Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podsumowanie działalności Państwowej Straży Pożarnej w województwie lubuskim za 2013r. bryg. Hubert Harasimowicz Lubuski Komendant Wojewódzki Państwowej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podsumowanie działalności Państwowej Straży Pożarnej w województwie lubuskim za 2013r. bryg. Hubert Harasimowicz Lubuski Komendant Wojewódzki Państwowej."— Zapis prezentacji:

1 Podsumowanie działalności Państwowej Straży Pożarnej w województwie lubuskim za 2013r. bryg. Hubert Harasimowicz Lubuski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp. styczeń 2014r.

2 Działania ratowniczo - gaśnicze 2013r.

3 Statystyka porównawcza Rodzaj zdarzenia201120122013+ / - Pożary6 0676 1464 759- 22,6 % Miejscowe zagrożenia12 2299 8078 324- 15,1 % Alarmy fałszywe627574480- 16,4 % Ogółem19 45716 52713 563- 17,9 % W roku 2013 na terenie woj. lubuskiego, odnotowano mniejszą ilość zdarzeń, w których udział brały jednostki KSRG. Głównymi przyczynami takiego stanu jest to, że na terenie województwa nie wystąpiły zdarzenia masowe i długotrwałe takie jak powódź.

4 Ilość pożarów w miesiącach luty-maj Miesiąc201120122013 Luty453385278 Marzec1 6661 756493 Kwiecień1 0779661 010 Maj665636367 Razem3 8613 7432 148 Wpływ na zmniejszenie ilości interwencji miała długa zima, która znacząco skróciła okres wypalania traw i nieużytków do jednego miesiąca. Znaczący wpływ na zmniejszenie ilości interwencji związanych z wypalaniem traw miała bez wątpienia wspólna akcja Wojewody Lubuskiego oraz Lubuskiego Komendanta PSP RATUJMY SKOWRONKI. W akcje włączył się również Związek OSP RP w Zielonej Górze, Biskup Zielonogórsko – Gorzowski Stefan Regmunt oraz RDLP Szczecin i Zielona Góra.

5 Czasy operacyjne dojazdu jednostek KSRG na miejsce zdarzenia 201120122013 Średni czas dojazdu jednostek KSRG do zdarzenia 12 min. 21 sek.12 min. 23 sek.11 min. 7 sek. Wskaźnik liczby interwencji, w których jednostki KSRG dotarły w czasie do 15 min. 74,39 %76,20 %78,81 % Czas dojazdu do zdarzenia uwarunkowany jest przede wszystkim odległością tego zdarzenia od najbliższej jednostki KSRG, czasem alarmowania tych jednostek, jakością dróg oraz ich stanem związanym z porą roku.

6 Skrócenie czasu dojazdu do zdarzenia Na zwiększenie wskaźnika liczby interwencji, w których jednostki KSRG dotarły w czasie krótszym niż 15 min a jednocześnie zmniejszenie średniego czasu dojazdu w 2013 roku wpływ miały: Systematyczne zwiększanie na terenie woj. lubuskiego liczby jednostek OSP włączonych do KSRG, zwiększa zagęszczenie sieci jednostek w pełni gotowych do podejmowania natychmiastowych działań na terenach dotychczas pozbawionych takiego zabezpieczenia. Wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. na terenie woj. lubuskiego funkcjonuje 19 jednostek ratowniczo-gaśniczych PSP oraz 121 jednostek OSP włączonych do KSRG. Poza KSRG funkcjonują dodatkowo 222 jednostki OSP działające praktycznie w każdej miejscowości na terenie woj. lubuskiego. Uruchomienie WCPR obsługującego telefon alarmowy 112 znacznie przyczyniło się do powszechności i szybkości alarmowania stanowisk kierowania PSP o zaistniałych pożarach czy innych miejscowych zagrożeniach. Dodatkowo możliwość lokalizacji dzwoniącego na numer alarmowy 112 z sieci telefonii komórkowych ułatwia identyfikację miejsca zdarzenia w przypadku, gdy dzwoniący nie wie gdzie się znajduje.

7 201120122013 Strażacy5,856,336,58 Pojazdy1,431,531,62 201120122013 Straty [w tys. zł]27 10735 65234 344 Uratowane mienie [w tys. zł] 222 736485 595398 173 Średni udział strażaków i pojazdów w zdarzeniach Straty i uratowane mienie w pożarach

8 Uruchomienie REGIONALNEGO SYSTEMU OSTRZEGANIA Od chwili uruchomienia przez Lubuski Urząd Wojewódzki Regionalnego Systemu Ostrzegania Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. przesłała wykorzystując własny system przekazywania informacji w postaci SMS-ów łącznie 174 informacje o zaistniałych zdarzeniach na terenie województwa lubuskiego. Przekazywane były informacje o zdarzeniach mających wpływ na bezpieczeństwo społeczności lokalnych oraz ewentualnych utrudnieniach związanych z prowadzonymi działaniami ratowniczymi. Koordynacja działań w zakresie informowania społeczeństwa o zaistniałych zdarzeniach wpisuje się w ideę jaka legła u podstaw uruchomienia w województwie lubuskim systemu RSO.

9 Uruchomienie Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego (odciążenie stanowisk kierowania PSP) W roku 2013r. Stanowiska Kierowania PSP z terenu województwa lubuskiego odnotowały około 490 000 wywołań na numer alarmowy 112. Z uwagi na brak możliwości porównania danych z rokiem poprzednim oraz z przyczyn technicznych procentowy spadek wywołań na numer 112 określony jest na podstawie średniomiesięcznych przekierowań (dane na podstawie ewidencji ze zdarzeń) i wynosi 84,03% w skali całego województwa.

10 Statystyka wywołań numeru 112 Lp. Jednostka Organizacyjna Ilość wywołań na numer 112 (tyś) Procentowy spadek wywołań na numer 112 Uwagi Ilość wywołań na numer alarmowy 998 1 KM PSP Gorzów Wielkopolski 138 00098% Przyjęto średniomiesięczną liczbę 17 894 2 KP PSP Krosno Odrzańskie 13 70797,9%6 682 3KP PSP Międzyrzecz22 79394%4 716 4KP PSP Nowa Sól25 93697%9 801 5KP PSP Słubice16 45070%Łącznie 998 i 1120 6 KP PSP Strzelce Krajeńskie 11 00099% Przyjęto średniomiesięczną liczbę 4 500 7KP PSP Sulęcin12 96070%3 615 8KP PSP Świebodzin19 72197,64%4 753 9KP PSP Wschowa22 54389%4 522 10 KM PSP Zielona Góra 109 89398,522 235 11KP PSP Żagań38 39199%8 906 12KP PSP Żary57 74595,4%9 838 Razem489 13984,03%97 462

11 Istotne zdarzenia w 2013 roku Nie dla CZADU – akcja pod honorowym patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych a w województwie lubuskim Wojewody Lubuskiego Jerzego Ostroucha. Akcja społeczna „NIE dla czadu!”, którą kolejny już rok prowadzi Państwowa Straż Pożarna, ma za zadanie uświadomić istnienie zagrożenia tlenkiem węgla, bowiem ludzie świadomi zagrożenia mogą zadbać o zdrowie i życie swoich bliskich. W 2013 roku straż pożarna interweniowała w 124 zdarzeniach związanych z obecnością tlenku węgla. W tych zdarzeniach rannych zostało 48 osób (w tym 12 dzieci) a śmierć poniosły 3 osoby.

12 Istotne zdarzenia w 2013 roku Zagrożenie powodziowe w m. Gubin w dn. 3-6 czerwca 2013 r. W wyniku gwałtownego przyboru wód na rz. Nysa Łużycka nastąpiło zagrożenie powodziowe w m. Gubin (pow. krośnieński). Przybór stanu wody spowodował wzrost poziomu wód gruntowych i w związku z tym miejscowe podtopienia piwnic, ulic, budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej, w tym Szpital Miejski i Urząd Miasta. Działania polegały głównie na kontroli stanu rzek, umacnianiu i podwyższaniu wałów przeciwpowodziowych, pomoc dla ludności znajdującej się na terenach zalewowych miasta Gubin oraz gminy, usuwanie zatorów na rzekach, pompowanie wody z zalanych budynków, ulic i terenów posesji. W działaniach udział brały jednostki PSP i OSP z terenu powiatu krośnieńskiego oraz inne służby, m.in. Policja, WOPR, Straż Miejska, oraz osadzeni w Areszcie Śledczym. Na miejsce zagrożenia przybyli w dniu 5 czerwca: Wojewoda Lubuski, Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego LUW, Z-ca Kierownika Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego, Starosta Krośnieński, Komendant Wojewódzki Policji, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie Odrz., Komendant Powiatowy Policji.

13 Istotne zdarzenia w 2013 roku 17 lipca - Pożar budynku Międzyrzecz W godzinach wieczornych doszło do pożaru w piwnicy budynku handlowo-mieszkalnego w Międzyrzeczu. W akcji gaszenia pożaru brało udział 6 zastępów Straży Pożarnej. Przebywających w budynku sześcioro mieszkańców, w tym troje małych dzieci zostało ewakuowane przez okna budynku. Spaleniu uległa część piwniczna oraz część klatki schodowej. Akcja trwała trzy godziny i czterdzieści minut.

14 Istotne zdarzenia w 2013 roku 2 września - Duży pożar na terenie STILONU Pożar składowiska pojazdów wycofanych z eksploatacji. Składowisko o wymiarach 70x30m mieściło blisko 1000 ton karoserii samochodów. Do działań zadysponowano 19 zastępów Straży Pożarnej. Pożarem objęta była cała hałda. Działania trwały 22 godziny.

15 Istotne zdarzenia w 2013 roku 18 października - Tragedia w żwirowni koło Starego Żagania Pracownik żwirowni wpadł do otworu zsypowego i został przysypany żwirem. W wyniku wypadku poniósł śmierć. Na miejscu zdarzenia pracowało 5 zastępów Straży Pożarnej oraz zespół Pogotowia Ratunkowego. Konieczne było użycie również ciężkiego sprzętu.

16 Istotne zdarzenia w 2013 roku Listopad 2013r. – pożary budynków mieszkalnych w powiatach żarskim i żagańskim Iłowa Żagańska pożar domu jednorodzinnego, 2 osoby zostały ewakuowane. Na miejscu pracowało 9 jednostek straży pożarnej. Żary pożar budynku wielorodzinnego, z palącego się budynku ewakuowano 4 osoby. Wojewoda Lubuski Jerzy Ostrouch docenił pracę strażaków. Osobiście spotkał się z nimi i na ich ręce złożył podziękowania za zaangażowanie i ofiarność. Na terenie województwa lubuskiego w 2013r. strażacy interweniowali 2461 razy w pożarach obiektów mieszkalnych.

17 Istotne zdarzenia w 2013 roku 30 listopada. Pożar zakładu TABOREX – Panowice, pow. międzyrzecki Pożar hal produkcyjnych zakładu Taborex w Panowicach. Do działań zadysponowano 10 zastępów Straży Pożarnej. W momencie dotarcia na miejsce zdarzenia, pożarem objęte były całe hale. Na szczęście wewnątrz palących się obiektów nie było ludzi. Działania gaśnicze prowadzone były blisko 7 godzin. Straty wstępnie oszacowane zostały na 1 mln zł.

18 Zakupy pojazdów i sprzętu na potrzeby jednostek Państwowej Straży Pożarnej województwa lubuskiego w roku 2013

19 Rok 2013 Zakupiono 10 pojazdów pożarniczych oraz sprzęt ratowniczy na łączną wartość 7 875 724,90 zł

20 Zakupy własne jednostek PSP KM PSP Gorzów Wlkp. Średni samochód ratowniczo – gaśniczy wraz z wyposażeniem; wartość: 709 000,00 zł, w tym: -WFOŚiGW: 263 000 zł, -KG PSP: 195 000 zł, -Miasto Kostrzyn: 200 000 zł, -pozostałe środki pozabudżetowe: 51 000 zł

21 Zakupy własne jednostek PSP KM PSP Zielona Góra Średni samochód ratowniczo – gaśniczy wraz z wyposażeniem; wartość: 700 000,00 zł, w tym: -WFOŚiGW: 250 000 zł, -KG PSP: 150 000 zł, -Miasto Zielona Góra: 250 000 zł, -Pozostałe środki pozabudżetowe: 50 000 zł,

22 Budżet państwa Zadanie finansowane z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych z przeznaczeniem na doposażenie techniczne oraz wymianę wyeksploatowanego sprzętu w jednostkach organizacyjnych PSP. Zakup samochodu kwatermistrzowskiego; wartość 488 918,70 zł; wartość 488 918,70 zł; w tym: -rezerwa celowa BP: 450 000 zł, -Miasto Nowa Sól: 10 000 zł, -Pozostałe środki pozabudżetowe: 28 919 zł Zakup KP PSP Nowa Sól

23 Środki pomocowe UE - POIiŚ Działanie 8.1; Bezpieczeństwo ruchu drogowego: „Usprawnienie ratownictwa na drogach – etap III”. Zakup średniego samochodu ratownictwa technicznego wraz z kompletnym wyposażeniem; wartość 1 134 324 zł. Beneficjent: Komendant Wojewódzki PSP w Toruniu, Partner: Komendant Wojewódzki PSP w Gorzowie Wlkp., Pojazd przekazano do KP PSP Słubice

24 Środki pomocowe UE - POIiŚ Działanie 8.1; Bezpieczeństwo ruchu drogowego: „Usprawnienie ratownictwa na drogach – etap III”. Zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z modułem gaśniczym wraz z kompletnym wyposażeniem; wartość 516 240 zł. Beneficjent: Komendant Wojewódzki PSP w Toruniu, Partner projektu: Komendant Wojewódzki PSP w Gorzowie Wlkp., Pojazd przekazano do KP PSP Krosno Odrzańskie

25 Środki pomocowe UE - POIiŚ Działanie 3.2; Zapobieganie i ograniczanie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom: „Wsparcie techniczne ratownictwa ekologicznego i chemicznego”. Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z kompletnym wyposażeniem; wartość 1 049 976 zł. Beneficjent: Komendant Główny PSP w Warszawie, Partner projektu: Komendant Wojewódzki PSP w Gorzowie Wlkp., Pojazd przekazano do KP PSP Świebodzin

26 Środki pomocowe UE - POIiŚ Działanie 3.2; Zapobieganie i ograniczanie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom: „Wsparcie techniczne ratownictwa ekologicznego i chemicznego”. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z kompletnym wyposażeniem; wartość 869 940 zł. Beneficjent: Komendant Główny PSP w Warszawie, Partner projektu: Komendant Wojewódzki PSP w Gorzowie Wlkp., Pojazd przekazano do KP PSP Strzelce Krajeńskie

27 Środki pomocowe UE - POIiŚ Działanie 3.2; Zapobieganie i ograniczanie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom: „Wsparcie techniczne ratownictwa ekologicznego i chemicznego”. Zakup samochodu gaśniczego-ciągnika siodłowego z naczepą cysterną do przewozu wody ; wartość 839 160 zł. Beneficjent: Komendant Główny PSP w Warszawie, Partner projektu: Komendant Wojewódzki PSP w Gorzowie Wlkp., Pojazd przekazano do KM PSP Gorzów Wlkp.

28 Środki pomocowe UE - POIiŚ Działanie 8.1; Bezpieczeństwo ruchu drogowego: „Usprawnienie ratownictwa na drogach – etap II”. Zakup ciężkich oraz średnich zestawów narzędzi hydraulicznych; wartość 203 388,84 zł. Beneficjent: Komendant Wojewódzki PSP w Krakowie, Partner projektu: Komendant Wojewódzki PSP w Gorzowie Wlkp., Zestawy ciężkie przekazano do KM PSP Zielona Góra, KP PSP Międzyrzecz Zestaw średni przekazano do KP PSP Żagań

29 Środki pomocowe UE – EWT SN-PL „Strażak bez granic wobec współczesnych zagrożeń na pograniczu polsko – niemieckim”. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem; wartość 1 364 777,36 zł. Zakup na potrzeby KP PSP Żary Źródła finansowania: -środki UE: 1 160 060,76 zł, -WFOŚiGW: 97 000 zł, -KG PSP 98 000 zł, -pozostałe środki pozabudżetowe: 9 716,60 zł

30 Wydarzenia - Inwestycje 15 lutego 2013 r. Uroczyste otwarcie wybudowanej strażnicy JRG 2 KM PSP w Zielonej Górze

31 Wydarzenia - Inwestycje 17 maja 2013 r. Uroczyste otwarcie wybudowanej Komendy Powiatowej wraz z JRG PSP w Nowej Soli

32 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Podsumowanie działalności Państwowej Straży Pożarnej w województwie lubuskim za 2013r. bryg. Hubert Harasimowicz Lubuski Komendant Wojewódzki Państwowej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google