Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sakrament bierzmowania

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sakrament bierzmowania"— Zapis prezentacji:

1 Sakrament bierzmowania
Opracował: ks. Marek Sędek

2 Czym jest bierzmowanie?
Trener wypuszcza na boisko zawodnika i daje mu ostatnie wskazówki.

3 Czym jest bierzmowanie
Czym jest bierzmowanie? Małemu dziecku rodzice dawali gotowe jedzenie, a gdy dorósł, zapraszają go, by razem z nimi przygotowywał posiłki.

4 Świadectwo o bierzmowaniu w Biblii
Kiedy Apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła słowo Boże, wysłali do niej Piotra i Jana, którzy przyszli i modlili się za nich, aby mogli otrzymać Ducha Świętego. Bo na żadnego z nich jeszcze nie zstąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy więc wkładali [Apostołowie] na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego. (Dz 8, 14-17)

5 … a oni otrzymywali Ducha Świętego

6 Nazwy sakramentu bierzmowania
Bierzmowanie od słowa „bierzmo” Sakrament umocnienia czyli konfirmacji Sakrament Ducha Świętego Sakrament wtajemniczenia chrześcijańskiego Sakrament dojrzałości chrześcijańskiej

7 Bierzmo W dawnych budynkach to belka, na której opierała się konstrukcja dachu.

8 Sakrament umocnienia Początek życia duchowego człowieka ma miejsce
w sakramencie chrztu. Ale jego dopełnienie i umocnienie następuje w sakramencie bierzmowania.

9 Sakrament Ducha Świętego

10 Dary Ducha Świętego: Darami Ducha Świętego Katechizm Kościoła Katolickiego nazywa trwałe dyspozycje, które czynią człowieka uległymi, by mógł iść za poruszeniami i natchnieniami Ducha Świętego I wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści się odrośl z jego korzeni.  I spocznie na niej Duch Pański, duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni Pańskiej. (Iz 11,1-2)

11 Charyzmaty Ducha Świętego
Charyzmaty to darmo dane przez Ducha Świętego łaski przeznaczone dla pożytku innych, np. dla wspólnoty wierzących. Wszystkim zaś objawia się Duch dla [wspólnego] dobra.  Jednemu dany jest przez Ducha dar mądrość słowa, drugiemu umiejętność poznawania według tego samego Ducha,  innemu jeszcze dar wiary w tymże Duchu, innemu łaska uzdrawiania w jednym Duchu, innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozpoznawanie duchów, innemu dar języków i wreszcie innemu łaska tłumaczenia języków.  Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu tak, jak chce. (1 Kor 12, 7-11)

12 Owoce działania Ducha Świętego
Owocem Ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. (Ga 5, 22-23) Nie chodzi tu o zasady dobrego wychowania, czy też jedynie o umiejętność opanowania swoich emocji, ale o niezwykłe działanie Ducha Świętego, który nawet w dramatycznych okolicznościach życiowych daje człowiekowi moc i siłę „nie z tego świata” i jakby na przekór temu, co człowiek „sam z siebie”, bez pomocy Ducha Świętego mógłby odczuwać.

13 Zesłanie Ducha Św. na Apostołów w Wieczerniku

14 Dary Ducha Świętego to nie magia
Aby w moim życiu ujawniło się działanie Ducha Świętego i jego dary muszę troszczyć się o rozwój życia duchowego we mnie, o przyjaźń z Jezusem. Jeżeli bez podejmowania takiego wysiłku będę zabiegał o dary Ducha Świętego, to będzie to przypominało magiczne traktowanie spraw duchowych, a nie otwieranie się na działanie Boga.

15 Nie ma darów Ducha Świętego bez modlitwy i życia duchowego!

16 Dar duchowy, nie materialny
Różnica pomiędzy darem duchowym, a darem materialnym. Kiedy otrzymam od kogoś np. długopis, czyli przedmiot materialny, mogę go schować do biurka i w ogóle o nim nie myśleć. Po pewnym czasie, nawet po wielu latach, gdy otworzę biurko, mogę sięgnąć po długopis, który tam leży. Inaczej ma się rzecz z darem o charakterze duchowym. Jeśli ktoś obdarzył mnie darem przyjaźni, ale ja przez wiele lat nie utrzymywałem z nim żadnego kontaktu, to taka więź osłabnie albo zaniknie i wymaga odnowienia wzajemnej relacji.

17 Troska o rozwój życia duchowego

18 Duch działa w sercu człowieka
Duch Święty nie jest rozmówcą, który mówiłby do człowieka z zewnątrz, lecz porywem, który wewnątrz pobudza, podtrzymuje naszą modlitwę, naszą żywą wiarę, miłość do Boga i naszych braci. Dobrze to zrozumiała pewna dziewczyna. Gdy przed bierzmowaniem matka upinała jej biały welon, ona powiedziała: - Mamo, wydaje mi się, że Go już otrzymałam. - Kogo, moja droga? - Ducha Świętego. - Dlaczego tak ci się wydaje? - Cały czas mam chęć czynić dobrze. (Caffarel: „W obliczu Boga”)

19 … Cały czas mam chęć czynić dobrze.

20 Jak dużo mogę przyjąć? Z darami Bożymi jest, jak z napełnianiem wodą naczynia. Jeden człowiek może mieć serce maleńkie jak krawiecki naparstek, a drugi pojemne, jak kolejowa cysterna. Duch Święty, choć chce nasze serca napełnić swoimi darami „aż po brzegi”, może to uczynić tylko w takim stopniu, w jakim jesteśmy zdolni go przyjąć.

21 Czy moje serce jest pojemne jak kolejowa cysterna?

22 Czy może jak krawiecki naparstek?

23 Bierzmowanie sakramentem wtajemniczenia chrześcijańskiego
Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego to: Chrzest Bierzmowanie Eucharystia Sakrament bierzmowania, podobnie jak chrzest, i sakrament kapłaństwa przyjmuje się tylko raz w życiu, bo wyciska na duszy człowieka niezatarte piętno, zwane „pieczęcią” Ducha Świętego.

24 Sakrament dojrzałości chrześcijańskiej
Dojrzałość chrześcijańska: Dojrzałość osobowa (lub ogólnoludzka) - emocjonalna - moralna - społeczna Dojrzałość religijna - dążenie do świętości - naśladowanie Chrystusa - wypełnianie rozpoznanego powołania

25 Jak stać się dojrzałym?

26 Czy po bierzmowaniu stanę się bardziej dojrzały?
Gdy ktoś skończył 18 lat, staje się dorosły. To znaczy, że ma wszystkie predyspozycje, żeby wziąć odpowiedzialność za siebie. Bierzmowanie jest sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej, to znaczy, że otrzymujemy w tym sakramencie od Boga wszystkie potrzebne dary i umiejętności, aby jako chrześcijanie prowadzić życie oparte na zasadach zawartych w Ewangelii i nauce Kościoła oraz by dawać dobre świadectwo o naszej wierze innym ludziom.

27 Liturgia sakramentu bierzmowania

28 Znaki liturgiczne bierzmowania
Nadanie nowego imienia To symbol nowego etapu życia, który przynosi ten sakrament Nałożenie rąk biskupa Jest to gest apostołów opisany w Dziejach Apostolskich Namaszczenie olejem krzyżma Jest to znak włączenia nas w misję kapłańską, prorocką i królewską Chrystusa

29 Czy wybrałeś już sobie patrona?

30 Modlitwa biskupa z nałożeniem rąk
Symbol przekazywania Ducha Świętego

31 Namaszczenie olejem krzyżma
Włączenie w potrójną misję Chrystusa

32 Formuła wspólnej odpowiedzi bierzmowanych
Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad.

33 Dialog bierzmowanego z biskupem
Biskup: (Wymienia imię bierzmowanego) ….… Przyjmij znamię daru Ducha Świętego Bierzmowany: Amen Biskup: Pokój z tobą Bierzmowany: I z duchem twoim

34 Kto może być bierzmowany?
Tylko osoba, która: Pragnie tego Wierzy w Boga Prowadzi życie duchowe Jest w stanie łaski uświęcającej Została dopuszczona po odpowiednim przygotowaniu

35 Zastanów się!

36 to nie gwoździe Cię przybiły, lecz mój grzech

37 to nie ludzie Cię skrzywdzili, lecz mój grzech

38 choć tak dawno to się stało, widziałeś mnie

39 Twój sakrament bierzmowania
Już niebawem: 24 X 2014

40 Módlmy się do Ducha Świętego

41 Przybądź Duchu Święty Przybądź Duchu Święty, spuść z niebiosów wzięty światła Twego strumień. Przyjdź Ojcze ubogich, Dawco darów mnogich, przyjdź Światłości sumień. O najmilszy z gości, słodka serc radości, słodkie orzeźwienie. W pracy tyś ochłodą, w skwarze Żywą Wodą, w płaczu utuleniem. Światłości Najświętsza, serc wierzących wnętrza poddaj swej potędze. Bez Twojego tchnienia, cóż jest wśród stworzenia, jeno cierń i nędze. Obmyj, co nieświęte, oschłym wlej zachętę, ulecz serca ranę. Nagnij, co jest harde, rozgrzej serca twarde, prowadź zabłąkane. Daj Twoim wierzącym, w Tobie ufającym siedmiorakie dary. Daj zasługę męstwa, daj wieniec zwycięstwa, daj szczęście bez miary. Amen. Alleluja.


Pobierz ppt "Sakrament bierzmowania"

Podobne prezentacje


Reklamy Google