Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KREATYWNA PEDAGOGIKA My Work Gdańska Rada Oświatowa 13/10/2014.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KREATYWNA PEDAGOGIKA My Work Gdańska Rada Oświatowa 13/10/2014."— Zapis prezentacji:

1 KREATYWNA PEDAGOGIKA My Generation @ Work Gdańska Rada Oświatowa 13/10/2014

2 Nie mamy pojęcia, jaki będzie świat, gdy dzisiejszy młody człowiek będzie odchodził na emeryturę. Sir Ken Robinson

3

4

5 Z pierwszego spotkania… Szkoła powinna być wesoła, atrakcyjna Odpowiedzią na kryzys jest działanie inaczej Inny podział posiadanych środków Bardzo ważna jest atrakcyjność miasta (kultura, jakość życia) Ważnym elementem jest zaangażowanie rodziców Warsztaty dla rodziców – rodzice pokazują przyszłość Ważne są programy dla uczniów bardzo zdolnych Niemarnowanie talentów Uczeń musi poznać swoje zdolności

6 Warsztat kreatywnej pedagogiki Pytanie: od czego zależny jest sukces szkoły, nauczyciela czy też ucznia? Używając metody "doceniające dochodzenie”, określono, czym byłby sukces gdańskich szkół, na podstawie czego i w jaki sposób można by ten cel osiągnąć? To, co nauczyciele najbardziej docenili, to fakt, iż podjęto z nimi dyskusję na temat tego, co myślą o uczeniu, o możliwościach zmian i dostosowania się do nowych potrzeb.

7 WINDA

8 rozpoznanie cech dziecka diagnoza dojrzałości szkolnej (w tym cechy społeczne) Przedszkole kształtowane są: umiejętność zarządzania czasem, autoprezentacja, autopoznanie, zarządzanie czasem, radzenie sobie z porażką i sukcesem, umiejętność współpracy dziecko poznaje swoje mocne i słabe strony, poznaje i kształtuje swoje talenty, poznaje predyspozycje, poznaje zalety i zainteresowania opinia wychowawcy (nie tylko oceny z przedmiotów ale także opis cech, predyspozycji, talentów) Szkoła podstawowa rozpoznane umiejętności, wspierany jest rozwój talentów, prowadzone są warsztaty umiejętności społecznych prowadzona jest diagnoza dziecka karta ucznia uwzględniająca zainteresowania, zdolności i kompetencje społeczne Gimnazjum posiada podstawowe umiejętności zarządcze, jest dojrzały - gotowy na "dorosłe życie", potrafi się dystansować zwieńczeniem edukacji szkolnej jest świadectwo ukończenia szkoły, świadectwo maturalne oraz certyfikaty Szkoła ponadgimnazjalna

9 Poziom szkołyRola nauczycielaRola ucznia Podstawowa**** Gimnazjum** Ponadgimnazjalna****

10 Różne role nauczyciela Nauczyciel Mistrz Koordynator Organizator Doradca Mentor

11 Wnioski należy podejść do doradztwa zawodowego w zupełnie inny sposób, ponieważ nie osiąga się założonych rezultatów dzieci i młodzież posiadają niesłychane talenty twórcze i innowacyjne, które niestety w obecnej chwili są niszczone przez system edukacyjny, z badań wynika, że przedsiębiorcy najbardziej cenią sobie kompetencje miękkie oraz samoświadomość – samodyscyplinę, odpowiedzialność za siebie i swoje zadania, sumienność, itd. twórczość jest zatem we współczesnym świecie uważana za zdolność równie ważną co umiejętność czytania i pisania twórczość sama z siebie wymaga prawa do pomyłki (culture of failure) twórczość wymaga inteligencji, która jest różnorodna, dynamiczna i inna za każdym razem. Unikalność cechy twórczości w każdym z nas powinna prowadzić do zmiany modelu edukacji z modelu normującego (wszyscy tak samo) na model zindywidualizowany.

12 Szkoła daje ogromne możliwości, ale trzeba umieć i chcieć je wykorzystać

13 Dobre praktyki w Łączności OGROMNY POTENCJAŁ DO WYKORZYSTANIA

14 Inicjatywy uczniowskie Akademia Przedsiębiorczości „Enterprising Today”

15 Koło Realizacji Dźwięku i Światła Scenicznego

16 Muzeum Techniki

17 Inicjatywy nauczycieli Areopag Młodych

18 Konkurs Robotyki ROBOLions

19 Projekty unijne Zawodowa Akademia Rynku Pracy Szerokopasmowi są przyszłościowi Szkoła Nowych Technologii Szkoła Sukcesu Szkoła + Biznes

20 Przedsiębiorcza szkoła – projekt we współpracy z młodymi przedsiębiorcami

21 Upowszechnianie

22 Wniosek Możliwości są ogromne Musimy zmienić szkołę oddolnie Musimy zmienić nasze myślenie o edukacji Potrzebujemy nauczycieli, którzy wykorzystają potencjał

23 Wydział Rozwoju Społecznego w Gdańsku KREATYWNA PEDAGOGIKA System wspierania pracy gdańskich nauczycieli

24 Bezcenny…

25 Gdańskie szkoły w przyszłości…

26 Tworzymy nauczycielskie grupy wsparcia. Pracują w różnych gdańskich szkołach, spotykają się co dwa tygodnie, co miesiąc. Kształcą się i współpracują. Dzielą się praktyczną wiedzą, tworzą „banki pomysłów metodycznych”, podejmują wspólne inicjatywy edukacyjne. Wdrażają ideę „windy”.

27 Przykładowe grupy kreatywnej pedagogiki poloniści Nauczanie początkowe Grupa inicjatyw i wychowania obywatelskiego przyrodnicy matematycy Grupa nauczycieli języka angielskiego fizycy historycy N-li dzieci ze specjalnymi potrzebami wychowawcy LIDERZY

28 Cele projektu: samokształcenie i samodoskonalenie kadry nauczycielskiej, co zaowocuje podniesieniem poziomu nauczania i wzrostem kompetencji zawodowych; współpraca nauczycieli z różnych szkół, co przyczyni się do integracji środowiska; wymiana informacji i doświadczeń, wzajemne wsparcie inspirujące do twórczej pracy;

29 ADRESAT Kadra nauczycielska z Gdańska: -nauczyciele przedszkolni; -nauczyciele przedmiotowi; -wychowawcy; -pedagodzy szkolni; -bibliotekarze; -nauczyciele wspomagający;

30 Charakterystyka działań: Spotkania tematyczne w małych grupach. Nauczyciele spotykają się cyklicznie, np.: co dwa tygodnie, co miesiąc przez cały rok, kilka lat. W trakcie spotkania odbywa się warsztat, dyskusja, doradztwo wokół jednego tematu, podejmującego problem metodyczny lub wychowawczy. Spotkania inicjuje lider grupy, organizuje jej pracę, koordynuje działania i inspirują do podejmowania istotnych tematów. Zaprasza także ekspertów. Dysponuje on budżetem, wykorzystywanym do realizacji zadań (np.: honorarium dla eksperta).

31 Charakterystyka działań: Praca nad specjalistycznymi zagadnieniami dotyczącymi codziennej pracy w szkole. Przykłady grup tematycznych i wychowawczych: -zespół polonistów/matematyków/historyków, itd…; -grupa dobrych praktyk wychowawczych; -nauczyciele uczniów z zespołem Aspergera; -zespół wychowawców gimnazjalnych; -coaching; -tutoring.

32 Charakterystyka działań: Inicjowanie i koordynowanie działań w gdańskich szkołach. W trakcie spotkań powstają pomysły działań, które realizują wspólnie nauczyciele, np.: organizacja projektów i konkursów międzyszkolnych, dni tematycznych w gdańskich szkołach, spotkań uczniowskich, debat, paneli, itd. Budowanie przestrzeni przyjaznej: kąciki ucznia, crazy room-y, sale relaksu, sale kinowe, miejsca pracy twórczej, itp.

33 Charakterystyka działań: Tworzenie banku pomysłów metodycznych na platformie w Internecie Wykorzystujemy platformę edukacyjną, tworzymy materiały i zamieszczamy je w Internecie, aby mogły wspomagać pracę innych

34 Etapy wdrażania projektu: I.Wyłonienie i szkolenie formacyjne liderów: czerwiec- grudzień 2014 II.Organizacja grup i miejsc spotkań: grudzień 2014 – styczeń 2015 III.Inauguracja działalności grup: II semestr 2015 IV.Koordynacja projektu i stała ewaluacja IV.Rozbudowa idei projektu KREATYWNA PEDAGOGIKA dla miasta Gdańska

35 Szkolenie formacyjne liderów: wrzesień – grudzień 2014

36 ECS siedzibą KREATYWNEJ PEDAGOGIKI

37

38 W programie szkolenia liderów: m.in.: J.M.Spychała: Metoda Lego-Logos (nauczanie za pomocą klocków Lego) M. Budzyński: Tutoring, czyli wychowanie w szkole bez porażek S. Furgoł, WebQuesty i sieciowanie nauczycieli S. Dylak, Nauczanie wyprzedzające M. Żylińska, Neurodydaktyka ORAZ WSPÓŁPRACA Z WIELOMA GDAŃSKIMI INSTYTUCJAMI ODPOWIEDZIALNYMI ZA ROZWÓJ SPOŁECZNY MIESZKAŃCÓW

39 Cztery grupy nauczycieli Nie wiedzą, że nie wiedzą, jak uczyć. Wiedzą, że nie wiedzą, jak uczyć. Wiedzą, że wiedzą, jak uczyć. Nie wiedzą, że wiedzą, jak uczyć. KREATYWNA PEDAGOGIKA jest dla nich…

40 KREATYWNA PEDAGOGIKA dla Gdańska

41 KREATYWNA PEDAGOGIKA Uczymy się, jak ciekawie i skutecznie uczyć.

42 Wydział Rozwoju Społecznego KREATYWNA PEDAGOGIKA My Generation @ Work e-mail: kreatywnapedagogika@gmail.comkreatywnapedagogika@gmail.com


Pobierz ppt "KREATYWNA PEDAGOGIKA My Work Gdańska Rada Oświatowa 13/10/2014."

Podobne prezentacje


Reklamy Google