Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K. K. Baczyńskiego w Warszawie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K. K. Baczyńskiego w Warszawie."— Zapis prezentacji:

1 Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K. K. Baczyńskiego w Warszawie

2 Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom młodzieży, a tym samym dając im możliwość rozwoju sportowego na najwyższym poziomie, szkoła we współpracy z klubem Varsovia stworzyła system umożliwiający sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w połączeniu z realizowaniem obowiązków szkolnych należących do uczniów. Nasze Gimnazjum ma na celu kształcić, a zarazem wspierać i pomagać uczniom w ich zainteresowaniach oraz dążeniach do celu, dlatego postanowiliśmy utworzyć klasę sportową z myślą o dzieciach i ich marzeniach. Dzięki przychylności Dyrekcji Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie oraz organu prowadzącego szkołę, którym jest miasto stołeczne Warszawa, a także klubowi Varsovia,w roku szkolnym 2011/2012 powstała pierwsza klasa sportowa o profilu piłki nożnej.

3 CELE OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE SZKOLENIA SPORTOWEGO (klasa sportowa)

4 CELE OGÓLNE wychowanie fizyczne oraz sport dzieci i młodzieży- kształtowanie i wychowanie człowieka; wychowanie fizyczne oraz sport dzieci i młodzieży- kształtowanie i wychowanie człowieka; połączenie sportu z nauką- rozwój psychofizyczny i intelektualny; połączenie sportu z nauką- rozwój psychofizyczny i intelektualny; nabór dzieci i młodzieży do szkolenia sportowego; nabór dzieci i młodzieży do szkolenia sportowego; udostępnienie uczniom warunków do rozwoju sportowego na najwyższym poziomie; udostępnienie uczniom warunków do rozwoju sportowego na najwyższym poziomie; rozwijanie umiejętności sportowych w zajęciach pozaszkolnych (Klub Varsovia i inne); rozwijanie umiejętności sportowych w zajęciach pozaszkolnych (Klub Varsovia i inne); dostosowanie szkolenia sportowego do wieku rozwojowego dziecka (ONTOGENEZA) dostosowanie szkolenia sportowego do wieku rozwojowego dziecka (ONTOGENEZA)

5 CELE SZCZEGÓŁOWE nauczanie i doskonalenie techniki gry w piłkę nożną nauczanie i doskonalenie techniki gry w piłkę nożną skoordynowanie rozwoju fizycznego poprzez właściwy dobór bodźców działających na układy: ruchu, krążenia, oddychania oraz systemu nerwowego; skoordynowanie rozwoju fizycznego poprzez właściwy dobór bodźców działających na układy: ruchu, krążenia, oddychania oraz systemu nerwowego; kształtowanie psychomotoryki przez nauczanie i doskonalenie różnych form aktywności ruchowej, rozwój cech motorycznych uwzględniający upodobania, zainteresowania, sprawność ruchową, intelektualną i emocjonalną; kształtowanie psychomotoryki przez nauczanie i doskonalenie różnych form aktywności ruchowej, rozwój cech motorycznych uwzględniający upodobania, zainteresowania, sprawność ruchową, intelektualną i emocjonalną; wyposażenie uczniów w zasób wiedzy o korzyściach z uprawiania ćwiczeń fizycznych, w szczególności piłki nożnej. wyposażenie uczniów w zasób wiedzy o korzyściach z uprawiania ćwiczeń fizycznych, w szczególności piłki nożnej.

6 Poznanie zasad zachowania zdrowia prawidłowe odżywanie; prawidłowe odżywanie; aktywność ruchowa; aktywność ruchowa; higiena osobista; higiena osobista; czystość najbliższego otoczenia; czystość najbliższego otoczenia; nałogi i ich skutki. nałogi i ich skutki.

7 Poznanie zasad bezpieczeństwa w celu ochrony zdrowia i życia ludzkiego kształtowanie zdyscyplinowania, odpowiedzialności, koleżeństwa, porządku, dbałości o sprzęt i przybory; kształtowanie zdyscyplinowania, odpowiedzialności, koleżeństwa, porządku, dbałości o sprzęt i przybory; zapoznanie z zasadami pierwszej pomocy w nagłych wypadkach; zapoznanie z zasadami pierwszej pomocy w nagłych wypadkach; zaznajomienie z przepisami gier i zabaw ruchowych w szkole i na zajęciach pozalekcyjnych; zaznajomienie z przepisami gier i zabaw ruchowych w szkole i na zajęciach pozalekcyjnych; zaznajomienie się z przepisami gry w piłkę nożną oraz ich interpretacja; zaznajomienie się z przepisami gry w piłkę nożną oraz ich interpretacja;

8 podnoszenie poziomu sportowego grupy w celu osiągania optymalnych efektów sportowych; podnoszenie poziomu sportowego grupy w celu osiągania optymalnych efektów sportowych; przygotowanie młodzieży do zawodów sportowych na szczeblu gminy/dzielnicy, województwa, ogólnopolskim; przygotowanie młodzieży do zawodów sportowych na szczeblu gminy/dzielnicy, województwa, ogólnopolskim; hartowanie organizmu ucznia na bodźce fizyczne i psychiczne; hartowanie organizmu ucznia na bodźce fizyczne i psychiczne; wypracowanie pozytywnych cech charakteru oraz pożądanych postaw prowadzących do właściwego działania indywidualnego, zespołowego i wzajemnej współodpowiedzialności; wypracowanie pozytywnych cech charakteru oraz pożądanych postaw prowadzących do właściwego działania indywidualnego, zespołowego i wzajemnej współodpowiedzialności;

9 Krótko o Programie Tylko usystematyzowane i wszechstronne szkolenie może doprowadzić każdego młodego uzdolnionego piłkarza do wielkich sukcesów. Zajęcia sportowe składające się z kilku jednostek treningowych w tygodniu (2 razy dziennie), to podstawa do właściwego rozwijania talentu młodego zawodnika, który marzy by zostać dobrym piłkarzem. Dlatego szkoła wraz z trenerami współpracuje nad realizacją programu, który sprosta tym oczekiwaniom.

10 Tygodniowy system godzin dla klasy sportowej Kształcenie ogólne wf - 4 godziny Kształcenie ogólne wf - 4 godziny Kształcenie sportowe - 6 godzin Kształcenie sportowe - 6 godzin Zajęcia treningowe w klubie(nieobowiązkowe) Zajęcia treningowe w klubie(nieobowiązkowe)

11 Korzyści ucznia klasy sportowej ciągłe doznawanie sukcesów i porażek- zapewnia lepszy start w dorosłe życie ciągłe doznawanie sukcesów i porażek- zapewnia lepszy start w dorosłe życie rywalizacja pozytywnie wpływa na podnoszenie wyników w nauce(najlepsi rywalizują o pozycję w klasie równie pod względem nauki) rywalizacja pozytywnie wpływa na podnoszenie wyników w nauce(najlepsi rywalizują o pozycję w klasie równie pod względem nauki) możliwość reprezentowania szkoły i odnoszenia sukcesów dla siebie i szkoły możliwość reprezentowania szkoły i odnoszenia sukcesów dla siebie i szkoły

12 Nieświadome nabywanie umiejętności potrzebnych w życiu łatwość podejmowania samodzielnych decyzji(związane z szybkim podejmowaniem decyzji na boisku w czasie gry); łatwość podejmowania samodzielnych decyzji(związane z szybkim podejmowaniem decyzji na boisku w czasie gry); w większym wymiarze uczą się odpowiedzialności za siebie i innych; w większym wymiarze uczą się odpowiedzialności za siebie i innych; obycie w różnych sytuacjach i miejscach; obycie w różnych sytuacjach i miejscach; uczą się systematyczności i racjonalnego gospodarowania czasem; uczą się systematyczności i racjonalnego gospodarowania czasem; nabywają zwiększoną odporność na stres nabywają zwiększoną odporność na stres

13 Co daje uczniom zwiększona liczba godzin zajęć sportowych? wyższy poziom sprawności ogólnej; wyższy poziom sprawności ogólnej; lepsze przygotowanie do sportu zawodowego; lepsze przygotowanie do sportu zawodowego; zwiększona odporność na choroby: zwiększona odporność na choroby: - układu krążenia (miażdżyca, nadciśnienie itp.) - otyłość, cukrzyca; -osteoporoza (kruchość kości, złamania), skrzywienia kręgosłupa; - zaburzenia koordynacji i sprawności ruchowej; -depresja, opóźnienie umysłowe, stres, obniżenie nastroju.

14 Osoby odpowiedzialne za szkolenie a także za wychowanie państwa dzieci: Michał Złotkowski- nauczyciel wychowania fizycznego w Gimnazjum nr 37, wychowanek Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, trener II klasy piłki nożnej, instruktor gimnastyki sportowej. Grzegorz Dudek- obecny trener dzieci z rocznika 98 w klubie Varsovia. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, trener II klasy piłki nożnej.

15 Kadrę uzupełniającą w kształceniu, wychowaniu oraz szkoleniu sportowym stanowią: Nauczyciele Gimnazjum nr 37 w Warszawie; Nauczyciele Gimnazjum nr 37 w Warszawie; Trenerzy zatrudnieni w Klubie Varsovia. Trenerzy zatrudnieni w Klubie Varsovia.

16 Informacja o szkole Adres: ul. Niska 5 (okolice CH Arkadia) Adres: ul. Niska 5 (okolice CH Arkadia) Dzielnica: Śródmieście Dzielnica: Śródmieście Współpraca z: Klub Varsovia, odległość od szkoły= 1000m Współpraca z: Klub Varsovia, odległość od szkoły= 1000m Pływalnia: ul. Inflancka 8, odległość od szkoły= 500m Pływalnia: ul. Inflancka 8, odległość od szkoły= 500m

17 Korzyści wynikające z bliskiego usytuowania klubu od szkoły większe bezpieczeństwo państwa dzieci w drodze ze szkoły do klubu; większe bezpieczeństwo państwa dzieci w drodze ze szkoły do klubu; przejście bądź przejazd z miejsca na miejsce zaoszczędzi państwu oraz dzieciom wiele czasu; przejście bądź przejazd z miejsca na miejsce zaoszczędzi państwu oraz dzieciom wiele czasu; bezpośredni kontakt nauczycieli z trenerami (dokładniejsza kontrola dzieci) bezpośredni kontakt nauczycieli z trenerami (dokładniejsza kontrola dzieci) minimum 2 godziny w tygodniu zajęcia szkolne z wychowania fizycznego odbywać się będą na profesjonalnym, pełnowymiarowym sztucznym boisku do piłki nożnej. minimum 2 godziny w tygodniu zajęcia szkolne z wychowania fizycznego odbywać się będą na profesjonalnym, pełnowymiarowym sztucznym boisku do piłki nożnej.

18 Szkoła oferuje treningi w klubie Varsovia (nie jest wymagane, by uczeń był zawodnikiem klubu i trenował w klubie Varsovia); treningi w klubie Varsovia (nie jest wymagane, by uczeń był zawodnikiem klubu i trenował w klubie Varsovia); zgrupowania letnie i zimowe oraz dofinansowanie obozu; zgrupowania letnie i zimowe oraz dofinansowanie obozu; rozgrywki na najwyższym szczeblu w Polsce; rozgrywki na najwyższym szczeblu w Polsce; wykwalifikowaną kadrę trenerską; wykwalifikowaną kadrę trenerską; zajęcia wyrównawcze (przedmioty ścisłe); zajęcia wyrównawcze (przedmioty ścisłe); opiekę medyczną; opiekę medyczną; stypendia sportowe po pierwszym roku. stypendia sportowe po pierwszym roku.

19 Infrastruktura szkoły

20 BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ BIEŻNIA LEKKOATLETYCZNA BOISKO DO KOSZYKÓWKI BOISKO DO SIATKÓWKI

21 Realizacja projektu przewidziana jest na Sierpień 2011 roku.

22 Siłownia

23 Sala gimnastyczna

24

25 Mała sala z przeznaczeniem do zajęć uzupełniających sport zawodowy (fitness, tenis stołowy)

26 Salka gimnastyczna ze sprzętem (rozwijanie sprawności ogólnej oraz korekcja wad postawy )

27 O Klubie Varsovia Adres: ul. Międzyparkowa 4 (Śródmieście) Adres: ul. Międzyparkowa 4 (Śródmieście) Obecnie szkoli 10 grup młodzieżowych (roczniki 1994- 2003 i młodsi) Obecnie szkoli 10 grup młodzieżowych (roczniki 1994- 2003 i młodsi) Zatrudnia 10 trenerów specjalizujących się w szkoleniu młodzieży Zatrudnia 10 trenerów specjalizujących się w szkoleniu młodzieży

28 Dzięki sukcesom grup młodzieżowych klub jest znany i obserwowany przez środowisko piłkarskie w całej Polsce. Brązowy medal w turnieju halowym,,Sarmata Cup” rocznika 98,30stycznia 2011. Brązowy medal w turnieju halowym,,Sarmata Cup” rocznika 98,30stycznia 2011. III miejsce w turnieju halowym „Pruszków Cup” rocznik 98, 23 stycznia 2011. III miejsce w turnieju halowym „Pruszków Cup” rocznik 98, 23 stycznia 2011.

29 Jednym z wielu sukcesów Klubu jest wychowanek Robert Lewandowski- obecnie zawodnik Borussi Dortmund (Niemcy)

30 Infrastruktura klubowa

31 Pełnowymiarowe boisko ze sztuczną nawierzchnią oraz oświetleniem (możliwość podziału boiska na mniejsze dzięki dodatkowym bramkom różnej wielkości).

32

33 Sukcesy przyszłej klasy …miejsce jest- teraz tylko zdobywać i ustawiać …miejsce jest- teraz tylko zdobywać i ustawiać

34 „Nie każdy może zostać zawodowym piłkarzem ale każdy może spróbować nim być’’

35 Prezentacja będzie zamieszczona na stronie internetowej szkoły www.gimnazjum37.waw.pl

36 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K. K. Baczyńskiego w Warszawie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google