Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POWIAT KLUCZBORSKI Kluczbork, październik 2015 r..

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POWIAT KLUCZBORSKI Kluczbork, październik 2015 r.."— Zapis prezentacji:

1 POWIAT KLUCZBORSKI Kluczbork, październik 2015 r.

2 REALIZACJA ZADAŃ OŚWIATOWYCH STRATEGIA ROZWOJU EDUKACJI W POWIECIE KLUCZBORSKIM NOWOCZESNA I KONKURENCYJNA BAZA ROZWÓJ KADRY NOWOCZESNEJ EDUKACJI DOSTOSOWANIE OFERTY EDUKACYJNEJ DO OBECNYCH I PRZYSZŁYCH POTRZEB RYNKU PRACY ROZWÓJ SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO WSZECHSTRONNY ROZWÓJ INDYWIDUALIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA UCZNIÓW POWIAT KLUCZBORSKI

3 REALIZACJA ZADAŃ OŚWIATOWYCH DOSTOSOWANIE OFERTY EDUKACYJNEJ DO OBECNYCH I PRZYSZŁYCH POTRZEB RYNKU PRACY POWIAT KLUCZBORSKI Tworzenie nowych kierunków kształcenia rok 2014/2015  Technik transportu kolejowego rok 2015/2016  Technik logistyk  Technik organizacji reklamy przed 2014 r.  Technik transportu kolejowego –II rok  Technik mechatronik  Technik obsługi turystycznej Współpraca z pracodawcami  PKS Kluczbork – kursy prawa jazdy dla uczniów TPS  Protea – dobre wynagrodzenia i pakiet socjalny dla młodocianych pracowników, możliwość zatrudnienia  Peugeot Polska - utworzono klasę patronacką, staże i praktyki w serwisie w Opolu, możliwość późniejszego zatrudnienia;  PKP PLK w Warszawie – staże, praktyki i stypendia dla uczniów, zatrudnienie po zakończeniu nauki  ALPOL, FAKRO, KNAUFF, WIENERBERGER, SNIEŻKA, uczniowie TB oraz kierunków budowlanych uczestniczą w różnych kursach i pokazach w firmach. Uczniowie poznają techniki i produkty budowlane.  Ocynkownia Śląsk, Marcegaglia, Nestro, Flaxpol - uczniowie uczestniczą w wycieczkach programowych, podczas których poznają konkretne stanowiska, warunki pracy na liniach produkcyjnych

4 REALIZACJA ZADAŃ OŚWIATOWYCH DOSTOSOWANIE OFERTY EDUKACYJNEJ DO OBECNYCH I PRZYSZŁYCH POTRZEB RYNKU PRACY POWIAT KLUCZBORSKI Tworzenie nowych kierunków kształcenia w szkołach dla młodzieży  Technik transportu kolejowego –II rok  Technik mechatronik  Technik obsługi turystycznej rok 2015/2016 Prowadzenie Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych Prowadzenie Kursów Komercyjnych  Kurs na wózki widłowe z wymianą butli gazowych  Kurs spawania metodą MAG  Kurs BHP  Kurs udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej  Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu Stworzenie nowoczesnej i konkurencyjnej bazy

5 REALIZACJA ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIAT KLUCZBORSKI w roku 2014/2015 w roku 2015/2016 do szkół młodzieżowych do szkół dla dorosłych na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe 540 78 122 510 70 252 NABÓR: na dzień 30 września 59 słuchaczy

6 REALIZACJA ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIAT KLUCZBORSKI w roku 2014/2015 w roku 2015/2016 do szkół młodzieżowych 540510 Działania zaradcze: Stworzenie nowoczesnej i konkurencyjnej bazy, co zostało zrealizowane W ciągu ostatnich 5 lat zmodernizowano bazę w szkołach na około 5,5 mln PLN ZSP Nr 1 – pracownia gastronomiczna i hotelarsko –gastronomiczna ZSP Nr 2 – m.in. pracownia obróbki mechanicznej, sprzedawców, samochodowa, budowlana, multimedialna ZSL-T – pracownia logistyczna SOSW – pracownia gospodarstwa domowego Spadek liczby uczniów w klasach pierwszych spowodowany jest niżem demograficznym

7 REALIZACJA ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIAT KLUCZBORSKI Działania zaradcze: Tworzenie nowych kierunków kształcenia dostosowanych do potrzeb zmieniającego się rynku pracy Tworzenie szerokiej oferty zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania uczniów Stworzenie Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych, poprzez wsparcie uczniów dojeżdżających dzięki - EM - KARCIE Starosty Kluczborskiego Prowadzenie wszechstronnej kampanii promocyjnej nacechowanej na nabór do szkół młodzieżowych, dla osób dorosłych oraz na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe Pozyskiwanie środków pozabudżetowych

8 REALIZACJA ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIAT KLUCZBORSKI  od 1 września 2014 wydano uczniom łącznie 232 karty  z czego aktywowano: średnio w miesiącu 118 kart, - najwięcej kart aktywowano w marcu 2015 r. 147 kart, 147 kart, Stworzenie Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych EM - KARTA Starosty Kluczborskiego Stworzenie Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych EM - KARTA Starosty Kluczborskiego Pilotażowego Programu na lata 2014/2015 i 2015/2016 Koszt Programu w roku szkolnym 2014/2015 23 640 zł

9 REALIZACJA ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIAT KLUCZBORSKI Prowadzenie wszechstronnej kampanii promocyjnej nacechowanej na nabór do szkół młodzieżowych, dla osób dorosłych oraz na KKZ Prowadzenie wszechstronnej kampanii promocyjnej nacechowanej na nabór do szkół młodzieżowych, dla osób dorosłych oraz na KKZ Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w roku szkolnym nazwa zespołu szkółnazwa KKZ liczba kursów liczba słuchaczy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Kluczborku Sporządzanie potraw i napojów124 Obsługa klienta w jednostkach administracji119 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych1 23 razem366 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - CKU w Kluczborku Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych1 25 Użytkowanie obrabiarek skrawających2 59 Prowadzenie sprzedaży2 30 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych130 razem6144 Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku Wykonywanie zabiegów fryzjerskich142 razem142 powiat kluczborski razem 10252 rok 2014/2015 122 słuchaczy rok 2015/2016 – dane na dzień 30 września na dzień 30 września 2014 r. 59 słuchaczy

10 REALIZACJA ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIAT KLUCZBORSKI Subwencja oświatowa na szkoły dla dorosłych i KKZ wg danych z Systemu Informacji Oświatowej (SIO) na dzień 30 września: na rok 2015 wg danych na 30 września 2014 na rok 2016 wg danych na 30 września 2015 666 960,37 zł 1 472 243,06 zł Prognozowana wysokość subwencji, biorąc pod uwagę tegoroczny standard A oraz wskaźnik Di

11 REALIZACJA ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIAT KLUCZBORSKI Pozyskiwanie środków pozabudżetowych Pozyskiwanie środków pozabudżetowych rok 2015 aplikowanie o środki: Realizacja od 2016 – XII 2018  Projekt systemowy - EFRR Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach Branże: budowlana, maszynowa i elektromaszynowa Wsparcie: ZSL-T oraz ZSP Nr 2 CKU - zakup sprzętu i wyposażenia dla pracowni mechanicznej, informatycznej, elektrycznej i budowlanej - prace budowlane m.in. w zakresie wymiany instalacji elektrycznej, sieci logicznej

12 REALIZACJA ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIAT KLUCZBORSKI Pozyskiwanie środków pozabudżetowych Pozyskiwanie środków pozabudżetowych rok 2015 aplikowanie o środki:  Projekt partnerski (proponowani Partnerzy Gmina Byczyna i Gmina Lasowice Wielkie) Wsparcie kształcenia ogólnego Proponowane typy działań w ramach projektu Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez realizację kompleksowych projektów obejmujących: -wyposażenie pracowni szkolnych w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych lub matematyki -doskonalenie umiejętności i kompetencji/ kwalifikacji zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli przedmiotów przyrodniczych lub matematyki, niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu -kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów, wychowanków lub słuchaczy w zakresie przedmiotów przyrodniczych lub matematyki

13 REALIZACJA ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIAT KLUCZBORSKI Pozyskiwanie środków pozabudżetowych Pozyskiwanie środków pozabudżetowych rok 2015 aplikowanie o środki: Realizacja od IX 2016 – VI 2018  Projekt partnerski (proponowani Partnerzy Gmina Byczyna i Gmina Lasowice Wielkie) Wsparcie kształcenia ogólnego Kompleksowe programy wspomagające szkołę lub placówkę systemu oświaty w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcie ucznia młodszego: -doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także podręczniki szkolne i materiały dydaktyczne -przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcia ucznia młodszego, rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów -wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych w ramach zajęć uzupełniających ofertę szkoły lub placówki systemu oświaty Proponowane typy działań w ramach projektu

14 POWIAT KLUCZBORSKI WSZECHSTRONNY ROZWÓJ Rozwijanie zainteresowań uczniów Rozwijanie zainteresowań uczniów Udział w „projektach miękkich”  Edukacja Filmowa  Szkolne wsparcie kapitału kulturowego  DROPS - Comenius  S.E.R. – Erasmus +  Opolskie szkolnictwo bliżej rynku pracy  Planowanie kariery zawodowej  Dobra motywacja dla lepszych wyników  Rozwiń skrzydła  Stań po zielonej stronie mocy  Szkoła przyjazna żywieniu i aktywności fizycznej  Hotel z klasą  Gotuj lokalnie  Szkolna książka kuchenna  Mądrość jest córką doświadczenia  EDULANDIA – kraina wszechstronnego rozwoju REALIZACJA ZADAŃ OŚWIATOWYCH

15 POWIAT KLUCZBORSKI Rozwijanie zainteresowań uczniów Rozwijanie zainteresowań uczniów WSZECHSTRONNY ROZWÓJ -w klasie I LO wdrożono program innowacyjny z wychowania fizycznego w zakresie piłki siatkowej dziewcząt Jest to kontynuacja utworzonego w gimnazjum tzw. Siatkarskiego Ośrodka Szkolnego. Wśród młodych siatkarek jest kilka spoza terenu naszego powiatu i województwa - koszt innowacji w cyklu kształcenia: rok 2015 – 4 868 zł, rok 2016 – 19 472 zł, rok 2017 - 34 075,74 zł -w klasie I PG nr 1 wdrożono program innowacyjny z wychowania fizycznego z zakresu piłki siatkowej chłopców Wśród uczniów biorących udział w innowacji jest 10 chłopców spoza obwodu - koszt innowacji w cyklu kształcenia: rok 2015 – 4 868 zł, rok 2016 – 19 472 zł, rok 2017 - 34 075,74 zł ZSO w Kluczborku rok szk. 2015/2016 – innowacje pedagogiczne

16 REALIZACJA ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIAT KLUCZBORSKI Rozwijanie zainteresowań uczniów Rozwijanie zainteresowań uczniów WSZECHSTRONNY ROZWÓJ -w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym realizowany jest program innowacyjny „Tańcz ze mną”, dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Nowatorstwo „aktywnych przerw” polega na zagospodarowaniu przerw między zajęciami uczniom, którzy spędzają je bezczynnie i nudzą się - innowacja nie wymaga dodatkowego finansowania SOSW w Kluczborku rok szk. 2015/2016 – innowacje pedagogiczne

17 REALIZACJA ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIAT KLUCZBORSKI Rozwijanie zainteresowań uczniów Rozwijanie zainteresowań uczniów WSZECHSTRONNY ROZWÓJ -w klasach kształcących w branży gastronomicznej wdrożono program innowacyjny „Wirtualna gastronomia – multimedia na zajęciach zawodowych” Realizacja programu innowacyjnego będzie przebiegała jako blended learning. Elementem wspomagającym działania innowacyjne będzie platforma e-learningowa jako miejsce komunikacji na płaszczyźnie uczeń-uczeń oraz uczeń- nauczyciel. - innowacja nie wymaga dodatkowego finansowania ZSP nr 1 w Kluczborku rok szk. 2015/2016 – innowacje pedagogiczne

18 REALIZACJA ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIAT KLUCZBORSKI ROZWÓJ KADRY NOWOCZESNEJ EDUKACJI Udział w „projektach miękkich”  Step by Step – Erasmus +  Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli powiatu kluczborskiego  Lepsze praktyki dla nauczycieli kształcenia zawodowego  Doskonalenie nauczycieli do pracy w zmieniającej się szkole  Porozmawiajmy o dojrzewaniu

19 REALIZACJA ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIAT KLUCZBORSKI Dziękuję za uwagę Wydział Edukacji i Sportu Starostwa Powiatowego w Kluczborku


Pobierz ppt "POWIAT KLUCZBORSKI Kluczbork, październik 2015 r.."

Podobne prezentacje


Reklamy Google