Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2.7. Co należy wiedzieć o bakteriach? Opracowała Bożena Smolik Opracowała Bożena Smolik Konsultant Arleta Poręba-Konopczyńska Konsultant Arleta Poręba-Konopczyńska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2.7. Co należy wiedzieć o bakteriach? Opracowała Bożena Smolik Opracowała Bożena Smolik Konsultant Arleta Poręba-Konopczyńska Konsultant Arleta Poręba-Konopczyńska."— Zapis prezentacji:

1 2.7. Co należy wiedzieć o bakteriach? Opracowała Bożena Smolik Opracowała Bożena Smolik Konsultant Arleta Poręba-Konopczyńska Konsultant Arleta Poręba-Konopczyńska

2 Procaryota Procaryota Mówiliśmy już o budowie komórki bakteryjnej i podziale systematycznym wszystkich organizmów. Mówiliśmy już o budowie komórki bakteryjnej i podziale systematycznym wszystkich organizmów. Proponuję krótkie przypomnienie budowy komórki. Odsyłam Was na stronę z interaktywnym schematem. Po otworzeniu strony zacznijcie od animacji „Charakterystyka organizmów prokariotycznych”. Następnie wykonajcie proponowane ćwiczenie. Proponuję krótkie przypomnienie budowy komórki. Odsyłam Was na stronę z interaktywnym schematem. Po otworzeniu strony zacznijcie od animacji „Charakterystyka organizmów prokariotycznych”. Następnie wykonajcie proponowane ćwiczenie. http://www.scholaris.pl/cms/view_all.php?id= ekran_prokariony_nie_maja_j%C4%85dra_ko m%C3%B3rkowego http://www.scholaris.pl/cms/view_all.php?id= ekran_prokariony_nie_maja_j%C4%85dra_ko m%C3%B3rkowego http://www.scholaris.pl/cms/view_all.php?id= ekran_prokariony_nie_maja_j%C4%85dra_ko m%C3%B3rkowego http://www.scholaris.pl/cms/view_all.php?id= ekran_prokariony_nie_maja_j%C4%85dra_ko m%C3%B3rkowego

3 Komórki bakteryjne mogą przybierać różne kształty, żyć pojedynczo lub w koloniach

4 Czynności życiowe bakterii Odżywianie się Większość cudzożywna – są pasożytami, ale mogą być też saprobiontami Większość cudzożywna – są pasożytami, ale mogą być też saprobiontami Nieliczne są samożywne, wytwarzają związki organiczne na drodze foto- lub chemosyntezy Nieliczne są samożywne, wytwarzają związki organiczne na drodze foto- lub chemosyntezy Oddychanie Tlenowe Beztlenowe (fermentacja) Rozmnażanie Bezpłciowe, przez podział komórki

5 Chemosynteza Chemosyntezę przeprowadzają np. Bakterie nitryfikacyjne, które utleniają Bakterie nitryfikacyjne, które utleniają amoniak i sole amonowe  sole kwasu azotowego (III) sole kwasu azotowego (III)  sole kwasu azotowego (V) Bakterie siarkowe utleniają Bakterie siarkowe utleniają siarkowodór  wolna siarka siarkowodór  wolna siarka wolna siarka  sole kwasu siarkowego (VI) wolna siarka  sole kwasu siarkowego (VI) Tym reakcjom chemicznym towarzyszy gromadzenie energii, która następnie zużywana jest do produkcji własnych związków organicznych Tym reakcjom chemicznym towarzyszy gromadzenie energii, która następnie zużywana jest do produkcji własnych związków organicznych

6 Znaczenie bakterii Rozkładają szczątki innych organizmów na proste substancje mineralne, odgrywając w ten sposób bardzo istotną rolę w krążeniu pierwiastków (materii) w ekosystemach.

7 Znaczenie bakterii Zapewniają prawidłowe funkcjonowanie przewodu pokarmowego u zwierząt roślinożernych, biorąc udział w trawieniu celulozy. http://www.scholaris.pl/cms/index.php/resources/film _liściożercy.html http://www.scholaris.pl/cms/index.php/resources/film _liściożercy.html U człowieka bakterie syntetyzują w przewodzie pokarmowym witaminę K i witaminy z grupy B

8 Znaczenie bakterii Konserwują żywność (fermentacja mlekowa, octowa) Konserwują żywność (fermentacja mlekowa, octowa) kiszenie kapusty, ogórków kiszenie kapusty, ogórków kwaszenie mleka, kwaszenie mleka, produkcja serów, jogurtów produkcja serów, jogurtów

9 Znaczenie bakterii Człowiek wykorzystuje bakterie saprofityczne do biologicznego oczyszczania ścieków Człowiek wykorzystuje bakterie saprofityczne do biologicznego oczyszczania ścieków http://www.scholaris.pl/cms/index.php/reso urces/film_biologiczne_oczyszczanie_ściekó w.html http://www.scholaris.pl/cms/index.php/reso urces/film_biologiczne_oczyszczanie_ściekó w.html

10 Znaczenie bakterii - wywołują choroby Choroba Bakteria powodująca chorobę gruźlica prątek Kocha anginapaciorkowiec zapalenie opon mózg dwoinka zapalenia opon mózgowo- rdzeniowych salmonellozasalmonella borelioza krętek boreliozy błonica maczugowiec błonicy krztusiec pałeczka krztuśca rzeżączka dwoinka rzezączki kiła krętek blady Dyzenteria (czerwonka) pałeczka dyzenterii tężec laseczka tężca

11 Drogi zakażenia http://www.scholaris.pl/cms/index.php/resources/animacja_drogi_z akażenia_i_sposoby_zapobiegania_zakażeniu.html

12 Cechy biologiczne bakterii chorobotwórczych Zapoznaj się z tekstem i relacją filmową o cechach bakterii chorobotwórczych http://www.scholaris.pl/cms/view_all.php?id=ek ran_cechy_biologiczne_bakterii_chorobotw%C3 %B3rczych http://www.scholaris.pl/cms/view_all.php?id=ek ran_cechy_biologiczne_bakterii_chorobotw%C3 %B3rczych

13 Twórcy mikrobiologii Ludwik Pasteur i Robert Koch to bardzo ważne nazwiska w dziedzinie biologii, a szczególnie w mikrobiologii. O ich osiągnięciach słów kilka… http://www.scholaris.pl/cms/index.php/resour ces/animacja_ludwik_pasteur_i_robert_koch_t wórcy_mikrobiologii.html http://www.scholaris.pl/cms/index.php/resour ces/animacja_ludwik_pasteur_i_robert_koch_t wórcy_mikrobiologii.html

14 Antybiotyki Przypadkowe odkrycie…(obejrzyj nagranie) http://www.scholaris.pl/cms/index.php/resources/ animacja_odkrycie_aleksandra_fleminga.html http://www.scholaris.pl/cms/index.php/resources/ animacja_odkrycie_aleksandra_fleminga.html O działaniu antybiotyków http://www.scholaris.pl/cms/index.php/resources/ animacja_antybiotyki.html http://www.scholaris.pl/cms/index.php/resources/ animacja_antybiotyki.html i ich znaczeniu w medycynie http://www.scholaris.pl/cms/view_all.php?id=ekra n_dzia%C5%82anie_antybiotyk%C3%B3w_ich_zn aczenie_w_medycynie http://www.scholaris.pl/cms/view_all.php?id=ekra n_dzia%C5%82anie_antybiotyk%C3%B3w_ich_zn aczenie_w_medycynie

15 O konsekwencjach działań antybiotyków Koniecznie zapoznaj się z informacjami zawartymi w tym filmie http://www.scholaris.pl/cms/view_all.php?id=ekran_niebezpie cze%C5%84stwa_zwi%C4%85zane_z_nadmiernym+u%C5% BCyciem+antybiotyk%C3%B3w i dobrze je zapamiętaj

16 Szczepionki Szczepionka nie jest lekiem. Służy działaniu profilaktycznemu. Przyjmujemy ją tylko wtedy, kiedy jesteśmy super zdrowi. Szczepionka nie jest lekiem. Służy działaniu profilaktycznemu. Przyjmujemy ją tylko wtedy, kiedy jesteśmy super zdrowi. O pierwszej szczepionce…. http://www.scholaris.pl/cms/view_all.php?id=ekran_o%C5%9Bwiecenie_nau ka_dorobek_XVIII_wiek http://www.scholaris.pl/cms/view_all.php?id=ekran_o%C5%9Bwiecenie_nau ka_dorobek_XVIII_wiek http://www.scholaris.pl/cms/view_all.php?id=ekran_o%C5%9Bwiecenie_nau ka_dorobek_XVIII_wiek http://www.scholaris.pl/cms/view_all.php?id=ekran_o%C5%9Bwiecenie_nau ka_dorobek_XVIII_wiek Dzisiaj już jest inaczej…. Dzisiaj już jest inaczej…. http://www.scholaris.pl/cms/index.php/resources/animacja_szczepionki_żywe _martwe_i_rekombinowane.html http://www.scholaris.pl/cms/index.php/resources/animacja_szczepionki_żywe _martwe_i_rekombinowane.html http://www.scholaris.pl/cms/index.php/resources/animacja_szczepionki_żywe _martwe_i_rekombinowane.html http://www.scholaris.pl/cms/index.php/resources/animacja_szczepionki_żywe _martwe_i_rekombinowane.html Czy wiesz przeciwko jakim chorobom został uodporniony Twój organizm? Czy wiesz przeciwko jakim chorobom został uodporniony Twój organizm? Znajdź w słowniku znaczenie słów : epidemia i pandemia Znajdź w słowniku znaczenie słów : epidemia i pandemia

17 Zadania 1. Wymień 4 sposoby zapobiegania zakażeniom bakteryjnym. 2. Co zawiera szczepionka rekombinowana? 3. W jaki sposób człowiek wykorzystuje istnienie bakterii? (3) 4. Co robią bakterie nitryfikacyjne? 5. Dlaczego antybiotyki też mogą być niebezpieczne? BONUS - na czym polega pasteryzacja i dlaczego się ją wykonuje? BONUS - na czym polega pasteryzacja i dlaczego się ją wykonuje?

18 Źródła J. Loritz-Dobrowolska i wsp.,Biologia 1,Operon,2009r. J. Loritz-Dobrowolska i wsp.,Biologia 1,Operon,2009r. E. Kłos i wsp., Ciekawa biologia1,WSiP, 2002r. E. Kłos i wsp., Ciekawa biologia1,WSiP, 2002r. B.Klimuszko, Żak, 2009r. B.Klimuszko, Żak, 2009r. B.Klimuszko, Żak,2001r. B.Klimuszko, Żak,2001r. H.Lach,J.Ślósarczyk, Nowa Era, 1994r. H.Lach,J.Ślósarczyk, Nowa Era, 1994r. Z.Sendecka i wsp., Vademecum, Operon, 2008r. Z.Sendecka i wsp., Vademecum, Operon, 2008r. E.Pyłka-Gutowska,E.Jastrzębska, Bliżej biologii 1, WSiP, 2009r. E.Pyłka-Gutowska,E.Jastrzębska, Bliżej biologii 1, WSiP, 2009r. D.Cichy,I.Żeber-Dzikowska, Biologia 1, DEBIT, 1999r. D.Cichy,I.Żeber-Dzikowska, Biologia 1, DEBIT, 1999r. B.Potocka,W.Górski, Biologia 1, MAC Edukacja S.A., 2002r. B.Potocka,W.Górski, Biologia 1, MAC Edukacja S.A., 2002r.

19 Jazda po zdrowie!


Pobierz ppt "2.7. Co należy wiedzieć o bakteriach? Opracowała Bożena Smolik Opracowała Bożena Smolik Konsultant Arleta Poręba-Konopczyńska Konsultant Arleta Poręba-Konopczyńska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google