Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ekonometria wykład 1 Studium Licencjackie, semestr zimowy 2014/2015.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ekonometria wykład 1 Studium Licencjackie, semestr zimowy 2014/2015."— Zapis prezentacji:

1 Ekonometria wykład 1 Studium Licencjackie, semestr zimowy 2014/2015

2 Modele zjawisk ekonomicznych Ekonomia matematyczna Podejmowanie decyzji

3 Ekonometria praktyczna, M.Rocki, SGH, Ekonometria i badania operacyjne, red. nauk. M. Gruszczyński T. Kuszewski, M. Podgórska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009. http://www.e-sgh.pl/rocki/121060-0489 Na „starej” stronie www uczelni opis przedmiotu jest pod adresem: www.sgh.waw.pl/instytuty/ie/oferta_dydaktyczna/Ekonometria_stacjonarne_niestacjonarne/ Budynek M, pokój 212, wtorki 18.00 roma@sgh.waw.pl www.rocki.pl

4 Co to jest „ekonometria”??? Samulelson, 1954: „…ilościowa analiza rzeczywistych zjawisk ekonomicznych oparta na równoczesnym wykorzystaniu teorii i obserwacji związanych z z odpowiednimi metodami wnioskowania” Klein,1962: „…głównym celem ekonometrii jest dać empiryczną treść apriorycznemu rozumowaniu w teorii ekonomii”

5 Cd: co to jest „ekonometria”: Malinvaud, 1966: „Celem ekonometrii jest empiryczne ustalenie treści praw ekonomicznych. Ekonometria obrazuje teorię ekonomii używając danych liczbowych do weryfikacji istnienia postulowanych zależności i definiowanie ich precyzyjnej postaci” Cytaty z: Phillips P.C.B., Wickens M.R. „Exercises in Econometrics”, Philip Allan / Ballinger Publishing Company, 1978. Towarzyszy im pytanie: „..na podstawie cytatów przedyskutuj czym jest ekonometria”.

6 Co to jest „model” ? Antoni Smoluk „Rozmyślania o istocie ekonometrii” w „EKONOMETRIA. Nadzieje. Osiągnięcia. Niedostatki” PWN, 1987 „…Widomo, że obwód koła S ( r ) koła o promieniu r jest liniową funkcją promienia, czyli istnieje taka stała uniwersalna a > 0, że S ( r ) = ar …”

7 Ryszard Rudnicki, Radosław Wieczorek ACADEMIA, nr 1(17)2009 Magazyn PAN „Świat w równaniach” Omawiają model fluktuacji zmian stosunku ilości ryb drapieżnych i gatunków stanowiących ich pożywienie przedstawiony w 1926 przez włoskiego matematyka Vito Volterra. Fluktuacje pojawiły się w związku z ograniczeniem połowów ryb w czasie I wojny światowej. Po wojnie rybacy zaobserwowali znaczne zwiększenie liczby ryb drapieżnych w Adriatyku w stosunku do okresu przed wojennego. X - liczba ofiar, Y – liczba drapieżników Układ równań różniczkowych: X’ = (a – c Y ) X Y’ = (-b + d X) Y Model wyjaśnił zjawisko stabilności w ekosystemie, a więc tego, dlaczego chwilowe zaburzenia są odwracalne.

8 Modele ekonometryczne Jan Szeja, Aleksander Zeliaś PS 1973 / 1 „Wpływ wielkiej skali produkcji na kształtowanie się kosztów w przemyśle węglowym”, Badaniem objęto 76 kopalń Górnośląskiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego w roku 1975. Y – koszt jednostkowy wydobycia węgla w złotych na tonę w danej kopalni, Q – wielkość wydobycia węgla w danej kopalni w tonach, X – zmienna dyskretna, przybierająca wartość od 1 do 8 w zależności od tego do jakiej grupy zaliczona została dana kopalnia (X=1 dla grupy o najmniejszym wydobyciu, X=8 dla grupy o najwyższym wydobyciu).

9 Bogusław Guzik, PS 1978/2 „Próba budowy wielorównaniowego modelu ekonometrycznego podstawowych zjawisk szkolnictwa wyższego w Polsce”, S – studenci szkół wyższych, osoby A – absolwenci szkół wyższych, osoby, N – nauczyciele akademiccy ogółem, osoby, LWP – liczba osób w wieku produkcyjnym MAT - liczba maturzystów. dane z lat 1955 – 1974

10 Łukasz Arendt, Jakub Kowalski, Wiadomości Statystyczne, VII 2002, GUS „Popyt na usługi turystyczne w okresie transformacji” X – wskaźnik popytu na noclegi w okresie t zdefiniowany jako liczba udzielonych noclegów na 1000 mieszkańców, P / CPI – wskaźnik cen usług turystycznych w relacji do dynamiki cen dóbr konsumpcyjnych, U1, U3, U4 – zmienne równe 1 odpowiednio w kwartale 1, 3 lub 4 oraz równe zeru w pozostałych kwartałach, U9703 – zmienna równa 1 w trzecim kwartale 1997 roku (odzwierciedlająca wzrost popytu na usługi turystyczne w trzecim kwartale tegoż roku związanego z powodzią w lipcu).

11 Mieczysław Kowerski „Wiadomości Statystyczne”, II 2002, GUS „Zamość – diagnoza i prognoza rozwoju miasta” Dane z lat: 1973 – 2000 gdzie 75.798 jest asymptotą („poziomem nasycenia”) dla zmiennej Z

12 Agnieszka Borkowska, Hanna Dudek, Wiesław Szczęsny, Wiadomości Statystyczne, VII 2002, GUS „Dobór postaci i metod estymacji modeli zależności wydatków na żywność od dochodów”, Y - wydatki na produkty żywnościowe przeliczone według wskaźnika zmian cen żywności X - realny dochód w przeliczeniu na osobę indeksowany jest wskaźnikiem zmian cen towarów i usług Dane z lat 1993 – 1998 Funcja Tórnquista dla dóbr podstawowych, asymptota 113.24, malejący wzrost

13 L.R.Klein – model gospodarki: Klein I C – zagregowany poziom konsumpcji, P – globalne zyski, W – globalne rozmiary płac w przemyśle prywatnym, W’ – płace pracowników administracji państwowej, I – inwestycje netto, K – zasoby dóbr kapitałowych, G – wydatki rządowe inne niż płace, T – podatki, t – czas, X – produkcja globalna

14


Pobierz ppt "Ekonometria wykład 1 Studium Licencjackie, semestr zimowy 2014/2015."

Podobne prezentacje


Reklamy Google