Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Organizacja egzaminów w 2015 roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Organizacja egzaminów w 2015 roku."— Zapis prezentacji:

1 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Organizacja egzaminów w 2015 roku

2 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Dobre „planowanie jest wszystkim” Terminy egzaminów Modele zadań Zasady powoływania ZN Wyposażenie Zasoby ludzkie Zasoby materialne Zdający, w tym z dysfunkcjami

3 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Zgłaszanie zdających do egzaminu ASZ uczeń szkoły zdający „stary” egzamin: ZSZ, T absolwent szkoły zdający „stary” egzamin: ZSZ, T, SP deklaracja USZ Logowanie kodem szkoły Logowanie do OBIEG-u/SMOK-a kodem szkoły USZ uczeń szkoły: ZSZ, T, SP deklaracja OKZ osoba, która kształciła się zagranicą ASZ absolwent szkoły: ZSZ, T, SP AKK słuchacz/absolwent KKZ EKS osoba, która kształciła się lub pracowała w zawodzie wniosek OPD osoba, która ukończyła przygot. zawodowe dorosłych deklaracja

4 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Zgłaszanie zdających - terminy „Stary” egzamin „Nowy” egzamin Sesja styczniowa 2015 r.  Zdający składają deklaracje do 20.09.2014 r.  Dyrektor szkoły zgłasza uczniów/ absolwentów do 30.09.2014 r. Sesja styczniowa 2015 r.  Zdający składają deklaracje do 20.09.2014 r.  Dyrektor szkoły zgłasza uczniów/ absolwentów do 30.09.2014 r. Sesja czerwcowa 2015 r.  Zdający składają deklaracje do 20.12.2014 r.  Dyrektor szkoły zgłasza uczniów/ absolwentów do 10.01.2015 r. Sesja czerwcowa 2015 r.  Zdający składają deklaracje do 20.12.2014 r.  Dyrektor szkoły zgłasza uczniów/ absolwentów do 10.01.2015 r. Sesja styczeń/luty 2015 r.  Zdający składają deklaracje do 08.09.2014 r.  Dyrektor szkoły zgłasza uczniów do 15.09.2014 r. Sesja styczeń/luty 2015 r.  Zdający składają deklaracje do 08.09.2014 r.  Dyrektor szkoły zgłasza uczniów do 15.09.2014 r. Sesja maj/lipiec 2015  Zdający składają deklaracje do 25.01.2015 r.  Dyrektor szkoły zgłasza uczniów do 01.02.2015 r. Sesja maj/lipiec 2015  Zdający składają deklaracje do 25.01.2015 r.  Dyrektor szkoły zgłasza uczniów do 01.02.2015 r. Sesja sierpień/październik 2015 r.  Zdający składają deklaracje do 17.04.2015 r.  Dyrektor szkoły zgłasza uczniów do 24.04.2015 r. Sesja sierpień/październik 2015 r.  Zdający składają deklaracje do 17.04.2015 r.  Dyrektor szkoły zgłasza uczniów do 24.04.2015 r.

5 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

6 Modele zadań Wykonanie zadania praktycznego na stanowisku egzaminacyjnym wyposażonym w specjalistyczny sprzęt Projekt realizacji prac (zawody, dla których czas realizacji zadań wynosi 180 min + 341[03] + 341[05] ) Projekt realizacji prac + wykonanie (zawody, dla których czas realizacji zadań wynosi 240 min, oprócz 341[03] i 341[05] Egzamin dla absolwentów ZSZ Egzamin dla absolwentów T i SP

7 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Modele zadań Model „d” Egzamin bez egzaminatora Stanowisko wyposażone w stolik i krzesło Egzamin na jednej zmianie w jednym dniu Model „dk” Egzamin na zmianach Stanowiska wyposażone w komputery i drukarki Egzamin bez egzaminatora Model „w” Egzamin na zmianach Stanowiska wyposażone w specjalistyczny sprzęt Egzamin z egzaminatorem Model „wk” Egzamin na zmianach Stanowiska wyposażone w komputery i sprzęt Egzamin z egzaminatorem

8 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Terminy „starych” egzaminów Sesja styczniowa Sesja czerwcowa Etap praktyczny T i SP 13 – 14 stycznia 2015 r. Etap pisemny 12 stycznia 2015 r. godz. 12 00 Etap praktyczny ZSZ 22 – 31 stycznia 2015 r. Etap praktyczny T i SP 16 – 19 czerwca 2015 r. Etap pisemny 15 czerwca 2015 r. godz. 12 00 Etap praktyczny ZSZ 30 czerwca – 17 lipca 2015 r. Wydanie dyplomów 27 lutego 2015 r. Wydanie dyplomów 28 sierpnia 2015 r.

9 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Terminy „nowych” egzaminów Sesja styczeń – luty 2015 r. Część pisemna Część praktyczna Data wydania świadectw w kwalifikacjach, w których jedynym rezultatem jest dokumentacja - model „d” w pozostałych kwalifikacjach 8.01.2015 r.15.01.2015 r.9.01.–27.02.2015 r.27.03.2015 r. Sesja maj – lipiec 2015 r. Część pisemna Część praktyczna Data wydania świadectw w kwalifikacjach, w których jedynym rezultatem jest dokumentacja - model „d” w pozostałych kwalifikacjach 22.06.2015 r.23.06.2015 r. 25.05.– 06.07.2015 r. 28.08.2015 r. Sesja sierpień – październik 2015 r. Część pisemna Część praktyczna Data wydania świadectw w kwalifikacjach, w których jedynym rezultatem jest dokumentacja - model „d” w pozostałych kwalifikacjach 08.09.2015 r.08.10.2015 r. 17.08.– 16.10.2015 r. 27.11.2015 r.

10 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Terminy egzaminów w OE

11 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Godziny rozpoczęcia egzaminów – część pisemna

12 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Godziny rozpoczęcia egzaminów – część praktyczna

13 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

14 czas egzaminu = 150 min 8.00 – rozdanie arkuszy egzaminacyjnych 8.00 – 8.10 czynności organizacyjne 8.10 – 8.20 zapoznanie się z zadaniem i stanowiskiem egzaminacyjnym 7.40 – 8.00 wpuszczenie do sali, sprawdzenie listy obecności i przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego 8.20 – 10.50 egzamin (2,5 godz.) 11.40 – 12.00 wpuszczenie do sali, sprawdzenie listy obecności i przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego 10.50 – 11.20 przedłużenie egzaminu (30 min)

15 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Informacje dotyczące przygotowania stanowisk egzaminacyjnych  Wyposażenie

16 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Informacje dotyczące przygotowania stanowisk egzaminacyjnych  Wskazania  Wytyczne dostarczane wraz z arkuszami egzaminacyjnymi niejawne

17 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie  w szkole  w placówce kształcenia ustawicznego  w placówce kształcenia praktycznego  u pracodawcy Egzamin zawodowy może być przeprowadzany: ZSZ T T SPol CKU CKP Pracodawca najwyższe Ośrodek egzaminacyjny to jednostka zajmująca najwyższe miejsce w strukturze organizacyjnej.

18 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Upoważnienia Wniosek o upoważnienie do przeprowadzania:  części pisemnej z wykorzystaniem elektronicznego systemu egzaminacyjnego  części praktycznej należy składać do 1 września roku szkolnego, w którym ma być przeprowadzany egzamin.

19 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie W przypadku gdy szkoła/placówka nie ma warunków do kształcenia praktycznego i tym samym do egzaminowania Szkoła wynajmuje sale/pomieszczenia wyposażone w niezbędny sprzęt Szkoła wynajmuje sale/pomieszczenia wyposażone w niezbędny sprzęt Szkoła wypożycza sprzęt i organizuje egzamin u siebie Szkoła znajduje ośrodek, którego KOE zgodzi się przyjąć zdających na egzamin Szkoła składa do OKE informację o miejscu egzaminu Szkoła składa wniosek o upoważnienie Szkoła składa wniosek o skierowanie zdających do OE Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3 Szkoła składa wniosek o upoważnienie Wniosek o upoważnienie składa OE, który zgodził się przeprowadzić egzamin

20 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Powoływanie zespołów nadzorujących „Stary” egzamin „Nowy” egzamin Sesja styczniowa 12. 12.2014 r. Sesja styczniowa 12. 12.2014 r. Sesja czerwcowa 15.05.2015 r. Sesja czerwcowa 15.05.2015 r. Sesja styczeń/luty 2015 r. 08.12.2014 r. Sesja styczeń/luty 2015 r. 08.12.2014 r. Sesja maj/lipiec 2015 r. 25.04.2015 r. Sesja maj/lipiec 2015 r. 25.04.2015 r. Sesja sierpień/październik 17.07.2015 r. Sesja sierpień/październik 17.07.2015 r.

21 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Zespół nadzorujący część pisemną/etap pisemny  co najmniej 3 nauczycieli zajęć edukacyjnych nieobjętych egzaminem i nie wychowawcy  co najmniej 1 nauczyciel zatrudniony w innej szkole Liczba zdających 30 > Na każdych kolejnych 20 dodatkowo jedna osoba Powołań nie należy przesyłać do OKE – zostają w dokumentacji szkolnej.

22 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Skład zespołów nadzorujących etap praktyczny dla absolwentów T i SP Projekt (180 min + 341[03] + 341[05]) Projekt + wykonanie (240 min, oprócz 341[03] i 341[05])  2 nauczycieli /instruktorów praktycznej nauki  nauczyciel kształcenia zawodowego  nauczyciel kształcenia zawodowego w zawodzie objętym egzaminem Liczba zdających 20 > Na każdych kolejnych 10 zdających dodatkowo 1 nauczyciel przewodniczący ZNEP członkowie ZNEP Co najmniej 1 nauczyciel zatrudniony w innej szkole/placówce W skład ZNEP nie mogą wchodzić nauczyciele kształcenia zawodowego, którzy prowadzili zajęcia ze zdającymi w ostatnim roku nauki

23 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Zespoły nadzorujące część praktyczną Model „d” i „dk”  2 nauczycieli zatrudnionych w szkole/placówce jako członkowie ZNCP  nauczyciel z zakresu kształcenia zawodowego zatrudniony w innej szkole/placówce  2 nauczycieli zatrudnionych w szkole/placówce jako członkowie ZNCP  nauczyciel z zakresu kształcenia zawodowego zatrudniony w innej szkole/placówce Liczba zdających 20 > Na każdych kolejnych 10 dodatkowo nauczyciel zatrudniony w innej szkole  2 nauczycieli zatrudnionych w szkole/placówce jako członkowie ZNCP Model „w” i „wk” nie wchodzi  Egzaminator nie wchodzi w skład ZNCP  Egzaminator obserwuje i ocenia pracę 6 zdających  Liczba zdających > 6 – na każdych kolejnych 6 dodatkowy egzaminator nie wchodzi  Egzaminator nie wchodzi w skład ZNCP  Egzaminator obserwuje i ocenia pracę 6 zdających  Liczba zdających > 6 – na każdych kolejnych 6 dodatkowy egzaminator

24 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Współpraca z egzaminatorami Zapoznać się z ramowym terminem egzaminu w OE  Pobrać dane o egzaminatorze z wykazu dla tej kwalifikacji /zawodu  Zadzwonić do egzaminatora  uzyskać potwierdzenie udziału w egzaminach w OE  Ustalić zmiany, na których egzaminator będzie pracował w OE  Pobrać dane o egzaminatorze z wykazu dla tej kwalifikacji /zawodu  Zadzwonić do egzaminatora  uzyskać potwierdzenie udziału w egzaminach w OE  Ustalić zmiany, na których egzaminator będzie pracował w OE Czy potwierdził udział w egzaminach w ośrodku, czy na wszystkich zmianach są egzaminatorzy? Zaznaczyć w SMOK-u – „Zaangażowany w OE” Złożyć harmonogram w systemie OBIEG/SMOK Zaznaczyć w SMOK-u – „Zaangażowany w OE” Złożyć harmonogram w systemie OBIEG/SMOK Czy są jeszcze na liście egzaminatorzy, z którymi nie była przeprowadzona rozmowa? Wysłać e-mail na adres: wez@oke.krakow.pl z informacją o egzaminatorach, którzy odmówili współpracy i o terminach sesji, dla których brakuje egzaminatorów Wysłać e-mail na adres: wez@oke.krakow.pl z informacją o egzaminatorach, którzy odmówili współpracy i o terminach sesji, dla których brakuje egzaminatorów Tak Nie

25 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Koncepcja sesji egzaminacyjnej Zaplanować sesję egzaminacyjną, tzn.:  określić miejsca egzaminu z liczbą stanowisk;  wyznaczyć osoby, które będą brały udział w przeprowadzaniu egzaminu;  opracować szczegółowy harmonogram przeprowadzania egzaminu (kiedy, gdzie, kto).

26 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Planowanie egzaminów w SMOK-u sale

27 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Planowanie egzaminów w SMOK-u sale

28 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Planowanie egzaminów w SMOK-u sale

29 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Planowanie egzaminów w SMOK-u egzaminatorzy

30 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Planowanie egzaminów w SMOK-u harmonogram

31 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Planowanie egzaminów w SMOK-u harmonogram

32 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie


Pobierz ppt "Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Organizacja egzaminów w 2015 roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google