Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Event – skuteczne narzędzie HR” Agnieszka Zyśk-Pożoga CSR & Events Manager Provident Polska S.A.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Event – skuteczne narzędzie HR” Agnieszka Zyśk-Pożoga CSR & Events Manager Provident Polska S.A."— Zapis prezentacji:

1 „Event – skuteczne narzędzie HR” Agnieszka Zyśk-Pożoga CSR & Events Manager Provident Polska S.A.

2 Wolontariat pracowniczy – w dobrą stronę

3 Zaangażowanie w wolontariat W 2007 roku tylko 14,2% dorosłych Polaków poświęciło swój czas na bezpłatną pracę na rzecz innych. To spadek o prawie 8 % w porównaniu z 2006. Badanie przeprowadzone przez Stowarzyszenie Klon/Jawor w drugiej połowie listopada 2007

4 Dlaczego tak się dzieje?  Lepsza sytuacja na rynku pracy (głównie ludzie młodzi)  Migracja  Większa wiedza na temat działalności w trzecim sektorze  Brak motywacji i gotowych rozwiązań Zaangażowanie w wolontariat

5 Wolontariat pracowniczy jako jedna z form wolontariatu Wolontariat pracowniczy – element społecznej odpowiedzialności biznesu W USA 90% dużych firm prowadzi programy wolontariatu pracowniczego W Polsce jest stosunkowo mało popularny

6 Wolontariat pracowniczy a zarządzanie personelem Skuteczne narzędzie związane z budowanie zespołu Zarządzanie zespołem i jego rozwój Integrowanie grupy Tworzenie kanałów komunikacyjnych / przełamywanie barier Otwarta komunikacja w zespole Zaangażowanie pracowników i ich integracja ze Spółką

7 Korzyści dla firmy ze współpracy z wolontariuszami?  Zwiększenie satysfakcji i zaangażowania pracowników  Poprawienie wewnętrznego wizerunku firmy i integracja pracowników z różnych działów  Zwiększenie stopnia identyfikacji pracowników z firmą, lojalności oraz podnoszenie poziomu motywacji w całej firmie  Budowanie zewnętrznego wizerunku firmy odpowiedzialnej i zaangażowanej społecznie  Rozwój kompetencji i umiejętności pracowników  Wiarygodny partner  Nowe kontakty zawodowe dla firmy  Spełnienie strategii CSR  Lepsze dotarcie z przekazem  Większe zaangażowanie finansowe akcjonariuszy

8 Korzyści dla pracownika - wolontariusza  Lepsze zakorzenienie się w społeczności lokalnej  Integracja z innymi pracownikami  Satysfakcja  Samorealizacja  Wzrost poczucia własnej wartości  Zdobycie nowych doświadczeń i umiejętności  Nowe znajomości i kontakty  Ciekawe miejsca

9 Program Wolontariatu Pracowniczego Tak! Pomagam

10 Założenia programu  Otwarty konkurs na projekty o charakterze wolontariackim  Dwie edycje w roku  Praca grupowa  Wsparcie finansowe i organizacyjne ze strony firmy (budżet roczny – 200 000 PLN)  Rada Programowa  Komunikacja wewnętrzna

11 Program Wolontariatu Pracowniczego Tak! Pomagam Kryteria wyboru projektów  Faktyczna praca wolontariuszy (czas spędzony na pomaganiu, wkład własnej pracy i zaangażowania)  Liczba osób z firmy zaangażowanych w projekt (im więcej tym lepiej)  Długoterminowa współpraca (projekt ma szansę być kontynuowany w przyszłości)

12 Program Wolontariatu Pracowniczego Tak! Pomagam Narzędzia komunikacji wewnętrznej  Spotkania z pracownikami, prezentacje  Plakaty w oddziałach  Smsy  Intranet  Magazyn wewnętrzny  Strona www.takpomagam.plwww.takpomagam.pl

13 Wolontariat pracowniczy a zarządzanie personelem Pomoc dla Domu Samotnej Matki w Brwinowie Projekt Działu HR / warsztaty edukacyjne dla kobiet (sytuacja kobiet na rynku pracy / skuteczna rozmowa rekrutacyjna / prawa pracownicy) Założenia Spotkanie z kobietami i ich dziećmi Podzielenie się wiedzą i doświadczeniem / pomoc w przygotowaniu się do znalezienia pracy Zabawy integracyjne Przygotowanie się do Świąt Bożego Narodzenia

14 Wolontariat pracowniczy a zarządzanie personelem Przygotowanie projektu / realizacja Wybór beneficjenta Podział ról i zadań / wybór liderów Opracowanie materiałów / zajęć Poznawanie własnych możliwości / realizowanie aspiracji Nawiązanie współpracy z organizacją „Wolontariusze dla Wolontariuszy”

15 Wolontariat pracowniczy a zarządzanie personelem Wyzwania Pokonywanie własnych słabości Podniesienie ciężaru odpowiedzialności za grupę i projekt

16 Wolontariat pracowniczy a zarządzanie personelem Co udało się nam osiągnąć? Zintegrowany zespół przygotowany do nowych wyzwań Zrozumienie i pomoc Zrealizowanie strategicznego projektu zgodnie z przyjętych harmonogramem Sukces / ekonomiczne korzyści dla Spółki Indywidualne niematerialne korzyści dla każdego Wolontariusza

17 Komu pomagaliśmy najczęściej?  Stowarzyszenia dla dzieci, ośrodki wychowawcze, świetlice środowiskowe  Zespoły szkół specjalnych  Domy Pomocy Społecznej  Domy Dziecka  Kluby sportowe  Pogorzelcy Program Wolontariatu Pracowniczego Tak! Pomagam Co robiliśmy najczęściej?  Remonty wnętrz  Wyposażenie obiektów sportowych, placów zabaw  Organizacja wolnego czasu  Dni sportu  Renowacje ogrodów  Wycieczki

18 Tak pomagaliśmy w Tak! Pomagam Warszawa/Caritas Rzeszów Kielce Łomża/Mątwica Zielona Góra Warszawa/Zarząd PP

19 Program Wolontariatu Pracowniczego Tak! Pomagam Efekty  5 edycji (pierwsza w marcu 2006)  218 projektów zgłoszonych  107 projektów zrealizowanych (czekamy na projekty do VI edycji)  800 wolontariuszy!!!  Ponad 9000 godzin pracy wolontariuszy  62 miasta  Blisko 60 organizacji  Ponad 500 000 złotych

20 Program Wolontariatu Pracowniczego Tak! Pomagam Efekty Nominacja do nagrody „Barwy wolontariatu” Nominacja do nagrody „Dobroczyńca Roku” 8 wolontariuszy wybranych „Wolontariuszami miesiąca”

21 Program Wolontariatu Pracowniczego Tak! Pomagam Efekty:

22 Wolontariat pracowniczy na rzecz społeczności lokalnych Dziękuję za uwagę Agnieszka Zyśk-Pożoga CSR & Events Manager Provident Polska S.A. agnieszka.zysk@provident.plagnieszka.zysk@provident.pl, 0660 429 493


Pobierz ppt "„Event – skuteczne narzędzie HR” Agnieszka Zyśk-Pożoga CSR & Events Manager Provident Polska S.A."

Podobne prezentacje


Reklamy Google