Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zasada działania prądnicy Przewodząca ramka obraca się w polu magnetycznym. Siła elektromotoryczna jest odbierana dzięki pierścieniom ślizgowym przymocowanym.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zasada działania prądnicy Przewodząca ramka obraca się w polu magnetycznym. Siła elektromotoryczna jest odbierana dzięki pierścieniom ślizgowym przymocowanym."— Zapis prezentacji:

1 Zasada działania prądnicy Przewodząca ramka obraca się w polu magnetycznym. Siła elektromotoryczna jest odbierana dzięki pierścieniom ślizgowym przymocowanym do obracającego się uzwojenia. Każdy pierścień dołączony jest do jednego końca uzwojenia i jest połączony elektrycznie z resztą obwodu prądnicy za pomocą przewodzących szczotek ślizgających się po pierścieniach podczas obracania się uzwojenia n

2 W obwodzie zewnętrznym, do którego przyłożone jest napięcie płynie prąd o natężeniu Prądy przemienne

3 Obwody prądu przemiennego Obwód drgający RLC W chwili t ładunek na kondensatorze = Q, różnica potencjałów U Otrzymujemy równanie różniczkowe przewidujemy rozwiązanie w postaci i wstawiamy go do równania różniczkowego

4 =0

5 Stała ω jest liczbą rzeczywistą, musi być spełniony warunek Rozwiązanie równania ma postać jeśli jest spełniony warunek

6 Rozwiązaniem równania różniczkowego może być również funkcja Ogólne rozwiązanie możemy zapisać w postaci Kondensator został naładowany, następnie odłączony od źródła zasilania i połączony z cewką – występują drgania sinusoidalne tłumione

7 Załóżmy, że. Natężenie prądu płynącego w obwodzie Wielkość  /  jest miarą tłumienia, dla małych wartości składnik zawierający cos  t powoduje zmianę fazy o kąt równy arctg(  /  ) U, I Oscylacje natężenia prądu są przesunięte w fazie względem oscylacji napięcia

8 Oscylacje powodują ciągłe przekazywanie energii między kondensatorem a cewką energia pola elektrycznego energia pola magnetycznego 1 2 3 4 1 1 1 2 2 2 3 3 3 44 4

9 Pokazaliśmy, że dla obwodu RLC w przypadku słabego tłumienia (mały opór), spełniony jest warunek Obwód jest przetłumiony. Rozwiązanie równania ma postać lub ogólną Nie ma wówczas drgań, a tylko monotoniczny spadek napięcia.

10 Jeśli R = 0 – oscylator nietłumiony. Częstość drgań własnych takiego oscylatora Drgania zanikające: krzywe zaczynają się w tym samym punkcie przy R = 200  - tłumienie krytyczne: przy R = 600  - przetłumienie 600 

11 Prąd przemienny. Obwód szeregowy RL II prawo Kirchhoffa

12

13 Prąd jest opóźniony w fazie względem siły elektromotorycznej. Wielkość  L – nazywamy oporem indukcyjnym jest oporem całkowitym

14 Obwód szeregowy RC. Postępując podobnie jak poprzednio, otrzymamy:

15 W obwodzie zawierającym pojemność natężenie prądu wyprzedza napięcie. Uwaga: rozważamy rozwiązania stacjonarne ! Obwód szeregowy RLC W obwodzie płynie prąd o natężeniu Spadek potencjału na cewce Spadek potencjału na kondensatorze

16 Suma spadków napięć: Jeśli w obwodzie istnieje niezerowy opór omowy, to

17

18 Moc prądu przemiennego Praca elementarna prądu a moc chwilowa Przesuniecie fazowe między natężeniem prądu a napięciem zależy od elementów wchodzących w skład obwodu elektrycznego

19 Praca wykonana w ciągu okresu

20 Moc prądu zmiennego - moc pozorna- współczynnik mocy Energia rozproszona w obwodzie wydzieli się na oporze R.

21 Wartości skuteczne Przyrządy mierzą tzw. wartości skuteczne. Natężenie skuteczne – takie natężenie prądu stałego, który wydziela w tym samym czasie taką samą ilość energii co dany prąd zmienny. Pole zawarte pod krzywą jest wartością ciepła wydzielonego przez prąd zmienny w oporniku 1  w ciągu jednego okresu Taką samą ilość ciepła wydzieli prąd o natężeniu I sk jeżeli powierzchnia prostokąta będzie równa powierzchni zakreskowanej

22 Podobnie otrzymamy

23 Napięcie skuteczne w sieci wynosi 230 V. Amplituda napięcia Jeśli włączymy w obwód żarówkę o mocy 100 W to natężenie skuteczne prądu wynosi a amplituda natężenia prądu płynącego przez żarówkę


Pobierz ppt "Zasada działania prądnicy Przewodząca ramka obraca się w polu magnetycznym. Siła elektromotoryczna jest odbierana dzięki pierścieniom ślizgowym przymocowanym."

Podobne prezentacje


Reklamy Google