Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POPRAWA SYSTEMU EDUKACJI W POZNAŃSKICH GIMNAZJACH – Analiza wyników restrukturyzacji gimnazjów w roku szkolnym 2011/2012.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POPRAWA SYSTEMU EDUKACJI W POZNAŃSKICH GIMNAZJACH – Analiza wyników restrukturyzacji gimnazjów w roku szkolnym 2011/2012."— Zapis prezentacji:

1

2 POPRAWA SYSTEMU EDUKACJI W POZNAŃSKICH GIMNAZJACH – Analiza wyników restrukturyzacji gimnazjów w roku szkolnym 2011/2012

3 Śródmieście – po zmianach 1.Likwidacje gimnazjów/włączenie do zespołu: włączenie Gimnazjum nr 1 do Zespołu Szkół Odzieżowych. 2.Działania w zakresie obwodów: Zmniejszenie obwodu Gimnazjum nr 1

4 Śródmieście – wyniki naboru 2011/2012 2012/2013 oddziały/uczniowie oddziały/uczniowie średnio na oddział średnio na oddział 1.Gimnazjum nr 1 2/43 / 21,5 2/45 / 22,5 2.Gimnazjum nr 2 3/59 / 19,7 2/46 / 23,0 3.Gimnazjum nr 3 3/72 / 24,0 4/94 / 23,5 Razem 8 /174 / 21,75 8 /185 / 23,12

5 Śródmieście Wnioski: Sytuacja nie uległa znaczącej poprawie, otworzono tyle samo oddziałów, Liczba uczniów wzrosła o ok. 6% Baza lokalowa ilościowo b/z; zmiana jakościowa – zwolniony budynek po Gimnazjum nr 1 poprawiła się jedynie struktura oddziałów – wzrost średniej liczby uczniów na oddział

6 Winogrady/Piątkowo – po zmianach 1.Likwidacje gimnazjów: Zlikwidowano Gimnazjum nr 8. Gimnazjum nr 9 od września 2013 roku zmieni swoją siedzibę na os.Wichrowe Wzgórza i powstanie zespół szkół z gimnazjum nr 9 i XX LO. 2.Zlikwidowano obwód Gimnazjum nr 5, gimnazjum jako sportowe jest bezobwodowe (obwód przypisano do G. nr 9). 3.Obwody – inne zmiany: Ograniczono do minimum obwód Gimnazjum nr 4 (obwód przypisano do G. nr 6 i G. nr 9). Obwód zlikwidowanego Gimnazjum nr 10 przejęło G. nr 11 i G. nr 12. Uczniowie zlikwidowanego G. nr 10 kontynuują naukę w dotychczasowym budynku, ale jako uczniowie oddziałów G. nr 11. Powiększono nieco obwód Gimnazjum nr 64.

7 Winogrady/Piątkowo – wyniki naboru 2011/2012 2012/2013 oddziały/uczniowie/ oddziały/uczniowie/ średnio na oddział średnio na oddział 1.Gimnazjum nr 4 3 / 76 / 25,3 5 / 131 / 26,2 2.Gimnazjum nr 5 3 / 71 / 23,7 3 / 64 / 21,3 3.Gimnazjum nr 6 3 / 75 / 25,0 2 / 54 / 27,0 4.Gimnazjum nr 7 3 / 74 / 24,7 3 / 86 / 28,7 5.Gimnazjum nr 8 1 / 29 (kl. II jako G.9) ----------------- 6.Gimnazjum nr 9 4 / 108 / 27 3 / 79 / 26,3 7.Gimnazjum nr 10 0 (kl. III jako G.11) ------------------ 8.Gimnazjum nr 11 3 / 84 / 28 3 / 74 / 24,7 9.Gimnazjum nr 12 8 / 230/ 28,7 8 / 225/ 28,1 10.Gimnazjum nr 64 3 / 56 / 18,7 2 / 42 / 21,0 Razem 31 / 803 / 25,9 29 / 755 / 26,0

8 Winogrady/Piątkowo Wnioski: Na obszarze Winogrady/Piątkowo nadal jest problem, Populacja uczniów maleje Liczba oddziałów maleje Ilość placówek spadła nieproporcjonalnie 3 gimnazja wykazały spadek liczby oddziałów: Gimnazjum nr 6 Gimnazjum nr 9 – od 01.09.2013 powstanie Zespół Szkół, zmiana siedziby, Gimnazjum nr 64 W stosunku do G.6 i G.64 należy podjąć działania Gimnazjum nr 6 – likwidacja – klas integracyjna do G ???…… Gimnazjum nr 64 – zmiana obwodów, zmiana w obszarze Jeżyc/Winiar poprawi trudną sytuację tego Gimnazjum

9 Główna – plany i realizacja 1.Plany: Gimnazjum nr 20 - włączenie w zespół szkół oraz wdrożenie programów naprawczych (obejmujących wszystkie aspekty działalności) lub likwidacja. 2.Realizacja: Plan naprawczy w ramach grantu Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. 3.Wyniki Naboru: 2011/2012 1 oddział/25 uczniów 2012/2013 2 oddziały/54 uczniów

10 Nowe Miasto/Starołęka – po zmianach 1.Likwidacje: Gimnazjum nr 24 – likwidacja z dniem 31 sierpnia 2014 r. Gimnazjum nr 25 – likwidacja z dniem 31 sierpnia 2014 r. Gimnazjum nr 32 - likwidacja z dniem 31 sierpnia 2012 r. 2.Zmiany w obwodach: Obwód G.32 przypisano G.27 w ZSzOI nr 1 i G. nr 30 w ZSzOS nr 5. Obwód po G.24 przypisano G. 23 i ZSzOI nr 1 Obwód po G.25 przypisano G. 23 i ZSO nr 4 3.Inne zmiany: Do budynku po Gimnazjum nr 25 przeniósł się Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego W budynku po Gimnazjum nr 24 rozpoczęto proces przenoszenia szkół salezjańskich z budynku Gimnazjum nr 27 Rozwiązano Zespół Szkół Chemicznych, Technikum Chemiczne przeniesiono do Zespołu Szkół Licealno-Technicznych, budynek oddano do ZKZL

11 Nowe Miasto/Starołęka – wyniki naboru 2011/2012 2012 /2013 oddziały/uczniowie/ oddziały/uczniowie/ średnio na oddział średnio na oddział Gimnazjum nr 23 7 / 173 / 24,77 / 195 / 27,5 Gimnazjum nr 24 5 / 142 / 28,4------------ Gimnazjum nr 25 2 / 48 / 24,0 ------------ Gimnazjum nr 26 6 / 178 / 29,6 6 / 175 / 29,1 Gimnazjum nr 27 4 / 93 / 23,25 5 / 119 / 23,8 Gimnazjum nr 30 2 / 49 / 24,5 2 / 60 / 30,0 Gimnazjum nr 31 1 / 26 / 2 / 46 / 23,0 Gimnazjum nr 32 -------------- ------------ Razem 27 / 709 / 26,25 22 / 595 / 27,0

12 Grunwald – po zmianach 1.Likwidacja Gimnazjum nr 57 z dniem 31 sierpnia 2013 r. 2.Zmiany obwodów: Obwód G. nr 57 przypisano G. nr 56 i G. nr 60 Ponadto zgodnie z sugestiami Radnych zmieniono obwody Gimnazjów nr 33, 50, 51, 53, 54, 55 i 58.

13 Grunwald – wyniki naboru 2011/2012 2012/2013 oddziały/uczniowie/ oddziały/uczniowie/ średnio na oddział średnio na oddział Gimnazjum nr 33 6 / 139 / 23,1 6 / 154 / 25,7 Gimnazjum nr 50 3 / 79 / 26,3 4 / 94 / 23,5 Gimnazjum nr 51 3 / 66 / 22,0 2 / 52 / 26,0 Gimnazjum nr 53 2 / 39 / 19,5 2 / 53 / 26,5 Gimnazjum nr 54 3 / 80 / 26,7 4 / 108 / 27,0 Gimnazjum nr 55 3 / 64 / 21,3 3 / 57 / 19,0 Gimnazjum nr 56 4 / 112 / 28,0 4 / 105 / 26,3 Gimnazjum nr 57 2 / 51 / 25,5 ---------------- Gimnazjum nr 58 4 / 119 / 29,75 4 / 126 / 31,5 Razem 30 / 749 / 24,97 29 / 749 / 25,8

14 Grunwald – wyniki naboru Wnioski: Poprawa jest nieznaczna Liczba oddziałów zmniejszyła się o 1 Liczba uczniów pozostała Poprawiły się parametry średniej liczby uczniów na oddział Gimnazja nr 50 i 54 poprawa wskaźnika liczby oddziałów – dobra reakcja na zmiany Gimnazjum nr 51 spadek liczby oddziałów – słaba reakcja na zmiany Należy rozważyć likwidację jednego gimnazjum

15 Jeżyce – realizacja 1.Likwidacja Gimnazjum nr 62 z dniem 31 sierpnia 2012 r. uczniowie zlikwidowanego gimnazjum kontynuują naukę w dotychczasowym budynku jako uczniowie oddziałów G. nr 63. 2.Zmiany obwodów: Obwód G. nr 62 przypisano G. nr 60 i G. nr 63. Zmniejszono obwód G. nr 61. 3.Obniżenie kosztów finansowych: Parter budynku zajmowanego przez G. nr 61 przekazano Fundacji „ Familijny Poznań”.

16 Jeżyce – wyniki naboru 2011/2012 2012 / 2013 oddziały/uczniowie/ oddziały/uczniowie/ średnio na oddział średnio na oddział Gimnazjum nr 60 5 / 126/ 25,2 5 /127/ 25,4 Gimnazjum nr 61 3 / 80 / 26,7 3 /70 / 23,3 Gimnazjum nr 62 klasa II, III do G.63 -------------- Gimnazjum nr 63 3 / 86 / 28,7 2 /62 / 31 Gimnazjum nr 64 3 / 56 / 18,7 2 /42 / 21 Gimnazjum nr 65 4 /102 / 25,5 4 /100 /25 Razem 18 / 450/ 25,0 16 /401/ 25,0

17 Jeżyce – wyniki naboru Wnioski: Spadła liczba oddziałów Zmniejsza się populacja uczniów Średnia liczba uczniów na etat nie poprawiła się W Gimnazjum nr 63 i 64 spadła liczba oddziałów Należy podjąć działania w stosunku do tych dwóch gimnazjów Gimnazjum nr 64 – wzmocnić obwód Gimnazjum nr 63 – zmienić siedzibę na Budynek po G.62

18 Wilda – po zmianach 1.Nie zlikwidowano żadnej placówki 2.Zmiana obwodów: Zmniejszenie obwodu G. nr 42 – obwód przypisano G. nr 40 w ZS nr 4, G.nr 41 w ZSzOIiS nr 2 i G. nr 43. Zmieniono obwód G. nr 44..

19 Wilda - nabór 2011/2012 2012/2013 oddziały/uczniowie/ oddziały/uczniowie/ średnio na oddział średnio na oddział 1.Gimnazjum nr 40 2 / 58 / 29,0 2 / 50 / 25,0 2.Gimnazjum nr 41 4 / 77 / 19,3 4 / 66 / 16,5 3.Gimnazjum nr 42 4 / 62 / 15,5 3 / 42 / 14,0 4.Gimnazjum nr 43 4 / 115/ 28,8 4 /116 / 29,0 5.Gimnazjum nr 44 3 / 75 / 25,0 3 / 79 / 26,3 Razem 17 / 387/ 22,76 16 / 353/ 22,06

20 Wilda Wnioski: Sytuacja praktycznie uległa zmianie Spada liczba oddziałów Spada populacja uczniów Spada średnia liczba uczniów na oddział Gimnazjum nr 42 - zmniejszyła się liczba oddziałów Należy podjąć działania w celu poprawy wskaźników Gimnazjum nr 41 – zbyt mała liczebność w grupie Gimnazjum nr 42 – spada zainteresowanie tym gimnazjum

21 Wnioski 2011/2012 Uczniowie / oddziały/ liczba szkół / liczba etatów(razem) 11 748 / 487 / 51 / 1429,69 et. ped.; 367,61 et. adm.-obsł. śr.ucz./oddz. 24,12 et./oddz. 2,94 et./oddz. 0,75 2012/2013 Uczniowie / oddziały/ liczba szkół / liczba etatów(razem) 11 184 / 461 / 47 / 1301,27 et. ped.; / 343,84 et. adm.- obsł. śr.ucz./oddz. 24,26 et./oddz. 2,82 et./oddz. 0,74 * dane na dzień 30.09.2011 r. i na dzień 30.09.2012 r.

22 Wnioski Przeprowadzona reorganizacja sieci szkół gimnazjalnych spowodowała: 1.likwidację z dniem 31 sierpnia 2012 roku Gimnazjum nr 8, 10, 32, 62; 2.zmniejszenie liczby gimnazjów z 51 do 47 w roku 2012; 3.brak naboru do klasy pierwszej na rok szkolny 2012/2013 w Gimnazjum nr 24, 25 (likwidacja z dniem 31 sierpnia 2014 r.) oraz w Gimnazjum nr 57 (likwidacja z dniem 31 sierpnia 2013 r.); 4.zmniejszenie liczby gimnazjów do 46 w roku 2013 5.zmniejszenie liczby gimnazjów do 44 w roku 2014 6.włączenie Gimnazjum nr 1 do Zespołu Szkół Odzieżowych przy ul. Kazimierza Wielkiego;

23 Wnioski W naborze na rok szkolny 2012/2013 utworzono 133 oddziały klas pierwszych dla 3380 uczniów, w tym w naborze właściwym 1624 z obwodu, 844 spoza obwodu, spoza gminy 206. Średnia liczba uczniów w oddziale ogólnodostępnym na poziomie klas pierwszych wynosi 25,41. * dane z podsumowania naboru maj 2012 Na rok szkolny 2012/2013 utworzyliśmy 461 oddziałów, tj. o 26 oddziałów mniej niż w roku szkolnym 2011/2012 * dane wg. aneksów na 30 września 2012

24 Wnioski Uchwałą nr XXIX/411/VI/2012 Rady Miasta z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie ustalenia granic obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez Miasto Poznań wprowadzono: 1. obwody dla 41 gimnazjów; 2. trzem gimnazjom zmniejszono obwody ( Gimnazjum nr 4, 42, 61) ze względu na ich specyfikę ( Gimnazjum nr 4 - zainteresowanie uczniów, Gimnazjum nr 42, 61 klasy przysposabiające do pracy, klasy terapeutyczne); 3. zmniejszyła się liczba obwodów z 47 do 41 w roku szkolnym 2012/2013. Przewiduje się iż w roku szkolnym 2013/2014 zmniejszenie do 38 obwodów; 4. dokonano korekty dotychczasowych obwodów gimnazjów uwzględniając uwagi społeczności lokalnych oraz liczebność populacji.

25 Wnioski Przy współudziale Kuratorium Oświaty programy naprawcze przygotowały: Gimnazjum nr 1; Gimnazjum nr 20; Gimnazjum nr 61; Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 3; Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi nr 2.

26 Wnioski GIMNAZJA liczba gimnazj ó w w tym: traktowane jako bezobowodowe Rok szkolny gimnazja obwodowe gimnazja bezobwodowe 2011/2012514650 2012/2013474164 2013/2014464064 2014/2015443864

27 Wnioski Po analizie w dzielnicach miasta Poznania liczby uczniów, liczby oddziałów liczby posiadanych obiektów w naborze na rok szkolny 2012/2013 w stosunku do roku poprzedniego nasuwa się podstawowy wniosek: reforma sieci szkół gimnazjalnych nie może ulec zakończeniu

28 Wnioski Wielkość oddziału w gimnazjum nadal spada, ale spadek jest coraz wolniejszy wydatki na ucznia w gimnazjum są w Poznaniu wysokie w stosunku do porównywalnych grup odniesienia nie ma na to wytłumaczenia w niewielkich oddziałach klasowych w gimnazjach, gdyż są one stosunkowo duże może to świadczyć o systematycznym priorytecie oświatowym miasta Poznania wydatki bieżące w przeliczeniu na jednego ucznia są w Poznaniu bardzo wysokie systematycznie są wyższe niż w najważniejszych dla Poznania grupach odniesienia bez wątpienia więc miasto bardzo wzmacnia i inwestuje w gimnazja

29


Pobierz ppt "POPRAWA SYSTEMU EDUKACJI W POZNAŃSKICH GIMNAZJACH – Analiza wyników restrukturyzacji gimnazjów w roku szkolnym 2011/2012."

Podobne prezentacje


Reklamy Google