Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,"— Zapis prezentacji:

1

2 Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX, Działanie 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty www.nauczyciele.org.pl

3 Analiza chemiczna wód naturalnych KURS KWALIFIKACYJNY PRZYRODA CHEMIA. opracowanie: Jadwiga Skrobacka Szczecin 2008

4 Ile jest stanów skupienia materii? Trzy ? Cztery ? Pięć ? Sześć?

5

6 W każdym z trzech stanów skupienia atomy są inaczej rozmieszczone.

7 http://www.wsipnet.pl/oip/chemia/naucz/R1/roz01_03_pr.html

8

9 Czwarty stan skupienia...99% materii... To zjonizowany gaz jonów i elektronów. Plazma jest obojętna, w plazmie występują chaotyczne, chwilowe niejednorodności przestrzennego rozmiesz- czenia ładunków.

10 faza szklista Struktura szkła struktura krystaliczna

11 http://www.wsipnet.pl/oip/chemia/naucz/R1/roz01_03_pr.html

12 Zmiana stanu skupienia wody

13 Budowa cząsteczki wody wody

14

15 Obieg wody w przyrodzie

16 Wymagania co do jakości wody pitnej Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników i prezentacji stanu tych wód. Dz.U. Nr 32, poz. 284 z dnia 2004.03.01

17 Dz.U. Nr 61, poz. 417 z dnia 2007.04.06 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

18 Wymagania organoleptyczne i fizykochemiczne azotany 50 mg/dm 3 chlorki 250 mg/dm 3 chlor wolny 0,3 mg/dm 3 ozon 0,05 mg/dm 3

19 Wymagania organoleptyczne i fizykochemiczne glin 0,200 mg/dm 3 żelazo 0,200 mg/dm 3

20 Wymagania organoleptyczne i fizykochemiczne smak, zapach akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. pH 6,5-9,5

21 Wymagania, dotyczą wody pobieranej: - z urządzeń i instalacji wodociągowych - z indywidualnych ujęć wody - z cystern lub zbiorników - wprowadzanej do jednostko- wych opakowań.

22 Zagadnienia jakości wody regulują dyrektywy Rady Wspólnoty Europejskiej.

23 W dyrektywach podane są dwie wartości liczbowe: - zalecana - maksymalna dopuszczalna

24 Klasyfikacja czystości śródlądowych wód powierzchniowych kategoria A1 – woda najlepszej jakości, wymagająca tylko prostego uzdatniania fizycznego i dezynfekcji

25 Klasyfikacja czystości śródlądowych wód powierzchniowych kategoria A2 – woda gorszej jakości, wymagająca bardziej zaawansowanego uzdatniania

26 Klasyfikacja czystości śródlądowych wód powierzchniowych kategoria A3 – woda słabej jakości, wymagająca uzdatniania fizycznego, chemicznego i dezynfekcji.

27 Woda wykorzystywana do picia i potrzeb gospodarczych...powinna więc być:

28 klarowna i bezwonna orzeźwiająca w smaku bez nadmiaru Fe, Mg, i Mn pozbawiona bakterii, pasożytów, ich larw i jaj zawierająca min. ilości makro- i mikroelementów‏. spełniająca wymogi sanitarno- epidemiologiczne 7 - 12 st. C

29 Sposób pobierania próbek wody z rzeki Próbki pobieramy z głębokości 20-50 cm.

30 Sposób pobierania próbek wody z rzeki Naczynia te powinno się 3-krotnie przepłukiwać wodą pobieraną do badań.

31 Sposób pobierania próbek wody z rzeki Do pobierania próbek wody do badań mogą być stosowane naczynia plastykowe (polietylenowe). ‏

32 Metodyka oznaczeń Skrócona analiza wody obejmuje badanie - odczynu - twardości - żelaza - chloru - amoniaku - azotanów(V)‏ - azotanów(III)‏ - siarkowodoru - utlenialności Metodyka oznaczeń Skrócona anaiza wody obejmuje badanie Metodyka oznaczeń Skrócona analiza wody – oznaczanie:

33 - temperatury - smaku - zapachu - barwy - przezroczystości Konieczne jest także przeprowadzenie badań bakteriologicznych.

34 Popularnymi metodami służącymi do klasyfikacji wód są: - testy analityczne - testy paskowe - testy kolorymetryczne - metody pomiaru wizualnego - metody fotometryczne

35 testy paskowe stanowią uzupełnienie innych metod analitycznych. - Możliwość wykonania analizy w dowolnym miejscu bez dodatkowych instrumentów.

36 Są trzy podstawowe grupy testów paskowych do pomiaru pH: - papierki wskaźnikowe - paski pH "niefarbujące" - płynne wskaźniki pH.

37 - Testy kolorymetryczne sprawdzają się tam, gdzie wyniki potrzebne są szybko. - Oparte są na dwóch technikach analitycznych: - kolorymetrii - miareczkowaniu.

38 Metody fotometryczne - idealny system do profesjonalnej analizy chemicznej wody i ścieków.

39 Dziś często wykonujemy oznaczenia wykorzystując szybkie i tanie metody analizy

40 Tradycyjne metody też dają dobre wyniki

41 Wartości wskaźników zanieczyszczeń śródlądowych wód powierzchniowych klasy A - azot azotanowy 5 mg n NO3 /dm 3 i poniżej - fosforany rozpuszczone 0,2 mg PO4 /dm 3 i poniżej - twardość ogólna 50 mg CaCO 3 /dm 3 i poniżej

42 Wartości wskaźników zanieczyszczeń śródlądowych wód powierzchniowych klasy A - odczyn (pH) 6,5 - 8,5 - temperatura 22 o C i poniżej - BZT 5 4 mg O 2 /dm 3 i poniżej - Tlen rozpuszczony 6 mg O 2 /dm 3 i powyżej

43

44 A woda, jak dawniej czysta, Stoi wielka i przejrzysta. Skałom trzeba stać i grozić, Obłokom deszcze przewozić, Błyskawicom grzmieć i ginąć, Mnie płynąć, płynąć i płynąć. Adam Mickiewicz

45 Mickiewicz Adam Wsłuchać się w szum wód głuchy... Wsłuchać [się] w szum wód głuchy, zimny i jednaki I przez fale rozeznać myśl wód jak przez znaki, Dać się unosić wiatrom, nie wiedzieć gdzie lotnym, I zliczyć każdy dźwięk w ich ruchu kołowrotnym, Wnurzyć się w łono rzeki z rybami Wnurzyć się w łono rzeki z rybami... - Ich okiem niewzruszonym jak gwiazda...

46 BIURO PROJEKTU Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68, p. 35 70-236 Szczecin tel.: 091/435 06 29 e-mail: biuro@nauczyciele.org.pl www.nauczyciele.org.pl


Pobierz ppt "Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google