Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Budowa i Wyposażenie Centrum Nauki InnoPolice w Szczytnie listopad 2015 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Budowa i Wyposażenie Centrum Nauki InnoPolice w Szczytnie listopad 2015 r."— Zapis prezentacji:

1 Budowa i Wyposażenie Centrum Nauki InnoPolice w Szczytnie listopad 2015 r.

2 -Mandat Negocjacyjny do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego (wrzesień 2014 r) -Kontrakt Terytorialny dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego (listopad 2014) - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 (luty 2015 r) Nazwa przedsięwzięcia: BUDOWA I WYPOSAŻENIE CENTRUM NAUKI INNOPOLICE W SZCZYTNIE

3 Nazwa przedsięwzięcia: BUDOWA I WYPOSAŻENIE CENTRUM NAUKI INNOPOLICE W SZCZYTNIE Podmiot odpowiedzialny za realizację przedsięwzięcia: Gmina Miejska Szczytno Partner: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie Orientacyjny koszt całkowity: 70 000 000, 00 PLN Wkład własny Beneficjenta Gminy Miasto Szczytno: 13,57% (9,5 mln PLN) Wkład Partnera projektu Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie: 1,43% (1 mln PLN) Zakładany poziom dofinansowania ze środków UE: 85 %

4

5 CENTRUM NAUKI INNOPOLICE W SZCZYTNIE:  Instytucja popularyzująca naukę i innowacje, ukierunkowana na zwiększanie świadomości społeczeństwa w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa,  Ścieżki edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa dostosowane do różnych poziomów nauczania (przedszkolnego, podstawowego, gimnazjalnego, średniego), realizowane w zaskakujący i innowacyjny sposób,  Nauka poprzez eksperymentowanie, odkrywanie, doświadczanie i zabawę.

6 Jazda samochodem, Jazda rowerem, Gaszenie pożaru, Dachowania/zderzenia, Ewakuacji/labirynt, Symulatory: Tor przeszkód dla osób niepełnosprawnych, Pracownia fałszerstw pieniędzy, Pracownia kryminalistyki, Decyzyjne gry interaktywne, Znaki drogowe. Bezpieczeństwo w sieci Internetowej, Nauka właściwych zachowań (atak psa, urządzenia elektryczne, Bezpieczne wakacje, Poruszanie się po drodze, Pierwsza pomoc, Powierzchnia wystawowa ok. 5000m2 Wizualizacja stałe: Wypadek drogowy. Efekty pożaru

7 Miasteczko ruchu drogowego PROPOZYCJE SEKCJI/STREF związanych z bezpieczeństwem drogowym: symulator „bezpieczny człowiek” symulator jazdy „rozsądny kierowca” ścieżka edukacyjna „przepisowy rowerzysta” symulator wypadków i urazów „ratujmy zdrowie i życie” stanowisko ćwiczebne do prowadzenia kontroli drogowej pojazdu i kierującego; stanowisko demonstracyjne z pojazdem do pokazu sposobów pokonywania zabezpieczeń przez sprawców kradzieży samochodów;

8 Sale/Laboratoria profesjonalnie przygotowane do prowadzenia zajęć w grupie (Pierwsza pomoc, Bezpieczeństwo w Interencie, z wizualizacją zagrożeń i podglądem czynności, podszywania się pod cudzą tożsamość itp.) Kino 5D 360 Prezentowanie krótkometrażowych filmów edukacyjno- prewencyjnych (Np.: Zderzenie pojazdów, Katastrofa budowlana, Pożar) Interaktywna sala dydaktyczno- konferencyjna Ok. 30-40 miejsc wyposażonych w stanowiska komputerowe np.: ThinPC

9 Stan zaawansowania prac przygotowawczych/realizacji Zabezpieczono środki na opracowanie Koncepcji Funkcjonowania i Wyposażenia Centrum Nauki InnoPolice w Szczytnie w budżecie Miasta Szczytno Trwają prace przygotowawcze nad opracowaniem projektu Programu Nauczania realizowanego w Centrum Nauki InnoPolice Trwają prace przygotowawcze nad opracowaniem Koncepcji Programowej Centrum Nauki InnoPolice oraz Koncepcji Wystawy Stałej; Trwają prace nad powołaniem Komitetu Monitorującego Powołano Zespól Zarządzania Projektem Wydano decyzję Nr 7/2014 z dnia 21.01.2014 o warunkach zabudowy dla inwestycji pn: Centrum Nauki InnoPolice w Szczytnie Wyznaczono teren inwestycji

10 Harmonogram realizacji przedsięwzięcia Elementy/EtapyData rozpoczęciaData ukończenia Opracowanie Koncepcji funkcjonowania oraz wystaw stałych InnoPolice VI.2015XII.2015 Ogłoszenie konkursu architektonicznegoIII.2016VI.2016 Dokumentacja Budowlana wraz z pozwoleniem na budowęVI.2016V.2017 Dokumentacja WykonawczaVI.2016VIII.2017 Opracowanie Studium Wykonalności i Analizy EkonomicznejV.2017IX.2017 Złożenie wniosku aplikacyjnegoX.2017 Przygotowanie przetargu i podpisanie umowy z wykonawcąVIII.2017II.2018 Dialog techniczny na wystawy i podpisanie umowy z wykonawcami II.2018XII.2018 Budowa InnoPoliceII.2018XII.2019 Wykonanie wystawI.2020IV.2020 Montaż wystaw i ich testyI.2020V.2020 OTWARCIE InnoPoliceV.2020

11 GUS BDL 2014r. Powiat olsztyński Powiat szczycieński Województwo warmińsko- mazurskie Szkoły podstawowe: Liczba uczniów: 60 7111 33 4625 535 88308 Gimnazja: Liczba uczniów: 27 3068 14 2237 305 44099 Zasadnicze szkoły zawodowe: Liczba uczniów: 6 468 5 630 98 9024 Szkoły ogólnokształcące: Liczba uczniów: 9 684 9 1061 173 26710 Szkoły ogółem Uczniowie ogółem 102 11331 61 8553 1111 168141 Liczba szkół i uczniów w powiatach: olsztyńskim, szczycieńskim, ełckim oraz w województwie warmińsko-mazurskim, stan na koniec 2014 r.

12 w 2022 r. do 55 tys. osób objętych działaniami popularyzujących naukę i Innowacje dzięki Centrum Nauki InnoPolice 1500 szkół odwiedzających Centrum Nauki InnoPolice Rezultaty szacunkowe

13

14

15

16 Dziękuję za uwagę Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie


Pobierz ppt "Budowa i Wyposażenie Centrum Nauki InnoPolice w Szczytnie listopad 2015 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google