Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program,,Bezpieczna Szkoła’’ Zespół Szkół Sportowych w Rewalu Rok szkolny 2014/15.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program,,Bezpieczna Szkoła’’ Zespół Szkół Sportowych w Rewalu Rok szkolny 2014/15."— Zapis prezentacji:

1 Program,,Bezpieczna Szkoła’’ Zespół Szkół Sportowych w Rewalu Rok szkolny 2014/15

2 Przystępując do realizacji programu,, Bezpieczna Szkoła’’ Zespół ds. Profilaktyki i Prawa Szkolnego (po zasięgnięciu opinii uczniów, nauczycieli i rodziców opracował strategię realizacji działań profilaktycznych: Plan działań zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Szkolny zamieszczony został na stronie szkoły i w gazetce szkolnej. Rozłożono równomiernie działania na cały rok szkolny. Przeprowadzono rozpoznania skali zjawiska zagrożeń występujących na terenie szkoły. Wybrano inicjatywy profilaktyczne dla całej szkoły. Pozyskanie źródła finansowania warsztatów. Systematyczne prowadzono działania profilaktyczne. Ewaluacja podjętych działań.

3 Analiza zagrożeń występujących na terenie szkoły Diagnoza występujących zagrożeń. Przeprowadzono wśród uczniów ankietę na temat zagrożeń występujących w szkole. Analiza wpisów w kartach wychowawczych uczniów. Obserwacje i wywiady środowiskowe. Wnioski z przeprowadzonych badań. Niepokojącym zjawiskiem okazała się agresja wśród uczniów zarówno w szkole podstawowej i gimnazjum. Uczniowie nie radzą dobrze sobie z emocjami w sytuacjach stresowych. Najczęściej przejawami agresji są wyzwiska, ośmieszanie i rękoczyny. Na podstawienia przeprowadzonej analizy wśród uczniów gimnazjum okazało się że aż 25 % uczniów miało styczność ze środkami uzależniającymi.

4 Wybrana inicjatywa profilaktyczna Nasza szkoła to Zespół Szkół Sportowych, który składa się dwóch szkół: Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum. Dlatego nasza inicjatywa profilaktyczna przeprowadzona została równolegle na obu etapach edukacyjnych. Przeciwdziałanie agresji wśród uczniów. Zapobieganie uzależnieniom od środków uzależniających jako przejaw agresji skierowanej przeciwko samemu sobie na skutek nieradzenia z problemami w szkole, w domu i w grupie rówieśniczej.

5 Przeciwdziałanie agresji wśród uczniów. W ramach tej inicjatywy przeprowadziliśmy spotkania, warsztaty i imprezy mające na celu radzenie sobie z agresją. Działania w ramach podjętej inicjatywy zostały równomiernie rozłożone na w roku szkolnym2014/15  Bezpieczna droga do szkoły.  Międzynarodowy Dzień bez Przemocy.  Dzień Życzliwości i Pozdrowień.  Stop przemocy -spotkanie dzieci i młodzieży z przedstawicielami Policji.  Rozgrywki sportowe pod hasłem Fair Play i warsztaty z psychologiem sportu.  Rada szkoleniowa dla nauczycieli z przedstawicielem Policji na temat sytuacji kryzysowych w szkole.

6 Bezpieczna droga do szkoły 29 września 2014r. w ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły” w klasach I-III odbyło się spotkanie z policjantem. Uczniowie mieli okazję popisać się znajomością zasad ruchu drogowego, obowiązujących pieszych. Ochoczo rozpoznawali mowę znaków drogowych, rozwiązywali zagadki, śpiewali piosenki tematycznie związane z bezpieczeństwem na drodze. Uczniowie klasy pierwszej kilka dni wcześniej poznali sympatycznego, małego policjanta- Gryfusia, który pomoże wszystkim maluchom w ciągu roku szkolnego dokładnie poznać zasady bezpieczeństwa w drodze do szkoły i domu.

7 Międzynarodowy Dzień bez Przemocy. Nasza szkoła w dniu 2 października przyłączyła się do obchodów Dnia bez Przemocy w celu szerzenia idei życia bez przemocy, umacniania pokoju, głoszenia tolerancji i zwiększania świadomości społeczeństwa.

8 Każda klasa w ramach godzin wychowawczych przygotowała plakaty z hasłami propagującymi zasady tolerancji, życzliwości, poszanowania praw i godności drugiego człowieka. Na apelu szkolnym uczniowie z każdej klasy gimnazjum przedstawili opracowane przez siebie postulaty i,,Drzewa życzeń”

9 Dzień Życzliwości i Pozdrowień W dniu 21 listopada w Szkole Podstawowej w Rewalu odbyła się akcja mająca na celu kształtowanie wzajemnych relacji międzyludzkich. Pokazywanie, że miła atmosfera, dobra zabawa i pozytywne nastawienie do drugiego człowieka, czyni życie przyjemniejszym i mniej stresującym.

10 Uczniowie w tym dniu ubrali się w ubrania w barwach czerwonych i różowych. Na każdej przerwie wręczali sobie serduszka, karteczki z miłymi słowami i pozdrowieniami. Dzień upłynął w przyjemnej i radosnej atmosferze.

11 W tym miłym dniu uczniowie,którzy mieli ze sobą konflikt pogodzili się a osoby nieśmiałe zostały zaproszone do wspólnej zabawy.

12 Stop przemocy Spotkanie dzieci i młodzieży z przedstawicielami Powiatowej Policji z Gryfic. 12 grudnia w spotkaniu z policjantami uczestniczyli uczniowie z klasy IV –VI oraz uczniowie gimnazjum. Celem szkolenia było uświadomienie młodym ludziom, że przemoc niejedno ma imię.

13 Uczniowie dowiedzieli się o rodzajach przemocy i jak próbować sobie z nią radzić. Szkoleniowcy w ciekawy sposób demonstrowali scenki rodzajowe sytuacji konfliktowych i prawidłowego zachowania się w nich. Odpowiadali na mnóstwo pytań zadawanych przez młodzież dotyczących radzenia sobie z agresją rówieśniczą.

14 Mistrzostwa Szkoły w piłce ręcznej dla uczniów gimnazjum. Odbyły się rozgrywki w systemie każdy z każdym. Rozgrywkom towarzyszyła muzyka i grupa kibiców z plakatami propagującymi bezpieczną i uczciwą grę. Po zakończeniu rozgrywek wszystkie drużyny otrzymały dyplomy.

15 Dla uczniów, którzy nie potrafili poradzić sobie z porażką, a także dla tych u których pojawiły się negatywne emocje, zostały przygotowane warsztaty z psychologiem sportu, który z tej przyczyny został zaproszony do naszej szkoły.

16 Warsztaty z psychologiem sportu W czasie warsztatów uczniowie nabywali umiejętności radzenia sobie ze stresem i emocjami poprzez wspólne działania. Celem warsztatów było zwiększenie świadomości własnych emocji.

17 Uczestnicy szukali odpowiedzi na pytania: Skąd się biorą silne emocje w każdym z nas? Jak je przyjmować i zrozumieć.

18 Rada szkoleniowa dla nauczycieli Rada pedagogiczna naszej szkoły spotkała się z przedstawicielem Powiatowej Policji z Gryfic. Głównym tematem spotkania były prawne aspekty przemocy i agresji w szkole.

19 Zapobieganie uzależnieniom od środków uzależniających jako przejaw agresji skierowanej przeciwko samemu sobie na skutek nieradzenia sobie z problemami w szkole, w domu i w grupie rówieśniczej. Warsztaty profilaktyczne dla uczniów gimnazjum przeprowadzone przez MONAR. Wywiadówka profilaktyczna dla rodziców.

20 Warsztaty profilaktyczne dla gimnazjalistów Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w warsztatach zorganizowanych przez zaproszonego przedstawiciela MONAR-u. Celem szkolenia było uświadomienie zagrożeniem uzależnienia od środków uzależniających.

21 Uczniowie zapoznali się z mechanizmem działania środków uzależniających. Głównym celem warsztatów było zwiększenie świadomości na temat niebezpieczeństwa związanego z zażywaniem substancji odurzających.

22 Wywiadówka profilaktyczna dla rodziców. Dla rodziców uczniów gimnazjów została zorganizowana wywiadówka profilaktyczna, której celem było zapoznanie rodziców z realnym zagrożeniem zażywania substancji psychoaktywnych wśród młodzieży.

23 Kolejnym celem wywiadówki było poinformowanie rodziców, w jaki sposób radzić sobie z dziećmi, które zażyły lub mogły zażyć substancji psychoaktywnych.

24 Inne działania budujące klimat bezpieczeństwa w szkole. Systematyczne działania Samorządu Uczniowskiego -ranking klas

25 Działania ekologiczne Akcja ekologiczne- Zbieranie zużytych baterii i telefonów. Każdego roku na terenie szkoły jest przeprowadzana zbiórka zużytych baterii i telefonów. W tym celu w wyznaczonych miejscach w szkole postawione są specjalne kosze na zbiórkę. Oprócz samej zbiórki przeprowadzane są konkursy tematyczne, pogadanki na temat szkodliwości elektrośmieci.

26 Przedsiębiorczość w szkole Akcja - Zbieramy kasztany i na pieniądze zamieniamy. W tym roku szkolnym bardzo udaną akcją była zbiórka kasztanów. Zebraliśmy 920 kg kasztanów i zarobiliśmy 645 zł. Pieniądze ze sprzedaży kasztanów przeznaczone zostały zgodnie z celem zbiórki: na dofinansowanie wyjazdu edukacyjnego, zakup pomocy naukowych oraz na działalność SKO i klasy. Liderem w zbiórce kasztanów została klasa VI. Wyłoniono i nagrodzono super liderów i liderów zbiórki:

27 Akcje charytatywne Akcja charytatywna,,Pomóżmy Stefanii” Uczniowie bardzo zaangażowali się w zbiórkę pieniędzy na rzecz chorej dziewczynki Stefanii. Zebrali na terenie szkoły, Gminnego Ośrodka Kultury i przed Kościołem około 2700 złotych. Wszyscy, którzy bardzo zaangażowali się akcję otrzymali symboliczne podarunki. Oprócz zbiórki pieniędzy zorganizowano koncert charytatywny na rzecz Stefanii, w którym udział wzięli nasi uczniowie.

28 Zbiórka słodyczy dla dzieci z Domu Dziecka Dzieci ze szkoły podstawowej zorganizowali zbiórkę słodyczy ora przygotowały Jasełka dla dzieci z Domu Dziecka w Gryficach.

29 Udział w zbieraniu nakrętek dla Emila Przyłączyliśmy się do zbierania nakrętek dla chorego kolegi. Wraz z Samorządem Uczniowskim zbieraliśmy przez cały rok nakrętki. Uzbieraliśmy razem łącznie kilka worków nakrętek.

30 Wizyta w schronisku dla psów w Sosnowicach. Uczniowie z Zespołu Szkół Sportowych w Rewalu przeprowadzili w szkole zbiórkę żywności, koców, poszewek, kołder i innych rzeczy dla psów. Zebrane rzeczy zawieźli do Schroniska dla psów w Sosnowicach. Część rzeczy przekazali też dla placówki opiekującej się bezdomnymi psami przy klinice dla zwierząt w Gryficach. W schronisku wzięli udział w zajęciach edukacyjnych dotyczącej pracy schroniska. Po lekcji mieli możliwość zobaczenia jak przygotowywany jest posiłek dla zwierząt oraz jak mieszkają psy.

31 Festiwal zdrowej żywności W szkole został zorganizowany Festiwal Zdrowej Żywności. Zadaniem uczniów było przygotowanie zdrowych przekąsek i napojów. Największym zainteresowaniem cieszyło się stoisko klasy szóstej. Przygotowali oni zdrowe zakąski na słodko czyli szaszłyki z kawałków owoców, soki naturalne, galaretki owocowe, sałatki owocowe.

32 Dokumenty szkole Na bieżąco przeanalizowano dokumenty szkolne i dostosowano do aktualnej sytuacji wychowawczej w szkole. Opracowano procedurę kontaktu z rodzicami. Opracowano kontrakty z uczniami sprawiającymi poważne problemy wychowawcze. Corocznie ewaluowany jest Punktowy System Oceny zachowania. koordynatorzy programu Tatiana Sztukin i Magda Walczyk


Pobierz ppt "Program,,Bezpieczna Szkoła’’ Zespół Szkół Sportowych w Rewalu Rok szkolny 2014/15."

Podobne prezentacje


Reklamy Google