Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

4. Relacja: pracownik – przełożony mobbing W Polsce, w maju 2002 roku, CBOS przeprowadziło badanie „Szykany w pracy” w celu poznania zasięgu społecznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "4. Relacja: pracownik – przełożony mobbing W Polsce, w maju 2002 roku, CBOS przeprowadziło badanie „Szykany w pracy” w celu poznania zasięgu społecznego."— Zapis prezentacji:

1 4. Relacja: pracownik – przełożony mobbing W Polsce, w maju 2002 roku, CBOS przeprowadziło badanie „Szykany w pracy” w celu poznania zasięgu społecznego tego rodzaju zjawiska. Spośród wymienionych w kwestionariuszu różnych przykładów niewłaściwego zachowania zwierzchników, ankietowani (371 osoby) wskazywali najczęściej zmuszanie do pozostawania po godzinach (24%), odmawianie urlopu bez zwolnień (16%), szantażowanie zwolnieniem z pracy (14%), złośliwe uwagi czy niewybredne żarty ze strony zwierzchników (14%) niesłuszne pozbawianie nagrody lub premii (13%). powierzanie zadań, do których nie byli przygotowani (10%), wyznaczanie nierealnie krótkich terminów (8%), karanie pracowników bez wysłuchania ich wyjaśnień (8%) publiczne krytykowanie, ośmieszanie i poniżanie (7%). zmuszanie do składania donosów (4%), przypisywanie konfliktowego charakteru (4%), karanie za dochodzenie swoich praw (3%). Najrzadziej wskazywano na zjawisko molestowania seksualnego (2%). W sumie 40 % pracowników doświadczyło co najmniej jednego z wymienionych zachowań By Grzegorz Myśliwiec

2 Tylko co dwudziesty pracownik wygrywa sprawę o mobbing Zaledwie 35 spraw o mobbing spośród 679 zgłoszonych w 2007 roku do sądów pracy zakończyło się dla wnoszących pozwy pracowników korzystnie. To i tak więcej niż rok wcześniej czy w 2005 roku, kiedy sądy pracy orzekały na korzyść pracowników w zaledwie 1-2 proc. Do sądu lub instytucji, których zadaniem jest przeciwdziałanie mobbingowi, trafia jedynie co dziesiąty taki przypadek - wynika z danych Krajowego Stowarzyszenia Antymobbingowego. By Grzegorz Myśliwiec

3 Mobbing w Europie Z badań przeprowadzonych w 1998 roku przez Europejską Fundację do spraw Poprawy Warunków Życia i Pracy w Dublinie wynika, że średnio w krajach Unii Europejskiej w ciągu jednego roku dręczonych w pracy jest 8% pracowników. W poszczególnych krajach odsetek ten był następujący: Wielka Brytania – 16,3, Szwecja – 10,2, Francja – 9,9, Irlandia – 9,4, Niemcy – 7,3, Hiszpania – 5,5, Belgia – 4,8, Grecja – 4,7, Włochy – 4,2. By Grzegorz Myśliwiec

4 Professor Heinz Leymann, PhD, MD sci During the 60ts, a Swedish practitioner detected a special kind of long-term hostile behavior in children at school. He called this, using an English term "mobbing". At the beginning of the 80s, Professor Heinz Leymann found the same type of long-term hostile behavior in employees in workplaces. Since then, Professor Heinz Leymann is the leading international expert on this topic: mobbing in the workplaces. Professor Heinz Leymann was born July 17th 1932 in Wolfenbüttel, Germany, but has lived in Sweden since 1955 and is a Swedish citizen. He holds a doctor´s degree in Pedagogical Psychology (as the science of learning psychology is called in Sweden when the scholar also studies learning procedures). He has an MD sci (doctor of medical science) in Psychiatry, a doctor´s degree, which in North America and Scandinavia, does not involve having a license as a practicing physician. In his clinical and diagnostical work, Professor Heinz Leymann is working as a licensed psychologist. He is a professor in work sciences at Umeå University. Thanks to his merits as a scientist, Professor Heinz Leymann has wide experience with mobbing victims as his patients. He has treated, so far, about 1,300 of these patients, 300 of them as in-patients in a clinic with specially designed treatment programs. At this time, the clinic is no longer in existence. Unfortunately, no other clinic uses the very efficient treatment program developed by Professor Heinz Leymann and his associates. This Internet homepage was developed to make these programs available. By Grzegorz Myśliwiec

5 Heinz Leymann Heinz Leymann przebadał 1300 osób, (które leczył ze skutków mobbingu), i nie stwierdził, aby osoby, które stały się ofiarami, różniły się jakimiś cechami osobowości od innych ludzi przedtem, zanim zaczął się mobbing, stąd uważa, że to, iż ktoś staje się ofiarą, nie wynika z cech jego osobowości, lecz głównie z sytuacji. Stąd posyłanie pracowników, skarżących się na mobbing, na przymusowe testy psychologiczne (lub w niektórych miejscach pracy psychiatryczne) nie znajduje swojej potrzeby w badaniach Heinza, lecz powoduje dodatkową dyskredytację tych osób w środowisku pracy. By Grzegorz Myśliwiec

6 Mobbing w Polsce W Polsce, w maju 2002 roku, Centrum Badań Opinii Społecznej przeprowadziło badanie „Szykany w pracy” w celu poznania zasięgu społecznego tego rodzaju zjawiska. Spośród wymienionych w kwestionariuszu różnych przykładów niewłaściwego zachowania zwierzchników, ankietowani (371 osoby) wskazywali najczęściej na zmuszanie do pozostawania po godzinach (24%), odmawianie urlopu oraz bez zwolnień (16%), szantażowanie zwolnieniem z pracy (14%), złośliwe uwagi czy niewybredne żarty ze strony zwierzchników (14%) niesłuszne pozbawianie nagrody lub premii (13%). powierzanie zadań, do których nie byli przygotowani (10%), wyznaczanie nierealnie krótkich terminów (8%), karanie pracowników bez wysłuchania ich wyjaśnień (8%) publiczne krytykowanie, ośmieszanie i poniżanie (7%). zmuszanie do składania donosów (4%), przypisywanie konfliktowego charakteru (4%), karanie za dochodzenie swoich praw (3%). Najrzadziej wskazywano na zjawisko molestowania seksualnego (2%). W sumie 40 % pracowników doświadczyło co najmniej jednego z wymienionych zachowań By Grzegorz Myśliwiec

7 Mobbing - definicja = terror psychiczny stosowany przez jedną lub wiele osób, znęcanie się, przemoc psychiczna w pracy Cechy konieczne: Ciągły, raz na tydzień ½ roku nierównowaga pozycji mobber – ofiara częste kontakty ukrywany „problem” celowy, świadomy charakter By Grzegorz Myśliwiec

8 Mobber - oprawca Osobowość psychopatyczna Ma wyolbrzymione poczucie własnej wartości – mania wielkości – nieumiejętność współpracy Odczuwa przyjemność w poniżaniu innych, czyli nie ma wyrzutów sumienia Gdy podwładny ma inne zdanie – traktowany jest jak wróg – oczekuje tylko akceptacji. Nie ufa nikomu i ma informatorów w zespole Podwładnych traktuje jak świtę i klakę By Grzegorz Myśliwiec

9 Mobbowany KONTAKT Nie jest atrakcyjnym partnerem zagrożeniem dla ich pozycji zawodowej Ciagle wraca do swojego problemu Poczucie bezradności zniechęca do kontaktu Bezradność wywołuje agresje, często ukierunkowną na mobbowanego Potrzebuje wzmocnienia jego stanu psychicznego Umacniaj samoocenę CECHY Traci wysoką samoocenę Wyolbrzymia zagrożenie Przecenia siłę mobbera Ma poczucie winy za zaistniałą sytuację (poczucie napiętnowania) Odczuwa lęk Odczuwa osamotnienie By Grzegorz Myśliwiec

10 Formy mobbingu Ograniczanie możliwości wypowiadania się, stałe przerywanie Krzyk Ciągła krytyka i groźby Ograniczanie kontaktu z innymi, traktowanie „jak powietrze” Unikanie rozmów z ofiarą Przesadzenie na miejsce z dala od kolegów Rozpowszechnianie złośliwych plotek Sugerowanie choroby psychicznej Parodiowanie zachowania ofiary Żarty i wyśmiewanie Zmuszanie do prac naruszających godność osobistą Przezywanie By Grzegorz Myśliwiec

11 Formy mobbingu c.d. Nie dawanie ofierze żadnych zadań do wykonania Odbieranie prac zadanych wcześniej Nie dawanie żadnych prac do wykonania Zlecanie wykonania prac bezsensownych Dawanie zadań poniżej umiejętności Zarzucanie wciąż nowymi pracami do wykonania Dawanie zadań przerastających możliwości ofiary w celu dyskredytacji Zmuszanie do wykonywania prac szkodliwych dla zdrowia Stosowanie niewielkiej przemocy fizycznej Działania o podłożu seksualnym By Grzegorz Myśliwiec

12 Molestowanie seksualne w pracy = komunikaty, czyny i sygnały niechciane nawiązujące do czynności seksualnych Formy: Propozycje Opowieści Oceny, pikantne komplementy Dowcipy Sygnały niewerbalne i gwara Rodzaje : Niepożądane komunikaty wobec płci (np. kalendarze) Niepożądane zainteresowanie osobą (nieświadome) Niepożądane zainteresowanie osobą (świadome) ofertowe zamienne (pozytywny) ofertowe zamienne (negatywny) By Grzegorz Myśliwiec

13 Molestowanie c.d. Zjawisko: 66% amerykańskich mężczyzn i 17% kobiet uznaje, że seksualne propozycje w pracy im schlebiają A co z resztą? 1996 – 5% niechciane zaloty (Polska) 1999 – 30% Reakcje: Kobieta negatywna, silny stres poczucie winy, wstyd ukrywanie Reakcje : Mężczyzna: różne...od dumy, rozbawienia, przez zniesmaczenie do irytacji mówią o tym Przeciwdziałanie: Komunikaty nieakceptacji zalotów, Dowody – listy, świadkowie, nagrania, prezenty Zasada inicjatywy towarzyskiej, ale nie seksualnej Zasada zapowiedzi Zasada karencji Zasada zaprzestania współpracy w dowolnym momencie By Grzegorz Myśliwiec


Pobierz ppt "4. Relacja: pracownik – przełożony mobbing W Polsce, w maju 2002 roku, CBOS przeprowadziło badanie „Szykany w pracy” w celu poznania zasięgu społecznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google