY ZACHODZI TYLKO W BIAŁKU JAKO MODYFIKACJA POSTTRANSLACYJNA

26 Losy szkieletów węglowych otrzymanych po usunięciu grupy aminowej: do cyklu Krebsa do β-oksydacji do syntezy innych aminokwasów do syntezy kwasów tłuszczowych do syntezy glukozy (glukogenne) do syntezy ciał ketonowych (ketogenne)


Pobierz ppt "STRUKTURA AMINOKWASU ATOM WODORU PRZY WĘGLU  KWASOWA GRUPA KARBOKSYLOWA ZASADOWA GRUPA AMINOWA ŁAŃCUCH BOCZNY."

Podobne prezentacje


Reklamy Google