Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podsumowanie dotychczasowych działań w ramach pilotażowego programu projakościowego Katarzyna Parszewska Iwona Rydzkowska Małgorzata Zasztowt Wydział Wpierania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podsumowanie dotychczasowych działań w ramach pilotażowego programu projakościowego Katarzyna Parszewska Iwona Rydzkowska Małgorzata Zasztowt Wydział Wpierania."— Zapis prezentacji:

1 Podsumowanie dotychczasowych działań w ramach pilotażowego programu projakościowego Katarzyna Parszewska Iwona Rydzkowska Małgorzata Zasztowt Wydział Wpierania Edukacji Kuratorium Oświaty w Szczecinie ______________________________________________________________________________________________ Świdwin - dnia 22 kwietnia 2016r.

2 Program spotkania: 10.00 – 10.15 – Pani Magdalena Zarębska-Kulesza – Zachodniopomorski Kurator Oświaty- oficjalne rozpoczęcie spotkania 10.15 – 11.00 – „Jakość edukacji a udział w projektach międzynarodowych” – wystąpienie Pani Anny Walkowiak – Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie 11.00 - 14.15 – „Budowanie kompetencji interpersonalnych dyrektora szkoły w oparciu o polski program FRIS” – szkolenie poprowadzi Pani Elżbieta Stelmach - Centrum Szkoleniowo-Rozwojowe Sapientia w Szczecinie ok. 12.30 – przerwa kawowa (po pierwszej części szkolenia) 14.30 – 15.15 – przerwa obiadowa (restauracja Zamkowa) 15.15 – 16.45 – Refleksje nt. dotychczasowych działań podjętych przez szkoły: wprowadzenie do debaty - Pani Iwona Rydzkowską – dyrektor Wydziału Wspierania Edukacji Kuratorium Oświaty w Szczecinie oraz Pani Katarzyna Parszewska – starszy wizytator KO w Szczecinie dyskusja plenarna – Jakie działania warto rozwijać? 16.45 – 17.00 – zakończenie spotkania.

3 Tak to się zaczęło…

4 6 DEBAT powiatowych nt. stanu oświaty i wyników egzaminów zewnętrznych w szkołach podstawowych i gimnazjach luty-marzec 2015

5 „Wskaźnik Alienacji Społecznej. Obszary najsłabszego rozwoju w województwie zachodniopomorskim 2005 – 2011” Najniższe wyniki: szkoły na terenach o najwyższym wskaźniku alienacji społecznej określonym w raporcie: „Wskaźnik Alienacji Społecznej. Obszary najsłabszego rozwoju w województwie zachodniopomorskim 2005 – 2011” opracowanym na zlecenie Komisji Rozwoju, Promocji i Współpracy Międzynarodowej Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego (wydanie 2013r.)

6 Najskuteczniejsze czynniki wpływające na osiągnięcia uczniów Określił prof. John Hattie z Auckland University

7 Książka stanowi syntezę wyników ponad 900 badań obejmujących miliony uczniów i jest największym jak dotąd opracowaniem obserwacji, co faktycznie wpływa na uczenie się, skierowanym do dyrektorów, nauczycieli i szkolnych liderów. Łączy szeroko zakrojony projekt badawczy dotyczący strategii nauczania z praktycznym ich zastosowaniem podczas zajęć. Dokładnie omawia wiele aspektów uczenia się, m.in. informację zwrotną, zawiera listy kontrolne i ćwiczenia.

8 Co wydarzyło się dalej? marzec-kwiecień: spotkania w szkołach z wizytatorami KO czerwiec, październik – spotkania w JST: Świdwin, Biały Bór zebranie informacji od dyrektorów szkół o podjętych działaniach

9

10 O duchu spotkania…

11 Fragment listu rodzica (październik 2014r.): „W szkole realizowany jest program ze środków UE(…) Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu w godz. 15.40-17.40 (…) przez 10 godzin. Dojazd i powrót to ok. 1 godz. Córka wychodzi z domu o 7.00 a wraca ok. 19.00. Potem, oczywiście, musi odrabiać lekcje (…) Uważam, że przeprowadzanie jakichkolwiek zajęć angażujących umysł po tylu godzinach zajęć lekcyjnych nie ma sensu, a dziecko z powodu głodu, zmęczenia, braku koncentracji itp. nic z nich nie wyniesie…”

12 Fragment artykułu nauczyciela ( Refleksje, kwiecień 2016r.) … Od września 2015 roku w naszej szkole realizujemy zadania wynikające z Programu… (…) Na początku, kiedy rozpoczynaliśmy swoją,,przygodę” z programem, wydawał nam się on zbędny, ponieważ każdy z nas, to znaczy – nauczycieli - był przekonany o słuszności i zaletach swojej pracy. Po co zatem zmieniać coś, co jest dobre? Tak wtedy myśleliśmy. Dziś wygląda to nieco inaczej…

13 Przykłady rozwiązań przyjętych w szkołach

14 Obszar: Współpraca z rodzicami 1.Działania skierowane do rodziców uczniów 2.Działania skierowane do rodziców przyszłych uczniów 3.Działania kompensujące niski kapitał kulturowy rodzin uczniów

15 Ad 1: - warunki domowe wspierające uczenie się -komunikacja z rodzicami -zebrania z rodzicami -edukowanie rodziców -włączenie rodziców w życie szkolne

16 Ad 2: -edukowanie rodziców przyszłych uczniów -włączenie innych członków społeczności lokalnej w życie szkolne i pozaszkolne dzieci

17 Ad 3 -Edukowanie rodziców -Kontrolowanie wypełniania obowiązków przez rodziców -Pomoc w odrabianiu prac domowych (świetlica szkolna, świetlica wiejska)

18 Obszar: odpowiedzialność uczniów za uczenie się 1.Ocenianie kształtujące 2.Możliwość poprawiania wszystkich ocen 3.Projekty edukacyjne 4.System bezdzwonkowy lub przeddzwonki 5.Ocenianie koleżeńskie 6.Tablice „To chcę powtórzyć” 7.Lekcje otwarte 8.Przygotowywanie materiałów przez uczniów

19 Diagnoza WSiP: Jak żyją i uczą się gimnazjaliści, a jak – licealiści?

20 Obszar: podnoszenie samooceny uczniów 1.Ocenianie kształtujące 2.Indywidualizacja wymagań 3.Udział w konkursach 4.Promowanie talentów 5.Nagłaśnianie sukcesów 6.Projekty grupowe 7.Spotkania z absolwentami

21

22 Obszar: Motywowanie uczniów 1.Stwarzanie sytuacji w szkole wzbudzających motywację ucznia 2.System nagradzania 3.Angażowanie wszystkich uczniów w szkole projekty

23 Obszar: zwiększenie atrakcyjności szkoły w oczach uczniów 1.Więcej zajęć odpowiadających potrzebom uczniów 2.Nowe, atrakcyjne metody pracy na lekcjach 3.System wycieczek szkolnych 4.Realizacja programów unijnych – zwiększenie prestiżu szkoły w środowisku lokalnym

24 Obszar: działania nauczycieli 1.Praca zespołowa nauczycieli 2.Zwiększenie zaangażowania uczniów podczas lekcji i przerw

25 http://www.edunews.pl/system-edukacji/nauczyciele/3416-od- porozumiewania-sie-do-ksztalcenia

26 Uczniowie nie przychodzą do szkoły po to, żeby sobie pomilczeć. Jeśli tak się dzieje na lekcjach, że faktycznie mówi tylko nauczyciel, a uczeń tylko, gdy pozwoli mu na to nauczyciel, to można uznać taką sytuację za porażkę dydaktyczną - oczywiście nauczyciela. To uczniowie mają mówić na lekcji, a nauczyciel powinien uczestniczyć w rozmowie, podtrzymywać ją kolejnymi pytaniami. prof. dr hab. Małgorzata Żytko z Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego.

27 Obszar: zarządzanie szkołą 1.Badanie procesów zachodzących w szkole 2.Zmiany w prawie wewnętrznym 3.Zmiany organizacyjne 4.Zarządzanie pracą nauczycieli 5.Zachęcanie nauczycieli do innowacji

28 Autorka książki podjęła bardzo ważny, bardzo aktualny, istotny teoretycznie i mający olbrzymie znaczenie praktyczne temat. Zauważalny brak zwartych opracowań teoretycznych oraz badań empirycznych dotyczących skutecznego przywództwa w szkołach na obszarach defaworyzowanych stawia badacza wobec poważnych wyzwań, z którymi Autorka /…/ wręcz mistrzowsko, sobie poradziła. z recenzji prof. S.M. Kwiatkowskiego

29 Obszar: Działania niestandardowe 1. Muzykoterapia 2. Zarządzanie odpowiedzialnym korzystaniem z nowych urządzeń telekomunikacyjnych (telefon komórkowy)

30 Projekt pt: DBAM O MÓJ Z@SIĘG jest projektem edukacyjnym skierowanym do młodzieży i dotyczy odpowiedzialnego korzystania z nowych narzędzi komunikacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem używania telefonu komórkowego. Centrum Doradztwa i Badań Społecznych „SOCJOGRAM” z siedzibą w Gdańsku /…/zaprasza do udziału w badaniach gdyńskiej młodzieży uczącej się w szkołach podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.

31

32 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Podsumowanie dotychczasowych działań w ramach pilotażowego programu projakościowego Katarzyna Parszewska Iwona Rydzkowska Małgorzata Zasztowt Wydział Wpierania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google