Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkoła Podstawowa nr 37 ul. Szpitalna 9/11 92- 207 Łódź tel. 42-674-19-08 www.sp37lodz.wikom.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkoła Podstawowa nr 37 ul. Szpitalna 9/11 92- 207 Łódź tel. 42-674-19-08 www.sp37lodz.wikom.pl."— Zapis prezentacji:

1 Szkoła Podstawowa nr 37 ul. Szpitalna 9/11 92- 207 Łódź tel. 42-674-19-08 www.sp37lodz.wikom.pl

2 Dyrektor szkoły: mgr Agnieszka Góra Godziny przyjęć:  wtorki: 14 30 – 16 30  czwartki: 8 00 - 9 00 Społeczny wicedyrektor: mgr Beata Kalmanowicz Sekretariat : Jadwiga Czerniawska Godziny przyjęć:  poniedziałki: 7 00 – 15 00  wtorki: 8 00 – 16 00  środy: 7 00 – 15 00  czwartki: 7 00 – 15 00  piątki: 7 00 – 15 00

3 Atuty naszej szkoły:  szkoła z tradycjami- głęboko osadzona w środowisku lokalnym;  wykształcona kadra z bogatym doświadczeniem pedagogicznym;  miła i życzliwa atmosfera;  niewielka ilość klas- żaden uczeń nie jest tu anonimowy;  bezpieczne i zdrowe warunki nauki;  dobrze zorganizowane i atrakcyjne zajęcia;  życzliwe traktowanie ucznia i stawianie mu wymagań na miarę jego możliwości;  programy innowacyjne twórczych nauczycieli;  gama programów profilaktyczno – wychowawczych;  język angielski i informatyka od klasy pierwszej;  opieka pedagoga szkolnego, psychologa;  lekcje tylko od rana (pracujemy na jedną zmianę);  opieka szkolnej pielęgniarki;  kameralne położenie przy spokojnej ulicy w pobliżu parku;  teren szkoły ogrodzony.  nowy ogrodzony plac zabaw,  boisko wielofunkcyjne „Orlik”.

4 Sale lekcyjne kształcenia zintegrowanego  Kolorowe, wesołe, udekorowane pracami dzieci,  Każda wyposażona w kącik do relaksu i zabawy.

5 Zadbane, kolorowe, dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe, nowoczesna pracownia multimedialna;

6 Świetlica szkolna Nauczyciele świetlicy zapraszają uczniów od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 17:00. Zapewniają uczniom opiekę przed i po zajęciach. Dzieci mają możliwość odrobienia lekcji z pomocą nauczycieli lub wolontariuszy. Uczniowie mają warunki do wypoczynku, relaksu i zjedzenia posiłku. Zajęcia świetlicowe odbywają się w dwóch pomieszczeniach. W szkole jest stołówka, która serwuje dwudaniowe obiady w przystępnej cenie, gotowane codziennie w szkolnej kuchni. Obiady wydawane są od godz. 11 00 do 14 00. W stołówce działa sklepik, czynny od 7 45 do 15 00.

7 Pani Jolanta Krawcewicz-Cichosz jest koordynatorem działań wychowawczo – profilaktycznych. Udziela rad i wskazówek uczniom i ich rodzicom. Rozwiązuje problemy wychowawcze na terenie szkoły, pomaga w nauce, zajmuje się organizacją pomocy materialnej, a także prowadzi zajęcia profilaktyczne. Pedagog szkolny Jolanta Krawcewicz-Cichosz ściśle współpracuje z psychologiem poradni psychologiczno- pedagogicznej. Porady psychologa można zasięgnąć na terenie naszej szkoły.

8 Bogata oferta zajęć dodatkowych Zajęcia bezpłatne:  terapia pedagogiczna;  gimnastyka korekcyjna;  zajęcia wyrównawcze;  zespół akrobatyczno – artystyczny REGRA;  Szkolny Klub Sportowy; zespół muzyczny KAMERTON; nauka gry na flażolecie;  warsztaty artystyczne dla uczniów klas 1-3: muzyczne, taneczne, teatralne;  zbiórki gromady zuchowej;  koła przedmiotowe: przyrodnicze, informatyczne, języka angielskiego, historyczne, polonistyczne, matematyczne;  ciekawe zajęcia dodatkowe opracowane przez nauczyciela biblioteki np. „Klub scrabblistów” cieszący się dużym powodzeniem; KAMERTON

9 Ciekawa oferta płatnych zajęć dodatkowych:  lekcje j. angielskiego prowadzone przez Szkołę Języków Obcych „Espresschool”;  nauka tańca prowadzona przez Centrum Kultury i Tańca HAJDASZ;  Nauka Tańca Sportowego prowadzona przez instruktorów ZESPOŁU „CZARNE STOPY”;  Zajęcia z dogoterapii prowadzone przez instruktorów Fundacji AMA CANEM;

10 Na ciekawe zajęcia pozalekcyjne zapraszamy uczniów od poniedziałku do piątku : Zespół akrobatyczno – artystyczny REGRA Zbiórki gromady zuchowej; Szkolny Klub Sportowy Ciekawa przyroda

11 W ramach rządowego projektu „Radosna szkoła” utworzyliśmy salę zabaw dla uczniów z klas młodszych

12 Posiadamy certyfikaty: „Szkoła promująca zdrowie”; „Szkoła bez przemocy”; Szkoła Podstawowa nr 37 im. Janusza Kusocińskiego w Łodzi w roku szkolnym 2006/2007 uczestniczyła w kampanii społecznej „Wygraj z astmą” „Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją” (Certyfikat Oddziału Polskiego Towarzystwa Dysleksji) 2008/2009. „Ratujemy i uczymy ratować” Certyfikat Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy; „Szkoła przyjazna środowisku”; Szkoła otrzymała certyfikat w ramach realizacji projektu „Czy ja dbam o środowisko?” w roku szkolnym 2005/2006. „Promotor recyklingu”; certyfikat zaświadcza, że Szkoła Podstawowa nr 37 w Łodzi realizuje i promuje system selektywnej zbiórki odpadów. Certyfikat przyznaje się w ramach programu „SKLEP -> WYSYPISKO.ULICA JEDNOKIERUNKOWA?”

13 Realizowane przez naszych nauczycieli projekty edukacyjne:  Projekt pt. „Dobry start w matematykę – zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych w ramach kompetencji kluczowych z zakresu matematyki” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt „Dobry start w matematykę” realizowany jest przez Miasto Łódź -Urząd Miasta Łodzi posiadający bogate doświadczenie w zakresie realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  Projekt pt. „Poznać, zrozumieć, doświadczyć” realizowany przez Katedrę Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej, Wdział Nauk o Wychowaniu UŁ. Patronem Projektu jest Wdział Edukacji UMŁ, współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  Projekcie realizowany w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI pt. „Podnoszenie kompetencji w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii Eduscience”.  Projekt edukacji finansowej „Od grosika do złotówki” – Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości, współfinansowany przez Fundację Kronenberga i city handlowy.  W ramach miejskich programów profilaktycznych w roku 2009 zrealizowaliśmy projekt zajęć pozalekcyjnych „Być jak tęcza”.  wraz z Uniwersytetem Łódzkim i MSWiA zrealizowaliśmy projekt „Jestem fair”.

14 W ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży” Szkoła Podstawowa nr 37 wraz z ZHP realizuje również Dialog Kulturalno- Edukacyjny Polska – Ukraina. Nasi uczniowie dwa razy do roku odwiedzają uczniów z partnerskiej szkoły na Ukarainie w Prilesnej.

15 Kadra pedagogiczna szkoły ma na swoim koncie wiele publikacji, oraz innowacji pedagogicznych aktualnie realizowanych podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. Innowacja pedagogiczna „Spotkajmy się w Łodzi" Autorki: Małgorzata Błaszczyk, Małgorzata Chuncia, Małgorzata Fornalczyk, Joanna Józefowicz, Beata Nowaczyńska, Elżbieta Skórka, Agnieszka Wilk Innowacja pedagogiczna „A nas Łódź urzekła szara" Autorki: Monika Kart, Aneta Łuczyńska, Anna Pawlik Innowacja pedagogiczna „Cudze chwalicie, swego nie znacie" Autorka : Urszula Cieplucha Innowacja pedagogiczna „Przyroda w języku angielskim" Autorki: Maria Kucharska i Anna Pawlik Innowacja pedagogiczna o charakterze programowo- organizacyjnym „Plamka i Nutka- nasi przyjaciele" Autorki: Małgorzata Chuncia i Małgorzata Fornalczyk Innowacja pedagogiczna „Akrobatyka smyka" Autorka: Renata Grabiszewska Program zajęć czytelniczych „Klub Pożeraczy Książek" Autorka: Teresa Kowalska Innowacja pedagogiczna „Podróże z myszką” w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i zajęć komputerowych Autorki: Joanna Józefowicz, Beata Kalmanowicz Innowacja pedagogiczna „Plamka i Nutka – nasi przyjaciele” w zakresie edukacji artystycznej. Autorki: Małgorzata Chuncia, Małgorzata Fornalczyk

16 Cykliczne imprezy i uroczystości szkolne  Pasowanie na ucznia;  Otrzęsiny pierwszaków;  Święto Biblioteki i pasowanie uczniów klas pierwszych na czytelnika;  Piknik jesienny;  Andrzejki;  Kiermasze świąteczne „Swój dom dekoruj pracami dzieci”;  Uroczysty Koncert Wigilijny kl. I – III;  Jasełka  Drzwi otwarte szkoły – prezentacja szkolnych talentów;  Bal karnawałowy;  Koncert Rodzinny;  Dzień Sportu – „Bieg Kusego”.

17 Otrzęsiny pierwszaków Piknik jesienny Święto Biblioteki Andrzejki Mini Playback Show Bal karnawałowy Dzień sportu

18 Organizujemy konkursy międzyszkolne: Międzyszkolny Konkurs Poezji Religijnej - organizowany od 1997r. Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Wiosenne cuda z papieru” Dzień Sportu - „Międzyszkolny Bieg Kusego”- organizowany od 1983r. Międzyszkolny konkurs matematyczno-przyrodniczy dla uczniów klas IV-VI.

19 Nasi uczniowie spotykają ciekawych ludzi, odwiedzają interesujące miejsca…

20 Patronuje nam DIDASKO Patronat nad szkołą objęło wydawnictwo DIDASKO, które wspomaga nas merytorycznie i materialnie. Autorka podręczników - Joanna Białobrzeska z wizytą w naszej szkole.

21 Na stałe współpracujemy z:  Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną nr 4;  Polskim Towarzystwem Dyslektycznym;  Ośrodkiem Wsparcia Rodziny „Lokomotywa”;  Fundacją „Ama Canem”;  Radą Osiedla „Stary Widzew”;  Domem Kultury ARIADNA;  Policją;  Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej „Las Łagiewnicki”;  Firmą Edukacyjną „Nowa Szkoła”;  Przedszkolem Miejskim nr 107 i 185;  Hufcem ZHP Łódź-Widzew;  Ligą Ochrony Przyrody;  Polskim Czerwonym Krzyżem;  Parafią kościoła rzymsko- katolickiego pod wezwaniem św. Kazimierza;  ze Szkołą na Ukrainie w Prilesnej.

22 Nauka i zabawa w klasie pierwszej Od 1 września 2009 roku sześcioletnie dziecko może zostać uczniem naszej szkoły. Szkoła zapewnia:  dobrze przygotowaną kadrę pedagogiczną;  ciekawe i skuteczne metody pracy z dzieckiem;  przyjazny klimat;  wyposażenie sali sprzyjające nauce i zabawie;  naukę języka obcego i zajęcia pozalekcyjne;  rozwój zdolności i zainteresowań dziecka;  opiekę w świetlicy.

23 „ Nie takie ważne aby człowiek dużo wiedział, ale żeby dobrze wiedział, nie żeby umiał na pamięć, a żeby rozumiał, nie żeby go wszystko troszkę obchodziło, a żeby go coś naprawdę zajmowało.” Janusz Korczak Szkoła Podstawowa nr 37 im. Janusza Kusocińskiego 92 – 207 Łódź, ul. Szpitalna 9/11 tel. 0 42 674 19 08, fax 0 42 674 12 01 Zapraszamy na naszą stronę internetową: www.sp37lodz.wikom.pl


Pobierz ppt "Szkoła Podstawowa nr 37 ul. Szpitalna 9/11 92- 207 Łódź tel. 42-674-19-08 www.sp37lodz.wikom.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google