Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nadleśnictwo Rytel zostało utworzone 1 lipca 1868 r.. W obecnym kształcie istnieje od 1 stycznia 1973 roku, kiedy to do jednoobrębowego Nadleśnictwa Rytel.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nadleśnictwo Rytel zostało utworzone 1 lipca 1868 r.. W obecnym kształcie istnieje od 1 stycznia 1973 roku, kiedy to do jednoobrębowego Nadleśnictwa Rytel."— Zapis prezentacji:

1 Nadleśnictwo Rytel zostało utworzone 1 lipca 1868 r.. W obecnym kształcie istnieje od 1 stycznia 1973 roku, kiedy to do jednoobrębowego Nadleśnictwa Rytel dołączono Nadleśnictwo Klosnowo. Do końca XVIII wieku lasy z terenu obecnego nadleśnictwa zarządzane były najpierw przez książąt pomorskich, potem przez państwo krzyżackie, a następnie weszły w skład dóbr królewskich. W wyniku I rozbioru Polski ziemie te były pod zarządem pruskim, a po odzyskaniu niepodległości w 1920 roku zostały objęte jurysdykcją polską. Nadleśnictwo podzielone jest na dwa obręby leśne, w skład których wchodzi 15 leśnictw, a także szkółka leśna, wyłuszczarnia nasion oraz stacja oceny nasion. Nadleśnictwo Rytel w obecnym kształcie funkcjonuje od 1 stycznia 1973 roku, kiedy to do jednoobrębowego Nadleśnictwa Rytel dołączono Nadleśnictwo Klosnowo. Kierownik wyłuszczarni nasion w Klosnowie z asystentem Wyłuszczarnia nasion w Klosnowie – początek XX w. Wyłuszczarnia nasion - obecnie

2 Nadleśnictwo Rytel jest jednym z dwudziestu siedmiu nadleśnictw wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. Nadleśnictwo Rytel leży w Borach Tucholskich, jednym z największych kompleksów leśnych w Polsce. Nadleśnictwo jest położone na terenie województwa pomorskiego i kujawsko-pomorskiego, powiatu chojnickiego i tu- cholskiego. Swym zasięgiem obejmuje pięć gmin. Ma powierzchnię 37,5 km 2. Na terenie nadleśnictwa przeważają siedliska borowe z dominacją sosny. Średni wiek lasów to 62 lata, a przeciętna zasobność przekracza 280 m sześc./ha. Charakter lasów nadleśnictwa determinowany jest przez ubogie gleby pochodzenia sandrowego. Oligotroficzne siedliska zarówno leśne jak i wodne oraz wysoka lesistość to wizytówki borów. Rzeka BrdaJezioro Małe Łowne Jezioro Niedźwiedź i Wegner

3 Rezerwat „Moczadło” Data utworzenia: 8 grudnia 2010 r. Powierzchnia: 26,17 ha. Leśnictwo: Turowiec. Rezerwat położony na terenie gminy Brusy, około 2 km na południowy zachód od miejscowości Męcikał. Obejmuje on grunty leśne będące własnością Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Rytel oraz jezioro Moczadło. Jezioro Moczadło jest niewielkim 4,47 ha i niezbyt głębokim do około 11 m, oligotroficznym zbiornikiem, z krystalicznie czystą wodą. W jeziorze stwierdzono bardzo liczną populację elismy pływającej, znajduje się tu także poryblin jeziorny i lobelia jeziorna. Na brzegu jeziora występują m.in. rosiczka pośrednia, widłaczek torfowy i przygiełka biała. Elisma pływająca Poryblin jeziorny Rezerwat,,Moczadło”

4 Rezerwat „Małe Łowne" Data utworzenia: 31 grudnia 1993 r. Powierzchnia: 37,83 ha. Leśnictwo : Kopernica. Celem ochro-ny rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych roślinności charakterys-tycznych dla torfowisk przejściowych i wysokich, lasów bagiennych, wilgotnych oraz świeżych z występującymi tu gatunkami roślin chronionych, rzadkich i zagrożonych wyginięciem takich jak: rosiczka pośrednia, rosiczka okrągłolistna, grążel żółty, grzybień biały, widłak jałowcowaty, turzy-ca bagienna i wiele innych. Centralną część rezerwatu stanowi niewielkie (3,23 ha) śródleśne wytopiskowe jeziorko o krystalicznie czystej wodzie z wyjątkowo niską zawartością soli mineralnych. Rosiczka pośrednia Grążel żółty Pływające wyspy w rezerwacie,,Małe Łowne”

5 Zaborski Park Krajobrazowy Park powstał 28.02.1990 roku. Początkowo nosił nazwę Chojnicki Park Krajobrazowy. W 1991 roku został przemianowany na Zaborski Park Krajobrazowy. Powierzchnia jego wynosi 34026 ha, w tym na gruntach zarządzanych przez Nadleśnictwo Rytel 6419 ha. Park położony jest w pół- nocno – zachodniej części Borów Tucholskich na Równinie Charzykowskiej, na południowo – zachodnim skraju województwa pomorskiego. Logo Zaborskiego Parku Krajobrazowego Zaborski Park Krajobrazowy Mapa obrazująca położenia Zaborskiego Parku Krajobrazowego

6 Tucholski Park Krajobrazowy Utworzony został 9 grudnia 1985 roku. Jego powierzchnia wynosi 36983 ha, w tym na gruntach zarządzanych przez Nadleśnictwo Rytel (obręb leśny Rytel) 6744 ha. Park położony jest w grani- cach dwóch województw: kujawsko – pomorskiego i pomorskiego. Lasy zajmują 86,1% po- wierzchni parku, a głównym gatunkiem ich drzewostanu jest sosna z niewielką domieszką innych gatunków. Pozostałą część parku stanowią użytki rolne, wody, nieużytki, tereny zabudowane, drogi i inne. Mapa Tucholskiego Parku Krajobrazowego Rzeka Stążka w Tucholskim Parku Krajobrazowym Rzeka Brda w Tucholskim Parku Krajobrazowym Logo Tucholskiego Parku Krajobrazowego

7 Mylof – doskonałe miejsce biwakowania. W okolicy znajduje się Jezioro Trzemeszno i Mylof; zapora na Brdzie w Mylofie; zabytkowe chaty w Legbądzie. Wybrane obiekty i miejsca w Mylofie Las Wolności – znajduje się tam ścieżka dydaktyczna i kilka szlaków turystycznych. Na trasę ścieżki można przypłynąć statkiem badawczym "Bartek" po Jeziorze Charzykowskim. Początek jej to bijące z ziemi źródło - jest ich na trasie 5; dalej spotykamy okaz pomnikowego buka i zabudo- wania osady Wolność. Niezwykłą ciekawostką ścieżki jest szczyt morenowego wzniesienia. Wybrane obiekty i miejsca w Lesie Wolności

8 Klosnowo – znajduje się tam ścieżka dydaktyczna i szlaki turystyczne. Ścieżka ma kształt pętli; spacer nią pokaże pracę leśników przy hodowli i ochronie lasu. Na trasie m.in. stacja oceny na- sion, szkółka leśna, największa w Polsce wyłuszczarnia nasion, oczyszczalnia ścieków i plantacja choinek. Wybrane obiekty i miejsca w Klosnowie Jeziorko – dobre miejsce na biwakowanie. Opis okolicy: Rytel-wieś letniskowa; Fojutowo- akwedukt; Chojnice-brama i mury obronne z XIV wieku. Wybrane obiekty i miejsca w Jeziorku Nadleśnictwo Rytel jest bogate w ścieżki dydaktyczne i rowerowe oraz miejsca gdzie można uprawiać różne sporty takie jak: biegi na orientację, geocaching, jazda konna, narciarstwo biegowe, nordic walking, czy psie zaprzęgi. Oczywiście jest przy tym świetna zabawa, ale przede wszystkim jest to dobre dla zdrowia.

9 Natura 2000 to forma ochrony przyrody polegająca na ograniczeniu takiej działalności czło- wieka, która szkodzi gatunkom będącym przedmiotami ochrony na tych obszarach. Na terenie Nadleśnictwa Rytel funkcjonują dwa obszary Natura 2000 wyznaczone na mocy dyrektywy ptasiej: 1. OSO Wielki Sandr Brdy PLB 220001, w skład którego wchodzą leśnictwa Kopernica oraz częściowo Wolność, Turowiec, Funka. Przedmiotami ochrony w obszarze są między innymi bielik, puchacz, włochatka, dzięcioł czarny, lerka, lelek. 2. OSO Bory Tucholskie PLB 220009 obejmująca pozostałą część nadleśnictwa poza fragmentem leśnictwa Krojanty. Fojutowo – Wielki Kanał Brdy Lelek zwyczajny Lerka Krajobraz – Bory Tucholskie Bory Tucholskie

10 Autorzy: Katarzyna Kiedrowicz Magdalena Reszka Lauren Szmaglińska Zespół Szkół w Nowej Cerkwi- Gimnazjum Klasa IA Kategoria- gimnazja


Pobierz ppt "Nadleśnictwo Rytel zostało utworzone 1 lipca 1868 r.. W obecnym kształcie istnieje od 1 stycznia 1973 roku, kiedy to do jednoobrębowego Nadleśnictwa Rytel."

Podobne prezentacje


Reklamy Google