Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program autorskiej klasy matematyczno-fizyczno- -informatycznej dla uczniów wykazujących się uzdolnieniami z przedmiotów ścisłych XX Liceum Ogólnokształcące.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program autorskiej klasy matematyczno-fizyczno- -informatycznej dla uczniów wykazujących się uzdolnieniami z przedmiotów ścisłych XX Liceum Ogólnokształcące."— Zapis prezentacji:

1 Program autorskiej klasy matematyczno-fizyczno- -informatycznej dla uczniów wykazujących się uzdolnieniami z przedmiotów ścisłych XX Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Gdańsku

2 Założenia ogólne: Program jest innowacją pedagogiczną o charakterze:  programowym  organizacyjnym  metodycznym Autorzy innowacji: Szymon Dobecki, Kamil Żmudziński, Mikołaj Sochacki, Bożena Kondratiuk Opieka naukowa: Prof. dr hab. Eligiusz Mieloszyk

3 Projekt nowatorski (pierwszy na taką skalę w Polsce) skierowany do uczniów pasjonujących się matematyką, wykazujących uzdolnienia z przedmiotów ścisłych. Powstał przy współpracy z Fundacją Charytatywną Roberta Kytsa i Jadwigi Roguskiej – Kyts z Chicago, Prezydentem Miasta Gdańska i naukowej z Politechniką Gdańską. Uczniowie zostali obj ę ci opieką Psychologiczną Poradni nr 5.

4 W zakresie przedmiotów ścisłych:  kształcenie umiejętności na poziomie rozszerzonym plus w stopniu znacznie wykraczającym poza program nauczania  dla każdego z przedmiotów został przygotowany program autorski Ponadto realizowanie programu rozszerzonego z języka angielskiego. Możliwość zaliczania przedmiotów na PG.

5 Zajęcia będą odbywały się:  w XX LO im. Zbigniewa Herberta w Gdańsku  na Politechnice Gdańskiej  w parkach naukowo-technologicznych  innych instytucjach o charakterze naukowym Uczniowie realizują program z użyciem nowych technologii  unowocześniona została baza szkoły  zajęcia z matematyki prowadzone są z użyciem indywidualnych tabletów

6 Cel główny:  popularyzowanie wśród młodzieży przedmiotów ścisłych oraz wykorzystanie ich integrującej roli we współczesnym świecie. Cele szczegółowe:  rozwijanie zainteresowań, uzdolnień umiejętności uczniów zwłaszcza w zakresie matematyki, fizyki i informatyki oraz języka angielskiego  promowanie osiągnięć uczniów na terenie szkoły i w środowisku zewnętrznym  podniesienie efektów kształcenia i rangi szkoły  umożliwienie absolwentom startu na wyższych uczelniach technicznych na powszechnie niespotykanym poziomie  przygotowanie do planowania własnej kariery zawodowej i naukowej

7 Realizatorzy innowacji:  cała klasa – liczba uczniów w oddziale do 18 osób Finansowanie:  środki na pokrycie kosztów utrzymania oddziału zabezpiecza Gmina Miasta Gdańska  30 000$ na dodatkowe zaj ę cia oraz inne wydatki pochodzą z Fundacji

8 Dodatkowe zaj ę cia w ciągu tygodnia:  matematyka 6 (36 godzin w cyklu trzyletnim)  informatyka 5 (16 w cyklu trzyletnim. )  fizyki 3 (18 w cyklu trzyletnim)  język angielski (15 godzin w trzyletnim cyklu ) Indywidualny tok nauczania

9 Przewidywany czas realizacji:  od początku roku szkolnego 2013/2014 do końca roku szkolnego 2015/2016. Nabór:  dodatkowo wymagany był sprawdzianu uzdolnień kierunkowych z matematyki  próg punktowy minimum 180  uczniowie zostali przebadani pod względem psychologicznym.

10 Przewidywane efekty:  uczniowie osiągną wiedzę i umiejętności większe niż przewiduje program realizowany w stopniu rozszerzonym z matematyki, fizyki i informatyki  osiągną biegłość w zakresie posługiwania się nowoczesną technologią informatyczno- komunikacyjną  rozwin ą twórcz ą wyobraźnię i samodzielność w rozwiązywaniu różnych problemów w dziedzinie nauk ścisłych  autorzy projektu wyrażaj ą przekonanie, że młodzież, która ukończy klasę autorską matematyczno–fizyczno-informatyczną odegra w przyszłości ogromną rol ę w umocnieniu dialogu między światem nauki a życiem codziennym.


Pobierz ppt "Program autorskiej klasy matematyczno-fizyczno- -informatycznej dla uczniów wykazujących się uzdolnieniami z przedmiotów ścisłych XX Liceum Ogólnokształcące."

Podobne prezentacje


Reklamy Google