Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Excel 2007 dla średniozaawansowanych Zajęcia z 18.04.2016 Prowadzący: Artur Kołos.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Excel 2007 dla średniozaawansowanych Zajęcia z 18.04.2016 Prowadzący: Artur Kołos."— Zapis prezentacji:

1 Excel 2007 dla średniozaawansowanych Zajęcia z 18.04.2016 Prowadzący: Artur Kołos

2 Tworzenie niestandardowych serii danych -Serie standardowe (użycie klawisza funkcyjnego) - serie niestandardowe (opcje) - daty bez weekendów (data co rok, co miesiąc…)

3 Skróty klawiszowe Excela - Enter, Shift+Enter… - Alt Enter - F2 - Ctrl C Z V X - Ctrl A (kontekstowe zaznaczanie) - …

4 Tworzenie niestandardowego formatu liczbowego

5 Formatowanie komórek Podczas pracy z danymi w Excelu często zachodzi potrzeba aby sformatować poprawnie komórki. Czasem trzeba aby dane pojawiły się wraz z jednostkami z którymi występują tak jak kg, m3, dni, itd.

6 Aby utworzyć niestandardowy format liczb, należy najpierw wybrać jeden z wbudowanych formatów. Następnie można zmienić dowolne sekcje kodów tego formatu w celu utworzenia własnego niestandardowego formatu liczb.

7 Żeby mieć możliwość nietypowego formatowania komórek należy (dwa sposoby) 1. Zaznaczyć komórki które chcemy sformatować, kliknąć na nie prawym przyciskiem myszy, następnie z menu podręcznego wybrać formatuj komórki i przejść do kategorii niestandardowe l ub 2. Zaznaczyć komórki które chcemy sformatować, z menu wybrać Format a następnie komórki i przejść do kategorii niestandardowe.

8 0”dni”

9 0„ dni” lub 0,00„ dni” ale nie 0 „dni”

10 Obiekt Tabela i powrót Konwertuj na zakres

11 Tabela może zawierać: - wiersz nagłówka (zawierający funkcje filtrowania, sortowania) - wiersze naprzemienne - kolumny obliczeniowe - wiersz sumy - uchwyt zmiany rozmiaru

12 Funkcje tabel, za pomocą których można zarządzać danymi

13 Sortowanie i filtrowanie. Listy rozwijane filtrów są dodawane automatycznie do wiersza nagłówka tabeli. Można sortować tabele w kolejności rosnącej lub malejącej, według koloru, a także utworzyć niestandardową kolejność sortowania.

14 Formatowanie danych tabeli. Można szybko formatować dane w tabeli, stosując wstępnie zdefiniowany lub niestandardowy styl tabeli. Można również wybrać opcje stylów tabeli, aby wyświetlić tabelę z wierszem nagłówka lub sumy albo bez tego wiersza, aby zastosować podział na przedziały w celu zwiększenia czytelności tabeli lub aby wyróżnić pierwszą lub ostatnią kolumnę tabeli.

15 Wstawianie i usuwanie wierszy i kolumn tabeli. Do tabeli można dodawać wiersze i kolumny na kilka sposobów. Można szybko dodać pusty wiersz na końcu tabeli, dołączyć wiersze lub kolumny arkusza sąsiadujące z tabelą albo wstawić wiersze lub kolumny tabeli w dowolnym miejscu. Można również usuwać wiersze i kolumny według potrzeb. Możliwe jest także szybkie usunięcie z tabeli wierszy zawierających zduplikowane dane.

16 Używanie kolumny obliczeniowej. Aby zastosować jedną formułę, dostosowaną do wszystkich wierszy w tabeli, możesz utworzyć kolumnę obliczeniową. Kolumna obliczeniowa automatycznie powiększa się, obejmując wiersze w miarę ich dodawania, dzięki czemu formuła jest natychmiast stosowana również do tych wierszy.

17 Wyświetlanie i obliczanie sum danych w tabeli. Można szybko sumować dane w tabeli, wyświetlając wiersz sumy na jej końcu, a następnie stosując funkcje dostępne za pośrednictwem list rozwijanych w komórkach wiersza sumy.

18 Podstawowe funkcje statystyczne - użycie

19 Użycie funkcji: Suma, Średnia, Min, Max.

20 MAX.K min.k Składnia:MAX.K(tablica;k) Opis:Daje w wyniku k-tą największą wartość w zbiorze danych. Przykładowo, można użyć funkcję MAX.K w celu określenia pierwszego, drugiego lub trzeciego miejsca. Tablica jest to tablica lub zakres danych, dla którego chcemy określić k-tą największą wartość. K jest to pozycja danej, która ma być określona, (od największej) w tablicy lub zakresie komórek.

21 ILE.NIEPUSTYCH ILE.NIEPUSTYCH(wartość1;wartość2;...) Zlicza komórki, które nie są puste, oraz wartości umieszczone na liście argumentów. Funkcji ILE.NIEPUSTYCH należy używać do zliczania komórek zawierających dane, które znajdują się w zakresie lub w tablicy. Wartość1, wartość2,... to od 1 do 30 argumentów reprezentujących wartości, które należy zliczyć. Jeśli argument jest tablicą lub odwołaniem, puste komórki znajdujące się wewnątrz tablicy lub w odwołaniu są ignorowane. =ILE.NIEPUSTYCH(A2:A8)

22 Spostrzeżenia Funkcja ILE.NIEPUSTYCH zlicza komórki zawierające dowolny typ informacji, w tym wartości błędów oraz pusty tekst („”). Jeśli na przykład zakres zawiera formułę, która zwraca pusty ciąg, funkcja ILE.NIEPUSTYCH zlicza tę wartość. Funkcja ILE.NIEPUSTYCH nie zlicza pustych komórek. Jeśli nie ma potrzeby zliczania wartości logicznych, tekstowych lub wartości błędów (czyli jeśli zliczone mają zostać tylko komórki zawierające liczby), należy użyć funkcji ILE.LICZB.

23 LICZ.PUSTE(zakres) Zlicza puste komórki w wybranym zakresie komórek. Zliczane są też komórki z formułami zwracającymi "" (pusty tekst). Nie są zliczane komórki zawierające wartość równą zero. Plik/opcje/formuły… Włącz obliczanie iteracyjne. !

24 Komentarze i odnośniki -Tworzenie graficznych komentarzy (F2 Shift+F2) - Nawigacja po arkuszu z wykorzystaniem hiperłączy - Otwieranie innych plików z wykorzystaniem hiperłączy

25 Koniec zajęć


Pobierz ppt "Excel 2007 dla średniozaawansowanych Zajęcia z 18.04.2016 Prowadzący: Artur Kołos."

Podobne prezentacje


Reklamy Google