> x; int y; cout << "\nPodaj y:"; cin >> y; int z; cout << "\nPodaj z:"; cin >> z; int max=x; if(max < y) max=y; if(max < z) max=z; cout<<"Najwieksza liczba to:" << max << endl; return 0; }">

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

C++ mgr inż. Tomasz Turba Politechnika Opolska 2016.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "C++ mgr inż. Tomasz Turba Politechnika Opolska 2016."— Zapis prezentacji:

1 C++ mgr inż. Tomasz Turba Politechnika Opolska 2016

2 Z1++ #include int main() { char operat; int l1, l2, wynik; std::cout << "Podaj liczbe 1: "; std::cin >> l1; std::cout << "Podaj liczbe 2: "; std::cin >> l2; std::cout << "Podaj operacje arytmetyczna [+, -, *, /]: "; std::cin >> operat; switch(operat) { case '+': wynik=l1+l2; break; case '-': wynik=l1-l2; break; case '*': wynik=l1*l2; break; case '/': wynik=l1/l2; break; default: std::cout << "Wystapil nieznany blad" << std::endl; break; } std::cout << "Wynik operacji " << operat << " wynosi " << wynik << std::endl; return 0; }

3 Z2++ #include using namespace std; int main( ) { int x; cout << "Podaj x:"; cin >> x; int y; cout << "\nPodaj y:"; cin >> y; int z; cout << "\nPodaj z:"; cin >> z; int max=x; if(max < y) max=y; if(max < z) max=z; cout<<"Najwieksza liczba to:" << max << endl; return 0; }

4 Zajęcia III [08.03.2016r]  Zmienne  Losowość  Tablice  Pętle  Łańcuchy znaków  Funkcje  Zadanie domowe

5 Zmienne

6  INICJALIZACJA – przypisanie początkowej wartości zmiennej  int liczba = 5; lub int liczba; liczba=5;  float r = 12.35;  char znak = -53;  unsigned long = 1234567890123456789;  !  Jakie słowo kluczowe określa się do zmiennej o stałej wartości? +1pkt

7 Skrótowe operatory zmiennych  a = a + 5;  a+ = 5; //dodawanie  b = b – 1;  b- = 1; //odejmowanie  …  i = i + 1;  i + = 1;  i++; //postinkrementacja  j = j – 1;  j - = 1;  --j; //predekrementacja

8 #include using namespace std; int main() { int a; float b; cin.clear(); //czyszczenie kodów błędu cin.sync(); //czyszczenie konsoli printf("Wprowadz liczbe A: "); scanf("%d",&a); cout << "\nA wynosi: " << a << endl; a++; cout << "A++ wynosi: " << a << endl; a*=10; cout << "A++ * 10 wynosi: " << a << endl; cout << "Wprowadz B: "; cin >> b; cout << "Czy B jest wpisana prawidlowo? " << cin.good() << endl; cout << "Czy wystapily bledy? " << cin.fail() << endl; return 0; }

9 Zmienne losowe  #include srand( time( NULL ) ); //wywołanie funkcji losującej int liczba = rand(); //przypisanie losowej liczby  int liczba = (rand() % GÓRNY_ZAKRES) + WARTOŚĆ_POCZĄTKOWA;  !  Napisz program losujący dwie liczby:  int liczba = liczba dowolna  int przedzial = liczba z przedziału, wartość startowa = 1;

10 #include using namespace std; int main() { srand(time(NULL)); cout << "Losowanie pierwsze bez zmiennej: " << rand() << endl; int liczba = rand(); cout << "Wylosowanie drugie, zmienna int liczba: " << liczba << endl; int przedzial = (rand() % 20) + 1; cout << "Zmienna przedzial przyjela wartosc: " << przedzial << endl; return 0; }

11 Tablice  typ_zmiennych_w_tablicy nazwa_tablicy = [ilość_elementów];  Pierwszy element tablicy = 0  Ostatni element tablicy = n-1  Tablice mogą być wielowymiarowe: [ilość_elX][ilość_elY];  Dostęp do tablicy poprzez indeks: tablica [indeks];

12 #include using namespace std; int main() { int tablica[ 3 ]; cout << "Podaj liczbe 1:"; cin >> tablica[0]; cout << "Podaj liczbe 2:"; cin >> tablica[1]; tablica[ 2 ] = 12345; cout << "Trzecia liczba (tablica[2) wynosi: " << tablica[2] << endl; int suma = tablica[0] + tablica[1] + tablica[2]; cout << "Suma trzech liczb wynosi: " << suma << endl; return 0; }

13 Pętla for for (A; B; C; …) { instrukcja1; instrukcja2; } A= wartość początkowa (opcjonalnie deklaracja) B= warunek końcowy C= operator (iteracja z reguły)

14 #include using namespace std; int main() { int j, granica; cout << "Podaj granice: "; cin >> granica; int tab[granica]; for (int i=0;i> tab[i]; } cout << "\nZawartosc tablicy tab[]:\n"; for (j=0;j { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.pl/33/10208915/slides/slide_14.jpg", "name": "#include using namespace std; int main() { int j, granica; cout << Podaj granice: ; cin >> granica; int tab[granica]; for (int i=0;i> tab[i]; } cout << \nZawartosc tablicy tab[]:\n ; for (j=0;j> granica; int tab[granica]; for (int i=0;i> tab[i]; } cout << \nZawartosc tablicy tab[]:\n ; for (j=0;j

15 Pętla do… while() do { instrukcja1; instrukcja2; *operator; } while (warunek_koncowy); ! Proszę przerobić program z pętlą for na pętle do … while ();

16 #include using namespace std; int main() { int granica; cout << "Podaj granice: "; cin >> granica; int tab[granica]; int i=0; int j=0; do { cout << "Wprowadz " << i << " liczbe: "; cin >> tab[i]; i++; } while (i { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.pl/33/10208915/slides/slide_16.jpg", "name": "#include using namespace std; int main() { int granica; cout << Podaj granice: ; cin >> granica; int tab[granica]; int i=0; int j=0; do { cout << Wprowadz << i << liczbe: ; cin >> tab[i]; i++; } while (i> granica; int tab[granica]; int i=0; int j=0; do { cout << Wprowadz << i << liczbe: ; cin >> tab[i]; i++; } while (i

17 Stringi #include Using namespace std; string lancuch1 = „Jakis tekst”; string lancuch2 = „ a to jego kontynuacja”; dodawanie, kopiowanie, usuwanie, wstawianie, szukanie, tablicowanie, etc…

18 #include using namespace std; int main() { string lancuch1 = "Jakis tekst"; string lancuch2 = ", a to jego kontynuacja"; string lancuch3; cout << "Podaj tekst: "; cin >> lancuch3; cout << lancuch1+lancuch2+lancuch3 << endl; string suma = lancuch1+lancuch2+lancuch3; cout << "Znakowa dlugosc calkowita lancuchow: " << suma.size() << endl; cout << "Lancuch1+lancuch3= " << lancuch1.append(lancuch3) << endl; cout << "Lancuch2 + insert na pozycje 5 lancucha1= " << lancuch2.insert(4, lancuch1) << endl; cout << "Skasowanie od 5 znaku, 3 znakow w lancuch2= " << lancuch2.erase(4,3) << endl; return 0; }

19 Funkcje typ_zwracanej_wartości nazwa (argument1, argument2, … argumentn) { instrukcja1; instrukcja2; return zwracana_wartosc; }

20 Funkcje int pomnoz(int a, int b) { c=a*b; return c; //return a*b; } void pusta_funkcja() { instrukcja1; instrukcja2; }

21 #include using namespace std; void wypelnijTablice( int t[], int iRozmiar ) { cout << "Podaj " << iRozmiar << " liczb:" << endl; int i = 0; do { cin >> t[i]; i++; } while(i { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.pl/33/10208915/slides/slide_21.jpg", "name": "#include using namespace std; void wypelnijTablice( int t[], int iRozmiar ) { cout << Podaj << iRozmiar << liczb: << endl; int i = 0; do { cin >> t[i]; i++; } while(i> t[i]; i++; } while(i

22 Funkcje  !  Zmodyfikuj kod programu tak, aby użytkownik mógł wprowadzić samodzielnie liczbę elementów do wprowadzenia. Wielkość tablicy powinna być równa liczbie tych elementów.  Zmodyfikuj program tak aby ostatnia wyświetlana liczba nie posiadała za sobą przecinka.  Stwórz funkcje która dodaje do siebie kolejne elementy tablicy i wyświetli sumę na ekranie.

23 Zadanie domowe [5pkt] Napisz kompleksowy program który będzie zawierał: 1. Funkcja potęguje dwie wprowadzone liczby A i B i wyświetla wynik na ekranie 2. Funkcja pobiera od użytkownika Imię i wyświetla na ekranie „Witaj $imię!” 3. Funkcja która po wprowadzeniu przez użytkownika liczby całkowitej wykona silnię tej liczby. 4. Funkcja która wypełni tablicę N-elementową liczbami losowymi, wyświetli je, a następnie je przesortuje metodą QuickSort i wyświetli przesortowane. 5. Program po uruchomieniu powinien posiadać menu wyboru (po każdym wyborze i wykonaniu operacji program ma wracać do menu, kończy się dopiero po wyborze opcji 5. Zakończ): 1. Potęguj 2. Przywitaj 3. Silnia 4. Sortuj 5. Zakończ


Pobierz ppt "C++ mgr inż. Tomasz Turba Politechnika Opolska 2016."

Podobne prezentacje


Reklamy Google