Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.ip4inno.eu ip4inno Moduł 5D Fałszerstwo i piractwo.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.ip4inno.eu ip4inno Moduł 5D Fałszerstwo i piractwo."— Zapis prezentacji:

1 www.ip4inno.eu ip4inno Moduł 5D Fałszerstwo i piractwo

2 www.ip4inno.eu Fundatorami ip4inno są: Komisja Europejska, DG ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu Europejski Urząd Patentowy 19 partnerów konsorcjum pierwszego projektu ip4inno Niniejszy moduł opracował /zaktualizował: Isis Innovation Ltd www.isis-innovation.comwww.isis-innovation.com przy finansowaniu Komisji i EPO

3 www.ip4inno.eu Wyłączenie odpowiedzialności! Niniejsze materiały szkoleniowe dotyczą własności intelektualnej i strategii biznesowych wyłącznie w ujęciu ogólnym. Niniejsze materiały szkoleniowe nie powinny służyć jako podstawa do podejmowania konkretnych decyzji biznesowych lub prawnych. Zaleca się uzyskanie dostosowanej do okoliczności, profesjonalnej porady.

4 www.ip4inno.eu Plan Wprowadzenie do fałszerstwa i piractwa Wpływ na gospodarkę Ochrona prawna Prawa w aspekcie cywilnym i karnym Jak chronić swój biznes Monitoring znaków towarowych

5 www.ip4inno.eu Fałszerstwo i piractwo Podrobiony towar to nieupoważniona imitacja produktu markowego. Piractwo polega na wytworzeniu nieupoważnionej, dokładnej kopii, a nie zwykłej imitacji przedmiotu chronionego prawem własności intelektualnej. Fałszerstwo i piractwo są nielegalne i karalne na mocy prawa karnego i cywilnego.

6 www.ip4inno.eu Podkategorie fałszerstwa Niewprowadzające w błąd W chwili zakupu konsument może odróżnić podrobiony produkt od produktu markowego. Zasadniczo podrobiony produkt jest sprzedawany ze znaczną zniżką. Wprowadzające w błąd W chwili zakupu konsument sądzi, że podrobiony produkt jest oryginalny. Zasadniczo podrobiony produkt jest sprzedawany za podobną cenę, jak produkt oryginalny.

7 www.ip4inno.eu Przykłady naruszenia Stosowanie znaku bez upoważnienia właściciela prawa do znaku w stosunku do produktu, który nie jest wytwarzany przez firmę będącą właścicielem znaku; Wytworzenie lalki lub zabawki, która przedstawia popularną postać z telewizji, filmu lub komiksu bez upoważnienia właściciela prawa do znaku lub Wytworzenie kopii DVD lub CD bez upoważnienia właściciela prawa autorskiego.

8 www.ip4inno.eu Podrabianie stało się wyrafinowaną działalnością przestępczości międzynarodowej.

9 www.ip4inno.eu Plan Wprowadzenie do fałszerstwa i piractwa Wpływ na gospodarkę Ochrona prawna Prawa w aspekcie cywilnym i karnym Jak chronić swój biznes Monitoring znaków towarowych

10 www.ip4inno.eu Wzrost handlu podróbkami Wysoki zysk, niskie ryzyko i sankcje Konsumenci ignorują kwestię podróbek, gdyż zyskują na niższych cenach Trudno rozpoznać podróbki Niskie standardy etyczne w handlu Organy ścigania nie są przygotowane do skutecznego działania Produkcja przeniosła się na tanie rynki regulowane przez słabe prawo i przepisy dot. środowiska

11 www.ip4inno.eu Jakie produkty są podrabiane ? Odzież sportowa Biżuteria i zegarki Leki oraz pestycydy Artykuły spożywcze i napoje Zabawki dla dzieci Samochody, części samochodowe, części zamienne Elektronika Wyroby elektryczne Artykuły użytku osobistego Wszystko,co może generować zysk, szczególnie, gdy marże są wysokie, np. w przypadku żyletek

12 www.ip4inno.eu Towar podrobiony

13 www.ip4inno.eu Statystyki 2008 – funkcjonariusze celni na obszarze UE przeprowadzili 49 331 procedur przeszukania i przejęli 178 millionów podrobionych oraz pirackich towarów. Wzrost o126% od 2007 r. OECD (2008) Wpływ Fałszerstwa i Piractwa na Ekonomię, OECD, Paryż. www.oedc.org/sti/counterfeiting

14 www.ip4inno.eu Koszty ekonomiczne 2007 – 200 miliardów USD 2008 – 250 miliardów USD Kwoty nie obejmują produkcji ani konsumpcji krajowej czy ilości podrobionych produktów cyfrowych dystrybuowanych przez Internet. OECD (2008) Wpływ Fałszerstwa i Piractwa na Ekonomię, OECD, Paryż. www.oedc.org/sti/counterfeiting

15 www.ip4inno.eu Unijne statystyki celne Artykuły zgodnie z typem produktu – 2007 r. OECD (2008)

16 www.ip4inno.eu Pochodzenie zatrzymywanych towarów OECD (2008)

17 www.ip4inno.eu Źródła podróbek Azja to największe źródło produktów podrobionych i pirackich Chiny są odpowiedzialne za 54% artykułów podrobionych Indonezja – artykuły spożywcze oraz napoje Zjednoczone Emiraty Arabskie – papierosy Indie – leki Internet spowodował największy wzrost handlu towarami podrobionymi i pirackimi, gdyż prowadzenie działalności gospodarczej stało się anonimowe, a stosowane prawo i jurysdykcje są niejasne.

18 www.ip4inno.eu Typ transportu stosowany do przewozu zatrzymywanych towarów. OECD (2008)

19 www.ip4inno.eu Różne rodzaje skutków ekonomicznych Utrata dochodu ze sprzedaży Utrata wpływów podatkowych Utrata zatrudnienia Destabilizacja rynku Spadek inwestycji Konsekwencje kulturowe – czynnik zniechęcający do zaangażowania się w prace kreatywne Destrukcja klimatu sprzyjającego wynalazczości i twórczości kulturalnej

20 www.ip4inno.eu Dlaczego warto się zaangażować? Prawa własności intelektualnej stanowią najcenniejsze dobro wielu firm. Marki globalne są popularne, gdyż zapewniają gwarancję jakości, a ich rzeczywista wartość może nadać prestiż. Wszystko to stanowi zachętę do podrabiania.

21 www.ip4inno.eu Plan Wprowadzenie do fałszerstwa i piractwa Wpływ na gospodarkę Ochrona prawna Prawa w aspekcie cywilnym i karnym Jak chronić swój biznes Monitoring znaków towarowych

22 www.ip4inno.eu Ochrona prawna Prawo własności intelektualnej jest najmniej zharmonizowane na poziomie międzynarodowym Podjęto istotne inicjatywy, aby promować transgraniczną zgodność oraz regulacje

23 www.ip4inno.eu Problemy Sędziowie niechętni do nakładania kar. Niska świadomość społeczna dotycząca zagrożenia związanego z podrabianiem. Brak dostępnych, skutecznych kar, gdyż kary cywilne traktowane są jedynie jako „koszt prowadzenia firmy”. Prawodawstwo> Szkolenie> Świadomość społeczna> Egzekwowanie prawa karnego

24 www.ip4inno.eu Dyskurs polityczny ponad granicami Szybki globalny wzrost ekonomiczny państw o średnim dochodzie – Chiny oraz Indie Fałszerstwo i piractwo wydają się osiągać niespotykany poziom Combating Strategic Counterfeiters in Licit and Illicit supply Chains. (2009) Cho SH, Fang X, Tayur S. Tepper school of Business. Paper 482.

25 www.ip4inno.eu Fałszerstwo Należy zauważyć, że większość spraw w zakresie egzekwowania praw toczy się w postępowaniu cywilnym. Środki karne dostępne są tylko w przypadkach poważnych naruszeń znaków towarowych. Kryminalizacja służy czterem głównym celom: –Ochronie praw IP przed kradzieżą lub osłabieniem, –Ochronie konsumentów przed oszustwem, –Ochronie bezpieczeństwa użytkowników niedokonujących zakupów, –Egzekwowaniu zasad rynkowych.

26 www.ip4inno.eu Sankcje karne Wiele krajów wprowadziło sankcje karne za piractwo i fałszerstwo. Artykuł 61 PorozumieniaTRIPS określa procedury karne oraz kary w przypadkach umyślnego podrabiania znaków towarowych lub piractwa praw autorskich na skalę handlową.

27 www.ip4inno.eu ip4inno27 Ramy Unii Europejskiej Środki tymczasowe i zabezpieczające Zapobieganie możliwemu naruszeniu prawa IP Zakazanie kontynuacji zarzucanego naruszenia Zajęcie oraz przekazanie towarów stanowiących naruszenie Prewencyjne zajęcie majątku ruchomego i nieruchomego Zażądanie od właściciela praw IP przedstawienia należytych dostępnych dowodów Brak harmonizacji sankcji karnych w ramach Unii Europejskiej.

28 www.ip4inno.eu Porozumienie TRIPS Porozumienie w sprawie Handlowych Aspektów Praw Własności Intelektualnej (TRIPS) określa minimalne poziomy dla standardów w zakresie praw własności intelektualnej. W Europie oznacza to, że przedsiębiorstwa wiedzą, jakie są ich prawa transgraniczne. Jednakże sankcje za działalność przestępczą nie są zharmonizowane, więc przedsiębiorstwa muszą zasięgać porad w różnych jurysdykcjach.

29 www.ip4inno.eu WIELKA BRYTANIA Właściciel prawa IP – działania celne tylko na granicy Brytyjskiej – w tym przypadku należy wypełnić Krajowy wniosek o ochronę praw własności intelektualnej lub Jeżeli posiadacz wspólnotowego prawa IP żąda działań celnych w co najmniej dwóch państwach członkowskich UE, należy wypełnić wspólnotowy wniosek o ochronę praw własności intelektualnej http://customs.hmrc.gov.uk/channelsPortalWebApp/channelsPortalWeb App.portal?_nfpb=true&_pageLabel=pageLibrary_ShowContent&id=H MCE_CL_000244&propertyType=documenthttp://customs.hmrc.gov.uk/channelsPortalWebApp/channelsPortalWeb App.portal?_nfpb=true&_pageLabel=pageLibrary_ShowContent&id=H MCE_CL_000244&propertyType=document

30 www.ip4inno.eu UE – Co należy zrobić Właściciel Wspólnotowego Prawa Własności Intelektualnej może wnioskować o pomoc służb celnych państwa członkowskiego, w którym wniosek został złożony. Może także wnioskować o pomoc jednego lub kilku innych państw członkowskich. Decyzja podjęta w kraju członkowskim złożenia wniosku obowiązuje we wszystkich innych wnioskowanych państwach członkowskich. http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls /counterfeit_piracy/right_holders/index_en.htmhttp://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls /counterfeit_piracy/right_holders/index_en.htm

31 www.ip4inno.eu Działania organów celnych i egzekucja praw IP UE Rozporządzenie1383/2003 upoważnia organy celne do zatrzymania wysyłki, gdy istnieje przypuszczenie, że zawiera ona towary naruszające prawa IP. Bliska współpraca pomiędzy właścicelem prawa i organami celnymi. Wniosek właścicela praw o podjecie działań na szczeblu krajowym i wspólnotowym. Organy celne UE mają prawo działać z urzędu

32 www.ip4inno.eu Plan Wprowadzenie do fałszerstwa i piractwa Wpływ na gospodarkę Ochrona prawna Prawa w aspekcie cywilnym i karnym Jak chronić swój biznes Monitoring znaków towarowych

33 www.ip4inno.eu Działania w ramach prawa cywilnego i karnego Jeżeli osoba trzecia naruszyła zarejestrowany znak towarowy, jego właściciel może wszcząć postępowanie cywilne lub czekać na odpowiedź organów w postępowaniu karnym. Postępowanie karne nie jest możliwe w przypadkach sporów pomiędzy przedsiębiorstwami, np. gdy jeden przedsiębiorca nie zapłaci drugiemu, mamy do czynienia ze sprawa cywilną. Różnice dotyczą ciężaru dowodu oraz środków prawnych.

34 www.ip4inno.eu Przestępstwa Zarejestrowany znak towarowy Prawo autorskie Środki naprawcze Ciężar dowodu PRAWO CYWILNE lub PRAWO ZWYCZAJ OWE Oskarżenie prywatne wnoszone przez właściciela prawa IP E.g. Branding your tyre-making company "LOTUS" when not affiliated to the LOTUS car company E.g. Taking photos from a brochure for use on a website without the photographer's permission Odszkodo wanie Rachunek zysków Nakazy Zasada prawdopodo bieństwa PRAWO KARNE Oskarżenie publiczne wnoszone przez państwo E.g. Unauthorised application of the Nike ® logo to 1000s of T-shirts for street markets. E.g. Printing 1000s of DVDs and CDs with illegal copies of movies, games, music & software, for street markets. Grzywny Kara więzienia Ponad wszelką wątpliwość

35 www.ip4inno.eu Przestępstwa Zarejestrowany znak towarowy Prawo autorskie Środki naprawcze Ciężar dowodu PRAWO CYWILNE lub PRAWO ZWYCZAJOWE Oskarżenie prywatne wnoszone przez właściciela prawa IP Np. nadanie firmie produkującej opony nazwy „LOTUS”, gdy nie jest ona powiązana z producentem samochodów LOTUS Np. pobieranie zdjęć z broszury do użycia na stronie internetowej bez pozwolenia fotografa Odszkodo wanie Rachunek zysków Nakazy Zasada prawdopodo bieństwa PRAWO KARNE Oskarżenie publiczne wnoszone przez państwo Np. nieupoważnione użycie logo Nike ® na tysiącach koszulek T-shirt w celu sprzedaży ulicznej. Fałszerstwo Np. drukowanie tysięcy płyt DVD oraz CD z nielegalnymi kopiami filmów, gier, muzyki i oprogramowania w celu sprzedaży ulicznej. Piractwo Grzywny Kara więzienia Ponad wszelką wątpliwość

36 www.ip4inno.eu Rola organów ścigania Służby graniczne / krajowe organy celne - odgrywają rolę tylko w zakresie prawa autorskiego i znaków towarowych. Nie podejmują działań w sprawie innych naruszeń praw IP, np. patentów lub wzorów przemysłowych. Policja oraz agencje ds. poważnej przestępczości.

37 www.ip4inno.eu ip4inno37 Organizacje związane z egzekwowaniem praw IP. Poziom międzynarodowy –Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) –Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO) Poziom międzyrządowy –Światowa Organizacja Handlu (WTO) –Światowa Organizacja Celna (WCO) –Międzynarodowa Organizacja Policyjna (INTERPOL) Poziom regionalny – Komisja Europejska –Odpowiednie Dyrekcje Generalne, takie jak DG Handel, DG Podatki i Unia Celna, DG Rynek Wewnętrzny, DG Przedsiębiorstwa i Przemysł, DG Sprawiedliwość, Wolność i Bezpieczeństwo, DG Rozwój, DG Stosunki Zewnętrzne oraz DG Rolnictwo Poziom krajowy –Współpraca między agencjami –Inne fora

38 www.ip4inno.eu Organy egzekwujące prawo w obszarze handlu/sektora IP FACT - http://www.fact-uk.org.uk/http://www.fact-uk.org.uk/ Trading Standards - http://www.tradingstandards.gov.uk/ Intellectual Property Awareness Network (IPAN) - http://www.ipaware.net.http://www.ipaware.net Alliance Against IP Theft - http://www.allianceagainstiptheft.co.uk/Alliance Against IP Thefthttp://www.allianceagainstiptheft.co.uk/ Anti-Copying in Design (ACID) - http://acid.eu.comAnti-Copying in Design The Anti-Counterfeiting Group (ACG) - http://www.a-cg.org/http://www.a-cg.org/ Association of the British Pharmaceutical Industry (ABPI) - http://www.abpi.org.uk/Association of the British Pharmaceutical Industry Bournemouth University: Centre for Intellectual Property & Management - http://www.cippm.org.uk/Bournemouth University: Centre for Intellectual Property & Management British Brands Group - http://www.britishbrandsgroup.org.uk/British Brands Group British Library - http://www.bl.uk/bipcBritish Library British Jewellery and Giftware Federation - http://www.ga-uk.org/.British Jewellery and Giftware Federation British Society of Plant Breeders - http://www.bspb.co.uk/British Society of Plant Breedershttp://www.bspb.co.uk/ Federation Against Software Theft (FAST) - http://www.fastiis.orgFederation Against Software Theft http://www.fastiis.org Federation of Small Businesses (FSB) - http://www.fsb.org.uk/Federation of Small Businesses Ideas 21 - www.ideas21.co.ukIdeas 21www.ideas21.co.uk Inngot Limited - http://www.inngot.com/Inngot Limited http://www.inngot.com/ Innovate Design - http://www.innovate-design.co.uk/Innovate Designhttp://www.innovate-design.co.uk/ International Chamber of Commerce - http://www.iccuk.net/International Chamber of Commerce Own-it - http://www.own-it.org/Own-it Publishers Licensing Society (PLS) - http://www.pls.org.uk/default.aspxPublishers Licensing Society Royal Society of Chemistry (RSC) - http://www.rsc.org/Royal Society of Chemistryhttp://www.rsc.org/ Trevor Baylis Brands plc - http://www.trevorbaylisbrands.com/Trevor Baylis Brands plc

39 www.ip4inno.eu Przydatne linki Komisja Europejska –Przedsiębiorstwa i Przemysł: Prawa własności intelektualnejPrawa własności intelektualnej –Handel: Własność intelektualnaWłasność intelektualna –Podatki i Unia celna: Fałszerstwo i piractwoFałszerstwo i piractwo –Rolnictwo i Rozwój Obszarów Wiejskich: Oznaczenia geograficzne i tradycyjne specjalnościOznaczenia geograficzne i tradycyjne specjalności –Edukacja i Kultura (Sport): Gospodarczy wymiar sportuGospodarczy wymiar sportu –Sprawiedliwość, Wolność i Bezpieczeństwo: Przestępstwa finansowe, społeczeństwo informacyjne i mediaPrzestępstwa finansowe, społeczeństwo informacyjne i media Organizacje międzyrządowe i międzynarodowe –Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO): Komitet doradczy ds. Egzekwowania Praw Własności PrzemysłowejKomitet doradczy ds. Egzekwowania Praw Własności Przemysłowej –Światowa Organizacja Handlu (WTO): Własność intelektualna: ochrona i egzekwowanie prawWłasność intelektualna: ochrona i egzekwowanie praw –Światowa Organizacja Zdrowia (WHO IMPACT): Podrabiane produkty leczniczePodrabiane produkty lecznicze –Światowa Organizacja Celna (WCO): Ochrona praw własności intelektualnejOchrona praw własności intelektualnej –Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD): Fałszerstwo i piractwoFałszerstwo i piractwo –Interpol: Przestępstwa w zakresie własności intelektualnejPrzestępstwa w zakresie własności intelektualnej

40 www.ip4inno.eu Prowadzenie działalności gospodarczej w Chinach http://www.china-iprhelpdesk.eu/ Rejestracja znaków towarowych Targi Patenty Prawo autorskie Dział studium przypadków Publikacje na helpdesku

41 www.ip4inno.eu Plan Wprowadzenie do fałszerstwa i piractwa Wpływ na gospodarkę Ochrona prawna Prawa w aspekcie cywilnym i karnym Jak chronić swój biznes Monitoring znaków towarowych

42 www.ip4inno.eu Zagrożenie dla biznesu – studium przypadku Komputery Lenovo Wiodąca firma produkująca komputery osobiste w Chinach 10% udziału w rynku globalnym Roczna sprzedaż na poziomie 16,6 miliarda USD w 2009 r. Marka Lenovo stała się celem ataku fałszerzy Obniżone bezpieczeństwo z powodu utraty wiarygodności Rozwiązanie – wyrafinowane etykietowanie

43 www.ip4inno.eu Ochrona własnej firmy Identyfikacja ryzyka oraz zarządzanie nim Uwzględnij swoją wiedzę nt. fałszerstwa w strategii biznesowej i planowaniu. Określ ryzyko oraz słabe punkty. Opracuj środki zaradcze. Reaguj szybko i skutecznie. Po wykryciu fałszerstwa działaj efektywnie z użyciem środków egzekwowania praw.

44 www.ip4inno.eu Chroń własne IP Zarejestruj prawa IP swojej firmy na rynkach, gdzie produkty są wytwarzane i sprzedawane oraz w obszarach tranzytu. Zarejestruj prawa IP w miejscach podejrzanych o wytwarzanie lub sprzedawanie podróbek. Utrzymuj prawa IP.

45 www.ip4inno.eu Wyznacz mistrza IP Sporządzenie aktualnego spisu Regularny przegląd systemu i procedur Ocena ryzyka Budowanie bezpiecznych relacji roboczych w firmie i poza nią Jeden punkt kontaktowy do zgłaszania naruszeń

46 www.ip4inno.eu Ochrona tajemnic handlowych Tajemnica handlowa, wiedza techniczna oraz know- how, informacja o kliencie oraz analiza rynku muszą być chronione w ramach firmy, aby utrudnić fałszerstwo. Informacje mogą pochodzić od pracowników, partnerów, z materiałów informacyjnych lub publikacji.

47 www.ip4inno.eu Kiedy informacje poufne mogą wyciec? Partnerzy posiadający udziały Konsultanci Podwykonawcy Personel odchodzący z pracy Dostawcy Zespół ds. marketingu Klienci Informacje poufne

48 www.ip4inno.eu 13 września 2007 r. - FIA nałożył na Zespół Formuły 1 McLarena grzywnę w wysokości 100 millionów USD za nielegalne uzyskanie danych technicznych od konkurencyjnego zespołu Ferrar i Ile to jest warte? http://www.felipemassa.us/wallpaper/

49 www.ip4inno.eu Używanie oznaczeń trudnych do skopiowania na towarach lub opakowaniach Utrudniają kopiowanie produktu Ułatwiają konsumentowi identyfikację autentycznego produktu Oznaczanie towarów urządzeniami lokacyjnymi umożliwiającymi śledzenie

50 www.ip4inno.eu Podróbki Torba na ramię Louis Vuitton została dostarczona w kartonowym pudle, w którym wcześniej przewożono baterie. Ostrzeżenia nadrukowane wewnątrz pudła brzmiały: „Niebezpieczeństwo – zawiera kwas siarkowy” oraz „Trucizna – powoduje ciężkie oparzenia”. Jednak produkt wyglądał autentycznie: torba w ciemnobrązowym kolorze, z plecionym paskiem i dodatkami z mosiądzu oraz widocznym monogramem Louis Vuitton.

51 www.ip4inno.eu Oceń ryzyko zlecania produkcji na zewnątrz. Zbadaj, z kim prowadzisz interesy. Czy partner biznesowy był poprzednio zaangażowany w fałszerstwo? Jak łatwo jest zinfiltrować kanały dostawy? Czy można utrudnić proces infiltracji? Monitoruj swój kanał dostawy, w tym składowanie odpadów. Kontroluj dystrybucję

52 www.ip4inno.eu Zachowaj bibliotekę produktu Utrzymuj kompletne archiwum materiałów marketingowych i produktów, w tym produktów wycofanych z rynku. Taka biblioteka jest bezcenna w przyszłych sprawach dotyczących naruszeń praw na kilku poziomach.

53 www.ip4inno.eu Współpracuj z producentami i dystrybutorami. Bądź czujny. Aby zwalczyć fałszerstwo i piractwo, należy działać szybko. Chroń swój biznes

54 www.ip4inno.eu Monitoring fałszerzy Pracownicy Strony internetowe Wiedza o rynku Wiedza o kanale dostawy

55 www.ip4inno.eu Funkcja raportowania Na stronie internetowej swojej firmy ustaw funkcję zapobiegającą fałszerstwu. Uwzględnij przewodniki informujące klienta, co robić w chwili zetknięcia się z podróbką. Uwzględnij ostrzeżenia o niebezpieczeństwie związanym z użyciem towarów podrobionych.

56 www.ip4inno.eu Kontakt z odpowiednimi organami Fałszerstwo jest nielegalne, więc firma powinna uwzględnić kontakt z policją/kontrolnymi instytucjami handlowymi/służbami celnymi.

57 www.ip4inno.eu Konsultacje z prawnikiem Upewnij się, że wiesz, jakie działania firma może podjąć w chwili zidentyfikowania podrobionych produktów. Upewnij się, że znasz swoje prawa. Upewnij się, że rozumiesz konsekwencje podejmowanych działań.

58 www.ip4inno.eu Internet Strony internetowe Cybersquatting Nazwa domeny Proces Vero– Proces sprzyjający skarżącemu –Studium przypadku–

59 www.ip4inno.eu Glaxo przeciwko Dowelhurst Pod własnym znakiem towarowym Glaxo sprzedawało tanie leki przeciwko HIV/AIDS, z założeniem ich stosowania w Afryce. Ignorując przeznaczenie do celów humanitarnych, towary zostały nielegalnie skierowane do Europy. Pozwany sprowadził leki do Wielkiej Brytanii i sprzedał je szpitalom. Powyższa sytuacja nie stanowiła naruszenia zarejestrowanych znaków towarowych. Jednakże …

60 www.ip4inno.eu Import równoległy Definicja podrobionego znaku towarowego wyklucza tzw. „import równoległy” lub towary z „szarej strefy”. Pojęcia te oznaczają sytuację, w której towary oznaczone znakiem towarowym, legalnie wyprodukowane i sprzedawane w jednym kraju, są następnie importowane do lokalnej jurysdykcji bez zgodny właściciela znaku.

61 www.ip4inno.eu Jednakże … Powyższe pojęcia mają zastosowanie tylko do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG); EEA – Europa, Islandia, Norwegia i Lichtenstein; Dyrektywa o znakach towarowych odnosi się do pojęcia wyczerpania tylko na obszarze EEA i nie obowiązuje w wymiarze międzynarodowym; Silhouette International Schmied GmbH & Co ("Silhouette") przeciwko Hartlauer HGmbH ("Hartlauer"); Sebago Inc. oraz S.A Ancienne Maison Dubois et fils przeciwko S.A G-B Unic.

62 www.ip4inno.eu Plan Wprowadzenie do fałszerstwa i piractwa Wpływ na gospodarkę Ochrona prawna Prawa w aspekcie cywilnym i karnym Jak chronić swój biznes Monitoring znaków towarowych

63 www.ip4inno.eu Wnioski o monitoring do organów celnych Właściciel prawa składa prośbę o monitoring do organów celnych wraz z opisem towarów. Wniosek krajowy w jednym z państw członkowskich UE lub wniosek wspólnotowy obowiązujący we wszystkich państwach członkowskich. Po zatrzymaniu towarów jest bardzo mało czasu, by zadziałać skutecznie. http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_ controls/counterfeit_piracy/right_holders/index_en.htmhttp://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_ controls/counterfeit_piracy/right_holders/index_en.htm

64 www.ip4inno.eu Monitoring znaku towarowego Po zarejestrowaniu znaku, należy upewnić się, czy prawa nie ulegną „rozmyciu”, gdy inne osoby zarejestrują taki sam lub podobny znak albo będą go używać. Usługa monitoringu identyfikuje potencjalnie niepokojące zgłoszenia. Umieść swój znak na liście monitoringowej, a zostaniesz powiadomiony, gdy ktoś zgłosi taki sam znak lub podobny. http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/QPLUS/databases/searchCT M.en.do - bezpłatna internetowa baza danych.http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/QPLUS/databases/searchCT M.en.do http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/FAQ/CTM13.en.do#300 1 Najczęściej zadawane pytania nt. usługi monitoringu.http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/FAQ/CTM13.en.do#300 1

65 www.ip4inno.eu Monitoring znaków towarowych Przedmiot monitoringu Monitoring słów, urządzeń, znaków 3D, kolorów, opakowań, kształtów, dźwięków i gestów. Każdy aspekt znaku towarowego dostępny w formie opublikowanej. Zasięg monitoringu Globalny – kompleksowy i oszczędny Unia Europejska Rejestracje międzynarodowe (System madrycki) Pojedynczy kraj lub grupa krajów Europa (cały kontynent)

66 www.ip4inno.eu Projekt Ipeuropeaware Łączy dwie ogólnoeuropejskie inicjatywy: InnovAccess – portal internetowy stworzony przez krajowe urzędy patentowe, zawierający informacje o usługach dla użytkowników końcowych oraz IPR-Helpdesk, infolinia i szkolenia dla obecnych i przyszłych uczestników projektów w ramach finansowanego przez Komisję Europejską Programu Ramowego. http://www.ipeuropaware.eu/ipeuropaware.html

67 www.ip4inno.eu Dziękuję za uwagę! Ponad 50 godzin lekcyjnych materiałów, studia przypadków, ćwiczenia, linki itd. są dostępne pod adresem: www.ip4inno.eu


Pobierz ppt "Www.ip4inno.eu ip4inno Moduł 5D Fałszerstwo i piractwo."

Podobne prezentacje


Reklamy Google