Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku. Szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna to miejsca i czas, kiedy uczniowie:  zdobywają.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku. Szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna to miejsca i czas, kiedy uczniowie:  zdobywają."— Zapis prezentacji:

1 Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku

2 Szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna to miejsca i czas, kiedy uczniowie:  zdobywają wiedzę z różnych dziedzin nauki  rozwijają swoje umiejętności i zdolności  oraz poznają świat zawodów i rynku pracy Na każdym etapie edukacji można podjąć decyzję - kim chcę być w przyszłości? - jaki zawód wykonywać? - gdzie pracować? „Możliwości wsparcia dziecka w wyborze dalszego kierunku kształcenia czy wyboru zawodu”

3 Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku Problem „z głowy” mają Ci uczniowie, którzy od dzieciństwa wiedzą, kim chcą zostać i z czasem swoje marzenia przekształcają w działania. Np:  uczestnicząc w pozalekcyjnych kołach naukowych;  rozwijając swoje zainteresowania;  czytając poradniki związane z danym zawodem;  odwiedzając fora internetowe;  rozmawiając z osobami pracującymi w danym zawodzie;  wybierając szkoły/klasy, których profil zapewni odpowiedni poziom wiedzy z przedmiotów niezbędnych do zdania matury, egzaminu zawodowego i kontynuowania nauki w szkolnictwie wyższym. A TO DOPROWADZI DO UZYSKANIA KWALIFIKACJI, ZDOBYCIA WYMARZONEGO ZAWODU I SUKCESU

4 Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku Wielu uczniów nie wie jednak, jaki zawód wybrać dla siebie, zwłaszcza na początkowych etapach nauki, a często nawet starsi uczniowie odkładają na później decyzję o wyborze zawodu. Są też i tacy, którzy ciągle zmieniają zdanie, nie mogą się zdecydować, bo tak wiele zawodów im się podoba. Szukają podpowiedzi i pytają : – jaki zawód mam wybrać ? - gdzie pójdę do szkoły? RODZICE SZKOŁA KOLEDZY PRACODAWCY TRZEBA ZE SOBĄ ROZMAWIAĆ

5 Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku W podjęciu decyzji zawodowej przez dziecko niezbędna jest pomoc rodzica, wsparcie i zachęcanie do myślenia i planowania przyszłej pracy. Co doradzić dziecku, aby wybór szkoły czy zawodu był trafny?  adekwatny do zdolności i możliwości dziecka,  ciekawy, odpowiadający jego zainteresowaniom  dający szanse na znalezienie dobrej pracy.  by zawód, jaki dziecko wybierze był dla niego interesujący. Każdy zawód bowiem wymaga od człowieka pewnych umiejętności, cech charakteru, a ich obecność może się przyczynić do sukcesów zawodowych i awansu. Co mogą zrobić Rodzice, aby pomóc Gimnazjaliście w wyborze przyszłego zawodu?

6 Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku BARDZO WAŻNE JEST, ABY DZIECKO ZNAŁO SWOJE:  mocne i słabe strony,  cechy osobowości i charakteru,  predyspozycje zawodowe,  zdolności i umiejętności,  zainteresowania i pasje. DOBRZE, BY ODPOWIEDZIAŁO SOBIE NA PODSTAWOWE PYTANIA:  Czy najlepiej uczy się i zapamiętuje słuchając innych, patrząc czy wykonując jakieś ćwiczenia?  Lubi pracować w grupie czy indywidualnie?  Woli sam podejmować decyzje czy chętnie radzi się innych?  Jaki charakter pracy go interesuje (praca fizyczna/umysłowa)?  Jakie są jego wartości?  Co jest dla niego ważne w życiu osobistym i zawodowym?

7 Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku KOLEJNE WSPARCIE DZIECKA - KROK DO WYBORU ZAWODU, TO:  zapoznanie się z rodzajami zawodów i ich charakterystykami  rozmowa o różnych typach szkół, o czasie trwania nauki w szkołach ponadgimnazjalnych (2-3 lata – szkoła zawodowa, 4 lata – technikum, 3 lata – liceum ogólnokształcące, 5 lat –studia na wyższej uczelni)  zapoznanie się z ofertą szkół ponadgimnazjalnych w mieście albo regionie  pomoc w planowaniu dalszych etapów kształcenia, aby dziecko mogło wykonywać wybrany i wyuczony zawód  wspólne poszukiwanie i pogłębianie informacji o różnych zawodach i zatrudnieniu,  badanie i analiza ciągła sytuacji na rynku pracy

8 Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku KRYTERIA, JAKIE NALEŻY WZIĄĆ POD UWAGĘ PRZY WYBORZE DALSZEGO KSZTAŁCENIA, TO PRZEDE WSZYSTKIM:  postępy szkolne dziecka,  zapał i motywacja do nauki,  osobiste aspiracje, warunki zdrowotne  startuje w konkursach i olimpiadach szkolnych, przedmiotowych, odnosi sukcesy sportowe czy społeczne w szkole gimnazjalnej,  warunki finansowania edukacji dziecka

9 Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku Jeżeli dziecko w miarę dobrze do tej pory radziło sobie z nauką, osiąga wysokie wyniki w nauce, to wybranie liceum i kontynuowanie nauki na studiach nie powinno być dla niego zbytnim obciążeniem. Dla dziecka, które raczej z trudem radzi sobie z nauką, raczej niechętnie zagląda do podręczników, nie przejawia większego zainteresowania szkołą, należałoby pomyśleć o krótszej ścieżce kształcenia, czyli o szkole zawodowej. Kontynuowanie nauki w liceach ogólnokształcących przez uczniów słabo zmotywowanych do nauki, jest czystym błędem, gdyż uczniowie ci z trudem radzą sobie z opanowaniem minimum programowego. Po szkole zawodowej zawsze mogą uzupełnić wykształcenie i podnieść kwalifikacje.

10 Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku Zawody, jakie wykonują ludzie, można najogólniej podzielić na zawody związane z: techniką, przyrodą, ludźmi, wizerunkiem artystycznym i danymi. RODZIC POPRZEZ ROZMOWĘ Z DZIECKIEM NA TEMAT,  w jakim środowisku dziecko chciałoby pracować (np. fabryka, biuro, praca na powietrzu)  jakie czynności chciałoby wykonywać (obsługa maszyn, pomoc ludziom, opieka nad zwierzętami i przyrodą, praca z danymi, prowadzenie prac badawczych, zarządzanie biznesem, działalność społeczna czy artystyczna, itp.) MOŻE WSPÓLNIE Z NIM OKREŚLIĆ WSTĘPNIE PREFERENCJE ZAWODOWE SWOJEGO DZIECKA.

11 Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku Gdy trudno określić zainteresowania? Gimnazjalista okazuje brak zainteresowania wyborem zawodu i prezentuje postawę „wszystko mi jedno kim będę ”. Są to dwie kategorie uczniów: Pierwsza kategoria to dzieci, które nie widzą dla siebie niczego interesującego w „ świecie zawodów”. Jest to najczęściej związane z tym, że:  w niewielkim stopniu orientują się, jakie zawody mogą wykonywać,  nie wiedzą dokładnie, czym zajmują się zawodowo rodzice i inne osoby z rodziny, gdzie pracują i na czym polega ich praca. Takie dzieci mogą się dobrze uczyć, ale zdarza się, że ich zdolności nie zostały odkryte, a nauczyciele i rodzice nie zwrócili uwagi na predyspozycje dziecka, być może nie zachęcili i nie rozwinęli zamiłowania do jakiegokolwiek przedmiotu czy hobby. Dlatego często tacy gimnazjaliści wybierają szkoły ponadgimnazjalne „które wybrał kolega albo koleżanka” lub takie „do których idzie większość ” lub „są modne”.

12 Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku Druga grupa to dzieci, które wszystkim się interesują, podejmują różne formy działania i są bardzo aktywne, jeżeli chodzi o naukę. Jednak problem tkwi w określeniu, co najbardziej lubi robić, co im się najbardziej podoba i z jakim zawodem chciałyby związać się w przyszłości. W jaki sposób rozmawiać z dzieckiem o przyszłym zawodzie? Wskazówki dla Rodziców Działania Kryteria, które należy wziąć pod uwagę przy podejmowaniu decyzji edukacyjno- zawodowych Ustal wspólnie z dzieckiem: co chciałoby robić w przyszłości? jak długo chciałoby się uczyć po ukończeniu gimnazjum? jakie ma plany i zamiary zawodowe? dotychczasowe postępy szkolne motywacja dziecka do dalszej nauki zainteresowania dziecka sytuacja finansowa rodziny Ustal wspólnie z dzieckiem: w jakiego typu szkole zamierza kontynuować naukę? w jakim miejscu? Rodzaj szkoły (liceum ogólnokształcące, technikum, zasadnicza szkoła zawodowa) Odległość od miejsca zamieszkania

13 Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku RODZAJ SZKOŁY KRYTERIA WYBORU LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Którą szkołę wybrać ? Jaki profil klasy wybrać ? Postępy w nauce, wynik egzaminu końcowego w gimnazjum Wrażenie na temat szkoły i panującej w niej atmosfery Odległość szkoły od miejsca zamieszkania Przedmioty, z których dziecko ma najlepsze oceny Zainteresowania dziecka (Jakie przedmioty preferuje? Jakie zainteresowania pozaszkolne samodzielnie rozwija np. czytając książki z danej dziedziny?) TECHNIKUM I SZKOŁA ZAWODOWA - Jaki zawód wybrać ? Postępy w nauce, wynik egzaminu końcowego w gimnazjum Wrażenie na temat szkoły i panującej w niej atmosfery Odległość szkoły od miejsca zamieszkania Przedmioty, z których dziecko ma najlepsze oceny Zainteresowania dziecka (Co lubi robić ? Co robi chętnie?) Uzdolnienia dziecka (Co robi dobrze?) Preferencje zawodowe dziecka (skłonności zawodowe) Stan zdrowia dziecka (ewentualne przeciwwskazania zdrowotne)

14 Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku PRZYKŁADY W ZAKRESIE WSPÓŁPRACY SZKOŁY Z RODZICAMI NA RZECZ REALIZACJI DORADZTWA ZAWODOWEGO  Publikacje dla rodziców jak wspierać dziecko w procesie przygotowania go do podjęcia decyzji edukacyjnych i zawodowych? (np. „Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum” KOWEZiU; Zakładka doradztwo zawodowe na stronie szkoły www.gim2.olecko.edu.pl)  Razem z dziećmi uczestniczyć w przedsięwzięciach zawodoznawczych, np.: targach edukacyjnych (21.03.2016r.), giełdach zawodów (21.04.2016r.)  Pomaganie dzieciom w przygotowywaniu informacji i materiałów, dokumentacji z zakresu planowania kariery.  Pomaganie w organizacji imprez zawodoznawczych, np.: konkursy, wycieczki zawodoznawcze - rodzice jako osoby pomagające zetknąć się uczniom z „prawdziwym życiem zawodowym” np.: prezentują uczniom zawód, który wykonują, zapraszają uczniów do zakładu, w którym pracują.  Rodzice jako współorganizatorzy warsztatów rozwijających zainteresowania i zdolności uczniów, np.: ekologiczne, artystyczne, teatralne, czytelnicze, florystyczne, kulinarne itp. pomysły….  GODZINY PRACY DORADCY ZAWODOWEGO W SZKOLE poniedziałkiod godz. 12.30 do 14.30 czwartkiod godz. 13.30 do 15.30

15 Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku WSPÓŁCZESNY RYNEK PRACY ZMUSZA, ABY MYŚLEĆ O KARIERZE ZAWODOWEJ W SPOSÓB CIĄGŁY, ZINDYWIDUALIZOWANY, ABY MIEĆ ŚWIADOMOŚĆ SWOICH KWALIFIKACJI, KOMPETENCJI, A TYM SAMYM KONKURENCYJNOŚCI NA RYNKU PRACY Opracowała: Barbara Taraszkiewicz – doradca zawodowy


Pobierz ppt "Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku. Szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna to miejsca i czas, kiedy uczniowie:  zdobywają."

Podobne prezentacje


Reklamy Google