Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PREZENTACJA ZAWODÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 20 w Łodzi, ul. Warecka 41.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PREZENTACJA ZAWODÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 20 w Łodzi, ul. Warecka 41."— Zapis prezentacji:

1 PREZENTACJA ZAWODÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 20 w Łodzi, ul. Warecka 41

2 Jedyna szkoła zawodowa w Łodzi uwzględniona w rankingu Rzeczpospolitej i Perspektyw 2009 VII miejsce w Łodzi Jesteśmy wśród NAJLEPSZYCH

3 Gdzie się znajdujemy Szkoła mieści się na BAŁUTACH, w części zwanej TEOFILÓW PRZEMYSŁOWY, za wiaduktem kolejowym, przy skrzyżowaniu ulic Aleksandrowskiej i Kaczeńcowej, koło ABB.

4 Szkoła objęta patronatem przez: Oddział Łódzki Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddział Łódzki Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich

5 Nasze szkoły Do Zespołu należą: TECHNIKUM na podbudowie gimnazjum SZKOŁA ZASADNICZA na podbudowie gimnazjum TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCE dla DOROSŁYCH

6 PREZENTACJA ZAWODÓW Obecnie kształcimy w zawodach: - technik informatyk - technik mechatronik - technik elektryk - technik mechanik - monter mechatronik - monter elektronik - elektromechanik - mechanik monter maszyn i urządzeń - blacharz - operator obrabiarek skrawających MAMY WŁASNE WARSZTATY SZKOLNE

7 TECHNIK INFORMATYK Specjalizacja: SYSTEMY ZARZĄDZANIA BAZAMI DANYCH Technikum czteroletnie Praca przy zastosowaniu technik komputerowych w różnych sektorach gospodarki, bankowości, administracji państwowej i samorządowej, reklamie, również dla potrzeb Unii Europejskiej.

8 TECHNIK MECHATRONIK Specjalizacja: PROGRAMOWANIE OBRABIAREK STEROWANYCH NUMERYCZNIE CNC Technikum czteroletnie Obsługa i programowanie automatów i robotów przemysłowych, zautomatyzowanych linii produkcyjnych,systemów mechatronicznych, projektowanie, serwis, naprawa urządzeń i systemów mechatronicznych. Stanowiska: konstruktor, technolog lub operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC, mistrz, kierownik działu obsługi i napraw, specjalista d/s handlu sprzętem mechatronicznym powszechnego użytku, diagnosta i serwisant.

9 TECHNIK MECHANIK Specjalizacja: PROGRAMOWANIE OBRABIAREK STEROWANYCH NUMERYCZNIE CNC Technikum czteroletnie Projektowanie prostych elementów mechanicznych z zastosowaniem programów komputerowych (AutoCAD), programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie CNC (CAD/CAM), instalowanie i obsługa nowoczesnych linii produkcyjnych oraz montażowych, stosowanie nowoczesnych urządzeń pomiarowych i diagnostycznych, technologiczne przygotowanie produkcji, kontrola jakości,naprawa i eksploatacja maszyn i urządzeń mechanicznych.

10 TECHNIK ELEKTRYK Specjalizacja: INSTALACJE ELEKTRYCZNE Technikum czteroletnie Projektowanie oraz wykonywanie układów i instalacji elektrycznych, instalowanie, obsługa oraz naprawa urządzeń i maszyn elektrycznych, programowanie sterowników PLC, badania eksploatacyjne instalacji i urządzeń elektrycznych. Praca w działach utrzymania ruchu, na budowach, działalność usługowa.

11 Zasadnicza szkoła zawodowa trzyletnia MECHANIK MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ Eksploatacja maszyn i urządzeń mechanicznych, montaż, demontaż, konserwacja, regulacja i naprawa maszyn. Stanowiska: robotnik wykwalifikowany przy przeglądach, konserwacji, naprawie oraz remontach maszyn i urządzeń, w służbach utrzymaniu ruchu oraz przy serwisowaniu maszyn i urządzeń mechanicznych.

12 Zasadnicza szkoła zawodowa trzyletnia MONTER ELEKTRONIK Projektowanie i wykonywanie obwodów drukowanych, montaż, uruchamianie, testowanie oraz naprawa układów i urządzeń elektronicznych, sieci i urządzeń telekomunikacyjnych oraz komputerowych, wykonywanie instalacji elektrycznych sterujących i kontroli dostępu np. INTELIGENTNY DOM oraz RTV, urządzeń biurowych i automatyki, nadzór i kontrola pracy urządzeń elektronicznych.

13 Zasadnicza szkoła zawodowa trzyletnia MONTER MECHATRONIK Produkcja i naprawa sprzętu AGD i innych urządzeń wykorzystujących technologie mechatroniczne, instalowanie elementów i układów kontrolno-pomiarowych, programowanie sterowników PLC i manipulatorów z wykorzystaniem komputerów i programów narzędziowych. Stanowiska: operator, monter, konserwator, pracownik działu utrzymania ruchu, pracownik monitorujący pracę urządzeń i systemów mechatronicznych.

14 Zasadnicza szkoła zawodowa trzyletnia ELEKTROMECHANIK Wykonywanie przeglądów technicznych, konserwacja, naprawa oraz remonty maszyny i urządzeń elektrycznych, montaż i demontaż podzespołów elektrycznych i mechanicznych, instalowanie i eksploatacja maszyn i urządzeń elektrycznych, produkcja i naprawa sprzętu AGD i innych urządzeń np. elektronarzędzi, wykonywanie instalacji elektrycznych. Może pracować w działach utrzymania ruchu oraz przy produkcji i serwisowaniu urządzeń, oraz na budowach.

15 Zasadnicza szkoła zawodowa dwuletnia BLACHARZ Wykonywanie prototypów wyrobów blaszanych (również tłoczonych), naprawa i serwis elementów blaszanych urządzeń przemysłowych, samochodów, sprzętu mleczarskiego, gospodarstwa domowego itp., spawanie, zgrzewanie, nitowanie, klejenie, cięcie, wyginanie blach. Wykonywanie i naprawa dachów, rynien, rury spustowych, parapetów. Wykonywanie wyrobów rzemieślniczych, blacharstwo artystyczne. Może pracować w przemyśle budowlanym oraz w zakładach produkcji metalowej i usługach.

16 Zasadnicza szkoła zawodowa trzyletnia OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJACYCH Posługiwanie się dokumentacją technologiczną maszyn i urządzeń. Wykonywanie szkiców prostych części maszyn w oparciu o programy komputerowe AUTO-CAD. Uzbrajanie obrabiarek skrawających w narzędzia do wykonania określonych operacji na tokarkach, frezarkach, szlifierkach, wiertarkach. Posługiwanie się programami obróbki przedmiotów na obrabiarkach sterowanych numerycznie (CNC). Uzbrajanie i ustawianie obrabiarki sterowanej numerycznie (CNC).

17 Po ukończeniu kształcenia w szkole zasadniczej można kontynuować naukę w technikum uzupełniającym, a następnie zdać maturę i egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe technika. Kolejnym etapem mogą być wyższe studia. Zawodowa kariera - od robotnika do inżyniera

18 DODATKOWE UPRAWNIENIA I CERTYFIKATY - UPRAWNIENIA SPAWACZA dla wybranych metod, - ŚWIADECTWO KWALIFIKACYJNE w zakresie eksploatacji urządzeń elektrycznych do 1 kV (SEP), - Kurs OBSŁUGI WÓZKÓW WIDŁOWYCH, - Kurs OBSŁUGI KAS FISKALNYCH (w ŁCDNiKP), - Szkolne certyfikaty UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH, - Kursy dla wolontariuszy.

19 Zasady przyjmowania Do technikum przyznajemy punkty za oceny z TECHNIKI, INFORMATYKI, JĘZYKA OBCEGO i JĘZYKA POLSKIEGO. Wszyscy kandydaci muszą mieć pozytywne orzeczenie lekarza przemysłowego o braku przeciwwskazań do wykonywania wybranego zawodu. Ograniczenia zależą od rodzaju zawodu i muszą podlegać ocenie medycznej. Do szkoły zasadniczej o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. BRAK LIMITÓW PUNKTOWYCH

20 Partnerzy: Chint Poland Publiczna Policealna Szkoła Nowoczesnych Technologii dla Dorosłych w Łodzi

21 Dobry wybór ! ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 20 w Łodzi, ul. Warecka 41 http://www.warecka.edu.pl tel. 42 652 18 60


Pobierz ppt "PREZENTACJA ZAWODÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 20 w Łodzi, ul. Warecka 41."

Podobne prezentacje


Reklamy Google