Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Innowacje w dydaktyce akademickiej nauk przyrodniczych – czyli co się zmieniło od czasu, gdy sam byłem/am studentem/tką? Iwona Maciejowska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Innowacje w dydaktyce akademickiej nauk przyrodniczych – czyli co się zmieniło od czasu, gdy sam byłem/am studentem/tką? Iwona Maciejowska."— Zapis prezentacji:

1 Innowacje w dydaktyce akademickiej nauk przyrodniczych – czyli co się zmieniło od czasu, gdy sam byłem/am studentem/tką? Iwona Maciejowska

2 Jan Amos Komeński 1592 – 1670 Zasada poglądowości
Rafael Santi „Szkoła ateńska” (1509) e-szkola.pl Wykład i dyskusja Matejko, „Michał Sędziwój” (1867) Badanie/eksperyment Rembrandt „Lekcja anatomii doktora Tulpa” (1632) magazynsztuki.pl

3 Co się zmieniło od czasu, gdy sam byłem/am studentem/tką i jak?
w dydaktyce nauk o życiu/przedmiotów przyrodniczych tj. celach, metodach nauczania, metodach oceniania

4 Co z tego Państwo stosują, gdzie i w jakim celu?
Następstwa edukacyjne zmian technologicznych i społecznych w świecie Learning Management System bapsis.com atlogys.com Co z tego Państwo stosują, gdzie i w jakim celu?

5 B-learning PEGAZ – Moodle ang. Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment – możliwości m.in. : quizy, książki, lekcje (nauczanie programowane) Wikis - wykorzystywane do pracy nad wspólnymi projektami

6 m-learning mobilne uczenie się z wykorzystaniem przenośnego, bezprzewodowego sprzętu jak laptopy, palmtopy, smartfony, tablety, brak ograniczeń, jeśli chodzi o porę i miejsce, bardziej efektywny od e-learningu ponieważ nie jest aż tak bardzo „obciążony” dużymi porcjami informacji czy multimediami, użytkownik przyswaja małe „pigułki” wiedzy, przekazywanie treści w bardziej atrakcyjny i angażujący odbiorców sposób, rozwiązanie dla osób chcących utrwalić bądź powtórzyć wiedzę, a także mieć nieograniczony  dostęp do informacji.

7 Porozmawiajmy o metodach kształcenia stosowanych podczas: - wykładów, - konwersatoriów, ćwiczeń, - laboratoriów, Jak w najbardziej efektywny sposób osiągnąć zakładane wyniki? Skąd wiadomo, że ten a nie inny sposób działania jest efektywny?

8 Wykłady czy … „active learning increases examination performance by just under half a SD (standard deviation) and that lecturing increases failure rates by 55% (29,300 students).” „current evidence suggests that a constructivist “ask, don’t tell” approach may lead to strong increases in student performance.” Freeman, S., Eddy, S.L., McDonough, M., K. Smith, M.K., Okoroafor, N., Jordt, H., Wenderoth, M.P. (2014) Active learning increases student performance in science, engineering, and mathematics, PNAS 111(23), a jednak… Burgan M (2006) In defense of lecturing. Change 6:31 –34.

9 Drobne acz skuteczne innowacje aktywizujące studentów na wykładzie
Flipped lecture Buzzz lecture Zastosowanie PRS „pilotów” Niekompletne materiały Studenci zapoznają się materiałem PRZED wykładem Oglądają nagrania video, czytają teksty Rozwiązują zadania W CZASIE „wykładu” – pytania do otrzymanych materiałów, omawianie trudności i problemów z zadaniami, dyskusje Krótkie otwarte pytania do studentów z poleceniem przedyskutowania odpowiedzi z sąsiadami np. na temat rozumienia danego pojęcia, podania przykładów Krótkie zamknięte pytania do studentów połączone z głosowaniem (ew. kolorowe kartki), omówienie otrzymanych wyników Zawierają te elementy, których przepisywanie z tablicy to strata czasu np. szkielet węglowy dużej cząsteczki organicznej – na wykładzie omawiane grupy funkcyjne; wykres bez opisu

10 Konwersatorium – miejsce na zastosowanie metod aktywizujących
W metodach aktywizujących: akcent przeniesiony jest z programu nauczania na osobę uczącą się i rozwijanie jej kompetencji, uczący się zdobywa wiedzę drogą doświadczeń i poszukiwań (zgoda na błędy), nauczyciel stwarza okazje do zaangażowania emocjonalnego i samodzielnego przemyślenia problemu. uczący się pracują w grupie Celem metod aktywizujących nie jest jedynie uatrakcyjnienie kształcenia! Edunews.pl

11 Różne metody – różne funkcje
Metaplan – ustrukturyzowanie dyskusji, szukanie przyczyn zjawiska Jigsaw – uaktywnienie każdego członka grupy, „uczę się ucząc innych” Metoda ról – wprowadzenie kontekstu np. związanego z zawodem Mapa pojęciowa – ustrukturyzowanie wiedzy „dyskusyjna” interpretacja wyników prac Dale’a

12 Metaplan Temat Jak jest? Jak być powinno?
Dlaczego nie jest tak, jak być powinno? Wnioski

13 Metaplan - przykłady Porównanie z normą, prawem, regułą, zasadą
Stan danego elementu środowiska naturalnego w danym regionie kraju Stworzenie dysonansu poznawczego - Reakcje metali szlachetnych z kwasami

14 Jigsaw – metoda grup eksperckich
Etap 1 – zdobywanie wiedzy Schemat podziału Grupa1 Grupa 2 Grupa 3 Grupa 4 Grupa 5 Grupa 6 Etap 1 1a,1b,1c, 2a,2b,2c, 3a,3b,3c, 4a,4b,4c, 5a,5b,5c, 6a,6b,6c 1d,1e,1f 2d,2e,2f 3d,3e,3f 4d,4e,4f 5d,5e,5f 6d,6e,6f Etap a,2a,3a, 1b,2b,3b, 1c,2c,3c, 1d,2d,3d, 1e,2e,3e, 1f,2f,3f 4a,5a,6a 4b,5b,6b 4c,5c,6c 4d,5d,6d 4e,5e,6e 4f,5f,6f Etap 2 – dzielenie się wiedzą i zastosowanie jej Eksperci wyjaśniają pozostałym członkom nowoutworzonego zespołu to, co zaobserwowali, czego nauczyli się z wykonanego eksperymentu, z lektury, z dyskusji. Grupy rozwiązują problem wymagający zastosowania tej wiedzy.

15 Jigsaw – przykłady Czynniki wpływające na … szybkość reakcji…
Badanie zachowania… (białek) pod wpływem… Porównanie odmian … Omówienie grupy …pierwiastków i ich związków

16 Metoda ról Role zawodowe ekspert sądowy, ekspert OPCW,
pracownik Sanepidu,

17 Mapa pojęciowa Wiele zastosowań: analiza wiedzy uprzedniej, przygotowanie do egzaminu, egzamin

18 Laboratoria Pre-lab nauczanie wyprzedzające Lab metoda ról
diagram Ishikawy Post-lab informacja zwrotna, dyskusja podsumowanie (capstone)

19 Laboratoria - wprowadzenie
Cel Kontekst (metoda przypadków) Wiedza uprzednia Podział ról w zespole laboratoryjnym np. ekspert IT, laborant, lider, …

20 Szkielet ryby = diagram Ishikawy
Dyskusja wyników pracy laboratoryjnej grupy studentów (samoocena) Czynnik główny Czynnik główny GP Przyczyny wpływające na czynnik główny Czynnik główny Diagram Ishikawy 5M: Manpower (ludzie), Methods (metody), Machinery (maszyny/instrumenty), Materials (materiały), Management (zarządzanie).

21 Laboratoria- podsumowanie
Krytyczna analiza wyników i wniosków na forum, porównanie wyników pomiędzy grupami (symulacja procesu naukowego) Podsumowanie cyklu zajęć - Capstone course serves as the culminating and integrative experience of a program of study. https://en.wikipedia.org

22 ) L nauczanie oparte na problemach
Problem-Based Learing (PBL) 3.Uczenie się 4. Zastosowanie do wiedzy do rozwiązania problemu 1. Postawienie problemu 2. Identyfikacja wiedzy i umiejętności, które trzeba zdobyć ) L nauczanie oparte na problemach

23 A Dip in the Dribble Autor: Tina Overton et al. LTSN (UK)
Treści i umiejętności merytoryczne Chemia przemysłowa Zanieczyszczenia Techniki analityczne dot. zw. organicznych (eko)toksykologia Ochrona środowiska Umiejętności kluczowe Praca w grupie Komunikacja Podejmowanie decyzji Krytyczne myślenie Zarządzanie czasem

24 A Dip in the Dribble 20 maja
Cała flora i fauna w rzece Dribble na południe od miasta Sheepsdale nagle wyginęła. Wykorzystajcie informacje podane na kartach, aby opisać określić przyczynę i charakter wypadku

25 Polecenie dla studentów
Część 1 – rozważcie i zbadajcie (lab): czy istnieje problem, gdzie i kiedy to się zdażyło, rodzaj i zródło(-a) zanieczyszczenia, toksyczność zanieczyszczeń, kto mógłby być winny. Część 2 zlecenie programu monitorującego

26 Grywalizacja (1) „Cechy gry: współzawodnictwo, niepewność losowa, wcielanie się w role, nagrody. Gry nagradzają eksplorację, przyjemność z odkrywania nowego świata, a zaangażowanie budują poprzez danie graczom autonomii. Kodeks gracza rodzi się na bazie określonej narracji. Jedną z kluczowych zasad wszelkich gier jest odpowiednie stopniowanie wyzwań, z którymi mierzy się gracz.”

27 Grywalizacja (2) Wspólne funkcje, równowagi, układy potrójne (trójfazowe),

28 Innowacje w dydaktyce akademickiej nauk przyrodniczych i nauk o życiu
Zmiany w ICT i ich konsekwencje (b-learning, m-learning) Innowacje w metodach kształcenia (dobór metody do celu): Wykład Konwersatorium – metaplan, mapa pojęciowa, jigsaw, metoda ról, Laboratoria – wprowadzenie (cel, kontekst, podział ról), analiza wyników (diagram Ishikawy), podsumowanie (capstone) 3. PBL 4. Grywalizacja

29 “There is no single (technological) solution that applies for every teacher, every course, or every view of teaching.” Mishra & Koehler, 2006


Pobierz ppt "Innowacje w dydaktyce akademickiej nauk przyrodniczych – czyli co się zmieniło od czasu, gdy sam byłem/am studentem/tką? Iwona Maciejowska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google